Dodavanje brojeva za praćenje potvrdama o poklonu i kuponima

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Potvrde o poklonu i promotivni kuponi mogu da igraju važnu ulogu u vašoj marketinškoj strategiji time što će vam privući nove i zadržati stare klijente. Ipak, kako možete da budete sigurni da li zaista pomažu razvoju vašeg poslovanja? Da biste maksimalno iskoristili svoje vreme i marketinški budžet, treba da pratite uspešnost marketinških napora da biste mogli da odredite koja taktika je najefikasnija za koje klijente.

Jedan od najlakših načina za praćenje pojedinih marketinških poteza kao što su potvrde o poklonima ili kuponi jeste da se dodaju brojevi za praćenje svakoj potvrdi o poklonu ili kuponu koji podelite. Kada vam se potvrde o poklonima i kuponi vrate, možete te brojeve za praćenje da iskoristite za zapisivanje i razvrstavanje odgovora klijenata.

U ovom članku je objašnjeno kako brojeve za praćenje možete da dodate grupama potvrda o poklonu i kupona koje kreirate u programu Microsoft Office Publisher.

Ovaj članak sadrži:

Pristupi praćenju

Kreiranje izvora podataka koja navodi brojeva za praćenje

Koristite Publisher da biste kreirali potvrde o poklonu ili kupon

Korišćenje objedinjavanja pošte za dodavanje šifara za praćenje u publikaciju

Pristupi praćenju

Možete da odaberete nekoliko različitih pristupa kada u svoje publikacije uključujete informacije za praćenje. Na primer, možete da postupite na neki od sledećih načina:

 • Dodavanje jedinstvenih brojeva potvrdama o poklonu    Koristeći jedinstveni broj na svakoj potvrdi, možete da pratite kada se potvrda o poklonu iskorišćava, ko je koristi i za koji proizvod ili uslugu. Osim toga, dodavanjem jedinstvenog broja možete se osigurati da se potvrde o poklonu ne umnožavaju niti iskorišćavaju više puta.

 • Dodavanje specifičnih šifara kuponima radi praćenja odgovora kupaca    Koristite različite šifre za različite marketinške poruke, oglase i promocije. Te šifre će vam omogućiti da pratite odakle su klijenti saznali za vašu ponudu. Ako saznate više o tome ko je zainteresovan za vaše poslovanje i šta privlači pažnju klijenata, možete bolje da usmerite buduće marketinške napore.

Potvrda o poklonu sa jedinstvenim brojem za praćenje

Napomena : Isti metod možete da koristite kada su vam potrebni uzastopni brojevi za ulaznice ili lutriju, fakture i druge tipove publikacija.

Vrh stranice

Kreiranje izvora podataka koji nabraja brojeve za praćenje

Da biste objedinjavanje pošte iskoristili za kreiranje grupe potvrda za poklon ili kupona sa brojevima za praćenje, potrebno je da podesite izvor podataka koji sadrži kolonu sa brojevima za praćenje. Ako planirate da svojim publikacijama dodajete samo brojeve za praćenje, kreirajte izvor podataka za brojeve za praćenje. Ako planirate da koristite i objedinjavanje pošte da biste u publikacije umetali dodatne informacije, kao što su imena klijenata ili adrese, kolonu brojeva za praćenje možete da dodate izvoru podataka koji već sadrži podatke o imenima i adresama koje želite da koristite.

Za kreiranje izvora podataka svog projekta za objedinjavanje pošte možete da koristite neki od sledećih programa: Microsoft Office Publisher, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Access, Microsoft Office Outlook ili Microsoft Office Outlook sa Menadžerom za poslovne kontakte. Ako želite da kreirate veliku listu jedinstvenih uzastopnih brojeva da biste ih koristili kao šifre za praćenje potvrda o poklonu ili kupona, možete da koristite Excel za brzo kreiranje liste.

Korišćenje programa Excel za kreiranje liste jedinstvenih brojeva za praćenje

 1. U programu Microsoft Office Excel otvorite novi ili postojeći radni list.

 2. U prvu ćeliju kolone gde želite da dodate brojeve za praćenje upišite oznaku, kao što je Broj za praćenje, a zatim pritisnite taster ENTER da biste prešli u naredni red.

 3. U drugu ćeliju kolone upišite prvi broj niza brojeva za praćenje. Na primer, upišite 1000.

 4. U ćeliji ispod dodajte 1 broju iz prethodne ćelije, a zatim upišite taj broj. Na primer, upišite 1001.

  Time se uspostavlja šema za niz brojeva koji kreirate.

