Dizajniranje predloška obrasca na osnovu Web usluge

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Predložak obrasca koji može da funkcioniše sa Web uslugom možete dizajnirati za izvršavanje upita nad podacima, prosleđivanje podataka, odnosno za izvršavanje upita nad podacima i prosleđivanje podataka.

Ovaj članak sadrži:

Pregled

Pitanja kompatibilnosti

Pre nego što počnete

Dizajniranje predloška obrasca sa podacima za povezivanje upita

Dizajniranje predloška obrasca sa podacima za povezivanje prosleđivanja

Dizajniranje predloška obrasca sa upita i podatke za povezivanje

Pregled

Obrazac može da sadrži samo jedan primarni skup podataka za povezivanje, koji se naziva glavni skup podataka za povezivanje, a može imati nekoliko pomoćnih skupova podataka za povezivanje. U zavisnosti od namene obrasca, podaci za povezivanje mogu izvršiti upit nad podacima ili ih proslediti spoljnom izvoru podataka, poput Microsoft SQL Server baze podataka ili Web usluge.

Prilikom dizajniranja predloška obrasca koji je zasnovan na Web usluzi, imate izbor konfigurisanja predloška obrasca da biste dozvolili obrasce zasnovane na predlošku obrasca za prijem podataka iz, Pošalji podatke, ili slanje i prijem podataka i iz Veb usluge. Ako su dizajniranja predloška obrasca da biste obrascima omogućili da primaju podatke iz Veb usluge, Microsoft Office InfoPath kreira podatke za povezivanje upita kao glavne podatke za povezivanje za obrazac. Na osnovu tih podataka za povezivanje, InfoPath kreira glavni izvor podataka pomoću polja upita, polja podataka i grupe koje se zasnivaju na XML šema Veb usluge. Polja upita sadrže podatke koje Web usluga koristi za određivanje šta treba poslati u obrazac. Kada obrasce koji su zasnovani na ovom predlošku obrasca koristi glavne podatke za povezivanje, InfoPath kreira upit pomoću podataka u poljima upita. InfoPath zatim šalje upit putem podatke za povezivanje Veb usluge. Veb usluga vraća rezultate upita u obrazac putem podataka za povezivanje upita.

Postojeća polja ili grupe u glavnom izvoru podataka nećete moći izmeniti zato što struktura podataka upita i polja podataka moraju da se podudaraju sa načinom na koji su podaci uskladišteni u Web usluzi. Polja ili grupe možete da dodate samo u osnovnu grupu u glavnom izvoru podataka. Veze ka dodatnim informacijama o izvorima podataka potražite u odeljku Takođe pogledajte.

Kada dizajnirate predložak obrasca za slanje podataka na Web uslugu, InfoPath kreira podatke za povezivanje pri prosleđivanju u glavnim podacima za povezivanje obrasca. To korisnicima omogućava da Web usluzi proslede podatke iz obrazaca. Osim toga, InfoPath dodaje komandu Prosledi u meni Datoteka i omogućava dugme Prosledi na traci sa alatkama Standardna u obrascu. Možete da prilagodite i opcije prosleđivanja za obrasce. Kada kreirate podatke za povezivanje pri prosleđivanju, InfoPath određuje koji su parametri u Web usluzi dostupni za primanje podataka. Na osnovu ovih informacija možete da odredite koja polja želite da prosledite Web usluzi.

Ako dizajnirate predložak obrasca da biste slali podatke na Web uslugu i primali ih sa nje, InfoPath će kreirati i podatke za povezivanje upita i podatke za povezivanje pri prosleđivanju.

InfoPath koristi sledeće standarde Web usluga za komunikaciju sa Web uslugama:

 • Simple Object Access Protocol (SOAP)    SOAP je komunikacioni protokol koji definiše XML poruke koje se koriste za komunikaciju sa Web uslugom.

 • Web Services Description Language (WSDL)    WSDL je standard XML šeme koji se koristi za opisivanje lokacije, protokola za komunikaciju i interfejsa Web usluge. InfoPath podržava samo Web usluge stila „dokument/literal“.

 • Universal Description Discovery and Integration (UDDI)    UDDI je katalog usluga koji sadrži opis Web usluga koje nude pravna lica.

