Dizajniranje predloška obrasca za korišćenje van mreže

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Ovaj članak sadrži:

Razumevanje van mreže obrazaca

Kreiranje podataka za povezivanje sa SQL bazom podataka za korišćenje van mreže

Kreiranje podataka za povezivanje Access baze podataka za korišćenje van mreže

Kreiranje podataka za povezivanje u SharePoint biblioteci dokumenata za korišćenje van mreže

Konfigurisanje dostupnost podataka

Onemogući upotrebu van mreže

Razumevanje van mreže obrazaca

Možda ćete morati da dizajnirate Microsoft Office InfoPath predložak obrasca koji korisnici mogu da popune, dok su na računar povezan sa mrežom. Na primer, možete da dizajnirate predložak obrasca koji regulator osiguranja možete koristiti u polju dok ispituje zahtev. Predložak obrasca sadrži pomoćnih podataka za povezivanje koje obezbeđuju podatke za obrazac iz spoljne baze podataka. Doterani u red potrebno ove podatke da bi popunite obrazac. Vreme i dalje u kancelariji i povezani sa mrežom, iz osiguranja možete kreirati obrazac zasnovan na tom predlošku, a zatim sačuvajte obrazac na svom računaru. U polju doterani u red možete otvoriti i popunite obrazac, a da niste povezani sa mrežom. Nakon povratka office i ponovo da se povežete sa mrežom, doterani u red zatim možete da prosledite obrazac.

Podrazumevano obrasca sačuvane na računaru možete raditi bez mrežnu vezu. Kada korisnik kreira obrazac zasnovan na predlošku obrasca, InfoPath preuzima i čuva kopiju taj predložak obrasca na računaru korisnika. Svaki put kada korisnik otvori obrazac zasnovan na predlošku obrasca, InfoPath prvo proverava da li se mrežnu vezu na računaru. Ako postoji mrežna veza, InfoPath proverava lokaciju na kojoj predloška obrasca je preuzeta sa, da biste utvrdili da li postoje ažurirane verzije predloška obrasca. Ako postoji ažuriranu verziju, InfoPath ažurira predložak obrasca na računaru korisnika. Ako je mrežna veza ne postoji, InfoPath koristi verzije predloška obrasca koji je uskladišten na računaru korisnika.

Kako biste Dizajniranje predloška obrasca za korišćenje van mreže, predloška obrasca moraju biti uskladištene na računaru korisnika i sve podatke koji je potreban od strane korisnika da biste dovršili obrazac, kao što su stavke u okviru sa listom mora biti dostupan korisniku, čak i ako je računar povezan sa mrežom. Podaci u ove kontrole su obezbeđeni iz pomoćnih podataka za povezivanje sa spoljnim izvorom podataka. Podaci se mogu skladištiti na računaru korisnika u predlošku obrasca ili na lokaciji specijalno prostora za skladištenje koji se zove keš.

Kada dodate pomoćnih podataka za povezivanje u predložak obrasca upita za podatke iz spoljnog izvora podataka, InfoPath šalje upit tog spoljnog izvora podataka. Rezultati upita se zatim skladište u predlošku obrasca. Kada korisnik kreira novi obrazac zasnovan na tom predlošku, podaci čuvaju u predložak obrasca su dostupni korisniku.

Kada obrazac koristi pomoćne podatke za povezivanje da biste ažurirali sadržaj okvira sa listom ili kombinovanog okvira sa najnovijim podacima iz spoljnog izvora podataka, InfoPath skladišti rezultate ovaj upit na lokaciji specijalno prostora za skladištenje koji se zove keša, ako je računar povezan sa mrežom. InfoPath koristi podatke iz keš da unesete podatke u te kontrole.

Da biste podatke iz pomoćnih podataka za povezivanje korisnika, čak i ako im računari nisu povezani sa mrežom, možete da uradite jednu ili obe sledeće:

 • Skladištenje podataka iz spoljnog izvora podataka u predlošku obrasca.

 • Korišćenje pomoćnih podataka za povezivanje kada se otvori obrazac.

