Dodatak o privatnosti za Microsoft Office Communicator 2007 R2

Poslednji put ažurirano: decembar 2008.

Ova stranica predstavlja dodatak izjavama o privatnosti za Microsoft Office Communications proizvode. Kako biste razumeli praksu prikupljanja i upotrebe podataka za određeni Office Communications proizvod ili uslugu, trebalo bi da pročitate izjavu o privatnosti za Microsoft Office Communications proizvode i ovaj dodatak.

Arhiviranje

Primena ove funkcije: Arhiviranje omogućava administratoru da arhivira razgovore preko razmene trenutnih poruka, radnje i sadržaj sastanaka i karakteristike upotrebe kao što su prijavljivanja korisnika i počeci i pridruživanja razgovorima.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Arhiviranje skladišti sadržaj razgovora preko razmene trenutnih poruka i informacije o upotrebi razmene trenutnih poruka na serveru koji je konfigurisao vaš administrator. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Vaš administrator može da koristi te informacije za administraciju upotrebe programa Office Communicator u preduzeću.

Izbor/kontrola: Arhiviranje je po podrazumevanoj vrednosti isključeno i mora ga uključiti administrator preduzeća. Trebalo bi da pregledate smernice za upotrebu i nadgledanje podataka vašeg preduzeća da biste utvrdili da li arhiviranje može da se omogući.

Automatsko ažuriranje

Primena ove funkcije: Funkcija „Automatsko ažuriranje“ preuzima ispravke za Office Communicator softver sa mreže preduzeća i instalira ih na računaru.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Ako vi ili vaš administrator odaberete da omogućite funkciju „Automatsko ažuriranje“, informacije kao što su verzija Office Communicator softvera i standardne informacije o računaru šalju se na server u vašem preduzeću. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Ako je dostupna novija verzija Office Communicator softvera, funkcija „Automatsko ažuriranje“ je automatski preuzima i instalira na računaru u vreme navedeno u postavkama funkcije „Automatsko ažuriranje“. Ta ispravka će biti preuzeta sa mreže preduzeća.

Izbor/kontrola: Ako vaš administrator nije onemogućio kontrolu funkcije „Automatsko ažuriranje“, možete promeniti postavke tako što ćete izvršiti sledeće korake:

 1. U meniju Radnje izaberite stavku Opcije.

 2. Na kartici Upozorenja, u meniju Automatsko ažuriranje konfigurišite postavke.

 3. Kliknite na dugme U redu.

Evidencije poziva

Primena ove funkcije: Evidencije poziva vam omogućavaju da uskladištite zapis glasovnih poziva koje je obradio Office Communicator u Microsoft Office Outlook® fascikli.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Informacije o glasovnim pozivima kao što su vreme početka, vreme završetka, trajanje i učesnici u pozivu biće uskladištene u fascikli „Istorija razgovora“ programa Microsoft Office Outlook. Vi ili vaš administrator možete da evidentirate i temu sastanka i lokacije koristeći Microsoft Office Outlook kao lični upravljač informacijama na kartici Lični podaci okna Opcije. Evidencije poziva ne skladište sadržaj poziva. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Ove informacije možete koristiti da biste pregledali istoriju glasovnih poziva.

Izbor/kontrola: Evidencije poziva su uključene po podrazumevanoj vrednosti. Ako vaš administrator nije onemogućio kontrolu evidencija poziva, postavke možete promeniti tako što ćete izvršiti sledeće korake:

 1. U meniju Radnje izaberite stavku Opcije.

 2. Na kartici Lični podaci opozovite izbor u polju za potvrdu Čuvaj moje evidencije poziva u fascikli istorije razgovora u programu Outlook.

 3. Kliknite na dugme U redu.

Evidentiranje na strani klijenta

Primena ove funkcije: Evidentiranje na strani klijenta vam omogućava da evidentirate informacije o upotrebi programa Office Communicator na računaru u vašem korisničkom profilu. Informacije mogu da se koriste za rešavanje problema u programu Office Communicator koje možete imati.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Ako vi ili vaš administrator omogućite evidentiranje na strani klijenta, informacije kao što su tema i lokacija sastanka i session initiation protocol (SIP) poruke i odgovori za Office Communicator razgovore biće uskladištene na računaru. To obuhvata informacije o pošiljaocu i primaocu svake Office Communicator poruke i usmeravanju te poruke. Pored toga, evidentiraju se spisak kontakata i informacije o prisutnosti. Međutim, sadržaj Office Communicator razgovora se ne skladišti. Evidentiranje na strani klijenta ne šalje ove informacije sa vašeg računara.