 5. Izaberite ćelije koje sadrže početne vrednosti.

 6. Prevucite popunu regulator Pokazivač za popunjavanje preko opsega ćelija koje želite da popunite.

 7. Sačuvajte datoteku kada kreirate onoliko brojeva za praćenje koliko vam je potrebno.

Dodavanje izvoru podataka specifičnih, unapred određenih šifara za praćenje

Ako ste već razvili skup specifičnih šifriranih brojeva koje želite da koristite za praćenje i razvrstavanje odgovora klijentima, možete te brojeve da upišete u kolonu izvora podataka koju planirate da koristite za objedinjavanje pošte.

 1. U programu Microsoft Office Excel otvorite novi ili postojeći radni list.

 2. Kliknite na prvu ćeliju u koloni gde želite da unesete podatke.

 3. Upišite oznaku, kao što je Šifra za praćenje, a zatim pritisnite taster ENTER da biste prešli u red ispod.

 4. Upišite šifru za praćenje, a zatim pritisnite taster ENTER da biste prešli u naredni red.

 5. Ponavljajte to dok ne upišete sve šifre za praćenje koje planirate da koristite.

  Napomena : Da biste kreirali više kopija potvrde o poklonu ili kupona koje imaju zajedničku specifičnu šifru za praćenje, možete isti broj da upišete više puta u kolonu.

 6. Sačuvajte datoteku kada kreirate onoliko šifara za praćenje koliko vam je potrebno.

Vrh stranice

Korišćenje programa Publisher za kreiranje potvrde o poklonu ili kupona

Potvrdu o poklonu ili kupon možete kreirati na dva načina pomoću programa Publisher. Možete da:

Započinjanje od gotove publikacije potvrde o poklonu

 1. Pokrenite Publisher.

 2. U listi Tipovi publikacija izaberite stavku Potvrde o poklonu, a zatim izaberite željeni dizajn.

 3. Prilagodite publikaciju tako što ćete izvršiti željene promene. Na primer, možete da odaberete drugačiji skup boja ili fontova.

 4. Kliknite na dugme „Kreiraj“.

 5. Da biste čuvare mesta za tekst i slike zamenili sopstvenim informacijama, postupite na neki od sledećih načina:

  • Da biste zamenili čuvar mesta za tekst, kliknite na tekst u njemu i upišite informacije.

   U većini slučajeva tekst automatski menja veličinu da bi se uklopio u okvir za tekst. Kliknite na okvir za tekst ako želite da kontrolišete veličinu teksta. U meniju Oblikovanje postavite pokazivač na stavku Automatsko uklapanje teksta, a zatim izaberite stavku Bez automatskog uklapanja. Izaberite tekst, a zatim odaberite novu veličinu fonta sa liste Veličina fonta na traci sa alatkama.

   Napomena : Ako ste već kreirali skup poslovnih informacija, poslovne informacije o kontaktu i logotip automatski zamenjuje deo teksta čuvara mesta. Više informacija potražite u članku Kreiranje, promena ili uklanjanje podataka poslovnih informacija.

  • Da biste slike čuvare mesta (ne dizajn same publikacije) zamenili sopstvenim slikama, kliknite desnim tasterom miša na sliku čuvara mesta, izaberite stavku Promeni sliku, a zatim odaberite izvor nove slike.

   Ako ne vidite stavku Promeni sliku kada kliknete desnim tasterom miša, kliknite više puta na sliku dok se oko nje ne pojave sivi krugovi, a zatim kliknite desnim tasterom miša na sliku.

   Napomena : Više informacija o promeni veličine, premeštanju i ostalim aspektima rada sa slikama potražite u pomoći programa Publisher.

 6. Sačuvajte datoteku kada potvrda o poklonu bude izgledala onako kako želite.

Započinjanje publikacije od početka

Ako dizajnirate potvrdu o poklonu ili kupon od početka, možete započeti od sasvim prazne publikacije ili prilagoditi neku postojeću. Tipovi publikacija manjih dimenzija, kao što su vizitkarte, razglednice i oznake mogu se prilagoditi da posluže kao kuponi. Leci i brošure se mogu prilagoditi da posluže kao potvrde o poklonu.

 1. Pokrenite Publisher.

 2. U listi Tipovi publikacija postupite na neki od sledećih načina:

  • Da biste započeli od prazne publikacije, izaberite stavku Veličine praznih stranica, a zatim izaberite željenu veličinu.

  • Da biste prilagoditi specifični dizajn publikacije, izaberite željeni tip publikacije, a zatim izaberite željeni dizajn.

  • U oknu Prilagođavanje izvršite željene promene.

 3. Kliknite na dugme Kreiraj.

 4. U publikaciju dodajte tekst, slike i druge objekte po želji.

  Detaljnije informacije o radu sa tekstom, slikama i objektima potražite u pomoći programa Publisher.

