Dodatak o privatnosti za Microsoft Office PowerPoint 2007

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Poslednji put ažurirano u oktobru 2006.

Ova stranica predstavlja dodatak Izjava o privatnosti za sistem Microsoft Office 2007. Da biste razumeli prikupljanje podataka i prakse upotrebe relevantne za određeni Office program ili uslugu, trebalo bi da pročitate izjavu o privatnosti za Microsoft Office 2007 i ovaj dodatak.

Korišćenje Microsoft Office Online predložaka

Dijalog Nove prezentacije (kliknite na Dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta i zatim kliknite na dugme novo) može da vam pruži aktuelnu pomoć preuzetu sa lokacije Microsoft Office Online za prezentacije koje su zasnovane na predlošcima. Dijalog " Nova prezentacija " takođe omogućava da pošaljete povratne informacije o predlošcima i date brojčanu ocenu za svaki predložak koji ste preuzeli.

Ako želite da omogućite ili onemogućite preuzimanje na lokaciji Microsoft Office Online, pogledajte članak Dobijanje pomoći, predložaka, i dodatnog sadržaja na mreži u prozoru za pomoć.

Kada otvorite predložak ili datoteku zasnovanu na predlošku, Microsoft Office PowerPoint 2007 može da kontaktira lokaciju Microsoft Office Online i pošalje ID za taj predložak, program i verziju koju trenutno koristite, uz standardne informacije o računaru. Ovo zavisi od vaših postavki za pomoć na mreži.

ID predloška se koristi za proveru da li je originalni predložak preuzet sa lokacije Microsoft Office Online ili je bio uključen u instalaciju programa Office PowerPoint 2007. On ne identifikuje vašu prezentaciju na jedinstven način. ID je isti za sve korisnike istog predloška.

Ažuriranje istaknutih veza

Office PowerPoint 2007 obezbeđuje listu veza u dijalogu Nova prezentacija (kliknite na Dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim kliknite na dugme novo). Možete odabrati da ažurirate ove veze pomoću redovnog rasporeda tako što ćete kliknuti na dugme automatski ažuriraj ovaj sadržaj sa lokacije Office Online u odeljku Office Online . Ako odaberete da redovno ažurirate ove veze, Office PowerPoint 2007 će povremeno kontaktirati Microsoft Office Online i vraćati ažurirane veze u Office PowerPoint 2007.

Povezivanje sa slikama i drugim dokumentima

Ako odaberete da kreirate vezu ka slici, datoteci, izvoru podataka ili drugom dokumentu na svom čvrstom disku ili serveru, putanja do te datoteke se čuva u vašoj prezentaciji. U nekim slučajevima, veza može da sadrži vaše korisničko ime ili podatke o serverima u vašoj mreži. U slučaju podataka za povezivanje možete da odaberete da sačuvate ime korisnika ili lozinku u vezi sa podacima za povezivanje.

Pored toga, kada primenite XML šemu na prezentaciju, putanja do XML šeme koju ste kreirali čuva se u prezentaciji. U nekim slučajevima, putanja može da sadrži vaše korisničko ime.

Štampanje

Kada odštampate Office PowerPoint 2007 prezentaciju i zatim je sačuvate, Office PowerPoint 2007 će sačuvati putanju do vašeg štampača u dokumentu. U nekim slučajevima, putanja može da sadrži korisničko ime ili ime računara.

Lokacije radnog prostora dokumenta

Koristeći Office PowerPoint 2007 možete da pristupite lokaciji radnog prostora dokumenta na lokaciji Microsoft Windows SharePoint Services. Lokacija radnog prostora dokumenta je deljeni prostor u kome možete brzo i jednostavno da sarađujete sa drugim članovima tima u radu na prezentacijama.