Kada konfigurišete pomoćnih podataka za povezivanje da biste radili dok je računar korisnika van mreže, možete da konfigurišete predložak obrasca da biste preuzeli najnovije podatke iz spoljnog izvora podataka. Možete da konfigurišete predložak obrasca da biste preuzeli najnovije podatke (ograničavanjem dostupnost postojeće podatke u obrazac da biste navedenog broja dana) i zatim dodate dugme da biste dobili najnovije podatke.

Skladištenje podataka u predlošku obrasca

Možete da uskladištite podatke iz pomoćnih podataka za povezivanje u predlošku obrasca tako što ćete izabrati u polju za potvrdu Uskladišti kopiju podataka u predložak obrasca u čarobnjak za povezivanje sa podacima kada kreirate pomoćnih podataka za povezivanje.

Izaberite stavku u ovom polju za potvrdu u čarobnjaku za povezivanje podataka da biste konfigurisali predloška obrasca za skladištenje podataka iz spoljnog izvora podataka u predlošku obrasca.

Kada potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu, InfoPath koristi podatke za povezivanje za preuzimanje podataka iz spoljnog izvora podataka. Zatim skladišti ove podatke u predložak obrasca. Kada korisnik kreira obrazac ili otvara postojeći obrazac zasnovan na predlošku obrasca, kopiju predloška obrasca, zajedno sa uskladištenih podataka se preuzima na računaru korisnika. Ako računar korisnika povezan sa mrežom kada se kreira obrazac, InfoPath preuzima podatke iz spoljne podatke za povezivanje svaki put kada obrazac koristi ove podatke za povezivanje. Ako korisnik nije povezan sa mrežom kada se kreira obrazac, InfoPath koristi podatke koji su uskladišteni u predložak obrasca na računaru korisnika.

Zato što podatke preuzeta u vreme kada je kreiran podatke za povezivanje, u spoljnom izvoru podataka možda su ažurirani kada korisnik kreira obrazac zasnovan na tom predlošku. Ako želite da primate najnovije podatke iz spoljnog izvora podataka kada kreirate novi obrazac ili otvorite postojeći obrazac zasnovan na predlošku obrasca korisnici, trebalo bi da dizajnirate obrazac da biste koristili pomoćnih podataka za povezivanje kada prvi put otvori obrazac.

Korišćenje pomoćnih podataka za povezivanje kada se otvori obrazac

Ako želite da primate najnovije podatke iz spoljnog izvora podataka, umesto da koristite podatke koji su uskladišteni u predlošku obrasca korisnici, potvrdite izbor u polju za potvrdu Automatski preuzmi podatke prilikom otvaranja obrasca u čarobnjak za povezivanje sa podacima kada kreirate pomoćnih podataka za povezivanje. Ovom polju za potvrdu u poslednjoj stranici čarobnjaka za povezivanje sa podacima konfiguriše ovaj predložak obrasca da biste koristili ove podatke za povezivanje svaki put kada korisnik kreira novi obrazac ili otvara postojeći obrazac.

Kada korisnik kreira novi obrazac dok ste povezani sa mrežom, InfoPath koristi pomoćne podatke za povezivanje za preuzimanje najnovije podatke iz spoljnog izvora podataka. Podaci su uskladišteni u keš. Ako korisnik otvori postojeći obrazac koja je sačuvana na svom računaru, InfoPath proverava ako je računar povezan sa mrežom. Ako je računar povezan sa mrežom, InfoPath preuzima najnovije podatke iz spoljnog izvora podataka tako što ćete koristiti ove podatke za povezivanje. Ako korisnik radi van mreže, InfoPath koristi podatke uskladištene u kešu ili u predlošku obrasca.

Napomena o bezbednosti : Podaci preuzeti iz pomoćni izvor podataka je uskladištena na računaru kao čisti tekst. Ako koristite pomoćnih podataka za povezivanje da biste preuzeli osetljive podatke iz spoljnog izvora podataka, možda ćete želeti da biste onemogućili ovu funkciju da biste zaštitili podatke od neovlašćene upotrebe u slučaju da izgubite ili ukradu računara. Ako onemogućite ovu funkciju, podaci će biti dostupna samo ako je korisnik povezan sa mrežom.

