Dodavanje dugmadi, menija ili komandi

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Možete da promenite raspored i promenite dugmad trake sa alatkama, meniji i komande menija pomoću miša ili možete da koristite dijalogu Prerasporedi komande koje možete da pristupite pomoću tastature. Zadaci koje možete obaviti pomoću tastature su identifikovane kao (tastatura dostupna).

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti.

Dodavanje dugmeta, menija ili komande na traku sa alatkama

Dodavanje dugmeta, menija ili komande na traku sa alatkama (dostupno sa tastature)

Dodavanje dugmeta, menija ili komande na traku sa alatkama u programu Project

Dodavanje dugmeta, menija ili komande na traku sa alatkama u programu Project (dostupno sa tastature)

Dodavanje komande u meniju

Dodavanje komande u meni (dostupno sa tastature)

Dodavanje komande menija u programu Project

Dodavanje komande menija u programu Project (dostupno sa tastature)

Dodavanje dugmeta, menija ili komande na traku sa alatkama

 1. U meniju Alatke , kliknite na dugme Prilagodi.
  Dodavanje dugmeta, menija ili komande

 2. Uverite se da je traka sa alatkama koju želite da promenite vidljiva.

  1. U dijalogu Prilagođavanje izaberite karticu trake sa alatkama .

  2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu za traku sa alatkama koje želite da prikažete.
   Dodavanje dugmeta, menija ili komande

 3. Uradite sledeće:

  • Dodavanje dugmeta

   1. Izaberite karticu Komande.

   2. U okviru kategorije izaberite kategoriju za komandu koju želite da dugme izvrši.
    Dodavanje dugmeta, menija ili komande

   3. Prevucite željenu komandu ili makro iz okvira Komande na prikazanu traku sa alatkama.

  • Dodavanje ugrađenog menija na traku sa alatkama

   1. Izaberite karticu Komande.

   2. U okviru kategorije izaberite stavku Ugrađeni meniji.
    Dodavanje dugmeta, menija ili komande

    Napomena : Ova kategorija nije dostupna u programima Microsoft Office InfoPath, Microsoft Office OneNote i Microsoft Office Outlook.

   3. Prevucite meni koji želite iz okvira Komande na prikazanu traku sa alatkama.

  • Dodavanje prilagođenog menija na traku sa alatkama

   1. Izaberite karticu Komande.

   2. U okviru kategorije izaberite stavku Novi meni.
    Dodavanje dugmeta, menija ili komande

   3. Prevucite Novi meni iz okvira Komande do prikazane trake sa alatkama.

   4. Kliknite desnim tasterom miša na novi meni na traci sa alatkama, otkucajte ime u polju " ime " u priručnom meniju i zatim pritisnite taster ENTER.

 4. U dijalogu Prilagođavanje kliknite na dugme Zatvori.

Dodavanje dugmeta, menija ili komande na traku sa alatkama (dostupno sa tastature)

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Prilagodi.

 2. Uverite se da je traka sa alatkama koju želite da promenite vidljiva.

  1. U dijalogu Prilagođavanje izaberite karticu trake sa alatkama .

  2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu trake sa alatkama koju želite da prikažete.

 3. U dijalogu Prilagođavanje izaberite karticu komande .

 4. Kliknite na dugme Prerasporedi komande.

 5. Izaberite opciju Traka sa alatkama, a zatim sa padajuće listeTraka sa alatkama izaberite traku na koju želite da dodate dugme, meni ili komandu.

 6. Uradite sledeće:

  • Dodavanje dugmeta

   1. Sa liste Kontrole izaberite stavku trake sa alatkama pored koje želite da se pojavljuje novo dugme.

   2. Kliknite na dugme Dodaj.

   3. U dijalogu Dodavanje komande, sa liste Kategorije izaberite kategoriju za komandu koju želite da izvršava dugme.

   4. Sa liste Komande izaberite komandu ili makro koji želite.

  • Dodavanje ugrađenog menija na traku sa alatkama

   1. Sa liste Kontrole izaberite stavku trake sa alatkama pored koje želite da se pojavljuje novi ugrađeni meni.

   2. Kliknite na dugme Dodaj.

   3. U dijalogu Dodavanje komande, sa liste Kategorije izaberite stavku Ugrađeni meniji.

    Napomena : Ova kategorija nije dostupna u programima Microsoft Office InfoPath, Microsoft Office OneNote i Microsoft Office Outlook.