Kada pristupite lokaciji radnog prostora dokumenta, Office PowerPoint 2007 će preuzeti određene podatke sa lokacije radnog prostora dokumenta kako bi vam obezbedio informacije o toj lokaciji. Preciznije, Office PowerPoint 2007 će pribaviti sledeće podatke:

 • Naziv Windows SharePoint Services lokacije

 • URL ili adresu lokacije

 • Imena, e-adrese i nivoe dozvola korisnika lokacije

 • Liste dokumenata, zadataka i drugih informacija dostupnih na lokaciji

Office PowerPoint 2007 na računaru čuva u obliku kolačića i listu Windows SharePoint Services lokacija koje ste posetili. Ova lista se koristi kako bi vam se obezbedio brz pristup lokacijama koje ste već posetili. Korporacija Microsoft ne pristupa listi lokacija koje ste posetili niti će ta lista biti dostupna preko Interneta, osim kada sami odlučite da je učinite dostupnijom.

Faks usluga

Faks usluga vam omogućava da pošaljete faks preko Interneta i da organizujete faksove koje ste poslali u programu Microsoft Office Outlook. Da biste koristili faks uslugu, morate da se prijavite kod dobavljača faks usluga koji nije korporacija Microsoft, a koji će obraditi faksove i slati ih putem Interneta. Korporacija Microsoft ne prikuplja nikakve podatke iz ovih transakcija.

Kada se prijavite za faks uslugu, dobavljač faks usluga kreira registracioni paket koji se čuva kod dobavljača i u programu Office PowerPoint 2007. Paket se sastoji od adrese Web lokacije dobavljača faks usluge i simbola koji potvrđuje vaš pristup dobavljaču faks usluge. Kada pošaljete faks iz nekog Office programa, ovaj registracioni paket biće dodat dokumentu.

Faks uslugu možete da upotrebite i kako biste bez slanja izračunali cenu faksa. Ako odaberete da izračunate cenu faksa, Office PowerPoint 2007 će upotrebiti SSL (Secure Sockets Layer) vezu za slanje registracionog simbola, telefonskog broja na koji treba poslati faks i broja stranica faksa dobavljaču faks usluga. Korporacija Microsoft ne prima i ne čuva ove informacije.

Pretraživanje i reference

Office PowerPoint 2007 vam omogućava da zatražite informacije o određenom terminu ili frazi od velikog broja prvoklasnih dobavljača sadržaja. Kada zatražite pretraživanje na osnovu određene reči ili fraze, Office PowerPoint 2007 će preko Interneta poslati tekst koji tražite, softverski proizvod koji trenutno koristite, lokalni standard, kao i autorizacionu informaciju koja pokazuje da imate pravo da preuzmete informacije o istraživanju, ako nezavisni proizvođač tako zahteva.

Office PowerPoint 2007 šalje ove informacije nezavisnom dobavljaču informacija koga izaberete. On će vratiti informaciju o reči ili frazi koju ste zatražili.

Često se događa da informacija koju primite sadrži vezu ka dodatnim informacijama sa lokacije nezavisnog dobavljača sadržaja. Ako kliknete na ovu vezu, dobavljač sadržaja može dodati kolačić vašem sistemu radi prepoznavanja vaših budućih transakcija. Korporacija Microsoft ne odgovara za to kakvu praksu u vezi s privatnošću imaju nezavisne lokacije.

Korporacija Microsoft ne prima i ne skladišti ove informacije, izuzev u slučaju da ste upit postavili usluzi u vlasništvu korporacije Microsoft.

Usluge prevođenja

Office PowerPoint 2007 vam dozvoljava da prevedete sve delove svoje prezentacije pomoću dvojezičnog rečnika ili mašinskim prevođenjem. Na vama je da izaberete kako ćete prevesti svoju prezentaciju.

Možete da izaberete da unesete reč ili frazu koju želite da prevedete ili možete da odaberete da prevedete čitavu prezentaciju. Ako izaberete da unesete reč ili frazu koju želite da prevedete, fraza koju ste uneli biće upoređena sa dvojezičnim rečnikom. Neki dvojezični rečnici ugrađeni su u vaš program; drugi su dostupni na lokaciji Microsoft Office Online.

Ako se opredelite za opciju „Prevod čitavog dokumenta“, usluzi prevođenja nezavisne prevodilačke agencije će biti poslata vaša prezentacija u nešifrovanom obliku. Kao što je slučaj sa svim informacijama koje se nešifrovane šalju preko Interneta, i ovde postoji mogućnost da druge osobe vide prezentaciju.

