Dodavanje Outlook.com naloga u Outlook za Windows

Dodavanje Outlook.com naloga u Outlook za Windows

Važno : 

 • 21. decembar 2016.

 • [POTREBNA RADNJA] Ponovo povežite verziju programa Outlook za računare sa svojim Outlook.com nalogom da biste nastavili da primate Outlook.com e-poštu na računaru.
  Ako sinhronizujete e-poštu sa Outlook.com naloga sa verzijom programa Outlook 2016 ili Outlook 2013 za računare, morate ponovo da povežete Outlook nalog na računaru sa Outlook.com nalogom. Ako to ne uradite, e-pošta će uskoro prestati da se sinhronizuje. Da biste dobili detaljna uputstva kako da ponovo povežete nalog, pogledajte ovaj članak.

Korišćenje Outlook vam pruža mogućnost da pristupite velikom broju različitih naloga e-pošte na jednom mestu. Ako imate Microsoft nalog e-pošte koji se završava sa @outlook.com, @live.com, @hotmail.com ili @msn.com, pratite navedene korake da biste dodali nalog na Outlook 2016 i Outlook 2013 ili na Outlook 2010 i Outlook 2007

Automatski dodaj moj Microsoft nalog u Outlook

 1. Otvorite Outlook.

 2. Na kartici Datoteka, u okviru Informacije o nalogu odaberite opciju Dodaj nalog.

  Dodavanje naloga u programu Outlook 2016

 3. Odaberite stavku Nalog e-pošte, a zatim unesite svoje ime.

  Dijalog „Dodavanje naloga“

 4. Unesite adresu i lozinku naloga e-pošte koji želite da dodate.

 5. Ponovo otkucajte lozinku i kliknite na dugme Dalje.

  Napomena : Outlook automatski počinje da konfiguriše nalog, prvo uspostavljanjem mrežne veze, zatim traženjem postavki za nalog i, konačno, prijavljivanjem na server pošte.

 6. Kad u prozoru vidite poruku Čestitamo!, odaberite opciju Završi i ponovo pokrenite Outlook.

  Napomena : Outlook dodaje vaš nalog i automatski počinje da sinhronizuje podatke.

Kad ponovo otvorite Outlook 2016 ili Outlook 2013 nalog, Outlook nalog koji ste dodali pronaći ćete naveden u levom oknu ispod prijemnog sandučeta za svoj primarni nalog.

Šta želite da uradite?

Možete da koristite Outlook.com nalog (ranije Hotmail) sa Outlook 2010 ili Outlook 2007 nalogom. 

Iako Microsoft trenutno podržava samo Outlook 2010 verzije 14.0.7143.5000 i novije, za pristup nalogu e-pošte možete da koristite podržanu ili nepodržanu verziju. Korišćenje podržane verzije omogućava pun pristup ličnom Microsoft nalogu e-pošte, što obuhvata pristup e-pošti, kalendaru i kontaktima. Korišćenje nepodržane verzije omogućava pristup e-pošti u nalogu, ali ne i pristup kalendaru, kontaktima ili zadacima.

 1. U programu Outlook 2010 odaberite meni Datoteka.

 2. U levom oknu odaberite stavku Pomoć da biste videli broj verzije.

  Snimak ekrana stranice na kojoj možete da proverite verziju programa Outlook 2010, u okviru „Osnovni podaci o programu Microsoft Outlook“

 3. Uradite nešto od sledećeg, u zavisnosti od toga da li imate podržanu ili nepodržanu verziju programa Outlook 2010:

 1. Koristite Windows Update da biste automatski preuzeli i instalirali ispravku. Druga mogućnost je da odete na lokaciju Microsoft Download Center za više informacija o instaliranju Outlook 2010 ispravke (KB2956203).

 2. Kad instalirate ispravku, idite na 3. korak: Pokretanje procesa za podešavanje novog naloga.

 1. U programu Outlook 2010 idite na stavke Datoteka > Postavke naloga > Postavke naloga.

 2. Na kartici Nalozi e-pošte > E-pošta odaberite stavku Novo.

  Outlook 2010 – dodavanje novog naloga

 3. U dijalogu Dodavanje novog naloga odaberite stavku Nalog e-pošte, a zatim stavku Dalje.

  Outlook 2010 nalog e-pošte – dodavanje novog naloga

 4. Pojavljuje se polje Podešavanje automatskog naloga.

 5. Dovršite podešavanje prateći 4. korak: Dovršavanje procesa za podešavanje novog naloga.

Odaberite neku od sledećih procedura, u zavisnosti od toga da li koristite podržanu ili nepodržanu verziju programa Outlook 2010.

