Dizajniranje rasporeda i oblika izveštaja izvedene tabele

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Nakon kreiranja izveštaja izvedene tabele i dodavanje polja koja želite da analizirate, možda ćete želeti da biste poboljšali raspored izveštaja i oblikovanje da biste olakšali čitanje i pregledajte detalje podatke. Da biste promenili raspored izveštaja izvedene tabele, možete da promenite oblik izvedene tabele i načina na koji se prikazuje polja, kolone, redovi, međuvrednosti, prazne ćelije i linije. Da biste promenili format za izveštaj izvedene tabele, možete da primenite unapred definisani stil, naglašenih redova i uslovno oblikovanje.

Važno : Kartica " Alatke za izvedene tabele " na traci dolazi sa dve kartice - Analiziraj (Excel 2016 i Excel 2013) ili Opcije (Excel 2010 i Excel 2010) i Dizajn. Imajte na umu da procedure opisane u ovoj temi se pominje Analiza i Opcije kartice zajedno gde god je to primenljivo.

Promenite raspored obrasca izveštaja izvedene tabele

Da biste izmenili značajnog raspored izveštaja izvedene tabele ili njegovu različitim poljima, možete da koristite jedan od tri obrasce:

 • Sažetom obliku    prikazuje stavke iz različitih red oblasti polja u jednu kolonu i koristi uvlačenje da biste pravili razliku između stavki iz različitih polja. Oznake redova zauzimaju manje prostora u sažetom obliku, što više prostora za numeričke podatke. Dugmad za Razvijanje i skupljanje se prikazuju tako da možete da prikažete ili sakrijete detalje u sažetom obliku. Sažetom obliku čuva prostor i čini lakše čitao izveštaj izvedene tabele i samim tim je naveden kao podrazumevani raspored obrasca za izvedene tabele.

  Izvedene tabele u sažetom obliku

 • Tabelarnom obliku    prikazuje jednu kolonu po polju i pruža prostor za zaglavlja polja.

  Izvedene tabele u tabelarnom obliku

 • Prikaz strukture obrasca    je slično kao u tabelarnom obliku, ali može da prikaže međuvrednosti na vrhu svake grupe jer su prikazane stavke u sledećoj koloni jedan red ispod trenutne stavke.

  Izvedena tabela u obliku prikaza strukture

Promena izveštaja izvedene tabele u sažimanja, prikaz strukture ili tabelarni oblik

 1. Kliknite bilo gde u izveštaju izvedene tabele.

  Ovo prikazuje Alatke za izvedene tabele, kartica na glavnoj traci.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Raspored kliknite na dugme Raspored izveštaja, a zatim izaberite jednu od sledećih stavki:

  • Da biste zadržali Srodne podatke iz širi horizontalno ekrana i da biste smanjili pomeranja, kliknite na dugme Prikaži u sažetom obliku.

   U sažetom obliku polja koje se nalaze u jednu kolonu i bi trebalo da prikažu odnosi ugnežđene kolone.

  • Da biste prikazali strukturu podataka u Klasični stil izvedene tabele, izaberite stavku Prikaži u obliku prikaza strukture.

  • Da biste videli sve podatke u obliku tradicionalne tabele i jednostavno kopiranje ćelija na drugom radnom listu, kliknite na dugme Prikaži u tabelarnom obliku.

   Slika glavne trake programa Excel

Promena načina prikazivanja oznaka stavki u obrascu za raspored

 1. U izveštaju izvedene tabele izaberite polje reda.

  Ovo prikazuje karticu " Alatke za izvedene tabele " na traci.

  Takođe možete da kliknite dvaput na polje reda u prikaz strukture ili tabelarni oblik i nastavite sa korakom 3.

 2. Na kartici " Analiziraj " ili " Opcije ", u grupi Aktivno polje kliknite na dugme Postavke polja.

  Slika glavne trake programa Excel

 3. U dijalogu Postavke polja izaberite karticu raspored i štampanje , a zatim u okviru raspored, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste stavke polja prikazali u obliku strukture, izaberite stavku Prikaži oznake stavki u obliku strukture.

  • Da biste oznake iz sledećeg polja prikazali ili sakrili u istoj koloni u sažetom obliku, izaberite stavku Prikaži oznake stavki u obliku strukture, a zatim izaberite Prikaži oznake iz sledećeg polja u istoj koloni (sažeti oblik).