Vrh stranice

Pitanja kompatibilnosti

Niste u mogućnosti da podatke za povezivanje pri prosleđivanju u predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem podesite tako da korisnicima dozvolite prosleđivanje informacija o promenama i podataka iz njihovog obrasca Web usluzi koja podržava Microsoft ADO.NET DataSet. Informacije o promenama opisuju izmene podataka u bazi podataka od strane korisnika. Korisnici se sa ovom bazom podataka povezuju pomoću Web usluge. ADO.NET može ove informacije o promenama da koristi za određivanje načina ažuriranja podataka u bazi podataka. Obratite se administratoru Web usluge da biste saznali da li Web usluga zahteva informacije o promenama za ažuriranje baze podataka. Ukoliko zahteva, trebalo bi da dizajnirate predložak obrasca na osnovu kog bi se kreirali obrasci koji mogu da se popune samo pomoću programa InfoPath.

Vrh stranice

Pre nego što počnete

Da biste dizajnirali predložak obrasca zasnovan na Web usluzi, administrator Web usluge treba da vam pruži sledeće informacije:

 • Lokaciju Web usluge.

 • Verifikaciju da Web usluga koristi kodiranje stila „dokument/literal“. InfoPath podržava samo Web usluge stila „dokument/literal“.

 • Ime operacije Web usluge koja će poslati podatke u obrasce ili primiti podatke iz obrazaca koji su zasnovani na ovom predlošku obrasca.

Vrh stranice

Dizajniranje predloška obrasca sa podacima za povezivanje upita

Postupite na sledeći način da biste dizajnirali predložak obrasca sa podacima za povezivanje upita:

 1. Kreiranje predloška obrasca    Kada kreirate predložak obrasca koji može primati podatke sa Web usluge, InfoPath će kreirati glavne podatke za povezivanje sa podacima za povezivanje upita između Web usluge i obrasca zasnovanom na ovom predlošku obrasca. InfoPath će kreirati i glavni izvor podataka predloška obrasca.

 2. Dodavanje jednog ili više kontrola da biste prikazali rezultate upita    Da biste dozvolili korisnicima da prikažu i uređuju podatke u poljima u glavnom izvoru podataka kada otvore obrazac, možete da dodate kontrolu u predlošku obrasca i zatim povežete kontrolu sa poljem u glavnom izvoru podataka.

1. korak: kreiranje predloška obrasca

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Dizajniraj predložak obrasca

 2. U dijalogu Dizajniranje predloška obrasca, u odeljku Dizajniraj novi izaberite opciju Predložak obrasca.

 3. U oknu Na osnovu izaberite ikonu Web usluga.

 4. Potvrdite izbor Omogući samo opcije kompatibilne sa pregledačem ukoliko dizajnirate predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem.

 5. Kliknite na dugme U redu.

 6. U čarobnjaku za podatke za povezivanje izaberite opciju Primi podatke, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 7. Na sledećoj stranici čarobnjaka upišite lokaciju Web usluge, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Ako želite da tražite Veb usluge pomoću univerzalni opis otkrivanje i integracija (UDDI) servera, kliknite na dugme Za pretragu UDDI, unesite URL ADRESU UDDI servera koji želite da pretražite, navedite da li želite da pretražite tako što ćete dobavljač ili usluga koja je obezbeđen, unesite ključnu reč za pretragu i izaberite stavku Pretraga. Web usluge koje sadrže ključnu reč će se pojaviti na listi rezultata pretrage . Izaberite Veb usluge koje želite da koristite, a zatim kliknite na dugme u redu.

 8. Sa liste Izaberite operaciju izaberite operaciju Web usluge koja vraća podatke u obrazac, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 9. Ako čarobnjak za podatke za povezivanje naiđe na nepoznati element u strukturi Web usluge, na sledećoj stranici čarobnjaka ćete možda biti upitani da za svaki parametar navedete probne vrednosti kako bi bilo moguće utvrditi koja polja ili grupe treba da se dodaju u glavni izvor podataka.

  Kako?

  1. Izaberite parametar u tabeli " Parametri ", a zatim kliknite na dugme Postavi vrednost uzorka.

  2. U polju uzorak vrednost otkucajte vrednost da vaš korisnički možda koristite za ovo polje, a zatim kliknite na dugme u redu.

