Dodavanje i oblikovanje brojeva stranica

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Ako dokument sadrži više stranica, možete da prikažete broj stranice na svakoj stranici. U većini dokumenata, brojevi stranica se pojavljuju u zaglavlje ili podnožje na svakoj stranici. Microsoft Office Word 2007 ima mnogo dizajna za broj unapred oblikovane stranice tako da možete brzo da umetnete zaglavlja ili podnožja koja prikazuje broj stranice.

Takođe, možete da kreirate zaglavlja ili podnožja koja sadrži broj stranice i dodatnog sadržaja, kao što su grafike, na naslov dokumenta, ime autora ili datum.

Napomena: Ako želite da postavite broj stranice na jednoj strani stranice na neparnim stranicama i na drugoj strani stranice za parne stranice, pogledajte članak Umetanje zaglavlja i podnožja.

Kreiranje zaglavlja ili podnožja koja sadrži samo broj stranice

 • Na kartici Umetanje , u grupi Zaglavlje i podnožje , kliknite na dugme Broj stranice.

  Slika trake u programu Word

 • Kliknite na Vrh stranice ili Dno stranice, u zavisnosti od toga gde želite da se brojevi stranica da se pojavljuje u dokumentu.

 • Odaberite broj dizajn stranice iz galerije.

  Napomena: Ako ne vidite galeriju dizajna za broj stranice, možda postoji problem sa predloškom sastavnih blokova na vašem računaru. U članku nisu prikazani u galerijama brojeve stranica, zaglavlja i podnožja stranica, naslovne stranice ili jednačine informacije o tome kako biste rešili ovaj problem.

Postavite broj stranice u bočna margina stranice

Kreiranje zaglavlja ili podnožja koja sadrži kao broj stranice i sadržaj kao što su teksta i grafike

Ako dokument već ima sadržaj u zaglavlje ili podnožje stranice, možete dodati broj stranice u zaglavlje ili podnožje stranice.

Ako želite da koristite neku od unapred oblikovane stranice dizajna za broj, ali želite više u zaglavlju ili podnožju od broja stranice, je najlakše da biste započeli broja stranice, a zatim dodajte drugi sadržaj zaglavlja ili podnožja.

Dodavanje broja stranice na postojećem zaglavlju ili podnožju stranice

 1. Kliknite dvaput na oblast zaglavlja ili podnožja.

 2. Postavite kursor na mesto gde želite da umetnete broj stranice.

  • Možda ćete morati da pritisnete taster TAB, podesite poravnavanje pasusa ili uneli druge promene na zaglavlje ili podnožje sadržaja da postavite kursor na mesto gde želite.

  • Raznovrstan dizajn zaglavlja i podnožja stranice su raspoređene u tabelu i pritisnete taster TAB Premešta kursor bez umetanja tabulatorski razmak. Da biste umetnuli tabulatorski razmak unutar ćelije tabele, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + TAB. Da biste utvrdili da li zaglavlja ili podnožja koja se bavi je raspoređene u tabeli, potražite kontekstualna kartica Alatke za tabele na vrhu trake dok se kursor nalazi u zaglavlju ili podnožju.

  • Raznovrstan dizajn zaglavlja i podnožja stranice sadrže kontrole sadržaja za skladištenje sadržaja, kao što su naslov dokumenta i datum. Kada kliknete na dugme da biste uredili zaglavlje ili podnožje stranice, kursor može automatski izaberite kontrolu sadržaja. Da biste premestili kursor od sadržaja kontrolisali (tako da možete da umetnete broj stranice u zaglavlje ili podnožje stranice bez brisanja sadržaja kontrole sadržaja), pritisnite taster strelica nalevo ili strelica nadesno.

 3. U okviru Zaglavlje i podnožje alatke, na kartici Dizajn , u grupi Zaglavlje i podnožje kliknite na dugme Broj stranice.

  Slika trake u programu Word

 4. Kliknite na dugme Trenutna pozicija.

 5. Odaberite broj dizajn stranice iz galerije.

  Napomena: Ako ne vidite galeriju dizajna za broj stranice, možda postoji problem sa predloškom sastavnih blokova na vašem računaru. U članku nisu prikazani u galerijama brojeve stranica, zaglavlja i podnožja stranica, naslovne stranice ili jednačine informacije o tome kako biste rešili ovaj problem.