  • Da biste stavke polja prikazali u vidu tabele, izaberite stavku Prikaži oznake stavki u obliku tabele.

Promena rasporeda polja u izveštaju izvedene tabele

Da biste dobili rezultate konačno raspored koji želite, možete da dodate, promena rasporeda i uklonite polja pomoću liste polja izvedene tabele.

Ako ne vidite listu polja izvedene tabele, uverite se da je izabrana izveštaj izvedene tabele. Ako i dalje ne vidite na listi polja izvedene tabele, na kartici Opcije , u grupi Prikaži/Sakrij kliknite na dugme Lista polja.

Ako ne vidite polja koja želite da koristite u listi polja izvedene tabele, možda ćete morati da osvežite izveštaj izvedene tabele da biste prikazali nova polja, izračunata polja, mere, izračunate mere ili dimenzije koje ste dodali od poslednje operacije. Na kartici Opcije , u grupi podataka , kliknite na dugme Osveži.

Više informacija o radu sa liste polja izvedene tabele potražite u članku Korišćenje liste polja za raspoređivanje polja u izvedenoj tabeli.

Dodavanje polja u izveštaj izvedene tabele

Uradite sledeće:

 • Potvrdite izbor u polju za potvrdu pored svakog imena polja u odeljku polja. Polje će biti smešteno u podrazumevanu oblast odeljka rasporeda, ali možete da ponovo rasporedite polja ako želite.

  Podrazumevano, tekstualna polja se dodaju u oblast Oznake redova , numerička polja se dodaju u oblast vrednosti i Online Analytical Processing (OLAP) datum i vreme hijerarhije se dodaju u oblast Oznake kolona .

 • Kliknite desnim tasterom miša na ime polja, a zatim izaberite odgovarajuću komandu, Dodaj u Filter izveštaja, Dodaj u oznake kolona, Dodaj u oznake redovaili Dodaj u vrednosti – da biste postavili polje u određenu oblast odeljka rasporeda.

 • Kliknite i zadržite ime polja i zatim da prevučete polje između odeljka polja i oblasti u odeljku rasporeda.

Kopiranje polja u izveštaju izvedene tabele

U izveštaju izvedene tabele koji je zasnovan na podatke u Excel radni list ili spoljne podatke iz izvor podataka koji nije OLAPmožda ćete želeti da biste dodali isto polje više puta u oblast vrednosti tako da možete da prikažete različitih izračunavanja pomoću funkcije " Prikaži vrednosti kao ". Na primer, možda ćete želeti da uporedite izračunavanja tako što ćete zajedno, kao što su bruto i za neto profita, minimum i maksimum prodaje, ili računa kupca i procenat ukupne klijenata. Više informacija potražite u članku Prikazivanje različitih izračunavanja u poljima za vrednosti izvedene tabele.

 1. Kliknite i zadržite ime polja u odeljku polja, a zatim prevucite polje u oblast vrednosti u odeljku rasporeda.

 2. Ponovite korake od 1 onoliko puta koliko želite da kopirate polja.

 3. Iz svih kopirane polja, promenite funkcije za rezimiranje ili prilagođeno izračunavanje onako kako želite.

  Napomene : 

  • Kada dodate dva ili više polja u oblasti vrednosti, da li su kopije istog polja ili različitim poljima, na listi polja automatski dodaje oznaku vrednosti kolone u oblast vrednosti . Ovo polje možete koristiti da biste se premestili na polje pozicije nagore i nadole unutar oblasti vrednosti . Čak možete da premestite oznake vrednosti kolone u oblast Oznake kolona ili Oznake redova oblasti. Međutim, nije moguće premestiti oznake vrednosti kolone u oblast filtera za izveštaj.

  • Možete dodati samo jednom polju u Filter izveštaja, Oznake redovaili Oznake kolona oblasti, da li je tip podataka numeričke ili koje nije numeričko. Ako pokušate da dodate više puta istog polja – na primer, da biste Oznake redova i Oznake kolona oblasti u odeljku rasporeda – polje se automatski uklanja iz oblasti originalne i u oblasti za nove.

  • Drugi način dodavanja istog polja u oblast Vrednosti jeste korišćenje formule (koja se naziva i izračunatom kolonom) koja koristi to isto polje u okviru formule.