Ako odaberete da upotrebite neki od rečnika koji su dostupni na lokaciji Microsoft Office Online ili kod nezavisnog dobavljača prevodilačkih usluga, Office PowerPoint 2007 će putem Interneta poslati tekst koji ste zatražili, informacije o tipu softvera kojim raspolažete, lokalnom standardu i jeziku koji je izabran na vašem sistemu. Za usluge prevođenja nezavisnog prevodioca, Office PowerPoint 2007 može poslati i ranije keširanu informaciju o autentičnosti koja pokazuje da ste se već prijavljivali za pristup lokaciji.

Često se događa da informacija koju primite sadrži vezu ka dodatnim informacijama sa lokacije nezavisnog dobavljača prevodilačkih usluga. Ako kliknete na ovu vezu, dobavljač može dodati kolačić vašem sistemu radi identifikacije vaših budućih transakcija.

Sistem Windows SharePoint Services

Sistem Microsoft Windows SharePoint Services obezbeđuje lokacije sa deljenim radnim prostorom zasnovane na Webu na kojima možete da sarađujete sa drugima na dokumentima ili sastancima.

Kada pomoću Web pregledača ili bilo kog Office programa pristupite SharePoint lokaciji, ona će sačuvati kolačić na vašem računaru ako imate dozvole da kreirate novu podlokaciju na toj lokaciji. Posmatrani zajedno, ovi kolačići obrazuju listu lokacija za koje imate dozvole. Neki Office programi koriste ovu listu kako bi vam omogućili brz pristup lokacijama koje ste već posetili.

Microsoft ne pristupa listi lokacija koje ste posetili i ova lista nije pristupačna na Internetu, osim ako vi ne izaberete drugačije.

Ovu listu možete da izbrišete tako što ćete u Web pregledaču izbrisati keš za kolačiće.

U sistemu Windows SharePoint Services, kada kreirate novu Web lokaciju ili listu, ili dodate ili pozovete određene osobe na postojeću Web lokaciju ili listu, lokacija će sačuvati sledeće informacije za svaku osobu, uključujući i vas:

 • Puno ime

 • E-adresa

 • Korisničko ime za prijavljivanje (Microsoft Windows NT prijavljivanje – na primer, DOMAIN\ime korisnika)

Korisnički ID se dodaje svakom elementu koji vi ili drugi korisnici lokacije dodate ili promenite na lokaciji. Kao što je slučaj sa svim sadržajima na SharePoint lokaciji, trebalo bi da samo administratori i članovi imaju pristup ovoj informaciji.

Svi elementi lokacije SharePoint sadrže dva polja: Kreirao i Izmenio. Polje Kreirao sadrži korisničko ime osobe koja je kreirala originalni element, kao i datum kreiranja. Polje Izmenio sadrži korisničko ime osobe koja je poslednja izmenila prezentaciju programa Office PowerPoint 2007 i datum poslednje izmene.

Administratori servera na kojima se nalaze SharePoint lokacije imaju pristup nekim podacima sa ovih lokacija koji se koriste za analizu obrazaca korišćenja lokacije i poboljšanje procenta vremena dostupnosti lokacije. Ovi podaci su dostupni samo administratorima servera i korporacija Microsoft ih ne koristi, izuzev u slučaju da se SharePoint lokacija nalazi na serverima korporacije Microsoft.

Podaci koji se posebno čuvaju su imena, e-adrese i dozvole za sve korisnike sa pristupom lokaciji. Svi korisnici sa pristupom određenoj SharePoint lokaciji mogu da pretraže i prikažu sve sadržaje dostupne na lokaciji.

Nadzor

Sistem Windows SharePoint Services obezbeđuje funkcije za nadzor koje administratorima dozvoljavaju da imaju pouzdane podatke o načinu na koji korisnici rade sa važnim sadržajem.