   4. Sa liste Komande izaberite željeni meni.

  • Dodavanje prilagođenog menija na traku sa alatkama

   1. Sa liste Kontrole izaberite stavku trake sa alatkama pored koje želite da se pojavljuje novi meni.

   2. Kliknite na dugme Dodaj.

   3. U dijalogu Dodavanje komande, sa liste Kategorije izaberite stavku Novi meni.

   4. Na listi komandi u meniju Novo.

   5. U okviru Dodavanje komande kliknite na dugme U redu.

   6. Dok je Novi meni u listi Kontrole izabran, kliknite na dugme Izmeni.

   7. U okvir Ime u priručnom meniju otkucajte ime za novi meni, a zatim pritisnite taster ENTER.

Vrh stranice

Dodavanje dugmeta, menija ili komande na traku sa alatkama u programu Project

 1. U meniju Alatke pokazivač na stavku Prilagodi, a zatim kliknite na dugme trake sa alatkama.
  Dodavanje dugmeta, menija ili komande

 2. Uverite se da je traka sa alatkama koju želite da promenite vidljiva.

  1. U dijalogu Prilagođavanje izaberite karticu trake sa alatkama .

  2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu za traku sa alatkama koje želite da prikažete.
   Dodavanje dugmeta, menija ili komande

 3. Uradite sledeće:

  • Dodavanje dugmeta

   1. Izaberite karticu Komande.

   2. U okviru kategorije izaberite kategoriju za komandu koju želite da dugme izvrši.
    Dodavanje dugmeta, menija ili komande

   3. Prevucite željenu komandu ili makro iz okvira Komande na prikazanu traku sa alatkama.

  • Dodavanje ugrađenog menija na traku sa alatkama

   1. Izaberite karticu Komande.

   2. U okviru kategorije izaberite stavku Ugrađeni meniji.
    Dodavanje dugmeta, menija ili komande

    Napomena : Ova kategorija nije dostupna u programima Microsoft Office InfoPath, Microsoft Office OneNote i Microsoft Office Outlook.

   3. Prevucite meni koji želite iz okvira Komande na prikazanu traku sa alatkama.

  • Dodavanje prilagođenog menija na traku sa alatkama

   1. Izaberite karticu Komande.

   2. U okviru kategorije izaberite stavku Novi meni.
    Dodavanje dugmeta, menija ili komande

   3. Prevucite Novi meni iz okvira Komande do prikazane trake sa alatkama.

   4. Kliknite desnim tasterom miša na novi meni na traci sa alatkama, otkucajte ime u polju " ime " u priručnom meniju i zatim pritisnite taster ENTER.

 4. U dijalogu Prilagođavanje kliknite na dugme Zatvori.

Dodavanje dugmeta, menija ili komande na traku sa alatkama u programu Project (dostupno sa tastature)

 1. U meniju Tools postavite pokazivač na stavku Customize, a zatim izaberite stavku Toolbars.

 2. Uverite se da je traka sa alatkama koju želite da promenite vidljiva.

  1. U dijalogu Prilagođavanje izaberite karticu trake sa alatkama .

  2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu trake sa alatkama koju želite da prikažete.

 3. U dijalogu Prilagođavanje izaberite karticu komande .

 4. Kliknite na dugme Prerasporedi komande.

 5. Izaberite opciju Traka sa alatkama, a zatim sa padajuće listeTraka sa alatkama izaberite traku na koju želite da dodate dugme, meni ili komandu.

 6. Uradite sledeće:

  • Dodavanje dugmeta

   1. Sa liste Kontrole izaberite stavku trake sa alatkama pored koje želite da se pojavljuje novo dugme.

   2. Kliknite na dugme Dodaj.

   3. U dijalogu Dodavanje komande, sa liste Kategorije izaberite kategoriju za komandu koju želite da izvršava dugme.

   4. Sa liste Komande izaberite komandu ili makro koji želite.

  • Dodavanje ugrađenog menija na traku sa alatkama

   1. Sa liste Kontrole izaberite stavku trake sa alatkama pored koje želite da se pojavljuje novi ugrađeni meni.

   2. Kliknite na dugme Dodaj.

   3. U dijalogu Dodavanje komande, sa liste Kategorije izaberite stavku Ugrađeni meniji.

    Napomena : Ova kategorija nije dostupna u programima Microsoft Office InfoPath, Microsoft Office OneNote i Microsoft Office Outlook.

   4. Sa liste Komande izaberite željeni meni.

  • Dodavanje prilagođenog menija na traku sa alatkama

   1. Sa liste Kontrole izaberite stavku trake sa alatkama pored koje želite da se pojavljuje novi meni.

   2. Kliknite na dugme Dodaj.

   3. U dijalogu Dodavanje komande, sa liste Kategorije izaberite stavku Novi meni.

   4. Na listi komandi u meniju Novo.

   5. U okviru Dodavanje komande kliknite na dugme U redu.

   6. Dok je Novi meni u listi Kontrole izabran, kliknite na dugme Izmeni.

   7. U okvir Ime u priručnom meniju otkucajte ime za novi meni, a zatim pritisnite taster ENTER.

Vrh stranice

Dodavanje komande u meniju

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Prilagodi.