Dodavanje zaglavlja ili podnožja sadržaja broja dizajn unapred oblikovane stranice

 • Na kartici Umetanje , u grupi Zaglavlje i podnožje , kliknite na dugme Broj stranice.

  Slika trake u programu Word

 • Izaberite stavku Vrh stranice, Dno stranice ili Margine stranice, u zavisnosti od toga na kome mestu u dokumentu želite da se brojevi stranica pojave.

 • Odaberite broj dizajn stranice iz galerije.

  Odaberite dizajn koji postavlja broj stranice gde želite. Na primer, ako želite neke zaglavlje sadržaja poravnati na levoj margini i broj stranice poravnati na desne margine, odaberite broj dizajn stranice desno poravnat.

  Napomena: Ako ne vidite galeriju dizajna za broj stranice, možda postoji problem sa predloškom sastavnih blokova na vašem računaru. U članku nisu prikazani u galerijama brojeve stranica, zaglavlja i podnožja stranica, naslovne stranice ili jednačine informacije o tome kako biste rešili ovaj problem.

 • Uradite sledeće:

  • Ako ste odabrali dizajn sa Marginama stranice dizajna, kliknite na zaglavlje ili podnožje i Dodavanje sadržaja koji želite.

  • Da biste umetnuli sadržaj zaglavlja ili podnožja ispred broja stranice, kucanje sadržaja i zatim pritisnite taster TAB da biste promenili poziciju sadržaja.

  • Da biste umetnuli sadržaj zaglavlja ili podnožja stranice nakon broja stranice, pritisnite taster END, pritisnite taster TAB i zatim unesite željeni sadržaj.

   Napomena: Možda ćete morati da pritisnete taster TAB više puta, prilagođavanje poravnavanje pasusa ili u suprotnom promenili sadržaj zaglavlja da biste promenili poziciju elemente zaglavlja ili podnožja gde želite da ih.

Umetanje ime autora, naslov dokumenta ili druga svojstva dokumenta

Dok se kursor nalazi u oblasti zaglavlja ili podnožja, uradite sledeće:

 • U okviru Zaglavlje i podnožje alatke, na kartici Dizajn , u grupi Umetanje izaberite stavku Brzi delovi, postavite pokazivač Svojstva dokumenta, a zatim kliknite na dugme svojstva dokumenta koji želite.

Umetanje imena datoteke ili putanja

Dok se kursor nalazi u oblasti zaglavlja ili podnožja, uradite sledeće:

 1. U okviru Zaglavlje i podnožje alatke, na kartici Dizajn , u grupi Umetanje izaberite stavku Brzi delovi, a zatim izaberite stavku polje.

 2. Na listi imena polja izaberite ime datoteke.

 3. Da biste uključili putanju kao deo imena datoteke, potvrdite izbor u polju za potvrdu Dodaj putanju do datoteke .

  Napomena: Morate da sačuvate datoteku za putanju ime za prikaz. Kada sačuvate datoteku, kliknite na ime datoteke, a zatim pritisnite taster F9 da biste prikazali putanju kao deo imena datoteke.

S obzirom na to da kodovi polja mogu biti vidljivi svakome ko čita dokument, uverite se da informacije koje ste stavili u kodove polja nisu one čiju privatnost želite da zaštitite.

Uključite stranica ili stranica X od Y sa brojem stranice

 • Na kartici Umetanje , u grupi Zaglavlje i podnožje , kliknite na dugme Broj stranice.

  Slika trake u programu Word

 • Kliknite na Vrh stranice, Dno stranice, Margina straniceili Trenutna pozicija tamo gde želite da se brojevi stranica da se pojavljuje u dokumentu.

 • Uradite sledeće:

  • Da biste uključili reč stranica sa brojem stranice, pomerite se nadole u galeriji i odaberite broj dizajn stranice u okviru zaglavlja Stranica X.

  • Da biste uključili ukupan broj stranica sa brojem stranice, pomerite se nadole u galeriji i odaberite broj dizajn stranice u okviru zaglavlja Stranica X od Y.

   Napomena: Ako ne vidite galeriju dizajna za broj stranice, možda postoji problem sa predloškom sastavnih blokova na vašem računaru. U članku nisu prikazani u galerijama brojeve stranica, zaglavlja i podnožja stranica, naslovne stranice ili jednačine informacije o tome kako biste rešili ovaj problem.