Dodavanje novog naloga u podržanu verziju programa Outlook 2010
  1. U polju Dodavanje novog naloga uverite se da je izabrana stavka Nalog e-pošte, a zatim unesite ime. To je ime pošiljaoca koje će primaoci videti.

  2. Unesite e-adresu naloga koji želite da dodate u Outlook 2010.

  3. Unesite lozinku naloga e-pošte koji želite da dodate u Outlook 2010.

  4. Ponovo otkucajte lozinku i odaberite stavku Dalje da biste završili podešavanje.

   Outlook 2010 – dodavanje imena i e-adrese

   Outlook 2010 dodaje novi nalog e-pošte i povezuje se sa njim.

   Važno : Završili ste! Konfigurisali ste Outlook 2010 tako da pristupa ličnom Microsoft nalogu e-pošte.

  Dodavanje novog naloga u nepodržanu verziju programa Outlook 2010
  1. U dijalogu Dodavanje novog naloga – podešavanje automatskog naloga izaberite stavku Ručno konfiguriši postavke servera ili dodatne tipove servera, a zatim odaberite dugme Dalje.

   Outlook 2010 – ručno konfigurisanje postavki servera

  2. Odaberite stavke Internet e-pošta > Dalje.

   Outlook 2010 – Odaberite uslugu za novi nalog

  3. Na stranici Postavke internet e-pošte uradite sledeće:

   • U odeljku Informacije o korisniku unesite ime i adresu e-pošte naloga koji dodajete u Outlook 2010.

   • U odeljku Informacije o serveru uradite sledeće:

    Za Tip naloga izaberite stavku IMAP.

    Za Server dolazne pošte unesite tekst prikazan za adresu servera u delu IMAP4 postavke za lični Microsoft nalog e-pošte. Adresa koja je tamo prikazana može biti imap-mail.outlook.com.

    Za Server odlazne pošte unesite smtp-mail.outlook.com.

   • U odeljku Informacije o prijavljivanju unesite e-adresu i lozinku naloga e-pošte koji želite da dodate u Outlook 2010.

    Outlook 2010 – internet postavke za e-poštu

  4. U donjem desnom uglu dijaloga izaberite stavku Još postavki.

  5. Odaberite karticu Server odlazne pošte, a zatim izaberite stavku Moj server odlazne pošte (SMTP) zahteva potvrdu identiteta.

  6. izaberite stavku Koristi iste postavke kao i server dolazne pošte.

  7. Odaberite karticu Više opcija i uradite sledeće.

   • Za Server dolazne pošte (IMAP) u okvir za tekst unesite broj porta prikazan u okviru stavke IMAP4 postavke za lični Microsoft nalog e-pošte, što može da bude 993.

   • U padajućem meniju pored stavke Koristi sledeći tip šifrovane veze izaberite stavku SSL.

   • Za Server odlazne pošte (SMTP), u okvir za tekst za port unesite 25.

   • U padajućem meniju pored stavke Koristi sledeći tip šifrovane veze izaberite stavku TLS.

    Saveti : 

    • Pre nego što unesete 25 u okvir za tekst za Server odlazne pošte (SMTP), korisno je proveriti softver zaštitnog zida kako biste videli da li je port 25 dostupan. Ako proverite i port 25 nije dostupan, unesite 587 u okvir za tekst za Server odlazne pošte (SMTP).

    • Ako broj porta koji unesete u ovom slučaju nije dostupan, možete da dobijete poruku o grešci kad Outlook 2010 pokuša da se poveže s vašim nalogom e-pošte. Ako dobijete grešku, vratite se na karticu Više opcija u dijalogu Postavke internet e-pošte i unesite drugi broj porta (25 ili 587).