  • Ne možete dodati više puta isto polje u izveštaju izvedene tabele koji je zasnovan na OLAP izvoru podataka.

Promena rasporeda polja u izveštaju izvedene tabele

Možete da ponovo rasporedite postojeća polja ili promenite mesto tih polja pomoću neke od četiri oblasti pri dnu odeljka rasporeda:

Izveštaj izvedene tabele

Opis

Izvedeni grafikon

Opis

Vrednosti   

Koristi se za prikaz rezimea numeričkih podataka.

Vrednosti   

Koristi se za prikaz rezimea numeričkih podataka.

Oznake redova   

Koristi se za prikaz polja kao redova sa strane izveštaja. Red niže pozicije biće ugnežđen unutar drugog reda odmah iznad njega.

Polja na osi (kategorija)   

Koristi se za prikazivanje polja kao osa na grafikonu.

Oznake kolone   

Koristi se za prikaz polja kao kolona pri vrhu izveštaja. Kolona niže pozicije biće ugnežđena unutar druge kolone odmah iznad nje.

Polja legende (grupe) oznake   

Koristi se za prikazivanje polja na legendi grafikona.

Filter izveštaja   

Koristi se za filtriranje celog izveštaja koji se zasniva na izabranoj stavki u filteru za izveštaj.

Filter izveštaja   

Koristi se za filtriranje celog izveštaja koji se zasniva na izabranoj stavki u filteru za izveštaj.

Da biste ponovo rasporedili polja, kliknite na ime polja u jednoj od oblasti, a zatim izaberite jednu od sledećih komandi:

Izaberite ovu opciju

Da biste:

Pomeranje nagore   

Premestite polje nagore za jedno mesto u oblasti.

Premeštanje nadole   

Premestite polje poziciju nadole u oblasti.

Premeštanje na početak   

Premestite polje na početak oblasti.

Premeštanje na kraj   

Premestite polje na kraj oblasti.

Premeštanje izveštaja filtera   

Premestite polje u oblast filtera za izveštaj.

Premesti u oznake redova   

Premestite polje u oblast oznake reda.

Premesti u oznake kolona   

Premestite polje u oblast oznake kolona.

Premeštanje vrednosti   

Premestite polje u oblast vrednosti.

Postavke polja za vrednost Postavke polja   

Prikazivanje dijaloga Postavke polja ili Postavke polja za vrednost . Za više informacija o svakoj postavci, kliknite na dugme pomoć Slika dugmeta na vrhu dijaloga.

Možete i da kliknete na ime polja i držite pritisnut taster miša na njemu, a zatim prevučete polje između odeljka polja i odeljka rasporeda i između različitih oblasti.

Uklanjanje polja iz izveštaja izvedene tabele

 1. Izaberite izveštaj izvedene tabele.

  Ovo prikazuje karticu " Alatke za izvedene tabele " na traci.

 2. Da biste prikazali listu polja izvedene tabele, ako je potrebno, na kartici " Analiziraj " ili " Opcije ", u grupi Prikaži izaberite stavku Liste polja.

  Slika glavne trake programa Excel

 3. Da biste uklonili polje, na listi polja izvedene tabele uradite nešto od sledećeg:

  • Opozovite izbor u polju za potvrdu pored imena polja u listi polja izvedene tabele.

   Napomena : Ako opozovete izbor u polju za potvrdu na listi polja uklanja sve instance polja iz izveštaja.

  • Raspored poslova, kliknite na ime polja, a zatim kliknite na dugme Ukloni polje.

  • Kliknite i zadržite ime polja u odeljku rasporeda, a zatim je prevucite izvan liste polja izvedene tabele.

Promenite raspored kolona, redova i međuvrednosti

Da biste dalje usavršili raspored izveštaja izvedene tabele, možete da izvršite promene koje utiču na raspored kolona, redova i međuvrednosti, kao što su prikazivanja međuvrednosti iznad redova ili isključivanje zaglavlja kolona. Takođe možete da prerasporedite pojedinačnim stavkama u okviru reda ili kolone.

Uključivanje i isključivanje prikaza zaglavlja polja reda i kolone

 1. Izaberite izveštaj izvedene tabele.

  Ovo prikazuje karticu " Alatke za izvedene tabele " na traci.