Kada administratori sistema Windows SharePoint Services omoguće funkciju nadzora, server će u SharePoint bazu podataka sa sadržajima automatski zapisivati određene akcije koje korisnik sprovodi. Ove akcije obuhvataju pregledanje, uređivanje, prijavljivanje na sistem i odjavljivanje sa njega. Za svaku zapisanu akciju, server će pohraniti informacije za identifikaciju datoteke, akcije, korisnikove SharePoint identifikacije i IP adrese. Podaci se tokom ove transakcije ne šalju korporaciji Microsoft.

Ova funkcija je podrazumevano isključena i dostupna je samo administratorima SharePoint lokacija na kojima je sadržaj uskladišten.

Razmena instant poruka i obaveštenja

Office PowerPoint 2007 vam omogućava da šaljete instant poruke iz samog programa i da dobijete obaveštenje kada su određene osobe prisutne na mreži ili kada su načinjene izvesne promene na deljenim prezentacijama ili radnim prostorima.

Office PowerPoint 2007 koristi Microsoft klijent za razmenu instant poruka kako bi vam pružio mogućnost da vidite prisustvo drugih osoba na mreži i da im šaljete poruke. Office PowerPoint 2007 sadrži Web kontrolu koja dozvoljava prikazivanje prisustva na mreži za potrebe razmene instant podataka unutar Web stranice. Svrha ove funkcije je da vam se dozvoli da koristite Web stranice za direktnu saradnju sa drugim osobama koje rade na istim radnim sveskama ili u istim radnim prostorima.

Skripte Web stranica napisane imajući na umu ovu Web kontrolu mogu da iz vašeg programa za razmenu instant poruka prenesu podatak o prisustvu onom Web serveru na kojem je skripta pokrenuta. Podrazumevano, ova funkcija je omogućena samo za interne i poverljive lokacije, kao i za lokacije na lokalnom računaru.

Stranice sistema Microsoft Windows SharePoint Services, kao i stranice programa Microsoft Office SharePoint Server 2007 koriste ovu kontrolu. Nijedan od ovih tipova stranica Web serveru ne vraća podatak o prisustvu.

Kada posetite lokaciju Microsoft Windows SharePoint Services ili lokaciju Office SharePoint Server i kreirate obaveštenje, Office PowerPoint 2007 će vašem računaru dodati kolačić sa sledećim podacima:

 • Nazivom lokacije

 • URL adresa lokacije

 • Podatak o tome da li izvor obaveštenja predstavlja Windows SharePoint Services lokacija ili SharePoint Server lokacija

 • URL adresa koju lokacija koristi za pokazivanje usluge obaveštenja

Podaci iz ovog kolačića dozvoljavaju ispravno slanje obaveštenja sa lokacije. Korporacija Microsoft ne pristupa ovom kolačiću izuzev u slučaju da je kolačić poslat sa servera korporacije Microsoft. U tom slučaju kolačić koriste isključivo lokacija Windows SharePoint Services ili lokacija SharePoint Server.

Novi formati datoteka

Office PowerPoint 2007 podrazumevano koristi novi format datoteke koji je zasnovan na XML-u. Ovaj format datoteke je proširiv, što znači da korisnici mogu da preciziraju dodatne šeme ili oznake koje će biti uključene u datoteku. Programski dodaci ili drugi kôd nezavisnih proizvođača mogu dodati metapodatke Microsoft Office formatu datoteke, ali se to neće videti u programu Office PowerPoint 2007.

Možete da proverite koji su metapodaci dodati datoteci ako pregledate XML datoteku pomoću programa za pregled teksta nekog nezavisnog proizvođača.

Komentari

Podrazumevano, ako sačuvate komentare u datoteci, Office PowerPoint 2007 će dodati na početak komentara vaše inicijale. Ova informacija će nakon toga biti dostupna svakome ko ima pristup vašoj datoteci.

Možete da uklonite lične informacije iz ovih komentara (kliknite na Dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , postavite pokazivač da biste završilii izaberite stavku Nadzor dokumenta).

Praćenje promena

Podrazumevano, kada izmenite sadržaj datoteke uz uključenu funkciju „Praćenje promena“, vaše korisničko ime i/ili inicijali se skladište u dokument i povezuju sa promenama koje ste napravili. Ova informacija, uključujući originalni i prepravljeni tekst, nakon toga je dostupna svakome ko ima pristup vašoj datoteci.

