Dodatak o privatnosti za Microsoft Office OneNote 2007

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Poslednji put ažurirano u oktobru 2006.

Ova stranica predstavlja dodatak Izjava o privatnosti za sistem Microsoft Office 2007. Da biste razumeli prikupljanje podataka i prakse upotrebe relevantne za određeni Office program ili uslugu, trebalo bi da pročitate izjavu o privatnosti za Microsoft Office 2007 i ovaj dodatak.

Povezivanje sa slikama i drugim dokumentima

Ako odaberete da kreirate vezu ka slici, datoteci, izvoru podataka ili drugom dokumentu na vašem čvrstom disku ili serveru, putanja do te datoteke biće sačuvana u vašem dokumentu. U nekim slučajevima, veza može da sadrži vaše korisničko ime ili informacije o serverima na vašoj mreži. U slučaju podataka za povezivanje, možete da odaberete da sačuvate korisničko ime ili lozinku unutar veze sa podacima za povezivanje.

Pored toga, kada primenite XML šemu na dokument, putanja do XML šeme koju ste kreirali čuva se u dokumentu. U nekim slučajevima, putanja može da sadrži vaše korisničko ime.

Štampanje

Kada štampate Microsoft Office OneNote 2007 beležnicu, a zatim je sačuvate, Office OneNote 2007 će sačuvati putanju do vašeg štampača u beležnici. U nekim slučajevima, putanja može da sadrži korisničko ime ili ime računara.

Pretraživanje i reference

Office OneNote 2007 vam omogućava da zatražite informacije o određenom terminu ili frazi od velikog broja dobavljača vrhunskog sadržaja. Kada zatražite pretraživanje na osnovu određene reči ili fraze, Office OneNote 2007 će koristiti Internet za slanje teksta koji ste zatražili, softverskog proizvoda koji trenutno koristite, lokalnog standarda i informacija za autorizaciju koje pokazuju da imate pravo da preuzmete informacije o istraživanju, ako je to potrebno trećem licu.

Office OneNote 2007 šalje ove informacije trećem licu informacija koga izaberete. On će vratiti informacije o reči ili frazi koje ste zatražili.

Često se događa da informacija koju primite sadrži vezu ka dodatnim informacijama sa lokacije nezavisnog dobavljača sadržaja. Ako kliknete na ovu vezu, dobavljač može da doda kolačić vašem sistemu zbog identifikacije budućih transakcija. Korporacija Microsoft nije odgovorna za postupke u vezi sa privatnošću nezavisnih lokacija. Microsoft ne prima i ne skladišti ove informacije, osim u slučaju da ste zahtevali usluge koje su vlasništvo korporacije Microsoft.

Usluge prevođenja

Office OneNote 2007 vam omogućava da prevedete svoju beležnicu ili njen deo pomoću dvojezičnog rečnika ili mašinskim prevođenjem. Možete da izaberete na koji način želite da prevedete beležnicu. Takođe, možete da izaberete da unesete reč ili frazu koju želite da prevedete ili da odaberete da prevedete celu beležnicu.

Ako izaberete ili unesete reč ili frazu koju želite da prevedete, fraza koju ste uneli biće upoređena sa dvojezičnim rečnikom. Neki dvojezični rečnici ugrađeni su u vaš program, a drugi su dostupni na lokaciji Microsoft Office Online.

Ako odaberete da izvršite operaciju „Prevod čitave beležnice“, vaša beležnica će nešifrovana biti poslata nezavisnom dobavljaču prevodilačkih usluga. Kao što je slučaj sa svim informacijama koje se nešifrovane šalju preko Interneta, i ovde postoji mogućnost da druge osobe vide beležnicu.

Ako odaberete da koristite neki od rečnika koji su dostupni na lokaciji Microsoft Office Online ili prevodilačke usluge nezavisnog dobavljača, Office OneNote 2007 će preko Interneta poslati tekst koji ste zatražili, informacije o tipu softvera kojim raspolažete, lokalnom standardu i jeziku koji je podešen na vašem sistemu. Za usluge prevođenja nezavisnog dobavljača, Office OneNote 2007 može da pošalje i informacije o autentičnosti prethodno smeštene u keš, a koje pokazuju da ste se ranije prijavili za pristup Web lokaciji.

Često se događa da informacije koje primite sadrže vezu ka dodatnim informacijama sa Web stranice nezavisnog dobavljača prevodilačkih usluga. Ako kliknete na ovu vezu, dobavljač može da doda kolačić vašem sistemu radi identifikacije budućih transakcija.

Lokacije radnog prostora dokumenta

Koristeći Office OneNote 2007 možete da pristupite lokaciji radnog prostora dokumenta na Microsoft Windows SharePoint Services lokaciji. Lokacija radnog prostora dokumenta je deljeni prostor u kome možete brzo i jednostavno da sarađujete sa drugim članovima tima u radu na nekim dokumentima.

