Dodavanje alternativnog teksta obliku, slici, grafikonu, tabeli, SmartArt grafici ili drugom objektu

Možete da kreirate alternativni tekst (alternativni tekst ili Alt tekst) za oblike, slike, grafikone, tabele, SmartArt grafiku ili druge objekte u Office dokumentu. Alternativni tekst pomaže osobama sa čitačima ekrana da razumeju sadržaj slika. Kad koristite čitač ekrana da biste prikazali dokument ili ga sačuvali u formatu datoteke kao što je HTML ili DAISY (Digital Accessible Information System), alternativni tekst se u većini pregledača pojavljuje kad pomerite pokazivač preko slike.

Ovaj članak govori o dodavanju alternativnog teksta u oblik, sliku, grafikon, tabelu, SmartArt grafiku ili drugi objekat i pokazuje vam kako da komanda Alternativni tekst bude uvek dostupna.

Dodavanje alternativnog teksta

Koji Office program koristite?

Excel

Outlook

PowerPoint

Word

Excel

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Za oblik, sliku, grafikon, SmartArt grafiku ili drugi objekat, kliknite desnim tasterom miša na objekat, izaberite stavku Oblikuj objekat, Oblikuj sliku, Oblikuj oblast grafikona ili drugi, a zatim izaberite okno Alternativni tekst.

   Izaberite alternativni tekst u oknu objekta

   Napomena : Okno u kojem izaberete stavku Alternativni tekst je dinamičko, a naslov i liste menjaju se u zavisnosti od objekta na koji kliknete.

   Da biste dodali alternativni tekst u celu SmartArt grafiku ili grafikon, kliknite na ivicu SmartArt grafike ili grafikona, a ne na pojedinačni oblik ili deo.

  • Za tabelu, kliknite desnim tasterom miša na nju, izaberite stavku Tabela, a zatim stavku Alternativni tekst.

  • Za izvedenu tabelu, kliknite desnim tasterom miša na nju, postavite pokazivač na stavku Opcije izvedene tabele, a zatim izaberite stavku Alternativni tekst.

 2. U polje Opis unesite objašnjenje oblika, slike, grafikona, tabele, izvedene tabele, SmartArt grafike ili nekog drugog objekta. Ovo polje bi uvek trebalo da bude popunjeno.

  Savet : Ako ne želite alternativni tekst, uklonite reči iz polja alternativnog teksta Naslov i Opis ili ih nemojte popuniti.

 3. Ako želite, u polje Naslov unesite kratak rezime. Ovo polje treba da popunite samo ako unosite detaljan ili dugačak opis u polje Opis.

  Napomena : Ako nemate složeni grafikon ili tabelu, trebalo bi da unesete tekst samo u polje Opis. Kad imate složen sadržaj za opis, popunjavanje polja Naslov je korisno, tako da nije neophodno da čitate kompletan opis ukoliko ne želite.

Vrh stranice

Outlook

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Za oblik, sliku, grafikon, SmartArt grafiku ili drugi objekat, kliknite desnim tasterom miša na objekat, izaberite stavku Oblikuj objekat, Oblikuj sliku, Oblikuj oblast grafikona ili drugi, a zatim izaberite okno Alternativni tekst.

   Izaberite alternativni tekst u oknu objekta

   Napomena : Okno u kojem izaberete stavku Alternativni tekst je dinamičko, a naslov i liste menjaju se u zavisnosti od objekta na koji kliknete.

   Da biste dodali alternativni tekst u celu SmartArt grafiku ili grafikon, kliknite na ivicu SmartArt grafike ili grafikona, a ne na pojedinačni oblik ili deo.

  • Za tabelu, kliknite desnim tasterom miša na nju, izaberite stavku Svojstva tabele, a zatim stavku Alternativni tekst.

 2. U polje Opis unesite objašnjenje oblika, slike, grafikona, tabele, SmartArt grafike ili nekog drugog objekta. Ovo polje bi uvek trebalo da bude popunjeno.

  Savet : Ako ne želite alternativni tekst, uklonite reči iz polja alternativnog teksta Naslov i Opis ili ih nemojte popuniti.

 3. Ako želite, u polje Naslov unesite kratak rezime. Ovo polje treba da popunite samo ako unosite detaljan ili dugačak opis u polje Opis.

  Napomena : Ako nemate složeni grafikon ili tabelu, trebalo bi da unesete tekst samo u polje Opis. Kad imate složen sadržaj za opis, popunjavanje polja Naslov je korisno, tako da nije neophodno da čitate kompletan opis ukoliko ne želite.

Vrh stranice

PowerPoint

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Za oblik, sliku, grafikon, SmartArt grafiku ili drugi objekat, kliknite desnim tasterom miša na objekat, izaberite stavku Oblikuj objekat, Oblikuj sliku, Oblikuj oblast grafikona ili drugi, a zatim izaberite okno Alternativni tekst.