  8. Odaberite dugme U redu da biste zatvorili polje Postavke internet e-pošte, a zatim odaberite dugme Dalje.

   Outlook 2010 SSL i TLS postavke

  9. Outlook 2010 dodaje novi nalog e-pošte i povezuje se sa njim.

Iako Microsoft trenutno podržava samo Outlook 2007 verzije 12.0.6680.5000 i novije, za pristup nalogu e-pošte možete da koristite podržanu ili nepodržanu verziju. Korišćenje podržane verzije omogućava pun pristup ličnom Microsoft nalogu e-pošte, što obuhvata pristup e-pošti, kalendaru i kontaktima. Korišćenje nepodržane verzije omogućava pristup e-pošti u nalogu, ali ne i pristup kalendaru, kontaktima ili zadacima.

 1. U programu Outlook 2007, izaberite meni Pomoć, a zatim izaberite stavku Osnovni podaci o programu Microsoft Office Outlook.

 2. U dijalogu Osnovni podaci o programu Microsoft Outlook broj verzije programa Outlook 2007 koji vas zanima nalazi se u prvom redu, odmah iza reči Microsoft Office Outlook 2007. Ako se na kraju prvog reda u dijalogu nalazi još jedan broj verzije, zanemarite ga.

  Na sledećem snimku ekrana se vidi lokacija broja verzije programa Outlook 2007 u prvom redu u dijalogu.

  Snimak ekrana koji prikazuje gde se pojavljuje broj verzije programa Outlook 2007 u dijalogu „Osnovni podaci o programu Microsoft Office Outlook“.
 3. Uradite nešto od sledećeg, u zavisnosti od toga da li imate podržanu ili nepodržanu verziju programa Outlook 2007:

 1. Započnite preuzimanje ispravke za Outlook 2007 (KB2768023) tako što ćete otići u Microsoft Download Center i izabrati stavku Preuzmi.

 2. Kad budete upitani želite li da pokrenete ili sačuvate datoteku koju preuzimate, izaberite stavku Sačuvaj.

 3. U dijalogu Sačuvaj kao izaberite fasciklu u kojoj želite da sačuvate datoteku, a zatim izaberite stavku Sačuvaj.

 4. Kad se preuzimanje dovrši, instalirajte ispravku tako što ćete uraditi sledeće:

  • Pređite u fasciklu u kojoj ste sačuvali datoteku, a zatim otvorite datoteku. Pojavljuje se čarobnjak za instalaciju.

  • Pratite čarobnjaka da biste dovršili ažuriranje.

 5. Pređite na 3. korak: započnite proces podešavanja novog naloga.

Da biste započeli proces podešavanja novog naloga, dodajte novi profil ako već imate nalog e-pošte u programu Outlook 2007 ili nastavite bez dodavanja novog profila ako ga nemate.

Dodavanje novog profila
 1. Otvorite kontrolnu tablu.

 2. Izaberite stavku Pošta. Pojavljuje se dijalog Podešavanje pošte – Outlook.

 3. U odeljku Profili izaberite stavku Prikaži profile. Pojavljuje se dijalog Pošta.

 4. U okviru Pri pokretanju programa Microsoft Outlook koristi ovaj profil izaberite stavku Upitaj koji će se profil koristiti.

 5. Izaberite stavku Dodaj, a zatim navedite ime za novi profil.

 6. Kliknite na dugme U redu. Pojavljuje se dijalog Dodavanje novog naloga e-pošte – automatsko podešavanje naloga.

 7. Pređite na 4. korak: Dovršavanje procesa podešavanja novog naloga. (Nemojte izvršiti sledeću proceduru: „Nastavite bez dodavanja novog profila“.)

Nastavite bez dodavanja novog profila
 1. U programu Outlook 2007, u meniju Alatke izaberite stavku Postavke naloga.

 2. U dijalogu Postavke naloga – nalozi e-pošte, na kartici E-pošta izaberite stavku Novo.

  Snimak ekrana kartice „E-pošta“ u dijalogu „Postavke naloga“.
 3. U dijalogu Dodavanje novog naloga e-pošte izaberite stavku Microsoft Exchange, POP3, IMAP ili HTTP, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Pojavljuje se dijalog Dodavanje novog naloga e-pošte – automatsko podešavanje naloga.