  3. Ponovite ove korake za sve parametre u tabeli " Parametri ", a zatim kliknite na dugme dalje.

  Tehničke detalje

  Kada konfigurišete podatke za povezivanje Veb usluge u čarobnjaku za podatke za povezivanje, Microsoft Office InfoPath povezuje Veb usluge i zahteva Veb usluge WSDL (Description Language) datoteke. WSDL datoteka sadrži šemi koriste Veb usluge. Veb usluga odgovara na zahtev slanjem ovu datoteku u programu InfoPath. InfoPath koristi informacije iz ove datoteke da biste dodali odgovarajuća polja i grupe u pomoćni izvor podataka u predlošku obrasca. Ako InfoPath pronađe tip nepoznati element u WSDL datoteka, InfoPath uzorak podataka se koristi za određivanje definiciju nepoznati element tipa i zatim dodaje odgovarajuća polja i grupe u pomoćni izvor podataka.

 10. Na sledećoj stranici čarobnjaka bićete upitani da li želite da uključite informacije o promenama u podatke upita ukoliko Web usluga prihvata te informacije. U većini slučajeva se preporučuje da ostavite potvrđen izbor Pri prosleđivanju podataka, uključi informacije o promenama, a zatim kliknete na dugme Dalje. Ako ne želite da uključite informacije o promenama, opozovite izbor Pri prosleđivanju podataka, uključi informacije o promenama, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Ovo polje za potvrdu biće onemogućeno ako dizajnirate predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem.

  Tehničke detalje

  Ova stranica čarobnjaka prikazuje se samo ako WSDL (Web Services Description Language) datoteka za Web uslugu ukazuje na to da Web usluga vraća Microsoft ADO.NET DataSet objekat.

 11. Na sledećoj stranici čarobnjaka, otkucajte ime za podatke za povezivanje.

 12. Potvrdite da su ispravne informacije u odeljku rezimea i zatim kliknite na dugme Završi.

Korak 2: Dodajte jednog ili više kontrole za prikazivanje rezultata upita

 1. Ako ne vidite okno zadatka Kontrole, izaberite stavku Još kontrola u meniju Umetanje ili pritisnite kombinaciju tastera ALT+I, C.

 2. Prevucite kontrolu u predložak obrasca.

 3. U dijalogu Povezivanje kontrola izaberite grupu ili polje koje želite da povežete kontrolu.

Vrh stranice

Dizajniranje predloška obrasca sa podacima za povezivanje pri prosleđivanju

Postupite na sledeći način da biste dizajnirali obrazac sa podacima za povezivanje pri prosleđivanju:

 1. Kreiranje predloška obrasca    Kada kreirate predložak obrasca koji može proslediti podatke Web usluzi, InfoPath će kreirati glavne podatke za povezivanje sa podacima za povezivanje pri prosleđivanju između Web usluge i obrasca zasnovanog na ovom predlošku obrasca. InfoPath će kreirati i glavni izvor podataka predloška obrasca.

 2. Dodavanje jednog ili više controlsand ih grupama ili polja, povežite ili postavljanje svojstava kontrole za prikazivanje podataka u polju    Da biste dozvolili korisnicima da uređuju podatke u poljima u glavnom izvoru podataka, možete da dodate kontrole u predložak obrasca i zatim ih povezati sa poljima u glavnom izvoru podataka.

 3. Podešavanje opcija prosleđivanja    U mogućnosti ste odredite podatke koje želite da prosledite Web usluzi, kao i da podesite opcije prosleđivanja za obrazac.

1. korak: kreiranje predloška obrasca

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Dizajniraj predložak obrasca

 2. U dijalogu Dizajniranje predloška obrasca, u odeljku Dizajniraj novi izaberite opciju Predložak obrasca.

 3. U oknu Na osnovu izaberite ikonu Web usluga.

 4. Potvrdite izbor Omogući samo opcije kompatibilne sa pregledačem ukoliko dizajnirate predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem.