Kontrola gde numerisanje stranica počinje

U nekim slučajevima ne želite broja stranice na prvoj stranici – na primer, kada na prvoj stranici dokumenta je naslovnu stranicu. Ili, ako ne želite brojeve stranica na ceo odeljak stranica – na primer, prvu stranicu da biste prikazali broj stranice može biti stranicu koja prati naslovnu stranicu, rezimea i sadržaj.

U ovim situacijama, možete da koristite stranice osim prve stranice da budu stranica 1. Ili, možete da započnete numerisanje od broja koji je različit od 1.

Važno : Promenite vrednost broja stranice tako što ćete promeniti broj stranice direktno. Promena broja tako što ćete otkucati na novi broj uzroka svih stranica da biste prikazali isti broj.

Ako dokument već ima brojeve stranica, broj stranice na naslovnoj stranici je automatski sprečava kada umetnete naslovnu stranicu iz galerije naslovnih stranica u Office Word 2007. Umetanje naslovnu stranicu dovodi do druge stranice da budu numerisana kao stranica 2.

Započinjanje numerisanja na drugoj stranici sa 2

Ako dokument još uvek ne koristi brojeve stranica, korake koje vas prate se neznatno razlikuju od korake koje pratite ako dokument već ima brojeve stranica.

Dokumenti koji još uvek ne koristite brojeve stranica

 1. Pratite korake u ovom članku za umetanje brojeva stranica.

 2. Na prvoj stranici dokumenta, kliknite dvaput na oblast zaglavlja ili podnožja.

 3. U okviru Zaglavlje i podnožje alatke, na kartici Dizajn , u grupi Opcije potvrdite izbor u polju za potvrdu Različita prva stranica .

 4. Ako želite da koristite zaglavlja ili podnožja koja ne uključuje broja stranice na prvoj stranici, kliknite na Zaglavlje prve stranice ili Podnožje prve stranice oblast i Umetanje zaglavlja ili podnožja koja želite.

  Za više informacija o kreiranju zaglavlja i podnožja stranica, pogledajte članak Umetanje zaglavlja i podnožja.

Dokumente koje već koriste brojeva stranica

 1. Na prvoj stranici dokumenta, kliknite dvaput na oblast zaglavlja ili podnožja.

 2. U okviru Zaglavlje i podnožje alatke, na kartici Dizajn , u grupi Opcije potvrdite izbor u polju za potvrdu Različita prva stranica .

  Napomena: Ako već je potvrđen izbor u polju za potvrdu Različita prva stranica , nejasno je. Umesto toga, izbrišite broj stranice u oblast Zaglavlje prve stranice ili Podnožje prve stranice .

 3. Ako želite da koristite zaglavlja ili podnožja koja ne uključuje broja stranice na prvoj stranici, Umetanje zaglavlja ili podnožja koja želite dok se kursor nalazi u oblasti Zaglavlje prve stranice ili Podnožje prve stranice .

  Za više informacija o kreiranju zaglavlja i podnožja stranica, pogledajte članak Umetanje zaglavlja i podnožja.

Započinjanje numerisanja na drugoj stranici sa 1

Ako dokument još uvek ne koristi brojeve stranica, korake koje vas prate se neznatno razlikuju od korake koje pratite ako dokument već ima brojeve stranica.

Dokumenti koji još uvek ne koristite brojeve stranica

 1. Pratite korake u ovom članku za umetanje brojeva stranica.

 2. Kliknite dvaput na oblast zaglavlja ili podnožja.

 3. U okviru Zaglavlje i podnožje alatke, na kartici Dizajn , u grupi Opcije potvrdite izbor u polju za potvrdu Različita prva stranica .

 4. U grupi Zaglavlje i podnožje stranice izaberite stavku Broj stranice, a zatim kliknite na dugme Oblikuj brojeve stranica.

 5. U okviru Počni od otkucajte 0.

 6. Ako želite da koristite zaglavlja ili podnožja koja ne uključuje broja stranice na prvoj stranici, Umetanje zaglavlja ili podnožja koja želite dok se kursor nalazi u oblasti Zaglavlje prve stranice ili Podnožje prve stranice .

  Za više informacija o kreiranju zaglavlja i podnožja stranica, pogledajte članak Umetanje zaglavlja i podnožja.

Dokumente koje već koriste brojeva stranica

 1. Na prvoj stranici dokumenta, kliknite dvaput na oblast zaglavlja ili podnožja.

 2. U okviru Zaglavlje i podnožje alatke, na kartici Dizajn , u grupi Opcije potvrdite izbor u polju za potvrdu Različita prva stranica .