   Izaberite alternativni tekst u oknu objekta

   Napomena : Okno u kojem izaberete stavku Alternativni tekst je dinamičko, a naslov i liste menjaju se u zavisnosti od objekta na koji kliknete.

   Da biste dodali alternativni tekst u celu SmartArt grafiku ili grafikon, kliknite na ivicu SmartArt grafike ili grafikona, a ne na pojedinačni oblik ili deo.

 2. U polje Opis unesite objašnjenje oblika, slike, grafikona, tabele, SmartArt grafike ili nekog drugog objekta. Ovo polje bi uvek trebalo da bude popunjeno.

  Savet : Ako ne želite alternativni tekst, uklonite reči iz polja alternativnog teksta Naslov i Opis ili ih nemojte popuniti.

 3. Ako želite, u polje Naslov unesite kratak rezime. Ovo polje treba da popunite samo ako unosite detaljan ili dugačak opis u polje Opis.

  Napomena : Ako nemate složeni grafikon ili tabelu, trebalo bi da unesete tekst samo u polje Opis. Kad imate složen sadržaj za opis, popunjavanje polja Naslov je korisno, tako da nije neophodno da čitate kompletan opis ukoliko ne želite.

Vrh stranice

Word

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Za oblik, sliku, grafikon, SmartArt grafiku ili drugi objekat, kliknite desnim tasterom miša na objekat, izaberite stavku Oblikuj objekat, Oblikuj sliku, Oblikuj oblast grafikona ili drugi, a zatim izaberite okno Alternativni tekst.

   Izaberite alternativni tekst u oknu objekta

   Napomena : Okno u kojem izaberete stavku Alternativni tekst je dinamičko, a naslov i liste menjaju se u zavisnosti od objekta na koji kliknete.

   Da biste dodali alternativni tekst u celu SmartArt grafiku ili grafikon, kliknite na ivicu SmartArt grafike ili grafikona, a ne na pojedinačni oblik ili deo.

  • Za tabelu, kliknite desnim tasterom miša na nju, izaberite stavku Svojstva tabele, a zatim stavku Alternativni tekst.

 2. U polje Opis unesite objašnjenje oblika, slike, grafikona, tabele, SmartArt grafike ili nekog drugog objekta. Ovo polje bi uvek trebalo da bude popunjeno.

  Savet : Ako ne želite alternativni tekst, uklonite reči iz polja alternativnog teksta Naslov i Opis ili ih nemojte popuniti.

 3. Ako želite, u polje Naslov unesite kratak rezime. Ovo polje treba da popunite samo ako unosite detaljan ili dugačak opis u polje Opis.

  Napomena : Ako nemate složeni grafikon ili tabelu, trebalo bi da unesete tekst samo u polje Opis. Kad imate složeni sadržaj za opis, popunjavanje polja Naslov je korisno, tako da nije neophodno da čitate kompletan opis ukoliko ne želite.

Vrh stranice

Dostupnost komande „Alternativni tekst“ u svakom trenutku

Ako često dodajete alternativni tekst u oblike, slike, grafikone, tabele, SmartArt grafike ili druge objekte, možete da dodate komandu Alternativni tekst na priručnu traku da biste kreirali prečica ka njoj.

 1. U gornjem levom uglu iznad trake kliknite na dugme Prilagodi priručnu traku Slika dugmeta .

 2. Kliknite na dugme Još komandi, a zatim u okviru Izaberite komande iz izaberite stavku Komande koje nisu na traci.

 3. Izaberite stavku Alternativni tekst, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

Da biste koristili komandu Alternativni tekst na priručnoj traci, izaberite oblik, sliku, grafikon, tabelu, SmartArt grafiku ili drugi objekat pre nego što kliknete na dugme trake sa alatkama, a zatim dodajte alternativni tekst.

Vrh stranice

Dodavanje alternativnog teksta

Koji Office program koristite?

Excel

Outlook

PowerPoint

Word

Excel

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Za oblik, sliku, grafikon, SmartArt grafiku ili drugi objekat, kliknite desnim tasterom miša na njih, izaberite stavku Oblikuj objekat, a zatim izaberite okno Alternativni tekst.

   Da biste dodali alternativni tekst u celu SmartArt grafiku ili grafikon, kliknite na ivicu SmartArt grafike ili grafikona, a ne na pojedinačni oblik ili deo.

  • Za tabelu, kliknite desnim tasterom miša na nju, izaberite stavku Tabela, a zatim stavku Alternativni tekst.

  • Za izvedenu tabelu, kliknite desnim tasterom miša na nju, postavite pokazivač na stavku Opcije izvedene tabele, a zatim izaberite stavku Alternativni tekst.

 2. U polje Opis unesite objašnjenje oblika, slike, grafikona, tabele, izvedene tabele, SmartArt grafike ili nekog drugog objekta. Ovo polje bi uvek trebalo da bude popunjeno.