 5. Kliknite na dugme U redu.

 6. U čarobnjaku za podatke za povezivanje izaberite opciju Prosledi podatke, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 7. Na sledećoj stranici čarobnjaka upišite lokaciju Web usluge na koju će korisnici prosleđivati podatke, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Ako želite da tražite Veb usluge pomoću univerzalni opis otkrivanje i integracija (UDDI) servera, kliknite na dugme Za pretragu UDDI, unesite URL ADRESU UDDI servera koji želite da pretražite, navedite da li želite da pretražite tako što ćete dobavljač ili usluga koja je obezbeđen, unesite ključnu reč za pretragu i izaberite stavku Pretraga. Web usluge koje sadrže ključnu reč će se pojaviti na listi rezultata pretrage . Izaberite Veb usluge koje želite da koristite, a zatim kliknite na dugme u redu.

 8. Kliknite na dugme Dalje.

 9. Sa liste Izaberite operaciju izaberite operaciju Web usluge kojom se preuzimaju prosleđeni podaci, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 10. Na sledećoj stranici čarobnjaka, otkucajte ime za podatke za povezivanje.

 11. Potvrdite da su ispravne informacije u odeljku Rezime , a zatim kliknite na dugme Završi.

Korak 2: Dodavanje jednog ili više kontrola i da ih povežete sa grupe ili polja

 1. Ako ne vidite okno zadatka Kontrole, izaberite stavku Još kontrola u meniju Umetanje ili pritisnite kombinaciju tastera ALT+I, C.

 2. Prevucite kontrolu u predložak obrasca.

 3. U dijalogu Povezivanje kontrola izaberite grupu ili polje koje želite da povežete kontrolu.

 4. Ponovite korake 2 i 3 za sve druge kontrole koje želite da dodate u predložak obrasca.

3. korak: podešavanje opcija prosleđivanja

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Podaci za povezivanje.

 2. U dijalogu Podaci za povezivanje izaberite podatke za povezivanje pri prosleđivanju u glavnim podacima za povezivanje, a zatim kliknite na dugme Izmeni.

 3. U čarobnjaku za podatke za povezivanje dva puta kliknite na dugme Dalje.

 4. Na sledećoj stranici čarobnjaka postupite na neki od sledećih načina da biste za svaki parametar na Web usluzi izabrali podatke iz obrasca koje želite da prosledite:

  Prosleđivanje podataka iz polja ili grupe

  1. Iz liste Parametri izaberite parametar Web usluge koji će primati podatke iz obrasca.

  2. U odeljku Opcije parametara izaberite opciju Polje ili grupa.

  3. Kliknite na dugme Izmeni Slika dugmeta .

  4. U dijalogu Izbor polja ili grupe izaberite polje ili grupu sa podacima koje želite da prosledite, a zatim kliknite na dugme U redu.

  5. U okviru Uključi izaberite stavku Samo tekst i podređeni elementi da biste prosleđivali samo samo podatke iz ovog polja i podređene elemente polja ili grupe; izaberite stavku XML podstablo, uključujući izabrani element da biste prosleđivali ime polja, podatke iz polja i podređene elemente iz izabranog polja ili grupe.

  Prosleđivanje svih podataka u obrazac

  1. Iz liste Parametri izaberite parametar Web usluge koji će primati podatke iz obrasca.

  2. U okviru Opcije parametara, kliknite na dugme ceo obrazac (XML dokument, uključujući i uputstva za obradu).

  Prosleđivanje podataka u vidu niske

  1. Iz liste Parametri izaberite parametar Web usluge koji će primati podatke iz obrasca.

  2. U okviru Opcije parametara, kliknite na dugme ceo obrazac (XML dokument, uključujući i uputstva za obradu).

  3. Potvrdite izbor Prosledi podatke kao nisku.

   Napomena : Obično ćete potvrditi izbor u ovom polju za potvrdu prilikom prosleđivanja digitalno potpisanih podataka. U većini slučajeva neće biti potrebno da to uradite.

  Tehnički detalji o ADO.NET skup podataka objektima

  Izaberite čvor skupa podataka prilikom podešavanja ovih podataka za povezivanje ukoliko je za Web uslugu potreban ADO.NET DataSet objekat. Ako koristite neki drugi tip čvora za podatke za povezivanje sa Web uslugom koja zahteva ActiveX Data Objects (ADO) skup podataka, prosleđivanje neće uspeti.

 5. Kliknite na dugme Dalje.

 6. Kliknite na dugme Završi.

 7. Kliknite na dugme Zatvori.

 8. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije prosleđivanja.