 2. Da biste se prebacivali između prikazivanje i skrivanje zaglavlja polja, na kartici " Analiziraj " ili " Opcije ", u grupi Prikaži izaberite stavku Polja zaglavlja.

  Slika glavne trake programa Excel

Prikazivanje međuvrednosti iznad ili ispod njihovih redova

 1. U izveštaju izvedene tabele, izaberite red polje za koje želite da prikažete međuvrednosti.

  Ovo prikazuje karticu " Alatke za izvedene tabele " na traci.

  Savet : U prikazu strukture ili tabelarni oblik, možete takođe kliknite dvaput na polje reda i zatim nastavite sa korakom 3.

 2. Na kartici " Analiziraj " ili " Opcije ", u grupi Aktivno polje kliknite na dugme Postavke polja.

  Slika glavne trake programa Excel

 3. U dijalogu Postavke polja , na kartici Međuvrednosti i filteri , u okviru na Međuvrednosti, izaberite stavku Automatsko ili Prilagođeno.

  Napomena : Ako Nijedna nije izabran podzbirove se isključuju.

 4. Na kartici raspored i štampanje , u okviru raspored, kliknite na dugme Prikaži oznake stavki u obliku prikaza strukture, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste prikazali međuvrednosti iznad redova sa podzbirova, potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži međuvrednosti na vrhu svake grupe . Podrazumevano je izabrana ova opcija.

  • Da biste prikazali podzbirove ispod podzbirova redova, opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži međuvrednosti na vrhu svake grupe .

Promena redosleda stavki u redu ili koloni

Izvršite neku od sledećih radnji:

 • U izveštaju izvedene tabele, kliknite desnim tasterom miša na oznaku reda ili kolone ili stavke na nalepnici, postavite pokazivač da biste premestilii koristite jednu od komandi u meniju Premeštanje da biste premestili stavku na drugu lokaciju.

 • Izaberite stavku oznake reda ili kolone koje želite da premestite, a zatim postavite pokazivač na donju ivicu ćelije. Kada se pokazivač pretvori u ukrštene pokazivač, prevucite stavku na novu poziciju. Sledeća ilustracija prikazuje kako da premestite stavke reda tako što ćete prevući.

  Primer prevlačenja stavke u izveštaju izvedene tabele

Podešavanje širine kolone pri osvežavanju

 1. Kliknite bilo gde u izveštaju izvedene tabele.

  Ovo prikazuje karticu " Alatke za izvedene tabele " na traci.

 2. Na kartici " Analiziraj " ili " Opcije ", u grupi Izvedena tabela kliknite na dugme Opcije.

  Slika glavne trake programa Excel

 3. U dijalogu Opcije izvedene tabele , na kartici raspored i oblikovanje , u okviru Format, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste automatski uklopi kolone izveštaj izvedene tabele veličine program tekst ili vrednost broja, potvrdite izbor u polju za potvrdu Automatski uklopi širinu kolona po ažuriranju .

  • Da biste zadržali trenutnu širinu kolona izveštaj izvedene tabele, opozovite izbor u polju za potvrdu Automatski uklopi širinu kolona po ažuriranju .

Premeštanje kolone u oblast oznaka reda ili reda u oblast oznaka kolone

Da biste optimizirali raspored i čitljivost izveštaja izvedene tabele, polje kolone možete premestiti u oblast oznaka reda ili polje reda u oblast oznaka kolone. Pri premeštanju kolone u red ili reda u kolonu, vi menjate orijentaciju polja u vertikalnu, odnosno horizontalnu. Ovo se naziva i transponovanjem reda ili kolone.

Izvršite neku od sledećih radnji:

 • Kliknite desnim tasterom miša na polje reda, postavite pokazivač Premesti < ime polja >, a zatim kliknite na dugme Premesti < ime polja > u kolone.

 • Kliknite desnim tasterom miša na polje kolone, a zatim kliknite na dugme Premesti < ime polja > redovi.

 • Prevucite polje reda ili kolone u drugu oblast. Sledeća ilustracija pokazuje kako da premestite polje kolone u oblast oznake reda.