Kada pristupite lokaciji radnog prostora dokumenta, Office OneNote 2007 preuzima neke podatke sa lokacije radnog prostora dokumenta kako bi obezbedio informacije o toj lokaciji. Preciznije, Office OneNote 2007 pribavlja sledeće informacije:

 • Ime Windows SharePoint Services lokacije

 • URL ili adresu lokacije

 • Imena, e-adrese i nivoe dozvola korisnika lokacije

 • Liste dokumenata, zadataka i druge informacije dostupne na lokaciji

Office OneNote 2007 u obliku kolačića skladišti na računaru i listu Windows SharePoint Services lokacija koje ste posetili. Ova lista se koristi kako bi vam se obezbedio brz pristup lokacijama koje ste već posetili. Microsoft ne pristupa listi lokacija koje ste posetili, niti će ona biti dostupna preko Interneta, osim u slučaju da sami odlučite da je učinite šire dostupnom.

Windows SharePoint Services

Sistem Microsoft Windows SharePoint Services obezbeđuje lokacije sa deljenim radnim prostorom zasnovane na Webu na kojima možete da sarađujete sa drugima na dokumentima ili sastancima.

Kada pomoću Web pregledača ili bilo kog Office programa pristupite SharePoint lokaciji, ona će sačuvati kolačić na vašem računaru ako imate dozvole da kreirate novu podlokaciju na toj lokaciji. Posmatrani zajedno, ovi kolačići obrazuju listu lokacija za koje imate dozvole. Neki Office programi koriste ovu listu kako bi vam omogućili brz pristup lokacijama koje ste već posetili.

Microsoft ne pristupa listi lokacija koje ste posetili i ova lista nije pristupačna na Internetu, osim ako vi ne izaberete drugačije.

Ovu listu možete da izbrišete tako što ćete u Web pregledaču izbrisati keš za kolačiće.

U sistemu Windows SharePoint Services, kada kreirate novu Web lokaciju ili listu, ili dodate ili pozovete određene osobe na postojeću Web lokaciju ili listu, lokacija će sačuvati sledeće informacije za svaku osobu, uključujući i vas:

 • Puno ime

 • E-adresa

 • Korisničko ime za prijavljivanje (Microsoft Windows NT prijavljivanje – na primer, DOMAIN\ime korisnika)

Korisnički ID se dodaje svakom elementu koji vi ili drugi korisnici lokacije dodate ili izmenite na lokaciji. Kao što je slučaj sa svim sadržajima na SharePoint lokaciji, samo administratori i članovi same lokacije bi trebalo da imaju pristup ovim informacijama.

Svi elementi SharePoint lokacije sadrže dva polja: Kreirao i Izmenio. Polje Kreirao sadrži korisničko ime osobe koja je kreirala originalni element, kao i datum kreiranja. Polje Izmenio sadrži korisničko ime osobe koja je poslednja izmenila dokument u programu Office OneNote 2007 i datum poslednje izmene.

Administratori servera na kojima se nalaze SharePoint lokacije imaju pristup nekim podacima sa ovih lokacija koji se koriste za analizu obrazaca korišćenja lokacije i poboljšanje procenta vremena dostupnosti lokacije. Ovi podaci su dostupni samo administratorima servera i ne dele se sa korporacijom Microsoft izuzev u slučaju da se SharePoint lokacija nalazi na serverima korporacije Microsoft. Podaci koji se posebno čuvaju obuhvataju imena, e-adrese i dozvole za sve korisnike sa pristupom lokaciji.

Svi korisnici sa pristupom određenoj SharePoint lokaciji mogu da pretraže i prikažu sve sadržaje dostupne na lokaciji.

Nadzor

Sistem Windows SharePoint Services obezbeđuje funkcije za nadzor koje administratorima dozvoljavaju da imaju pouzdane podatke o načinu na koji korisnici rade sa važnim sadržajem.

Kada administratori sistema Windows SharePoint Services omoguće funkciju nadzora, server će u SharePoint bazu podataka sa sadržajima automatski zapisivati određene radnje koje korisnik sprovodi. Ove radnje obuhvataju pregledanje, uređivanje, prijavljivanje na sistem i odjavljivanje sa njega. Za svaku zapisanu radnju, server će zabeležiti informacije za identifikaciju datoteke, radnje, korisnički ID za SharePoint i IP adresu. Podaci se tokom ove transakcije ne šalju korporaciji Microsoft.

Ova funkcija je podrazumevano isključena i dostupna je samo administratorima SharePoint lokacija na kojima je sadržaj uskladišten.

Ime autora

Sve datoteke programa Office OneNote 2007 sadrže ime autora koji je kreirao tu datoteku ili odeljak. Da biste se uverili da ovo ime nije sačuvano, postupite na sledeći način u programu Office OneNote 2007:

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.