  1. Da biste promenili ime " Prosledi " koje se pojavljuje na standardnoj traci sa alatkama i komanda " Prosledi " koja će se pojaviti u meniju datoteka kada korisnici popune obrazac, otkucajte novo ime u polje natpis u dijalogu Opcije prosleđivanja .

   Ako želite da dodelite tastersku prečicu na ovo dugme i komandu, upišite ampersand (&) pre nego što znak koji želite da koristite kao tasterske prečice. Na primer, da biste dodelili ALT + B kao tastersku prečicu za dugme Prosledi i komandi, otkucajte po & bmit.

 9. Ako ne želite da ljudi koriste komandu Prosledi ili " Prosledi " na standardnoj traci sa alatkama kada popunjavaju obrazac, opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži stavku menija "Prosledi" i dugme "Prosledi" na traci sa alatkama .

  1. Podrazumevano, nakon prosleđivanja obrasca, InfoPath ostavlja obrazac otvoren i prikazuje poruku da biste označili da je obrazac uspešno prosleđen. Da biste promenili ovo podrazumevano ponašanje, izaberite stavku Više opcija, a zatim uradite nešto od sledećeg:

   1. Da biste zatvorili obrazac ili kreirajte novi prazan obrazac kada korisnik prosleđuje popunjeni obrazac, izaberite željenu opciju sa liste nakon što prosledite .

   2. Da biste kreirali prilagođenu poruku da biste označili da je obrazac uspešno prosleđen, potvrdite izbor u polju za potvrdu koristi prilagođene poruke i zatim otkucajte svoje poruke u poljima na uspeha i neuspeha .

    Koristite poruku u polju po otkazivanju za obaveštavanje korisnika šta da radite ako se ne mogu proslediti obrazac. Na primer, može predložiti da korisnici čuvati obrazac i kontakt sa nekim za dalja uputstva.

   3. Ako ne želite da biste prikazali poruku nakon prosleđivanja obrasca, opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži uspeha i neuspeha poruke .

Vrh stranice

Dizajniranje predloška obrasca sa podacima za povezivanje upita i pri prosleđivanju

Postupite na sledeći način da biste dizajnirali predložak obrasca sa podacima za povezivanje upita i sa podacima za povezivanje pri prosleđivanju:

 1. Kreiranje predloška obrasca    Kada kreirate predložak obrasca koji može da pokrene upit i prosledi podatke Web usluzi, InfoPath će kreirati glavne podatke za povezivanje između predloška obrasca i Web usluge sa podacima za povezivanje upita i podacima za povezivanje pri prosleđivanju. InfoPath će kreirati i glavni izvor podataka predloška obrasca.

 2. Dodavanje i povezivanje kontrole sa poljem za prikazivanje podataka u polju    U predložak obrasca možete dodati kontrole, a zatim ih povezati sa poljima u glavnom izvoru podataka da biste omogućili korisnicima da vide i uređuju podatke u poljima u glavnom izvoru podataka.

 3. Podešavanje opcija prosleđivanja    U mogućnosti ste odredite podatke koje želite da prosledite Web usluzi, kao i da podesite opcije prosleđivanja za obrazac.

1. korak: kreiranje predloška obrasca

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Dizajniraj predložak obrasca

 2. U dijalogu Dizajn obrasca, u odeljku Dizajniraj novi izaberite opciju Predložak obrasca.

 3. U oknu Na osnovu izaberite ikonu Web usluga.

 4. Potvrdite izbor Omogući samo opcije kompatibilne sa pregledačem ukoliko dizajnirate predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem.

 5. Kliknite na dugme U redu.

 6. U čarobnjaku za podatke za povezivanje izaberite opciju Primi i prosledi podatke, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 7. Na sledećoj stranici čarobnjaka upišite lokaciju Web usluge koja vrši operaciju slanja podataka u predložak obrasca, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Ako želite da tražite Veb usluge pomoću univerzalni opis otkrivanje i integracija (UDDI) servera, kliknite na dugme Za pretragu UDDI, unesite URL ADRESU UDDI servera koji želite da pretražite, navedite da li želite da pretražite tako što ćete dobavljač ili usluga koja je obezbeđen, unesite ključnu reč za pretragu i izaberite stavku Pretraga. Web usluge koje sadrže ključnu reč će se pojaviti na listi rezultata pretrage . Izaberite Veb usluge koje želite da koristite, a zatim kliknite na dugme u redu.