  Primer promene rasporeda u izveštaju izvedene tabele

  1. Kliknite na polje kolone

  2. Prevucite ga u oblast reda

  3. „Sport“ postaje polje reda kao „Oblast“

Objedinjavanje i razjedinjavanje ćelija za stavke spoljnog reda i kolone

Ćelije za stavke redova i kolona možete objediniti tako da stavke centrirate horizontalno ili vertikalno ili ih razjediniti da biste po levoj strani poravnali stavke u poljima spoljnog reda i kolone na vrhu grupe stavki.

 1. Kliknite bilo gde u izveštaju izvedene tabele.

  Ovo prikazuje karticu " Alatke za izvedene tabele " na traci.

 2. Na kartici Opcije, u grupi Izvedena tabela kliknite na dugme Opcije.

  Slika glavne trake programa Excel

 3. U dijalogu Opcije izvedene tabele izaberite karticu raspored i oblikovanje , a zatim u okviru rasporedpotvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Objedini i centriraj ćelije sa oznakama .

Napomena : U izveštaju izvedene tabele ne možete koristiti polje za potvrdu Objedini ćelije koje se nalazi na kartici Poravnavanje.

Promena prikaza prazne ćelije, prazni redovi i grešaka

Biće trenutaka kada podataka izvedene tabele sadrži prazne ćelije, prazni redovi ili greške i želite da promenite način na koji su prikazane.

Promena prikaza grešaka i praznih ćelija

 1. Kliknite bilo gde u izveštaju izvedene tabele.

  Ovo prikazuje karticu " Alatke za izvedene tabele " na traci.

 2. Na kartici " Analiziraj " ili " Opcije ", u grupi Izvedena tabela kliknite na dugme Opcije.

  Slika glavne trake programa Excel

 3. U dijalogu Opcije izvedene tabeleizaberite karticu raspored i oblikovanje , a zatim u okviru Format, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste promenili prikaza greške, potvrdite izbor u polju za potvrdu za vrednosti grešaka Prikaži . U polju unesite vrednost koju želite da prikažete umesto grešaka. Izbrišite sve znakove u polju da biste greške prikazali kao prazne ćelije.

  • Da biste promenili prikaz praznih ćelija, potvrdite izbor u polju za potvrdu za prazne ćelije Prikaži , a zatim otkucajte vrednost koju želite da prikažete u prazne ćelije u okvir za tekst.

   Savet : Da biste prikazali prazne ćelije, izbrišite sve znakove u polju. Da biste prikazali nule, opozovite izbor u polju za potvrdu.

Prikazivanje ili sakrivanje praznih redova po redovima ili stavki

Za redove, uradite sledeće:

 • U izveštaju izvedene tabele izaberite polje reda.

  Ovo prikazuje karticu " Alatke za izvedene tabele " na traci.

  Savet : U prikazu strukture ili tabelarni oblik, možete takođe kliknite dvaput na polje reda i zatim nastavite sa korakom 3.

 • Na kartici " Analiziraj " ili " Opcije ", u grupi Aktivno polje kliknite na dugme Postavke polja.

  Slika glavne trake programa Excel

 • U dijalogu Postavke polja , na kartici raspored i štampanje , u okviru raspored, potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Umetni prazan red posle oznake svake stavke .

Za stavke, uradite sledeće:

 • U izveštaju izvedene tabele, izaberite stavku koju želite.

  Ovo prikazuje karticu " Alatke za izvedene tabele " na traci.

 • Na kartici Dizajn , u grupi raspored izaberite opciju Prazni redovi, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Umetni prazan red posle oznake svake stavke ili Ukloni prazan red posle oznake svake stavke .

  Slika glavne trake programa Excel

  Napomena : Na prazne redove možete primeniti oblikovanje znakova i ćelija, ali u njih ne možete unositi podatke.

Promena načina prikazivanja stavki i oznaka bez podataka

 1. Kliknite bilo gde u izveštaju izvedene tabele.

  Ovo prikazuje karticu " Alatke za izvedene tabele " na traci.

 2. Na kartici " Analiziraj " ili " Opcije ", u grupi Izvedena tabela kliknite na dugme Opcije.

  Slika glavne trake programa Excel

 3. Na kartici Prikaz , u okviru Prikaz, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste prikazali stavke bez podataka na redove, potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži stavke bez podataka o redove da biste prikazali ili sakrili stavke u redovima koje nemaju vrednosti.