 2. Ako se meni koji želite da promenite nalazi na traci sa alatkama, uverite se da je ta traka sa alatkama vidljiva.

  1. U dijalogu Prilagođavanje izaberite karticu trake sa alatkama .

  2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu trake sa alatkama koju želite da prikažete.

 3. U dijalogu Prilagođavanje izaberite karticu komande .

 4. U okviru Kategorije, izaberite kategoriju komande.

 5. Prevucite željenu komandu iz okvira Komande i zadržite je, ne otpuštajući taster miša, iznad menija koji želite da izmenite. Kada meni prikaže listu komandi, postavite pokazivač na mesto gde želite da se komanda pojavljuje, a zatim otpustite taster miša.

Dodavanje komande u meni (dostupno sa tastature)

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Prilagodi.

 2. Ako se meni koji želite da promenite nalazi na traci sa alatkama, uverite se da je ta traka sa alatkama vidljiva.

  1. U dijalogu Prilagođavanje izaberite karticu trake sa alatkama .

  2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu trake sa alatkama koju želite da prikažete.

 3. U dijalogu Prilagođavanje izaberite karticu komande .

 4. Kliknite na dugme Prerasporedi komande.

 5. Ako se meni koji želite da promenite nalazi na traci sa menijima, kliknite na Traku sa menijima i zatim kliknite na meni u listi Traku sa menijima .
  Ako se meni koji želite da promenite nalazi na traci sa alatkama, kliknite na dugme trake sa alatkama, a zatim kliknite na meni u listi traka sa alatkama . Na primer, kliknite na dugme Crtanje| Automatski oblici da biste dodali komande menija automatskih oblika na traci sa alatkama za Crtanje .

 6. Sa liste Kontrole izaberite postojeću stavku menija iznad koje želite da se pojavljuje nova komanda.

 7. Kliknite na dugme Dodaj.

 8. Na listi Kategorije izaberite kategoriju za komandu.

 9. Sa liste Komande izaberite odgovarajuću komandu.

Vrh stranice

Dodavanje komande menija u programu Project

 1. U meniju Tools postavite pokazivač na stavku Customize, a zatim izaberite stavku Toolbars.

 2. Ako se meni koji želite da promenite nalazi na traci sa alatkama, uverite se da je ta traka sa alatkama vidljiva.

  1. U dijalogu Prilagođavanje izaberite karticu trake sa alatkama .

  2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu trake sa alatkama koju želite da prikažete.

 3. U dijalogu Prilagođavanje izaberite karticu komande .

 4. U okviru Kategorije, izaberite kategoriju komande.

 5. Prevucite željenu komandu iz okvira Komande i zadržite je, ne otpuštajući taster miša, iznad menija koji želite da izmenite. Kada meni prikaže listu komandi, postavite pokazivač na mesto gde želite da se komanda pojavljuje, a zatim otpustite taster miša.

Dodavanje komande menija u programu Project (dostupno sa tastature)

 1. U meniju Tools postavite pokazivač na stavku Customize, a zatim izaberite stavku Toolbars.

 2. Ako se meni koji želite da promenite nalazi na traci sa alatkama, uverite se da je ta traka sa alatkama vidljiva.

  1. U dijalogu Prilagođavanje izaberite karticu trake sa alatkama .

  2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu trake sa alatkama koju želite da prikažete.

 3. U dijalogu Prilagođavanje izaberite karticu komande .

 4. Kliknite na dugme Prerasporedi komande.

 5. Ako se meni koji želite da promenite nalazi na traci sa menijima, kliknite na Traku sa menijima i zatim kliknite na meni u listi Traku sa menijima .
  Ako se meni koji želite da promenite nalazi na traci sa alatkama, kliknite na dugme trake sa alatkama, a zatim kliknite na meni u listi traka sa alatkama . Na primer, kliknite na dugme Crtanje| Automatski oblici da biste dodali komande menija automatskih oblika na traci sa alatkama za Crtanje .

 6. Sa liste Kontrole izaberite postojeću stavku menija iznad koje želite da se pojavljuje nova komanda.

 7. Kliknite na dugme Dodaj.

 8. Na listi Kategorije izaberite kategoriju za komandu.

 9. Sa liste Komande izaberite odgovarajuću komandu.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×