 5. Sačuvajte datoteku kada publikacija bude izgledala onako kako želite.

Vrh stranice

Korišćenje objedinjavanje pošte za dodavanje šifara za praćenje u publikaciju

Nakon što podesite listu brojeva za praćenje u izvoru podataka i dizajnirate publikaciju, spremni ste da objedinite listu brojeva za praćenje sa publikacijom da biste kreirali grupu potvrda o poklonu ili kupona u kojoj postoje jedinstveni brojevi za praćenje.

Ovaj konkretni projekat objedinjavanja pošte sadrži četiri uopštena koraka:

 1. Povezivanje potvrde o poklonu ili kupon sa izvorom podataka.

 2. Umetanje polja podataka u publikaciju kao čuvar mesta za informacije o brojevima za praćenje.

 3. Pregled objedinjavanja za sužavanje obima raspored

 4. Štampanje objedinjene publikacije da biste kreirali ili odštampate grupu o poklonu i kuponima koji prikazuje brojeve za praćenje iz izvora podataka.

Povezivanje publikacije sa izvorom podataka

 1. Sačuvajte i zatvorite izvor podataka koji sadrži listu brojeva za praćenje.

 2. Otvorite Publisher publikaciju potvrde o poklonu ili kupona.

 3. U meniju Alatke postavite pokazivač na stavku Pošiljke i katalozi, a zatim izaberite stavku Objedinjavanje pošte.

 4. U oknu zadataka Objedinjavanje pošte, u odeljku Kreiranje liste primalaca izaberite stavku Iskoristi postojeću listu, a zatim kliknite na dugme Sledeće: uspostavi vezu sa listom primalaca ili kreiraj novu.

 5. U dijalogu Izbor izvora podataka pronađite izvor podataka koji sadrži brojeve za praćenje, izaberite datoteku, a zatim kliknite na dugme Otvori.

  Napomena : Podrazumevano, Publisher prvo otvara fasciklu Moji izvori podataka. Ako ste izvor podataka sačuvali na nekoj drugoj lokaciji a ne u fascikli Moji izvori podataka, potražite lokaciju gde ste sačuvali izvor podataka.

 6. Ako je vaš izvor podataka Excel radni list, izaberite željeni radni list sa liste u dijalogu Izbor tabele.

 7. U dijalogu Primaoci objedinjene pošte možete da izaberete šifre za praćenje koje želite da obuhvatite objedinjavanjem. Potvrdite izbor pored onih zapisa koje želite da obuhvatite i opozovite izbor pored zapisa koje želite da izostavite.

  Ako želite da koristite samo određene stavke u listi, možete da filtrirate listu po određenim poljima ili kriterijumima. Nakon što filtrirate listu, možete da koristite polja za potvrdu da biste obuhvatili ili izostavili zapise.

  Filtriranje stavki na listi

  1. Kliknite na strelicu koja se nalazi pored zaglavlja kolone stavke po kojoj želite da filtrirate.

  2. Izaberite neku od sledećih stavki:

   • (prazni) prikazuje sve zapise u kojima je odgovarajuće polje prazno.

   • (Nisu prazni) prikazuje sve zapise u kojima odgovarajuće polje sadrži informacije.

   • (Više opcija) otvara dijalog Filtriranje i sortiranje koji možete da koristite za filtriranje po više kriterijuma. Možete takođe u dijalogu Primaoci objedinjene pošte, u odeljku Pročisti listu primalaca da izaberete stavku Filtriraj da biste otvorili dijalog Filtriranje i sortiranje.

    Savet : Ako vaš izvor podataka sadrži zapise koji dele iste informacije, a postoji deset ili manje jedinstvenih vrednosti u koloni, možete da vršite filtriranje prema specifičnoj informaciji. Na primer, ako više zapisa navodi Australiju kao zemlju odnosno region, možete da filtrirate po stavci Australija.

    Dijalog Primaoci objedinjene pošte prikazuje samo određene zapise. Izaberite stavku (Svi) da biste ponovo prikazali sve zapise.

  Sortiranje stavki na listi

  1. U dijalogu Primaoci objedinjene pošte kliknite na zaglavlje kolone stavke po kojoj želite da sortirate.

  2. Potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu zaglavlja kolone da biste brzo izabrali ili obrisali sve stavke.

  3. Da biste sortirali po više kriterijuma, u dijalogu Primaoci objedinjene pošte, u odeljku Pročisti listu primalaca izaberite stavku Sortiraj. U dijalogu Filtriranje i sortiranje izaberite kriterijum po kojem želite da sortirate.