Dobijaju najnovije podatke

Ako redovno se ažurira spoljnog izvora podataka, možete da konfigurišete predložak obrasca da biste dozvolili korisnicima da preuzmete najnovije podatke putem pomoćnih podataka za povezivanje. Da biste to uradili, možete ograničiti dostupnost podataka koji su trenutno uskladišteni u kešu na zadati broj dana, a zatim možete da dodate dugme da biste preuzeli podatke iz bilo kog spoljnih izvora podataka pomoću svih pomoćnih podataka za povezivanje u obrascu. Radite ovo pomaže da se uverite da korisnici rade sa najnovijim podacima.

Alternativno, možete ograničiti dostupnost podataka iz pomoćnih podataka za povezivanje postavljanjem datuma prestanka važenja na koliko dugo koji želite da podaci biti uskladišten na računaru korisnika. Možete da konfigurišete trajanja podatke koji su uskladišteni u obrascu kroz kategoriji van mreže u dijalogu Opcije obrasca.

Kada koristite ovu opciju, InfoPath obezbeđuje podatke iz svih pomoćnih podataka za povezivanje sa obrascem samo određeni broj dana. Nakon što je taj broj dana prošlo, podaci se neće pojaviti u obrascu. Dugme zatim možete dodati u obrazac koji korisnici mogu da kliknu da biste preuzeli podatke, pomoću određenih pomoćnih podataka za povezivanje ili sve od pomoćnih podataka za povezivanje u obrascu.

Napomena o bezbednosti : Čak i ako podaci nije dostupna u obrazac, podaci ostaju na računaru korisnika nakon određenog broja dana prošlo. Podaci će biti zamenjene samo kada operativni sistem koji se koristi prostor za skladištenje nešto drugo.

Vrh stranice

Kreiranje podataka za povezivanje sa SQL bazom podataka za korišćenje van mreže

Pre nego što dodate pomoćnih podataka za povezivanje sa Microsoft SQL Server bazom podataka u predložak obrasca, potrebne su sledeće informacije od administratora baze podataka.

 • Ime servera na kojoj je uskladištena bazu podataka koju ćete koristiti pomoću ovog predloška obrasca.

 • Ime baze podataka koju ćete koristiti za dati predložak obrasca.

 • Potvrda identiteta koju zahteva baza podataka. Baza podataka može da koristi Microsoft Windows potvrdu identiteta ili SQL Server potvrdu identiteta za određivanje načina na koji korisnici mogu da joj pristupe.

 • Ime tabele koja sadrži podatke koje želite da pošaljete u obrazac. Ovo je primarna tabela. Ako planirate da koristite više od jedne tabele u bazi podataka, potrebno je imena i drugih, izvedenih tabela. Takođe treba imena polja u podređenim tabelama koje imaju relacije sa poljima u primarnu tabelu.

 • Postoji li mogućnost da rezultate upita bezbedno uskladištite u obrazac da bi se koristili van mreže.

Kada se ove informacije, možete da koristite sledeću proceduru da biste kreirali podatke za povezivanje sa SQL bazom podataka za korišćenje van mreže.

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Podaci za povezivanje.

 2. U dijalogu Veze podataka kliknite na dugme Dodaj.

 3. U čarobnjaku za podatke za povezivanje izaberite opciju Kreiraj novu vezu sa, zatim opciju Primi podatke, a potom kliknite na dugme Dalje.

 4. Na sledećoj stranici čarobnjaka izaberite opciju Baza podataka (samo za Microsoft SQL Server ili Microsoft Office Access), a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Na sledećoj stranici čarobnjaka kliknite na dugme Izaberi bazu podataka.

 6. U dijalogu Izbor izvora podataka kliknite na dugme Novi izvor.

 7. U oknu Sa kojom vrstom izvora podataka želite da se povežete? izaberite stavku Microsoft SQL Server, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 8. U polju ime servera otkucajte ime servera gde je baza podataka uskladištena.