 3. Ako želite, u polje Naslov unesite kratak rezime. Ovo polje treba da popunite samo ako unosite detaljan ili dugačak opis u polje Opis.

  Napomena : Ako nemate složeni grafikon ili tabelu, trebalo bi da unesete tekst samo u polje Opis. Kad imate složen sadržaj za opis, popunjavanje polja Naslov je korisno, tako da nije neophodno da čitate kompletan opis ukoliko ne želite.

Vrh stranice

Outlook

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Za oblik, sliku, grafikon, SmartArt grafiku ili drugi objekat, kliknite desnim tasterom miša na njih, izaberite stavku Oblikuj objekat, a zatim izaberite okno Alternativni tekst.

   Da biste dodali alternativni tekst u celu SmartArt grafiku ili grafikon, kliknite na ivicu SmartArt grafike ili grafikona, a ne na pojedinačni oblik ili deo.

  • Za tabelu, kliknite desnim tasterom miša na nju, izaberite stavku Svojstva tabele, a zatim stavku Alternativni tekst.

 2. U polje Opis unesite objašnjenje oblika, slike, grafikona, tabele, SmartArt grafike ili nekog drugog objekta. Ovo polje bi uvek trebalo da bude popunjeno.

 3. Ako želite, u polje Naslov unesite kratak rezime. Ovo polje treba da popunite samo ako unosite detaljan ili dugačak opis u polje Opis.

  Napomena : Ako nemate složeni grafikon ili tabelu, trebalo bi da unesete tekst samo u polje Opis. Kad imate složen sadržaj za opis, popunjavanje polja Naslov je korisno, tako da nije neophodno da čitate kompletan opis ukoliko ne želite.

Vrh stranice

PowerPoint

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Za oblik, sliku, grafikon, tabelu, SmartArt grafiku ili drugi objekat, kliknite desnim tasterom miša na njih, izaberite stavku Oblikuj objekat, a zatim izaberite okno Alternativni tekst.

   Da biste dodali alternativni tekst u celu SmartArt grafiku ili grafikon, kliknite na ivicu SmartArt grafike ili grafikona, a ne na pojedinačni oblik ili deo.

 2. U polje Opis unesite objašnjenje oblika, slike, grafikona, tabele, SmartArt grafike ili nekog drugog objekta. Ovo polje bi uvek trebalo da bude popunjeno.

 3. Ako želite, u polje Naslov unesite kratak rezime. Ovo polje treba da popunite samo ako unosite detaljan ili dugačak opis u polje Opis.

  Napomena : Ako nemate složeni grafikon ili tabelu, trebalo bi da unesete tekst samo u polje Opis. Kad imate složen sadržaj za opis, popunjavanje polja Naslov je korisno, tako da nije neophodno da čitate kompletan opis ukoliko ne želite.

Vrh stranice

Word

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Za oblik, sliku, grafikon, SmartArt grafiku ili drugi objekat, kliknite desnim tasterom miša na njih, izaberite stavku Oblikuj objekat, a zatim izaberite okno Alternativni tekst.

   Da biste dodali alternativni tekst u celu SmartArt grafiku ili grafikon, kliknite na ivicu SmartArt grafike ili grafikona, a ne na pojedinačni oblik ili deo.

  • Za tabelu, kliknite desnim tasterom miša na nju, izaberite stavku Svojstva tabele, a zatim stavku Alternativni tekst.

 2. U polje Opis unesite objašnjenje oblika, slike, grafikona, tabele, SmartArt grafike ili nekog drugog objekta. Ovo polje bi uvek trebalo da bude popunjeno.

 3. Ako želite, u polje Naslov unesite kratak rezime. Ovo polje treba da popunite samo ako unosite detaljan ili dugačak opis u polje Opis.

  Napomena : Ako nemate složeni grafikon ili tabelu, trebalo bi da unesete tekst samo u polje Opis. Kad imate složeni sadržaj za opis, popunjavanje polja Naslov je korisno, tako da nije neophodno da čitate kompletan opis ukoliko ne želite.

Vrh stranice

Dostupnost komande „Alternativni tekst“ u svakom trenutku

Ako često dodajete alternativni tekst u oblike, slike, grafikone, tabele, SmartArt grafike ili druge objekte, možete da dodate komandu Alternativni tekst na priručnu traku da biste kreirali prečica ka njoj.

 1. U gornjem levom uglu iznad trake kliknite na dugme Prilagodi priručnu traku Slika dugmeta .

 2. Kliknite na dugme Još komandi, a zatim u okviru Izaberite komande iz izaberite stavku Komande koje nisu na traci.

 3. Izaberite stavku Alternativni tekst, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

Da biste koristili komandu Alternativni tekst na priručnoj traci, izaberite oblik, sliku, grafikon, tabelu, SmartArt grafiku ili drugi objekat pre nego što kliknete na dugme trake sa alatkama, a zatim dodajte alternativni tekst.

Vrh stranice

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×