  Napomena: Ako već je potvrđen izbor u polju za potvrdu Različita prva stranica , nejasno je. Umesto toga, izbrišite broj stranice u oblast Zaglavlje prve stranice ili Podnožje prve stranice .

 3. U grupi Zaglavlje i podnožje stranice izaberite stavku Broj stranice, a zatim kliknite na dugme Oblikuj brojeve stranica.

 4. U okviru Počni od otkucajte 0.

 5. Ako želite da koristite zaglavlja ili podnožja koja ne uključuje broja stranice na prvoj stranici, Umetanje zaglavlja ili podnožja koja želite dok se kursor nalazi u oblasti Zaglavlje prve stranice ili Podnožje prve stranice .

  Za više informacija o kreiranju zaglavlja i podnožja stranica, pogledajte članak Umetanje zaglavlja i podnožja.

Započinjanje numerisanja nakon drugoj stranici

 1. Pratite korake u ovom članku za umetanje brojeva stranica.

 2. Postavite kursor na početku stranice na kojoj želite da biste započeli numerisanje stranica.

 3. Na kartici Raspored stranice u grupi Podešavanje stranice izaberite stavku Prelomi .

  Slika trake u programu Word

 4. U okviru Prelomi odeljaka kliknite na dugme Sledeća stranica.

 5. Na kartici Umetanje , u grupi Zaglavlje i podnožje kliknite na Zaglavlje ili Podnožje stranice, a zatim kliknite na dugme Uredi zaglavlje stranice ili Uredi podnožje da izvršite promene u oblasti zaglavlja ili podnožja.

  Oznake zaglavlja ili podnožja koja sadrži broj stranice odeljka 2.

  Napomena: Ako zaglavlje ili podnožje je označena kao Zaglavlje prve stranice - odeljak 2 - ili Podnožje prve stranice - odeljak 2 - i želite zaglavlje ili podnožje na prvoj stranici ovog novog odeljka biti isti kao u zaglavlju ili podnožju na ostatku stranice u ovom odeljku, opozovite izbor u polju za potvrdu Različita prva stranica u grupi opcija .

 6. U okviru Zaglavlje i podnožje alatke, na kartici Dizajn , u grupi Navigacija kliknite na dugme Poveži sa prethodnim Slika dugmeta da biste prekinuli vezu između zaglavlja ili podnožja u novi odeljak i prethodnog odeljka.

 7. Ako želite da numerisanje na ovoj stranici da se pokrene sa 1, u grupi Zaglavlje i podnožje kliknite na dugme Broj stranice, izaberite stavku Oblikuj brojeve stranica, a zatim otkucajte 1 u polju Počni od i kliknite na dugme u redu.

 8. U grupi Navigacija kliknite na dugme Prethodni odeljak Slika dugmeta i izbrišete broj stranice u zaglavlje ili podnožje stranice koje je označeno kao deo 1.

Kontrola format numerisanja

Možete da prikažete broj stranice u različite alfanumerički formate, a možete da koristite različite formate za različite odeljke dokumenta, kao što je mala slova rimskih brojeva za prednju pitanje i arapske brojeve u ostatku dokumenta. Takođe možete da promenite izgled brojeva stranica tako što ćete promeniti karakteristike fonta.

Promena formata broja stranice

 1. Kliknite dvaput na oblast zaglavlja ili podnožja.

 2. U okviru Zaglavlje i podnožje alatke, na kartici Dizajn , u grupi Zaglavlje i podnožje stranice izaberite stavku Broj stranice, a zatim kliknite na dugme Oblikuj brojeve stranica.

 3. Na listi format broja izaberite stil numerisanja.

Oblikovanje brojeva stranice drugačije u različitim odeljcima dokumenta

 1. Pratite korake u ovom članku za umetanje brojeva stranica.

 2. Počevši od početka dokumenta, postavite kursor na prvoj stranici gde želite da prikažete broj stranice u drugačijem formatu.

 3. Na kartici Raspored stranice u grupi Podešavanje stranice izaberite stavku Prelomi .

  Slika trake u programu Word

 4. U okviru Prelomi odeljaka kliknite na dugme Sledeća stranica.

 5. Na kartici Umetanje , u grupi Zaglavlje i podnožje kliknite na Zaglavlje ili Podnožje stranice, a zatim kliknite na dugme Uredi zaglavlje stranice ili Uredi podnožje da izvršite promene u oblasti zaglavlja ili podnožja.