   Napomena : Ova postavka je dostupna samo za izvor podataka Online Analytical Processing (OLAP).

  • Da biste prikazali stavke bez podataka u kolonama, potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži stavke bez podataka kolone da biste prikazali ili sakrili stavke u kolonama koje nemaju vrednosti.

   Napomena : Ova postavka je dostupna samo za OLAP izvor podataka.

  • Da biste prikazali oznake stavke kada nema polja u oblasti vrednosti, potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži oznake stavki kada nema polja u oblast "vrednosti" da biste prikazali ili sakrili oznake stavki kada nema polja u oblasti vrednosti.

   Napomena : Ovo polje za potvrdu odnosi se samo na izveštaje izvedene tabele kreirane u verzijama programa Microsoft Office Excel koje su starije od verzije Office Excel 2007.

Promena ili uklanjanje oblikovanja

Možete da odaberete širok spektar stilovi izvedene tabele u galeriji. Pored toga, možete da kontrolišete naglašavanja uključili ponašanje izveštaja. Promena formata broja polja je brz način da primenite format dosledni u celoj izveštaja. Takođe možete da dodate ili uklonite naglašavanje (promenljivi tamnije i svetlije pozadine) redova i kolona. Naglašavanje da biste lakše čitljivost i podataka.

Primenite stil da biste oblikovali izveštaj izvedene tabele

Možete da brzo promenite izgled i oblikovanja izveštaja izvedene tabele pomoću jednog od brojnih unapred definisane stilove izvedene tabele (ili brzi izbor stilova).

 1. Kliknite bilo gde u izveštaju izvedene tabele.

  Ovo prikazuje karticu " Alatke za izvedene tabele " na traci.

 2. Na kartici Dizajn , u grupi Stilovi izvedene tabele uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite na dugme vidljivo stila izvedene tabele ili pomerajte se kroz galerije da biste videli dodatne stilove.

  • Da biste videli sve dostupne stilove, kliknite na dugme još u donjem delu trake za pomeranje.

   Slika glavne trake programa Excel

   Ako želite da kreirate sopstveni prilagođeni stil izveštaj izvedene tabele, izaberite stavku Novi stil izvedene tabele u dnu galerije da biste prikazali dijalog Novi stil izvedene tabele .

Primena naglašavanja da biste promenili oblikovanje izveštaja izvedene tabele

 1. Kliknite bilo gde u izveštaju izvedene tabele.

  Ovo prikazuje karticu " Alatke za izvedene tabele " na traci.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Opcije stilova za izvedene tabele izaberite:

  • Potvrdite izbor Naglašeni redovi da biste redove naizmenično oblikovali svetlijom ili tamnijom bojom.

  • Potvrdite izbor Naglašene kolone da biste kolone naizmenično oblikovali svetlijom ili tamnijom bojom.

  • Potvrdite izbor Zaglavlja redova da biste u stil naglašavanja uključili i zaglavlja redova.

  • Potvrdite izbor Zaglavlja kolona da biste u stil naglašavanja uključili i zaglavlja kolona.

   Slika glavne trake programa Excel

Uklanjanje stila ili naglašavanja uključili oblikovanje iz izveštaja izvedene tabele

 1. Kliknite bilo gde u izveštaju izvedene tabele.

  Ovo prikazuje karticu " Alatke za izvedene tabele " na traci.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Stilovi izvedene tabele kliknite na dugme Još na dnu trake za pomeranje da biste videli sve raspoložive stilove, a zatim kliknite na dugme Obriši na dnu galerije.

  Slika glavne trake programa Excel

Uslovno oblikovanje podataka u izveštaju izvedene tabele

Korišćenje uslovnog oblikovanja će vam pomoći da vizuelno istraživanje i analiziranje podataka, otkrili kritične probleme i identifikovali obrazaca i trendova. Uslovnog oblikovanja pomaže ste odgovorili na određenu pitanja o podataka. Postoje važne razlike da biste razumeli kada koristite uslovnog oblikovanja u izveštaju izvedene tabele:

 • Ako promenite raspored izveštaja izvedene tabele pomoću filtriranja, skrivanja nivoa, skupljanja i razvijanja nivoa ili premeštanja polja, uslovno oblikovanje ostaje primenjeno sve dok se polja ne uklone iz osnovnih podataka.