 8. Kliknite na dugme U redu.

 9. Na dnu okna zadataka Objedinjavanje pošte kliknite na dugme Sledeće: kreiraj objedinjene publikacije.

Umetanje polja podataka u publikaciju

Nakon što publikaciju povežete sa izvorom podataka koji želite da koristite, možete da umetnete polje podataka na lokaciju gde želite da se pojavi broj za praćenje.

 1. U publikaciji za objedinjavanje pošte kliknite na mesto gde želite da umetnete polje podataka broja za praćenje. Možda ćete prvo morati da kreirate okvir za tekst za lokaciju polja podataka ukoliko već ne postoji.

 2. U oknu zadatka za objedinjavanje pošte , na listi u okviru Priprema publikacije, pronađite ime polja koje odgovara na naslov kolone na listi brojeva za praćenje u izvoru podataka. Na primer, ako ste koristili Za praćenje utrnuoovaj kao naslov kolone na listi brojeva za praćenje u unakrsnoj tabeli, pronađite Broj za praćenje. Prevucite polje broja za praćenje u okvir za tekst koji ste kreirali za njega.

 3. Ako želite da u izvor podataka umetnete polja podataka za dodatne informacije, kao što su imena i adrese klijenata, prevucite imena tih polja u publikaciju.

 4. Ako želite da na polje podataka primenite oblikovanje da biste promenili izgled objedinjenih podataka, izaberite polje, u meniju Oblikovanje izaberite stavku Font, a zatim izaberite željene opcije.

 5. Sačuvajte publikaciju nakon što umetnete sva polja podataka.

Pregled objedinjenih podataka

Pre nego što dovršite objedinjavanje, pregledajte rezultat objedinjavanja da biste se uverili da se brojevi za praćenje u publikacijama prikazuju na željeni način. Objedinjene podatke možete da pregledate na dva načina: kada doterujete izgled da biste proverili izgled pojedinačnih kupona ili potvrda o poklonima, odnosno kada ste spremni za štampanje, da biste pregledali raspored kupona ili potvrda o poklonu na odštampanom listu.

Pregled izgleda kupona ili potvrde o poklonu

Informacije iz prvog zapisa izvora podataka ispunjavaju polja za podatke. Možete da koristite dugmad za navigaciju da biste pregledali informacije iz ostalih zapisa izvora podataka.

 1. U oknu zadatka za objedinjavanje pošte , kliknite na dugme za navigaciju dugmad Dugme „Napred“ Dugme „Nazad“ da biste videli kako ostale stavke iz izvora podataka izgledaju u publikaciji.

  Ovde ne možete da uređujete stavke izvora podataka, ali možete da oblikujete, premeštate i brišete podatke putem oblikovanja, premeštanja i brisanja polja podataka.

 2. Ako izgleda da su brojevi odsečeni, podesite oblikovanje i izgled publikacije. Na primer, možda će biti potrebno da povećate veličinu okvira za tekst koji sadrži polje podataka za broj za praćenje ili da smanjite veličinu fonta polja podataka.

 3. Kliknite na dugme Sledeće: kreiraj objedinjene publikacije koje se nalazi u dnu okna zadatka ako ste zadovoljni onim što ste pregledali.

Pregled odštampanog lista

Završnu proveru objedinjene publikacije možete da napravite pregledanjem objedinjenih podataka pre štampanja.

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Podesi parametre za štampu.

 2. U dijalogu Podešavanje parametara za štampu izaberite stavku Više stranica po listu, a zatim kliknite na dugme U redu.

 3. U oknu zadataka Objedinjavanje pošte, u odeljku Kreirajte objedinjene publikacije kliknite na dugme Pregled pre štampanja da biste se uverili da su informacije pravilno poravnate na listu potvrda o poklonu ili kupona.

 4. Kliknite na dugme Zatvori da biste zatvorili prozor sa pregledom pre štampanja.

Štampanje objedinjene publikacije

 1. U oknu zadataka Objedinjavanje pošte, u odeljku Kreirajte objedinjene publikacije kliknite na dugme Odštampaj.

 2. U dijalogu Štampanje izaberite željene opcije štampanja, a zatim kliknite na dugme U redu.

 3. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj da biste sačuvali publikaciju.

  Napomena : Ne zaboravite da ono što čuvate nije skup kupona ili potvrda o poklonu koji ste odštampali. Vi zapravo čuvate publikaciju sa vezom ka izvoru podataka i poljima čuvara mesta. Ako sačuvate publikaciju, možete brzo da kreirate drugi skup kupona ili potvrda o poklonu kada se za to ukaže potreba. Publikacija zadržava vezu ka izvoru podataka sa kojom ste je povezali, tako da možete odmah da pređete na korak pregledanja.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×