 9. U odeljku Akreditivi za prijavljivanje postupite na jedan od sledećih načina:

  • Ako bazu podataka određuje ko ima pristup serveru na osnovu akreditiva koji se koriste u mreži Microsoft Windows, kliknite na dugme Koristi Windows potvrdu identiteta.

  • Ako bazu podataka određuje ko ima pristup serveru na osnovu navedenog korisničko ime i lozinku koje ste dobili od administratora baze podataka, izaberite stavku koristi sledeće korisničko ime i lozinku, a zatim otkucajte taj korisničko ime i lozinku u poljima Korisničko ime i lozinku .

 10. Kliknite na dugme Dalje.

 11. Na sledećoj stranici čarobnjaka, sa liste izaberite bazu podataka koja sadrži podatke koje želite izaberite bazu podataka koju želite da koristite, potvrdite izbor u polju Poveži se sa određenom tabelom , kliknite na ime u primarnu tabelu i zatim kliknite na dugme dalje.

 12. Na sledećoj stranici čarobnjaka, u polju Ime datoteke otkucajte ime za datoteku koja skladišti informacije o podacima za povezivanje.

 13. Kliknite na dugme Završi da biste sačuvali ove postavke.

 14. Dodajte i druge tabele koje želite da koristite u podacima za povezivanje upita.

  Kako?

  1. Kliknite na dugme Dodaj tabelu.

  2. U dijalogu Dodavanje tabele ili upita kliknite na ime podređene tabele, a zatim kliknite na dugme dalje. InfoPath pokušava da biste podesili relacije podudarne imena polja u obe tabele. Ako ne želite da koristite predloženu relaciju, izaberite relaciju, a zatim kliknite na dugme Ukloni vezu. Da biste dodali vezu, kliknite na dugme Dodaj relaciju. U okviru za dijalog Dodaj relaciju , kliknite na ime svake povezano polje u koloni odgovarajućim, a zatim kliknite na dugme u redu.

  3. Kliknite na dugme Završi.

  4. Ponovite ove korake da biste dodali dodatne podređene tabele.

 15. Kliknite na dugme Dalje.

 16. Ako želite podatke iz pomoćne podatke za povezivanje bude dostupan čak i ako računar korisnika nije povezan sa mrežom, potvrdite izbor u polju za potvrdu Uskladišti kopiju podataka iz predloška obrasca . Kada potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu, InfoPath upite u spoljnom izvoru podataka i skladišti rezultate u predlošku obrasca.

  Napomena o bezbednosti : Izbor u ovom polju za potvrdu skladišti rezultate upita u predlošku obrasca. Pošto su podaci uskladišteni u predlošku obrasca, dostupne u obrascima koje korisnici popunjavaju je čak i ako im računari nisu povezani sa mrežom. Ako se dobija osetljive podatke iz ove podatke za povezivanje, možda ćete želeti da biste onemogućili ovu funkciju da biste zaštitili podatke u slučaju da izgubite ili ukradu računara.

 17. Kliknite na dugme Dalje.

 18. Na sledećoj stranici čarobnjaka, otkucajte opisno ime za pomoćne podatke za povezivanje. Potvrdite da su ispravne informacije u odeljku Rezime . Da biste dozvolili korisnicima da biste koristili ovu pomoćnih podataka za povezivanje kada kreirate novi obrazac ili otvorite postojeći obrazac zasnovan na tom predlošku, potvrdite izbor u polju za potvrdu Automatski preuzmi podatke prilikom otvaranja obrasca .

Vrh stranice

Kreiranje podataka za povezivanje Access baze podataka za korišćenje van mreže

Pre nego što dodate pomoćnih podataka za povezivanje Access baze podataka u predložak obrasca, potrebne su sledeće informacije od administratora baze podataka.

 • Ime i lokaciju baze podataka.

  Napomena : Takođe treba da znam da li je baza podataka u mrežnu lokaciju koja je dostupna korisnicima. Ako drugi korisnici na mreži će kreirati obrazaca zasnovanih na tom predlošku, bazi podataka moraju nalaziti u mrežnu lokaciju koja je dostupna korisnicima.