 • Opseg uslovnog oblikovanja za polja u oblasti vrednosti mogu biti zasnovana na hijerarhije podataka i određuju sve vidljive dece (sledeći nižem nivou u hijerarhiji) nadređene lokacije (sledećem višem nivou u hijerarhiji) na redove za jednog ili više kolona ili kolone za jedan ili više redova.

  Napomena : U hijerarhiji podataka podređeni objekti ne nasleđuju uslovno oblikovanje od nadređenih niti nadređeni objekti nasleđuju uslovno oblikovanje od podređenih.

 • Postoje tri načina za određivanje opsega uslovnog oblikovanja polja u oblasti vrednosti : po izboru, odgovarajuće polje i polje za vrednost.

Više informacija potražite u članku Primeni uslovnog oblikovanja.

Promena formata broja za polje

 1. U izveštaju izvedene tabele izaberite željeno polje.

  Ovo prikazuje karticu " Alatke za izvedene tabele " na traci.

 2. Na kartici Analiziraj ili Opcije u grupi Aktivno polje , izaberite stavku Postavke polja.

  Slika glavne trake programa Excel

  U dijalogu Postavke polja biće prikazane oznake i filteri izveštaja. Dijalog Postavke polja za vrednosti prikazuje vrednosti.

 3. Kliknite na dugme Format broja na dnu dijaloga.

 4. U dijalogu Oblikovanje ćelija , na listi kategorija izaberite format broja koji želite da koristite.

 5. Izaberite željene opcije, a zatim dva puta kliknite na dugme U redu.

  Možete kliknuti desnim tasterom miša na polje za vrednost i zatim izaberite stavku Format broja.

Uključite Oblikovanje OLAP servera

Ako ste povezani sa bazom podataka Microsoft SQL Server Analysis Services Online analitička obrada (OLAP), možete da navedete koje OLAP servera formate da biste preuzeli i prikazali sa podacima.

 1. Kliknite bilo gde u izveštaju izvedene tabele.

  Ovo prikazuje karticu " Alatke za izvedene tabele " na traci.

 2. Na kartici " Analiziraj ili Opcije ", u grupi podataka , kliknite na dugme Promeni izvor podataka, a zatim izaberite stavku Svojstva veze.

  Slika glavne trake programa Excel

 3. U dijalogu Svojstva veze na kartici Upotreba , a zatim u odeljku Oblikovanje OLAP servera uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste omogućili ili onemogućili oblikovanje brojeva, kao što je valuta, datuma i vremena, potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Format broja .

  • Da biste omogućili ili onemogućili stilove fonta, kao što su podebljavanje, kurziv, podvučeno i precrtani tekst, potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Stil fonta .

  • Da biste omogućili ili onemogućili korišćenje boja popune, potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Boju popune .

  • Da biste omogućili ili onemogućili korišćenje boja teksta, potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Boja teksta .

Čuvanje i odbacivanje oblikovanja

 1. Kliknite bilo gde u izveštaju izvedene tabele.

  Ovo prikazuje karticu " Alatke za izvedene tabele " na traci.

 2. Na kartici " Analiziraj " ili " Opcije ", u grupi Izvedena tabela kliknite na dugme Opcije.

  Slika glavne trake programa Excel

 3. Na kartici raspored i oblikovanje , u okviru Format, uradite nešto od sledećeg:

  • Potvrdite izbor u polju za potvrdu Očuvaj oblikovanje ćelija po ažuriranju da biste raspored i oblik izveštaja izvedene tabele sačuvali tako da se koriste uvek kada izvršavate neku operaciju nad izveštajem izvedene tabele.

  • Opozovite izbor Očuvaj oblikovanje ćelija pri ažuriranju da biste raspored i oblik izveštaja izvedene tabele odbacili i koristili podrazumevani raspored i oblik uvek kada izvodite operacije nad njim.

  Napomena : Dok je ova opcija takođe utiče na izveštaj izvedenog grafikona oblikovanje linije trenda, oznake podataka, trake sa greškamai druge promene na određene podatke grupa se ne čuvaju.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Možete uvek da postavite pitanje stručnjaku u zajednici Excel Tech Community, dobijete podršku u zajednici Answers community ili predložite novu funkciju ili poboljšanje na sajtu Excel User Voice.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×