Kada se ove promene se prihvate ili odbace, vaše ime se uklanja. Možete da uklonite i lične informacije iz ove promene (kliknite na Dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta postavite da biste završilii izaberite stavku Nadzor dokumenta).

Gde vaše ime može da se sačuva?

U nekim slučajevima, Office PowerPoint 2007 čuva vaše ime kako bi vam olakšao upotrebu nekih funkcija. Na primer, vaše ime se čuva na sledećim mestima:

 • Poljima Autor

 • Svojstvo datoteke Ime autora

Možete da uklonite svoje ime iz tih polja i svojstva (kliknite na Dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , postavite pokazivač da biste završilii izaberite stavku Nadzor dokumenta).

Office rešenja koja su kreirale druge kompanije takođe mogu da sadrže vaše ime ili druge lične informacije u prilagođenim svojstvima povezanim sa vašom datotekom.

Ako koristite Microsoft Office Web kontrolu, Microsoft Office Excel Data Access komponentu, DataCalc ili druge funkcije koje vam dozvoljavaju direktno povezivanje sa drugim izvorom podataka, u dokumentu se može sačuvati podatak o vašoj autorizaciji (korisnički ID i lozinka). Da biste promenili ili izbrisali ovaj podatak o autorizaciji, moraćete da na odgovarajući način promenite svojstva veze.

Drugi skriveni podaci i metapodaci

Podrazumevano, svaka datoteka sačuvana od strane programa Office PowerPoint 2007 sadrži sledeća svojstva datoteke:

 • Polje Autor

 • Polje Menadžer

 • Polje Kompanija

 • Polje Poslednji sačuvao

 • Polje Imena redaktora prezentacije

Pored toga, u datoteci se mogu čuvati druga svojstva u zavisnosti od funkcija ili rešenja nezavisnih proizvođača koja koristite. Na primer, ako je prezentacija deo toka posla za izradu dokumenta, biće sačuvana dodatna svojstva datoteke za praćenje toka posla.

Ova informacija će nakon toga biti dostupna svakome ko ima pristup vašoj datoteci.

Možete da uklonite svoje ime iz ovih svojstava (kliknite na Dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , postavite pokazivač da biste završilii izaberite stavku Nadzor dokumenta).

Funkcija „Proveri dokument“ može se upotrebiti i za uklanjanje drugih tipova podataka koji možda neće biti dostupni u svim prikazima, poput komentara i revizija. Preporučujemo vam da pokrenete funkciju „Proveri dokument“ na svakoj prezentaciji koju planirate da učinite javno dostupnom. Više informacija o tome potražite u pomoći za funkciju „Proveri dokument“.

Skriveni oblici

Office PowerPoint 2007 vam dozvoljava da sakrijete oblike ili tekstualne objekte iz svojih prezentacija ili predložaka pomoću okna zadataka Selekcija. (Da biste prikazali okno zadataka Selekcija i vidljivost, izaberite oblik, a zatim na kartici Oblikovanje kliknite na dugme Okno za izbor.) Skriveni oblici ili tekstualni objekti mogu da sadrže lične informacije koje je dodao autor prezentacije. Skriveni tekstualni objekti ili oblici mogu se sačuvati uz datoteku teme ili predloška i ne vide se tokom projekcije slajdova. Ako se datoteka predloška upotrebi za kreiranje nove prezentacije, svi skriveni oblici ili tekstualni objekti biće kopirani u novu prezentaciju. Skrivene oblike možete pregledati u oknu zadatka Selekcija i vidljivost i da iz tog okna izaberete one koje više nećete kriti.