 • Ako vaš predložak obrasca samo će upit baze podataka, biće potrebno ime tabele koja isporučuje rezultate upita šalju u bazu podataka. Ova tabela će biti primarna tabela kada konfigurišete podatke za povezivanje.

 • Imena koja primarna tabela može zahtevati podatke iz tabele. U većini slučajeva, relacija između tabela su već uspostavljen u bazi podataka. Ako morate da uspostavite relacije između primarne tabele i druge tabele, biće potrebno imena povezanih polja u obe tabele.

Kada se ove informacije, možete da koristite sledeću proceduru da biste kreirali podatke za povezivanje sa Access bazom podataka za korišćenje van mreže.

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Podaci za povezivanje.

 2. U dijalogu Veze podataka kliknite na dugme Dodaj.

 3. U čarobnjaku za podatke za povezivanje izaberite opciju Kreiraj novu vezu sa, zatim opciju Primi podatke, a potom kliknite na dugme Dalje.

 4. Na sledećoj stranici čarobnjaka izaberite opciju Baza podataka (samo za Microsoft SQL Server ili Microsoft Office Access), a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Na sledećoj stranici čarobnjaka kliknite na dugme Izaberi bazu podataka.

 6. U dijalogu Izbor izvora podataka potražite lokaciju baze podataka.

  Napomena : Ako je vaša baza podataka uskladištena u mrežnu lokaciju, idite na UNC putanju do lokacije. Ne potražite lokaciju na mreži putem mapiranu mrežnu disk jedinicu. Ako koristite mapiranu mrežnu disk jedinicu, obrasce kreirane zasnovan na tom predlošku će tražiti baze podataka iz mapiranih mrežnu disk jedinicu. Ako korisnik ne poseduje mapiranu mrežnu disk jedinicu, obrazac neće pronaći bazu podataka.

 7. Kliknite na ime baze podataka, a zatim kliknite na dugme Otvori.

 8. U dijalogu Izbor tabele izaberite primarnu tabelu koju želite da koristite, a zatim kliknite na dugme u redu.

 9. Na sledećoj stranici čarobnjaka, potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži kolone tabele .

  Podrazumevano, sva polja u tabeli će biti dodat u glavnom izvoru podataka predloška obrasca.

 10. U okviru strukture za izvor podataka, opozovite izbor u poljima za potvrdu za polja koja ne želite da uključite u glavnom izvoru podataka.

  Dodavanje drugih tabela ili upita koji želite da koristite u ove podatke za povezivanje.

  Kako?

  1. Kliknite na dugme Dodaj tabelu.

  2. U dijalogu Dodavanje tabele ili upita kliknite na ime podređene tabele, a zatim kliknite na dugme dalje. InfoPath pokušava da biste podesili relacije podudarne imena polja u obe tabele. Ako ne želite da koristite predloženu relaciju, izaberite relaciju, a zatim kliknite na dugme Ukloni vezu. Da biste dodali vezu, kliknite na dugme Dodaj relaciju. U okviru za dijalog Dodaj relaciju , kliknite na ime svake povezano polje u koloni odgovarajućim, a zatim kliknite na dugme u redu.

  3. Kliknite na dugme Završi.

  4. Ponovite ove korake da biste dodali dodatne podređene tabele.

 11. Kliknite na dugme Dalje.

 12. Da biste podatke iz pomoćnih podataka za povezivanje čak i ako računar korisnika nije povezan sa mrežom, potvrdite izbor u polju za potvrdu Uskladišti kopiju podataka iz predloška obrasca . Kada potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu, InfoPath upite u spoljnom izvoru podataka i skladišti rezultate upita u predlošku.

  Napomena o bezbednosti : Izbor u ovom polju za potvrdu skladišti rezultate upita u predlošku obrasca. Pošto su podaci uskladišteni u predlošku obrasca, dostupne u obrascima koje korisnici popunjavaju je čak i ako im računari nisu povezani sa mrežom. Ako se dobija osetljive podatke iz ove podatke za povezivanje, možda ćete želeti da biste onemogućili ovu funkciju da biste zaštitili podatke u slučaju da izgubite ili ukradu računara.