 4. Pređite na 4. korak: Dovršavanje procesa podešavanja novog naloga.

Da biste dovršili proces podešavanja novog naloga, izvršite jednu od sledeće dve procedure u ovom odeljku, u zavisnosti od toga da li koristite podržanu ili nepodržanu verziju programa Outlook 2007.

Dodavanje novog naloga u podržanu verziju programa Outlook 2007
 1. U dijalogu Dodavanje novog naloga e-pošte – automatsko podešavanje naloga, u okvir Ime unesite ime ili prepoznatljivo ime ili nadimak. To je ime pošiljaoca koje će primaoci poruke videti.

 2. U okvir za tekst E-adresa unesite e-adresu naloga e-pošte koji želite da dodate u Outlook 2007.

 3. U okvir za tekst Lozinka unesite lozinku za nalog koji želite da dodate u Outlook 2007.

 4. U okvir za tekst Ponovo otkucajte lozinku ponovo unesite lozinku.

 5. Kliknite na dugme Dalje.

  Outlook 2007 dodaje novi nalog e-pošte i povezuje se sa njim.

  Važno : Završili ste! Dovršili ste sve neophodne procedure za konfigurisanje programa Outlook 2007 za pristup ličnom Microsoft nalogu e-pošte. Nemojte izvršiti sledeću proceduru: „Dodavanje novog naloga u nepodržanu verziju programa Outlook 2007“.

Dodavanje novog naloga u nepodržanu verziju programa Outlook 2007
 1. U dijalogu Dodavanje novog naloga e-pošte – automatsko podešavanje naloga izaberite stavku Ručno konfiguriši postavke servera ili dodatne tipove servera, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 2. U dijalogu Dodavanje novog naloga e-pošte – izbor usluge e-pošte izaberite stavku Internet e-pošta, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 3. U dijalogu Dodavanje novog naloga e-pošte – postavke internet e-pošte uradite sledeće:

  • U odeljku Informacije o korisniku unesite ime i e-adresu naloga e-pošte koji dodajete u Outlook 2007.

  • U odeljku Informacije o serveru uradite sledeće:

   • Za Tip naloga izaberite stavku IMAP.

   • Za Server dolazne pošte unesite tekst prikazan za adresu servera u delu IMAP4 postavke za lični Microsoft nalog e-pošte. Adresa koja je tamo prikazana može biti imap-mail.outlook.com.

   • Za Server odlazne pošte unesite smtp-mail.outlook.com.

  • U odeljku Informacije o prijavljivanju uradite sledeće:

   • U okvir za tekst Korisničko ime unesite e-adresu naloga e-pošte koji želite da dodate u Outlook 2007.

   • U okvir za tekst Lozinka unesite lozinku za nalog koji želite da dodate u Outlook 2007.

  • U blizini donjeg desnog ugla dijaloga izaberite stavku Još postavki.

 4. U dijalogu Postavke internet e-pošte, na kartici Server odlazne pošte izaberite stavku Za moj server odlazne pošte (SMTP) neophodna je potvrda identiteta, a zatim izaberite stavku Koristi iste postavke kao i server dolazne pošte.

 5. U dijalogu Postavke internet e-pošte izaberite karticu Više opcija.

  Snimak ekrana kartice „Napredno“ u dijalogu „Internet postavke e-pošte“.
 6. Na kartici Više opcija uradite sledeće:

  • Za Server dolazne pošte (IMAP) u okvir za tekst unesite broj porta prikazan u delu IMAP4 postavke za lični Microsoft nalog e-pošte, što može da bude 993, i izaberite stavku Za ovaj server je neophodna šifrovana veza (SSL).

  • Za Server odlazne pošte (SMTP) u okvir za tekst za port unesite broj 25, a za Koristi sledeći tip šifrovane veze izaberite stavku TLS.

   Saveti : 

   • Pre nego što unesete 25 u okvir za tekst za Server odlazne pošte (SMTP), korisno je proveriti softver zaštitnog zida kako biste videli da li je port 25 dostupan. Ako proverite i port 25 nije dostupan, unesite 587 u okvir za tekst za Server odlazne pošte (SMTP).

   • Ako broj porta koji unesete u ovom slučaju nije dostupan, možete da dobijete poruku o grešci kada Outlook 2007 pokuša da se poveže sa nalogom e-pošte. Ako o tome dobijete poruku o grešci, vratite se na karticu Više opcija u dijalogu Postavke internet e-pošte i unesite drugi broj porta (25 ili 587).

