Dodatak o privatnosti za Microsoft Office Publisher 2007

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Poslednji put ažurirano u oktobru 2006.

Ova stranica predstavlja dodatak Izjava o privatnosti za sistem Microsoft Office 2007. Da biste razumeli prikupljanje podataka i prakse upotrebe relevantne za određeni Office program ili uslugu, trebalo bi da pročitate izjavu o privatnosti za Microsoft Office 2007 i ovaj dodatak.

Povezivanje sa slikama i drugim dokumentima

Ako odaberete da kreirate vezu ka slici, datoteci, izvoru podataka ili drugom dokumentu na vašem čvrstom disku ili serveru, putanja do te datoteke biće sačuvana u vašoj radnoj svesci. U nekim slučajevima, veza može da sadrži vaše korisničko ime ili podatke o serverima u vašoj mreži. U slučaju podataka za povezivanje možete da odaberete da sačuvate ime korisnika ili lozinku u vezi sa podacima za povezivanje.

Pretraživanje i reference

Microsoft Office Publisher 2007 omogućava vam da zatražite informacije o određenom terminu ili frazi od velikog broja dobavljača vrhunskog sadržaja. Kada zatražite pretraživanje na osnovu određene reči ili fraze, Office Publisher 2007 će upotrebiti Internet za slanje teksta koji ste zatražili, softverskog proizvoda koji trenutno koristite, lokalnog standarda i informacija o autorizaciji koje pokazuju da imate pravo da preuzmete informacije o istraživanju, ako je to potrebno nezavisnom proizvođaču.

Office Publisher 2007 šalje ove informacije nezavisnom dobavljaču informacija koga izaberete. On će vratiti informaciju o reči ili frazi koju ste zatražili.

Često se događa da informacija koju primite sadrži vezu ka dodatnim informacijama sa lokacije nezavisnog dobavljača sadržaja. Ako kliknete na ovu vezu, dobavljač sadržaja može dodati kolačić vašem sistemu radi identifikacije vaših budućih transakcija. Korporacija Microsoft nije odgovorna za postupke u vezi sa privatnošću nezavisnih lokacija.

Korporacija Microsoft ne prima i ne skladišti ove informacije, izuzev u slučaju da ste upit postavili usluzi u vlasništvu korporacije Microsoft.

Usluge prevođenja

Office Publisher 2007 vam omogućava da prevedete vašu publikaciju ili njen deo pomoću dvojezičnog rečnika ili mašinskim prevođenjem. Možete da izaberete na koji način želite da prevedete vašu publikaciju. Takođe, možete da izaberete da unesete reč ili frazu koju želite da prevedete ili da odaberete da prevedete celokupnu publikaciju.

Ako izaberete ili unesete reč ili frazu koju želite da prevedete, fraza koju ste uneli biće upoređena sa dvojezičnim rečnikom. Neki dvojezični rečnici ugrađeni su u vaš program; drugi su dostupni na lokaciji Microsoft Office Online.

Ako odaberete da izvršite operaciju „Prevod čitavog dokumenta“, vaša publikacija će nešifrovana biti poslata usluzi prevođenja nezavisnog pružaoca. Kao što je slučaj sa svim informacijama koje se nešifrovane šalju preko Interneta, i ovde postoji mogućnost da druge osobe vide radnu svesku.

Ako odaberete da upotrebite neki od rečnika koji su dostupni na lokaciji Microsoft Office Online ili kao usluga prevođenja nezavisnog pružaoca, Office Publisher 2007 će putem Interneta poslati tekst koji ste zatražili, informacije o tipu softvera kojim raspolažete, lokalnom standardu i jeziku koji je odabran na vašem sistemu. Za usluge prevođenja nezavisnog pružaoca, Office Publisher 2007 može da pošalje i informaciju o autentičnosti prethodno smeštenu u keš, a koja pokazuje da ste se još ranije prijavili za pristup lokaciji.

Često se događa da informacija koju primite sadrži vezu ka dodatnim informacijama sa lokacije nezavisnog dobavljača prevodilačkih usluga. Ako kliknete na ovu vezu, dobavljač može dodati kolačić vašem sistemu radi identifikacije vaših budućih transakcija.

Gde vaše ime može biti uskladišteno?

U nekim slučajevima, Office Publisher 2007 skladišti vaše ime kako bi obogatio vaše iskustvo prilikom upotrebe nekih funkcija. Na primer, vaše ime se skladišti na sledećim lokacijama:

 • Polja Autor

 • Svojstvo datoteke Ime autora

Možete da uklonite svoje ime iz ovih polja i svojstava brisanjem ovih podataka iz dijaloga Svojstva u meniju Datoteka.