 13. Kliknite na dugme Dalje.

 14. Na sledećoj stranici čarobnjaka, otkucajte opisno ime za pomoćne podatke za povezivanje. Potvrdite da su ispravne informacije u odeljku Rezime . Da biste dozvolili korisnicima da biste koristili ovu pomoćnih podataka za povezivanje kada kreirate novi obrazac ili otvorite postojeći obrazac zasnovan na tom predlošku, potvrdite izbor u polju za potvrdu Automatski preuzmi podatke prilikom otvaranja obrasca .

Vrh stranice

Kreiranje podataka za povezivanje u SharePoint biblioteci dokumenata za korišćenje van mreže

Pre nego što dodate pomoćnih podataka za povezivanje u predložak obrasca, potrebne su sledeće informacije od administratora lokacije.

 • Lokacija Microsoft Windows SharePoint Services lokacije i neophodne dozvole za pristup.

 • Verifikacija da je lokacija konfigurisana tako da korisnici mogu da pristupe podataka iz biblioteke dokumenata ili liste.

 • Verifikacija možete da skladištite podatke iz biblioteke dokumenata ili liste na računarima korisnika za korišćenje van mreže.

Kada se ove informacije, možete da koristite sledeću proceduru da biste kreirali podatke za povezivanje sa Access bazom podataka za korišćenje van mreže.

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Podaci za povezivanje.

 2. U dijalogu Veze podataka kliknite na dugme Dodaj.

 3. U čarobnjaku za podatke za povezivanje izaberite opciju Kreiraj novu vezu sa, zatim opciju Primi podatke, a potom kliknite na dugme Dalje.

 4. Na sledećoj stranici čarobnjaka izaberite opciju SharePoint biblioteka ili lista, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Na sledećoj stranici čarobnjaka upišite URL adresu SharePoint lokacije sa bibliotekom dokumenata ili listom, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 6. Na sledećoj stranici čarobnjaka sa liste Izaberite listu ili biblioteku izaberite listu ili biblioteku koju želite da koristite, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 7. Na sledećoj stranici čarobnjaka, potvrdite izbor u poljima za potvrdu pored polja koja će obezbediti podatke u predložak obrasca. Ako predložak obrasca će biti objavljen u biblioteci dokumenata, a želite obrasce koji su zasnovani na ovom predlošku obrasca da biste preuzeli metapodatke o obrascu, potvrdite izbor u polju za potvrdu Uključi podatke samo za aktivni obrazac .

 8. Kliknite na dugme Dalje.

 9. Da biste podatke iz pomoćnih podataka za povezivanje čak i ako računar korisnika nije povezan sa mrežom, potvrdite izbor u polju za potvrdu Uskladišti kopiju podataka iz predloška obrasca . Kada potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu, InfoPath upite u spoljnom izvoru podataka i skladišti rezultate upita u predlošku obrasca.

  Napomena o bezbednosti : Izbor u ovom polju za potvrdu skladišti rezultate upita u predlošku obrasca. Pošto su podaci uskladišteni u predlošku obrasca, dostupne u obrascima koje korisnici popunjavaju je čak i ako im računari nisu povezani sa mrežom. Ako se dobija osetljive podatke iz ove podatke za povezivanje, možda ćete želeti da biste onemogućili ovu funkciju da biste zaštitili podatke u slučaju da izgubite ili ukradu računara.

 10. Kliknite na dugme Dalje.

 11. Na sledećoj stranici čarobnjaka, otkucajte opisno ime za pomoćne podatke za povezivanje, a zatim potvrdite da su ispravne informacije u odeljku Rezime .

 12. Da biste dozvolili korisnicima da biste koristili ovu pomoćnih podataka za povezivanje kada kreirate novi obrazac ili otvorite postojeći obrazac zasnovan na tom predlošku, potvrdite izbor u polju za potvrdu Automatski preuzmi podatke prilikom otvaranja obrasca .