Upotreba informacija: Evidencije na strani klijenta mogu da se koriste za rešavanje problema u programu Office Communicator koje možete imati. One se ne šalju automatski korporaciji Microsoft, ali možete odabrati da ih ručno pošaljete.

Izbor/kontrola: Evidentiranje na strani klijenta je po podrazumevanoj vrednosti isključeno i mora ga uključiti administrator preduzeća. Ako vaš administrator nije onemogućio kontrolu evidentiranja, postavke možete promeniti tako što ćete izvršiti sledeće korake:

 1. U meniju Radnje izaberite stavku Opcije.

 2. Na kartici Opšte postavke izaberite stavke Uključi evidentiranje i Uključi evidentiranje Windows događaja.

 3. Kliknite na dugme U redu.

Istorija razgovora

Primena ove funkcije: Istorija razgovora vam omogućava da skladištite sadržaj razgovora preko razmene trenutnih poruka u fascikli programa Microsoft Office Outlook.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Ako omogućite istoriju razgovora, sadržaj razgovora preko razmene trenutnih poruka biće uskladišten u fascikli „Istorija razgovora“ u programu Microsoft Office Outlook. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Ove informacije možete da koristite da biste pregledali sadržaj prošlih razgovora preko razmene trenutnih poruka.

Izbor/kontrola: Istorija razgovora je po podrazumevanoj vrednosti isključena i mora je uključiti administrator preduzeća. Ako vaš administrator nije onemogućio kontrolu istorije razgovora, postavke možete promeniti tako što ćete izvršiti sledeće korake:

 1. U meniju Radnje izaberite stavku Opcije.

 2. Na kartici Lični podaci potvrdite izbor u polju za potvrdu Sačuvaj moje razgovore preko razmene trenutnih poruka u fascikli istorije razgovora programa Microsoft Office Outlook.

 3. Kliknite na dugme U redu.

Ako omogućite istoriju razgovora, trebalo bi da obavestite kontakte da će njihove IM sesije biti sačuvane.

Program za obogaćivanje korisničkog iskustva

Primena ove funkcije: Ako odaberete da učestvujete, program za obogaćivanje korisničkog iskustva („CEIP“) prikuplja osnovne informacije o vašoj hardverskoj konfiguraciji i načinu na koji koristite softver i usluge kako bi se identifikovali trendovi i šeme upotrebe. CEIP takođe prikuplja tip i broj grešaka na koje naiđete, performanse softvera i hardvera i brzinu usluga. Ne prikupljamo vaše ime, adresu niti druge kontakt informacije.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: CEIP informacije se automatski šalju korporaciji Microsoft kada je ova funkcija uključena. Više podataka o informacijama koje prikuplja, obrađuje ili prenosi CEIP potražite na lokaciji Izjava o privatnosti za Microsoft program za obogaćivanje korisničkog iskustva.

Upotreba informacija: Ove informacije koristimo da bismo poboljšali kvalitet, pouzdanost i performanse Microsoft softvera i usluga.

Izbor/kontrola: Izbor/kontrola: CEIP je po podrazumevanoj vrednosti isključen osim ako administrator nije odabrao da ga uključi za vas. Osim ako vaš administrator nije onemogućio kontrolu, postavke CEIP-a možete promeniti u bilo kom trenutku tako što ćete izvršiti sledeće korake:

 1. U meniju Radnje izaberite stavku Opcije.

 2. Na kartici Opšte postavke potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Dozvoli korporaciji Microsoft da prikuplja informacije o načinu na koji koristim Communicator.

 3. Kliknite na dugme U redu.

Ako omogućite istoriju razgovora, trebalo bi da obavestite kontakte da će njihove IM sesije biti sačuvane.

Kontrola radne površine

Primena ove funkcije: Kontrola radne površine vam omogućava da dodelite kontrolu nad svojom radnom površinom nekoj drugoj osobi koja takođe koristi Office Communicator klijent na drugom računaru.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Kada dodelite kontrolu nad radnom površinom nekom drugom, ta osoba može da kontroliše vaš računar i da unosi izmene kao da direktno koristi vaš računar. Vi i drugi učesnici u Office Communicator razgovoru moći ćete da prikažete te izmene dok se unose. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Kontrolu radne površine možete da koristite da biste drugima omogućili da testiraju, pokazuju i ažuriraju dokumente ili aplikacije na vašem računaru dok ih vi i drugi učesnici razgovora posmatrate.