 8. Sa liste Izaberite operaciju izaberite operaciju Web usluge koja vraća podatke u obrazac, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 9. Ako čarobnjak za podatke za povezivanje naiđe na nepoznati element u šemi Web usluge, na sledećoj stranici čarobnjaka ćete možda biti upitani da navedete probne vrednosti za svaki parametar kako bi se utvrdilo koja polja ili grupe treba dodati u glavni izvor podataka.

  Kako?

  1. Izaberite parametar u tabeli " Parametri ", a zatim kliknite na dugme Postavi vrednost uzorka.

  2. U polju uzorak vrednost otkucajte vrednost da vaš korisnički možda koristite za ovo polje, a zatim kliknite na dugme u redu.

  3. Ponovite ove korake za sve parametre u tabeli " Parametri ", a zatim kliknite na dugme dalje.

  Tehničke detalje

  Kada konfigurišete podatke za povezivanje Veb usluge u čarobnjaku za podatke za povezivanje, Microsoft Office InfoPath povezuje Veb usluge i zahteva Veb usluge WSDL (Description Language) datoteke. WSDL datoteka sadrži šemi koriste Veb usluge. Veb usluga odgovara na zahtev slanjem ovu datoteku u programu InfoPath. InfoPath koristi informacije iz ove datoteke da biste dodali odgovarajuća polja i grupe u pomoćni izvor podataka u predlošku obrasca. Ako InfoPath pronađe tip nepoznati element u WSDL datoteka, InfoPath uzorak podataka se koristi za određivanje definiciju nepoznati element tipa i zatim dodaje odgovarajuća polja i grupe u pomoćni izvor podataka.

 10. Na sledećoj stranici čarobnjaka bićete upitani da li želite da uključite informacije o promenama u podatke upita ukoliko Web usluga prihvata te informacije. U većini slučajeva se preporučuje da ostavite potvrđen izbor Pri prosleđivanju podataka, uključi informacije o promenama, a zatim kliknete na dugme Dalje. Ako ne želite da uključite informacije o promenama, opozovite izbor Pri prosleđivanju podataka, uključi informacije o promenama, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Polje za potvrdu biće onemogućeno ako dizajnirate predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem.

  Tehničke detalje

  Ova stranica u čarobnjaku prikazuje se samo ako WSDL (Web Services Description Language) datoteka za Web uslugu ukazuje na to da Web usluga vraća ADO.NET DataSet.

 11. Na sledećoj stranici čarobnjaka upišite ime podataka za povezivanje upita, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 12. Na sledećoj stranici čarobnjaka upišite lokaciju Web usluge kojoj će korisnici prosleđivati obrasce, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Ako želite da tražite Veb usluge pomoću univerzalni opis otkrivanje i integracija (UDDI) servera, kliknite na dugme Za pretragu UDDI, unesite URL ADRESU UDDI servera koji želite da pretražite, navedite da li želite da pretražite tako što ćete dobavljač ili usluga koja je obezbeđen, unesite ključnu reč za pretragu i izaberite stavku Pretraga. Web usluge koje sadrže ključnu reč će se pojaviti na listi rezultata pretrage . Izaberite Veb usluge koje želite da koristite, a zatim kliknite na dugme u redu.

 13. Sa liste Izaberite operaciju izaberite operaciju Web usluge kojom se preuzimaju prosleđeni podaci, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 14. Na sledećoj stranici čarobnjaka postupite na neki od sledećih načina da biste za svaki parametar na Web usluzi izabrali podatke iz obrasca koje želite da prosledite:

  Prosleđivanje podataka iz polja ili grupe

  1. Iz liste Parametri izaberite parametar Web usluge koji će primati podatke iz obrasca.

  2. U odeljku Opcije parametara izaberite opciju Polje ili grupa.

  3. Kliknite na dugme Izmeni Slika dugmeta .

  4. U dijalogu Izbor polja ili grupe izaberite polje ili grupu sa podacima koje želite da prosledite, a zatim kliknite na dugme U redu.