Office rešenja koja su kreirale druge kompanije takođe mogu da sadrže vaše ime ili druge lične informacije u prilagođenim svojstvima povezanim sa vašom datotekom.

Ako koristite Microsoft Office Web kontrolu, Microsoft Office Excel Data Access komponentu, DataCalc ili druge funkcije koje vam dozvoljavaju direktno povezivanje na drugi izvor podataka, vaša informacija za autorizaciju (korisnički ID i lozinka) može biti sačuvana u publikaciji. Da biste promenili ili izbrisali ovu informaciju o autorizaciji, moraćete da na odgovarajući način promenite svojstva veze.

Poslovne informacije

Office Publisher 2007 vam pruža mogućnost da kreirate skupove poslovnih podataka unošenjem informacija kao što su vaše ime, položaj u firmi, ime firme, adresa firme, broj faksa, e-adresa ili logotip firme. Ovi podaci su opcionalni i smeštaju se u registratoru sistema. Podaci se koriste za automatsko popunjavanje polja za poslovne podatke u predlošcima programa Office Publisher 2007 koje pravite. Možete da dodajete, brišete i uređujete sva polja uskladištenih informacija (u meniju Umetni izaberite stavku Poslovne informacije) i primenite ih na publikacije i predloške koje kreirate.

Ako odlučite da ne skladištite poslovne informacije, za popunjavanje polja u vašim predlošcima podrazumevano će biti korišćeni vaše ime i ime firme koje ste uneli prilikom instalacije programa. Da biste promenili ova svojstva, u meniju Datoteka izaberite stavku Svojstva, a zatim karticu Rezime.

Štampanje

Kada štampate Office Publisher 2007 publikaciju i zatim je sačuvate, Office Publisher 2007 sačuvaće putanju do vašeg štampača u dokumentu. U nekim slučajevima, putanja može da sadrži korisničko ime ili ime računara.

Lokacije radnog prostora dokumenta

Koristeći Office Publisher 2007 možete da pristupite lokaciji radnog prostora dokumenta na lokaciji Microsoft Windows SharePoint Services. Lokacija radnog prostora dokumenta je deljeni prostor u kome možete brzo i jednostavno da sarađujete sa drugim članovima tima u radu na nekim publikacijama.

Kada pristupite lokaciji radnog prostora dokumenta, Office Publisher 2007 preuzima neke podatke sa lokacije radnog prostora kako bi vam obezbedio informacije o toj lokaciji. Tačnije, Office Publisher 2007 pribavlja sledeće informacije:

 • Ime Windows SharePoint Services lokacije

 • URL ili adresu lokacije

 • Imena, e-adrese i nivoe dozvola korisnika lokacije

 • Liste dokumenata, zadataka i druge informacije dostupne na lokaciji

Office Publisher 2007 u obliku kolačića na računaru čuva i listu Windows SharePoint Services lokacija koje ste posetili. Ova lista se koristi kako bi vam se obezbedio brz pristup lokacijama koje ste već posetili. Korporacija Microsoft ne pristupa listi lokacija koje ste posetili, niti će ona biti dostupna preko Interneta, osim u slučaju da sami odlučite da je učinite dostupnijom.

Sistem Windows SharePoint Services

Sistem Microsoft Windows SharePoint Services obezbeđuje lokacije sa deljenim radnim prostorom zasnovane na Webu na kojima možete da sarađujete sa drugima na dokumentima ili sastancima.

Kada pomoću Web pregledača ili bilo kog Office programa pristupite SharePoint lokaciji, ona će sačuvati kolačić na vašem računaru ako imate dozvole da kreirate novu podlokaciju na toj lokaciji. Posmatrani zajedno, ovi kolačići obrazuju listu lokacija za koje imate dozvole. Neki Office programi koriste ovu listu kako bi vam omogućili brz pristup lokacijama koje ste već posetili.

Microsoft ne pristupa listi lokacija koje ste posetili i ova lista nije pristupačna na Internetu, osim ako vi ne izaberete drugačije.

Ovu listu možete da izbrišete tako što ćete u Web pregledaču izbrisati keš za kolačiće.

U sistemu Windows SharePoint Services, kada kreirate novu Web lokaciju ili listu, ili dodate ili pozovete određene osobe na postojeću Web lokaciju ili listu, lokacija će sačuvati sledeće informacije za svaku osobu, uključujući i vas:

 • Puno ime

 • E-adresa

 • Korisničko ime za prijavljivanje (Microsoft Windows NT prijavljivanje – na primer, DOMAIN\ime korisnika)

Korisnički ID se dodaje svakom elementu koji vi ili drugi korisnici lokacije dodate ili promenite na lokaciji. Kao što je slučaj sa svim sadržajima na SharePoint lokaciji, samo administratori i članovi bi trebalo da imaju pristup ovoj informaciji.

