Dobijanje pomoći, predložaka, obuke i dodatnog sadržaja na mreži

Ako ste povezani sa Internetom, na mreži možete pretraživati ili tražiti najnovije teme pomoći, predloške, obuku i drugi sadržaj na mreži.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Izbor između sadržaja sa mreže i van nje u prozoru za pomoć

Privremeno pretraživanje ili traženje sadržaja na mreži ili van nje u prozoru za pomoć

Dobijanje sadržaja na mreži na lokaciji Office Online

Izbor između sadržaja sa mreže i van nje u prozoru za pomoć

Možete odabrati verziju Microsoft Office tema pomoći koju želite da vidite – one koje su instalirane na vaš računar kao deo sistema Microsoft Office (van mreže) ili teme dostupne na lokaciji Microsoft Office Online. Da biste odabrali teme sa mreže ili van nje, postupite na sledeći način:

 1. U glavnom prozoru Microsoft Office programa otvorite pomoć.

  Prečice na tastaturi  Pritisnite taster F1 da biste otvorili pomoć.

  Otvaranje pomoći (korišćenjem miša)

  Postupite na sledeći način u nekom od sledećih Microsoft Office 2007 programa ili alatki:

  Access, Excel, PowerPoint ili Word

  • Kliknite na dugme Pomoć za Microsoft Office Ime programa Slika dugmeta, gde Ime programa upućuje na program koji trenutno koristite, na primer Pomoć za Microsoft Office Word.

   InfoPath, Outlook, OneNote, Project, Publisher, SharePoint Designer, Visio ili Clip Organizer

  • U meniju Pomoć izaberite stavku Pomoć za Ime programa, pri čemu Ime programa upućuje na program koji trenutno koristite, na primer Pomoć za Microsoft Office InfoPath.

 2. U donjem desnom uglu prozora za pomoć, u meniju Status veze izaberite stavku Prikaži sadržaj sa lokacije Office Online ili Prikaži sadržaj samo sa ovog računara.

Prozor za pomoć će sada prikazati sadržaj iz izabranog izvora uvek kada otvorite prozor za pomoć iz bilo kog Microsoft Office programa.

Kako da odlučim koju opciju da odaberem?

U većini slučajeva najbolje je odabrati opciju Prikaži sadržaj sa lokacije Office Online. Međutim, u sledećim situacijama ćete odlučiti da odaberete Prikaži sadržaj samo sa ovog računara:

 • Nalazite se na mestu sa koga ne možete da se povežete sa Internetom, na primer u avionu.

 • Nalazite se na mestu sa koga ne želite da se povežete sa Internetom. Na primer, koristite računar na mestu gde morate da platite pristup Internetu.

 • Brine vas privatnost vaše povezanosti sa Internetom.

Zašto je prozor za pomoć van mreže, iako sam odabrao da budem na mreži?

U nekim situacijama prozor za pomoć može da prikaže sadržaj van mreže, iako ste odabrali da prikažete sadržaj sa mreže. To se može desiti u sledećim situacijama:

 • Veza sa Internetom je prekinuta.

 • Server na lokaciji Microsoft Office Online nije dostupan.

Svaki put kada u prozoru za pomoć nije moguće dobiti sadržaj sa mreže, prikazaće se poruka sa upozorenjem. Tada možete da prikažete sadržaj van mreže dok se problem ne reši ili se ne povežete sa Internetom.

Zašto ne vidim opciju Prikaži sadržaj sa lokacije Office Online?

Vaš administrator sistema može da onemogući povezivanje prozora za pomoć sa mrežom. Ako se to desi, opcija Prikaži sadržaj sa lokacije Office Online neće biti prikazana. Više informacija ćete dobiti ako se obratite administratoru sistema.

Vrh stranice

Privremeno pretraživanje ili traženje sadržaja na mreži ili van nje u prozoru za pomoć

Meni Status veze koji se nalazi u donjem desnom uglu prozora za pomoć možete koristiti da biste odabrali izvor sadržaja za prozor za pomoć. Na primer, ako obično želite da računar dobija sadržaj samo sa čvrstog diska, odaberite opciju Prikaži sadržaj samo sa ovog računara. Možda postoje neke situacije u kojima želite privremeno da tražite ili pretražujete sadržaj na mreži. Da biste to učinili, promenite opciju sa liste Pretraživanje Dugme „Pretraži“ u pomoći da biste precizirali sadržaj koji želite da tražite i pretražujete.

Na primer, u sledećem scenariju biste tražili neke teme pomoći o programu Microsoft Office PowerPoint:

 1. U glavnom prozoru programa PowerPoint pritisnite taster F1 da biste bili u mogućnosti tražite temu pomoći. U meniju Status veze postavljena je opcija Prikaži sadržaj samo sa ovog računara (van mreže) jer želite da koristite teme pomoći koje su instalirane na čvrsti disk, a ne da se povežete sa Internetom.

 2. Ne možete da pronađete temu koju tražite, zato ste u listi Pretraživanje Dugme „Pretraži“ u pomoći vrednost Pomoć za PowerPoint u odeljku Sadržaj sa ovog računara promenili na Ceo PowerPoint u odeljku Sadržaj na lokaciji Office Online. Meni Status veze će sada prikazati opciju Povezano sa lokacijom Office Online.

 3. Nakon pregledanja i pretraživanja pomoći na mreži, naći ćete temu koju tražite. Kada završite sa čitanjem teme, zatvorite prozor za pomoć.

 4. Kasnije, kada budete morali da nađete drugu temu pomoći, pritisnućete taster F1. Meni Status veze će prikazati opciju Van mreže.

Vrh stranice

Dobijanje sadržaja na mreži na lokaciji Office Online

Iako prozor za pomoć ima nekoliko prednosti, sadržaj pomoći je dostupan i na Web lokaciji Microsoft Office Online. Veze ka dodatnim informacijama o lokaciji Office Online potražite u odeljku Takođe pogledajte.

Neke od ovih tema su iste teme koje možete prikazati i u prozoru za pomoć. Neke prednosti korišćenja lokacije Office Online:

 • Na Web lokaciji možete odabrati da pretražujete sadržaj svih programa sistema Microsoft Office, a ne samo sadržaj jednog programa. Na primer, informacije o kreiranju organizacionog dijagrama možete tražiti na lokaciji Office Online da biste saznali koji programi imaju ovu funkciju i kako se ona koristi.

 • Možete postaviti obeleživač na vezu za svoje potrebe ili da biste je podelili sa drugom osobom. Na primer, ako nađete temu pomoći koja je korisna, možete kopirati adresu teme i nalepiti je u e-poruku, a zatim je poslati kolegi.

Više informacija o traženju i korišćenju sadržaja na mreži potražite na lokaciji Office Online.

Vrh stranice

Primenjuje se na: Visio ShapeSheet 2007, Access 2007, Publisher 2007 Developer, Word 2007 Developer, Excel 2007 Developer, Outlook 2007 Developer, Office 2010, Outlook 2007, Excel 2007, Project Standard 2007, PowerPoint 2007 Developer, Clip Organizer 2007, SharePoint Designer 2007, Picture Manager 2007, OneNote 2007, Visio 2007 Developer, Project 2007, Word 2007, PowerPoint 2007, Language Preferences, Office 2007, Visio Standard 2007, InfoPath Edit Mode 2007, Visio 2007, Publisher 2007, Microsoft Script Editor 2007Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi podrške

Promeni jezik