 7. Odaberite dugme U redu da biste zatvorili dijalog Postavke internet e-pošte.

 8. U dijalogu Dodavanje novog naloga e-pošte – postavke internet e-pošte odaberite dugme Dalje.

  Outlook 2007 dodaje novi nalog e-pošte i povezuje se sa njim.

  Važno : Završili ste! Konfigurisali ste Outlook 2007 tako da pristupa ličnom Microsoft nalogu e-pošte.

 1. Na kartici Datoteka izaberite Postavke naloga > Postavke naloga.

 2. Izaberite nalog e-pošte koji želite da uklonite, a zatim kliknite na dugme Ukloni.

 3. Da biste potvrdili uklanjanje naloga, kliknite na dugme Da.

Da biste uklonili nalog e-pošte sa drugog profila, zatvorite i ponovo pokrenite Outlook sa drugim profilom i pratite prethodne korake. Naloge sa drugih profila možete da uklonite i tako što ćete uraditi sledeće:

 1. Izađite iz programa Outlook.

 2. Na kontrolnoj tabli izaberite stavku Pošta.

  Gde se na kontrolnoj tabli nalazi stavka Pošta?

  Stavka Pošta pojavljuje se na različitim lokacijama na kontrolnoj tabli, u zavisnosti od verzije operativnog sistema Microsoft Windows koju koristite, izabranog prikaza kontrolne table, kao i toga da li koristite 32-bitni ili 64-bitni operativni sistem ili verziju programa Outlook 2007.

  Napomena : Ikona „Pošta“ na kontrolnoj tabli neće se pojaviti ako niste instalirali i pokrenuli Outlook.

  Najlakši način da pronađete stavku Pošta jeste da otvorite kontrolnu tablu u operativnom sistemu Windows, a da zatim u polju za Pretraga na vrhu prozora otkucate reč Pošta.

  Naslovna traka dijaloga Podešavanje pošte sadrži ime trenutnog profila. Da biste izabrali neki drugi profil, kliknite na dugme Prikaži profile, izaberite ime profila, a zatim kliknite na dugme Svojstva.

 3. Izaberite stavku Nalozi e-pošte.

 4. Izaberite nalog, a zatim kliknite na dugme Ukloni.

 5. Da biste potvrdili uklanjanje naloga, kliknite na dugmad Da > Zatvori.

Na kontrolnoj tabli možete da deinstalirate i Outlook Connector. Više informacija o uklanjanju programa potražite u Windows pomoći i podršci.

Ako promenite lozinku Outlook.com naloga, morate da ažurirate i informacije u Outlook. Kada promenite lozinku na veb sajtu Outlook.com, ažurirajte lozinku koja je sačuvana u Outlook.

 1. Na kartici Datoteka izaberite stavku Postavke naloga > Postavke naloga.

  Stavka „Postavke naloga“ u prikazu „Backstage“

 2. Na kartici E-pošta izaberite Outlook.com nalog i kliknite na dugme Promeni.

 3. U okvir Lozinka otkucajte novu lozinku.

 4. Kliknite na dugme U redu, a zatim u dijalogu Postavke naloga kliknite na dugme Zatvori.

Pomoću programskog dodatka Outlook Connector, možete da prikažete na Outlook.com kalendar u Outlook. Ovo uključuje kalendare drugih osoba koji su podeljeni sa vama. Upravljanjem kalendarima u Outlook, možete da iskoristite funkcije upravljanja vremenom koje Outlook nudi, kao što je pregledanje više kalendara istovremeno. Sa Outlook 2010 ili Outlook 2007 naloga i programskog dodatka Outlook Connector možete i da:

 • prikazujete zadatke i poruke označene zastavicom u okviru zakazane obaveze na dan krajnjeg roka

 • kategorizujete zakazane obaveze prilagođenim bojama kategorija

 • prekrivate više kalendara

Pored toga, sve promene koje izvršite u Outlook.com kalendaru u Outlook automatski se sinhronizuju sa veb verzijom vašeg Outlook.com naloga.

Više informacija

Podešavanje programa Outlook na Mac računaru

Dodavanje Outlook.com naloga u programu Outlook za Mac 2011

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×