  Oznake zaglavlja ili podnožja koja sadrži broj stranice odeljka 2.

  Napomena: Ako zaglavlje ili podnožje je označena kao Zaglavlje prve stranice - odeljak 2 - ili Podnožje prve stranice - odeljak 2 - i želite zaglavlje ili podnožje na prvoj stranici ovog novog odeljka biti isti kao u zaglavlju i podnožju na ostatku stranice u ovom odeljku, opozovite izbor u polju za potvrdu Različita prva stranica u grupi opcija .

 6. U okviru Zaglavlje i podnožje alatke, na kartici Dizajn , u grupi Navigacija kliknite na dugme Poveži sa prethodnim Slika dugmeta da biste prekinuli vezu između zaglavlja ili podnožja u novi odeljak i prethodnog odeljka.

 7. U grupi Zaglavlje i podnožje stranice izaberite stavku Broj stranice, a zatim kliknite na dugme Oblikuj brojeve stranica.

 8. Na listi format broja , kliknite na oblik koji želite, a ako želite da numerisanje na ovoj stranici da se pokrene sa 1, otkucajte 1 u polju Počni od i zatim kliknite na dugme u redu.

 9. U grupi Navigacija kliknite na dugme Prethodni odeljak Slika dugmeta i kliknite na zaglavlje ili podnožje stranice koje je označeno kao deo 1.

 10. U grupi Zaglavlje i podnožje stranice izaberite stavku Broj stranice, a zatim kliknite na dugme Oblikuj brojeve stranica.

 11. Na listi format broja , kliknite na oblik koji želite, a zatim kliknite na dugme u redu.

Promena fonta karakteristike brojeva stranica

 1. Kliknite dvaput na oblast zaglavlja ili podnožja.

  Napomena: Ako je broj stranice u marginu stranice, kliknite dvaput u oblasti zaglavlja ili podnožja i zatim kliknite na dugme u okviru margine stranice blizu broj stranice tako da se kursor možete da izaberete broj stranice.

 2. Izaberite broj stranice.

 3. Na maloj traci sa alatkama, deo sistema Microsoft Office Fluent interfejs koji se pojavljuje iznad izabranog broja stranice, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste promenili font, kliknite na ime fonta u listi Slika dugmeta .

  • Postupite na neki od sledećih načina da biste povećali, odnosno smanjili veličinu fonta:

   • Da biste povećali tekst, kliknite na dugme Povećati Fontili pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + >.

   • Da biste smanjili tekst, kliknite na dugme Smanji Fontili pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + <.

    Savet: Takođe možete navesti veličinu fonta na kartici Početak , u grupi Font .

  • Da biste promenili boju, izaberite boju sa liste Slika dugmeta .

Uklanjanje brojeva stranica

Možete brzo da uklonite zaglavlja ili podnožja koja se sastoji samo od broja stranice, a možete da izbrišete broj stranice iz zaglavlja ili podnožja koja sadrži dodatnog sadržaja.

Važno : Ako ste kreirali različita prva stranica ili odd čak zaglavlja ili podnožja ili ako koristite odeljke koji nisu povezani, uverite se da biste uklonili brojeve stranica u svakom od različitih zaglavlja ili podnožja.

Uklanjanje broja stranice kada je stranica broj samo sadržaj u zaglavlje ili podnožje stranice

 • Na kartici Umetanje , u grupi Zaglavlje i podnožje , kliknite na dugme Broj stranice.

  Slika trake u programu Word

 • Izaberite stavku Ukloni brojeve stranica.

  • Komanda " Ukloni brojeve stranica " ne uklonite brojeve stranica koji su umetnuti u starijoj verziji programa Microsoft Office Word.

  • Komanda " Ukloni brojeve stranica " ne uklonite brojeve stranica koji su umetnuti tako što ćete kliknuti na dugme Trenutna pozicija u galeriji Broj stranice .

  • Ako komanda " Ukloni brojeve stranica " ne pojavi za rad, pokušajte da izbrišete broj stranice u oblast zaglavlja ili podnožja i pratite korake u sledećem odeljku ovog članka.

Uklanjanje broja stranice, ali ostavite ostatak zaglavlja ili podnožja na mestu

 1. Kliknite dvaput na oblast zaglavlja ili podnožja.

 2. Izaberite broj stranice i pritisnite taster DELETE.

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×