Teme

Office PowerPoint 2007 vam omogućava da kreirate temu na osnovu postojeće prezentacije (kliknite na Dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , kliknite na dugme Sačuvaj kao. U dijalogu Sačuvaj kao , na listi Sačuvaj kao tip izaberite stavku Office tema). Kada kreirate temu, neke elemente, kao što su tekst, slike ili skriveni oblici se kopiraju iz originalne prezentacije master slajda u teme. Ovi objekti se koriste kao elemenata dizajna kada primenite temu na novu prezentaciju i vidljivi drugim korisnicima. Ako objavljujete teme za korišćenje drugi korisnici, možda ne želite da uskladištite ličnih ili poverljivih informacija u novu prezentaciju. Možete da izbrišete ličnih ili poverljivih informacija iz postojeću temu uređivanjem master slajda sa temom i ponovo sačuvate temu sa istim imenom da biste zamenili originalnu.

Snimanje makroa

Snimanje makroa dozvoljava vam da snimite niz akcija kako biste mogli da ih reprodukujete kasnije. Ako odaberete da snimite makro, vaše korisničko ime biće sačuvano u svojstvu makroa Opis i kao komentar u kodu prilikom inicijalnog kreiranja makroa. Možete ručno da uklonite korisničko ime sa ove dve lokacije.

Digitalni potpisi

Digitalni potpis je opciona funkcija na osnovu koje možete utvrditi identitet osobe koja vam je poslala prezentaciju. Digitalni potpis je jedinstvena šifrovana vrednost podataka u PowerPoint prezentaciji koju potpisujete. Kada pošaljete prezentaciju sa digitalnim potpisom, potpis se šalje primaocu zajedno sa prezentacijom i vašim pouzdanim digitalnim certifikatom. Digitalni certifikat koji izdaje telo za dodelu certifikata, kao što je VeriSign, sadrži informacije pomoću kojih se može utvrditi identitet pošiljaoca i proveriti da li je originalni sadržaj radne sveske promenjen.

Kada potpisujete prezentaciju, videćete dijalog koji prikazuje informacije koje će biti uključene u digitalni potpis, u koje spadaju datum i vreme na vašem sistemu, oznaka verzije operativnog sistema, oznaka verzije sistema Microsoft Office i oznaka verzije programa Office PowerPoint 2007. Ako pošaljete potpisanu prezentaciju drugima, primaoci neće moći da vide podatke o vašem sistemu, ali će moći da vide sadržaj same prezentacije.

Tehnologija IRM (Information Rights Management)

Tehnologija IRM (Information Rights Management) vam dozvoljava da određenim korisnicima ili grupama date pravo da pristupe prezentaciji i menjaju je. Bez obzira na neke sličnosti, IRM nije isto što i zaštita dokumenta. Tehnologija IRM vam dozvoljava da postavite dozvole za čitavu prezentaciju za određene radnje kao što su štampanje ili prosleđivanje dokumenta drugim osobama, te za čitanje ili uređivanje prezentacije.

Kada uskladištite prezentaciju uz omogućenu tehnologiju IRM, Office PowerPoint 2007 u prezentaciji će sačuvati listu svih korisnika koji imaju prava za tu prezentaciju, kao i dozvole koje imaju. Ova informacija je šifrovana, što znači da mogu da joj pristupe samo vlasnici prezentacije.

Pored toga, prezentacije sa omogućenom tehnologijom IRM imaju licence sadržaja. Licenca sadržaja obuhvata e-adresu, dozvolu i informaciju o autorizaciji. Svaki put kada neko pokuša da otvori prezentaciju sa omogućenom IRM tehnologijom, Office PowerPoint 2007 će uporediti licencu sadržaja sačuvanu u prezentaciji sa identitetom korisnika. Ako korisnik nikada ranije nije otvorio prezentaciju, Office PowerPoint 2007 će kontaktirati IRM server, proveriti identitet korisnika, preuzeti novu licencu sadržaja za tog korisnika (pod uslovom da korisnik ima potrebna prava) i sačuvati tu licencu sadržaja u radnoj svesci.

Vlasnici prezentacije imaju mogućnost da izbegnu čuvanje licenci sadržaja u prezentaciji. Međutim, ako licencu sadržaja ne sačuvaju u prezentaciju, Office PowerPoint 2007 mora da kontaktira IRM server pri svakom otvaranju prezentacije. Ako Office PowerPoint 2007 nije povezan u mrežu ili ne može da kontaktira IRM server, biće nemoguće otvoriti prezentaciju.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×