Vrh stranice

Konfigurisanje dostupnost podataka

Ako spoljnog izvora podataka se redovno ažurira novim podacima, možete da konfigurišete predložak obrasca dostupnosti sve keširane podatke. Ove podatke je dostupna obrazaca zasnovanih na ovom predlošku obrasca za ograničen broj dana koji odgovara ažuriranje raspored u spoljnom izvoru podataka. Ograničavanjem broja dana koji podaci su dostupni za obrasce zasnovane na ovom predlošku obrasca, možete da zahtevate da korisnici ažuriranje podataka iz spoljnog izvora podataka redovno.

Da biste ažurirali podatke, možete dodati dugme u predložak obrasca koji korisnici mogu da kliknu da biste ažurirali podatke iz svih pomoćne podatke za povezivanje koristi u predlošku obrasca.

Napomena : Ako koristite dugme da biste osvežili podatke za povezivanje, recite svojim korisnicima da kliknite na ovo dugme samo ako su oni povezani sa mrežom.

Navedite broj dana keširane podatke je dostupna

Ova postavka se primenjuje na sve pomoćnih podataka za povezivanje u predlošku obrasca.

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije obrasca.

 2. U dijalogu Opcije obrasca, u oknu Kategorija izaberite stavku Van mreže.

 3. U okviru van mreže, izaberite stavku u polju za potvrdu skladišti podatke vraćene iz upita tako da može da se koristi u režimu rada van mreže .

 4. Kliknite na dugme uskladišteni upiti ističu nakon ovaj broj dana.

 5. Na listi, izaberite broj dana koji želite da keširane podatke bi bio dostupan za obrazac.

Dugme "Dodaj" da biste osvežili podatke za povezivanje

 1. Ako obrazac ima više prikaza, kliknite na ime prikaza u meniju Prikaz da biste otišli u prikaz sa kontrolom gde želite da prikažete podatke iz u pomoćni izvor podataka.

 2. Ako ne vidite okno zadatka Kontrole, izaberite stavku Još kontrola u meniju Umetanje ili pritisnite kombinaciju tastera ALT+I, C.

 3. Prevucite kontrolu dugmeta u predložak obrasca.

 4. Dvaput kliknite na kontrolu dugmeta koju ste upravo dodali u predložak obrasca.

 5. Izaberite karticu Opšte.

 6. Sa liste Radnja izaberite stavku Osveži.

 7. U polju oznake otkucajte ime koje želite da se pojavi na dugmetu.

 8. Izaberite stavku Postavke.

 9. U dijalogu Osvežavanje uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste konfigurisali na dugme da biste preuzeli najnovije podatke pomoću podataka za povezivanje, kliknite na dugme jedan pomoćni izvor podataka.

  • Da biste konfigurisali na dugme da biste preuzeli najnovije podatke kroz sve pomoćnih podataka za povezivanje, kliknite na dugme sve pomoćne izvore podataka.

 10. Sa liste Odaberite sekundarni izvor podataka izaberite sekundarni izvor podataka koji je pridružen podacima za povezivanje upita.

 11. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili sve otvorene dijaloge.

 12. Da biste testirali promene, kliknite na dugme Pregled na standardnoj traci sa alatkama ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+B.

Vrh stranice

Onemogući upotrebu van mreže

U nekim slučajevima će biti potrebno za dizajniranje predloška obrasca da dozvolite samo korisnicima za popunjavanje obrasca kada su oni povezani sa mrežom. Na primer, ako vaš predložak obrasca ima podatke za povezivanje sa spoljnim izvorom podataka koji sadrži osetljive ili poverljive podatke, možda ćete želeti da konfigurišete predložak obrasca da biste omogućili da obrasci popunjavanje povezan samo. Konfigurisanjem predloška obrasca na ovaj način možete da biste zaštitili podatke u slučaju da računar izgubite ili ukradu, zato što se podaci ne skladište na računaru korisnika.

Da biste konfigurisali predloška obrasca da biste dozvolili korisnicima da popunite obrazac, samo ako je računar povezan sa mrežom, pratite sledeće korake.

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije obrasca.

 2. U dijalogu Opcije obrasca, u oknu Kategorija izaberite stavku Van mreže.

 3. U okviru van mreže, opozovite izbor u polju za potvrdu Dozvoli korisnicima da popune ovaj obrazac ako podaci nisu dostupni .

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×