 2. Kliknite na dugme Prikaži.

 3. U odeljku Personalizovanje vaše kopije sistema Office, izbrišite ime u polju Korisničko ime.

 4. Izbrišite inicijale u polju Inicijali.

  OneNote će uskladištiti i vremenske oznake u datoteci, uključujući vreme kreiranja i vreme poslednje izmene.

Sinhronizacija beležnice

Office OneNote 2007 vam omogućava da uređujete beležnicu na deljenoj lokaciji ili na SharePoint lokaciji, a zatim da povremeno objedinjujete vaše promene sa promenama koje su izvršili drugi korisnici. Ako dođe do neusaglašenosti verzija tokom operacije objedinjavanja, ime autora se skladišti sa svakom neusaglašenom stranicom i biće prikazano pored te stranice. Imena autora tada mogu da se koriste za identifikaciju izvora neusaglašenosti. Pročitajte prethodni odeljak pod nazivom „Ime autora“ da biste promenili ime autora.

Deljene sesije

Office OneNote 2007 vam omogućava da kreirate deljene sesije i da im se pridružite zajedno sa ostalim korisnicima u cilju saradnje na odeljcima deljene beležnice u realnom vremenu. Odeljak možete deliti ako u meniju Deljenje postavite pokazivač na stavku Deljenje sesije uživo, a zatim izaberete stavku Započni deljenje ovog odeljka. Osim toga, postojećoj sesiji možete da se pridružite tako što ćete u meniju Deljenje postaviti pokazivač na stavku Deljenje sesije uživo, a zatim izabrati stavku Pridruži se postojećoj sesiji. Za uspostavljanje deljene sesije koristi se vaša IP adresa i ona će biti vidljiva svim učesnicima koji su se pridružili sesiji ili osobama kojima je poslat poziv da joj se pridruže. Kada se pridružite sesiji, vaše korisničko ime biće prikazano svim ostalim učesnicima sve dok ne napustite sesiju. Tokom sesije, informacije sa svih vaših stranica unutar deljenog odeljka će biti vidljive svim učesnicima.

Ako ste administrator računara, možete primeniti smernice za onemogućavanje deljenih sesija.

Metapodaci uskladišteni u datotekama programa OneNote

Office OneNote 2007 omogućava projektantima da kreiraju odeljke u programu OneNote i da im pristupaju korišćenjem programskih dodataka. Kada kreirate i izmenite datoteke u programu OneNote, programski dodatak će možda ugraditi neke metapodatke u datoteku. Ovi metapodaci mogu da sadrže proizvoljne informacije koje možda neće biti vidljive u programu OneNote. Ako koristite programski dodatak za Office OneNote 2007, za više informacija obratite se projektantu koji je kreirao programski dodatak.

Razmena instant poruka i obaveštenja

Office OneNote 2007 vam omogućava da šaljete instant poruke iz samog programa i da dobijate obaveštenja o prisutnosti određenih osoba na mreži ili o izvesnim promenama na deljenim dokumentima ili u radnim prostorima.

Office OneNote 2007 koristi Microsoft klijent za razmenu instant poruka kako bi vam omogućio da vidite prisustvo drugih osoba na mreži i da im pošaljete poruke. Office OneNote 2007 sadrži Web kontrolu koja dozvoljava prikazivanje prisustva na mreži u cilju razmene instant podataka unutar Web stranice. Svrha ove funkcije je da vam se dozvoli da koristite Web stranice za direktnu saradnju sa drugim osobama koje rade na istim dokumentima ili u istim radnim prostorima.

Skripte za Web stranice koja su napisane tako da raspoznaju ovu Web kontrolu mogu da prenesu podatke o prisustvu iz vašeg programa za razmenu instant poruka na Web server na kojem je skripta pokrenuta. Podrazumevano, ova funkcija je omogućena samo za interne i poverljive lokacije, kao i lokacije na lokalnom računaru.

Stranice sistema Microsoft Windows SharePoint Services i stranice sistema Microsoft Office SharePoint Server 2007 koriste ovu kontrolu. Nijedan od ovih tipova stranica ne prenosi podatke o prisustvu nazad na Web server.

Kada posetite Microsoft Windows SharePoint Services ili Office SharePoint Server lokaciju i kreirate obaveštenje, Office OneNote 2007 vašem računaru dodaje kolačić sa sledećim podacima:

 • Ime lokacije

 • URL adresa lokacije

 • Podatak o tome da li izvor obaveštenja predstavlja Windows SharePoint Services lokacija ili SharePoint Server lokacija

 • URL adresa koju lokacija koristi za pokazivanje usluge obaveštenja

Podaci iz ovog kolačića dozvoljavaju ispravno slanje obaveštenja sa lokacije. Korporacija Microsoft ne pristupa ovom kolačiću izuzev u slučaju da je kolačić poslat sa servera korporacije Microsoft. U tom slučaju kolačić koriste isključivo lokacija Windows SharePoint Services ili lokacija SharePoint Server.

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne engleskom jeziku govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinsko prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×