Svi elementi lokacije SharePoint sadrže dva polja: Kreirao i Izmenio. Polje Kreirao sadrži korisničko ime osobe koja je kreirala originalni element, kao i datum kreiranja. Polje Izmenio se popunjava korisničkim imenom osobe koja je poslednja izmenila publikaciju u programu Office Publisher 2007 i datumom kada je poslednji put izmenjena.

Administratori servera na kojima se nalaze SharePoint lokacije imaju pristup nekim podacima sa ovih lokacija koji se koriste za analizu obrazaca korišćenja lokacije i poboljšanje procenta vremena dostupnosti lokacije. Ovi podaci su dostupni samo administratorima servera i ne dele se sa korporacijom Microsoft izuzev u slučaju da se SharePoint lokacija nalazi na serverima korporacije Microsoft. Podaci koji se posebno čuvaju uključuju imena, e-adrese i dozvole za sve korisnike sa pristupom lokaciji.

Svi korisnici sa pristupom određenoj SharePoint lokaciji mogu da pretraže i prikažu sve sadržaje dostupne na lokaciji.

Nadzor

Sistem Windows SharePoint Services obezbeđuje funkcije za nadzor koje administratorima dozvoljavaju da imaju pouzdane podatke o načinu na koji korisnici rade sa važnim sadržajem.

Kada administratori sistema Windows SharePoint Services omoguće funkciju nadzora, server će u SharePoint bazu podataka sa sadržajima automatski zapisivati određene akcije koje korisnik sprovodi. Ove akcije obuhvataju pregledanje, uređivanje, prijavljivanje na sistem i odjavljivanje sa njega. Za svaku zapisanu akciju, server će pohraniti informacije za identifikaciju datoteke, akcije, korisnikove SharePoint identifikacije i IP adrese. Podaci se tokom ove transakcije ne šalju korporaciji Microsoft.

Ova funkcija je podrazumevano isključena i dostupna je samo administratorima SharePoint lokacija na kojima je sadržaj uskladišten.

Razmena instant poruka i obaveštenja

Office Publisher 2007 vam omogućava da šaljete instant poruke iz samog programa da budete obavešteni kada su određene osobe prisutne na mreži ili kada su načinjene izvesne promene na deljenim dokumentima ili radnim prostorima.

Office Publisher 2007 koristi Microsoft klijent za razmenu instant poruka kako bi vam pružio mogućnost da vidite prisustvo drugih osoba na mreži i da im pošaljete poruke. Office Publisher 2007 sadrži Web kontrolu koja dozvoljava prikazivanje prisustva na mreži za potrebe razmene instant podataka unutar Web stranice. Svrha ove funkcije je da vam se dozvoli da koristite Web stranice za direktnu saradnju sa drugim korisnicima koji rade na istim publikacijama ili radnim prostorima.

Skripte Web stranica napisane imajući na umu ovu Web kontrolu mogu da prenesu podatak o prisustvu iz vašeg programa za potrebe razmene instant poruka u Web server na kojem je skripta pokrenuta. Podrazumevano, ova funkcija je omogućena samo za interne i poverljive lokacije, kao i lokacije na lokalnom računaru.

Stranice sistema Microsoft Windows SharePoint Services, kao i stranice programa Microsoft Office SharePoint Server 2007 koriste ovu kontrolu. Nijedan od ovih tipova stranica ne prenosi podatak o prisustvu nazad na Web server.

Kada posetite lokaciju Microsoft Windows SharePoint Services ili lokaciju Office SharePoint Server i kreirate obaveštenje, Office Publisher 2007 će vašem računaru dodati kolačić sa sledećim podacima:

 • Ime lokacije

 • URL adresa lokacije

 • Podatak o tome da li izvor obaveštenja predstavlja Windows SharePoint Services lokacija ili SharePoint Server lokacija

 • URL adresa koju lokacija koristi za pokazivanje usluge obaveštenja

Podaci iz ovog kolačića dozvoljavaju ispravno slanje obaveštenja sa lokacije. Korporacija Microsoft ne pristupa ovom kolačiću izuzev u slučaju da je kolačić poslat sa servera korporacije Microsoft. U tom slučaju kolačić koriste isključivo lokacija Windows SharePoint Services ili lokacija SharePoint Server.

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne engleskom jeziku govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinsko prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×