  5. U okviru Uključi izaberite stavku Samo tekst i podređeni elementi da biste prosleđivali samo samo podatke iz ovog polja i podređene elemente polja ili grupe; izaberite stavku XML podstablo, uključujući izabrani element da biste prosleđivali ime polja, podatke iz polja i podređene elemente iz izabranog polja ili grupe.

  Prosleđivanje svih podataka u obrazac

  1. Iz liste Parametri izaberite parametar Web usluge koji će primati podatke iz obrasca.

  2. U okviru Opcije parametara, kliknite na dugme ceo obrazac (XML dokument, uključujući i uputstva za obradu).

  Prosleđivanje podataka u vidu niske

  1. Iz liste Parametri izaberite parametar Web usluge koji će primati podatke iz obrasca.

  2. U okviru Opcije parametara, kliknite na dugme ceo obrazac (XML dokument, uključujući i uputstva za obradu).

  3. Potvrdite izbor Prosledi podatke kao nisku.

   Obično ćete potvrditi izbor u ovom polju za potvrdu prilikom prosleđivanja digitalno potpisanih podataka. U većini slučajeva neće biti potrebno da to uradite.

  Tehnički detalji o ADO.NET skup podataka objektima

  Izaberite čvor skupa podataka prilikom podešavanja ovih podataka za povezivanje ukoliko je za Web uslugu potreban ADO.NET DataSet objekat. Radnja prosleđivanja neće uspeti ako koristite neki drugi tip čvora za podatke za povezivanje sa Web uslugom za koju je potreban ADO.NET DataSet objekat.

 15. Kliknite na dugme Dalje.

 16. Na sledećoj stranici čarobnjaka upišite ime podataka za povezivanje pri prosleđivanju, a zatim kliknite na dugme Završi.

2. korak: dodavanje kontrole i njeno povezivanje sa poljem za prikazivanje podataka u polju

 1. Ako ne vidite okno zadatka Kontrole, izaberite stavku Još kontrola u meniju Umetanje ili pritisnite kombinaciju tastera ALT+I, C.

 2. Prevucite kontrolu u predložak obrasca.

 3. U dijalogu Povezivanje kontrola izaberite polje koje želite da povežete kontrolu.

3. korak: podešavanje opcija prosleđivanja

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije prosleđivanja.

  1. Da biste promenili ime " Prosledi " koje se pojavljuje na standardnoj traci sa alatkama i komanda " Prosledi " koja će se pojaviti u meniju datoteka kada korisnici popune obrazac, otkucajte novo ime u polje natpis u dijalogu Opcije prosleđivanja .

   Ako želite da dodelite tastersku prečicu na ovo dugme i komandu, upišite ampersand (&) pre nego što znak koji želite da koristite kao tasterske prečice. Na primer, da biste dodelili ALT + B kao tastersku prečicu za dugme Prosledi i komandi, otkucajte po & bmit.

 2. Ako ne želite da ljudi koriste komandu Prosledi ili " Prosledi " na standardnoj traci sa alatkama kada popunjavaju obrazac, opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži stavku menija "Prosledi" i dugme "Prosledi" na traci sa alatkama .

  1. Podrazumevano, nakon prosleđivanja obrasca, InfoPath ostavlja obrazac otvoren i prikazuje poruku da biste označili da je obrazac uspešno prosleđen. Da biste promenili ovo podrazumevano ponašanje, izaberite stavku Više opcija, a zatim uradite nešto od sledećeg:

   • Da biste zatvorili obrazac ili kreirajte novi prazan obrazac kada korisnik prosleđuje popunjeni obrazac, izaberite željenu opciju sa liste nakon što prosledite .

   • Da biste kreirali prilagođenu poruku da biste označili da je obrazac uspešno prosleđen, potvrdite izbor u polju za potvrdu koristi prilagođene poruke i zatim otkucajte svoje poruke u poljima na uspeha i neuspeha .

    Koristite poruku u polju po otkazivanju za obaveštavanje korisnika šta da radite ako se ne mogu proslediti obrazac. Na primer, može predložiti da korisnici čuvati obrazac i kontakt sa nekim za dalja uputstva.

   • Ako ne želite da biste prikazali poruku nakon prosleđivanja obrasca, opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži uspeha i neuspeha poruke .

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×