Izbor/kontrola: Da biste delili kontrolu nad radnom površinom sa udaljenom osobom:

 1. Pokrenite razgovor Deljenje radne površine.

 2. U aktivnom prozoru razgovora kliknite na ikonu Deljenje.

 3. Izaberite jednu od opcija u okviru Kontrola deljenja.

Da biste opozvali kontrolu nad radnom površinom udaljenoj osobi:

 1. U aktivnom prozoru razgovora kliknite na ikonu Deljenje.

 2. Izaberite stavku Ponovo preuzmi kontrolu.

Deljenje radne površine

Primena ove funkcije: Deljenje radne površine omogućava vam da delite prikaz ekrana računara sa drugim učesnicima u Office Communicator razgovoru.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Ako omogućite deljenje radne površine, svi učesnici razgovora će moći da vide sve na ekranu vašeg računara. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Deljenje radne površine možete da koristite da biste sarađivali sa učesnicima razgovora.

Izbor/kontrola: Da biste omogućili deljenje radne površine u novom Office Communicator razgovoru:

 1. Na spisku kontakata kliknite desnim tasterom miša na korisnike sa kojima želite da je delite.

 2. Kliknite na dugme Deli i izaberite stavku Deljenje radne površine.

Da biste omogućili deljenje radne površine tokom tekućeg Office Communicator razgovora:

 1. Kliknite na ikonu Deljenje.

 2. Izaberite stavku Deli radnu površinu.

Da biste prestali da delite radnu površinu:

 1. Kliknite na ikonu Deljenje.

 2. Izaberite stavku Zaustavi deljenje.

Važno : Otvoreni dokumenti ili slike na radnoj površini koji su zaštićeni softverom za upravljanje digitalnim pravima mogu biti vidljivi drugima koji dele vašu radnu površinu u Office Communicator razgovoru.

Informacije o prisutnosti i kontakt informacije

Primena ove funkcije: Office Communicator je integrisani klijent za komunikaciju koji vam omogućava komunikaciju sa kontaktima u okviru i izvan vaše organizacije. Office Communicator je dizajniran da vam omogući pristup objavljenim informacijama o drugim korisnicima i da drugim korisnicima obezbedi pristup informacijama koje su objavljene o vama kao što su status, zvanje, broj telefona i beleške. Administrator takođe može da konfiguriše integraciju sa programom Microsoft Office Outlook i sistemom Microsoft Exchange Server kako bi se prikazivale poruke o odsutnosti iz kancelarije i druge informacije o statusu, na primer kada imate isplaniran sastanak u Outlook kalendaru.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Za povezivanje sa sistemom Office Communications Server koristićete adresu i lozinku za prijavljivanje. Administrator i vi možete da objavite informacije o vašem statusu koje će biti povezane sa vašim prijavljivanjem.

Upotreba informacija: Drugi korisnici programa Office Communicator i aplikacije moći će da pristupaju vašim informacijama o prisutnosti i kontakt informacijama kako bi utvrdili vaš objavljeni status i bolje komunicirali sa vama.

Izbor/kontrola: Možete odabrati informacije koje se objavljuju o vama. Administrator takođe može da konfiguriše objavljene informacije u vaše ime. Ako vaš administrator nije onemogućio kontrolu objavljenih informacija, postavke možete promeniti u bilo kom trenutku tako što ćete izvršiti sledeće korake:

 1. Sa dugmeta Meni izaberite stavku Alatke, a zatim izaberite stavku Opcije.

 2. Na kartici Lični podaci, u okviru Moj nalog unesite svoju adresu za prijavljivanje. Možete da koristite dugme Više opcija da biste uneli ime servera sa kojim ćete se povezati.

 3. Na kartici Telefoni možete da prikažete informacije o brojevima telefona koje je administrator objavio. Takođe možete uneti više brojeva i odlučiti koje ćete objaviti za druge korisnike.

 4. Kliknite na dugme U redu.

Takođe možete postaviti nivoe pristupa da biste odredili informacije koje svaki korisnik može da vidi bez obzira na vaš nivo prisutnosti i informacije. Da biste to uradili:

 1. Kliknite desnim tasterom miša na kontakt.

 2. Izaberite opciju Promeni nivo pristupa.

 3. Izaberite odgovarajući nivo pristupa za korisnika.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×