Dizajniranje predloška obrasca na osnovu Microsoft SQL Server baze podataka

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Predložak obrasca koji može da funkcioniše sa Microsoft SQL Server bazom podataka možete da dizajnirate za izvršavanje upita nad podacima, odnosno za izvršavanje upita nad podacima i prosleđivanje podataka.

Ovaj članak sadrži:

Pregled

Pitanja kompatibilnosti

Pre nego što počnete

Dizajniranje predloška obrasca

Podešavanje opcija prosleđivanja

Pregled

Obrazac može da sadrži samo jedan primarni skup podataka za povezivanje, koji se naziva glavni skup podataka za povezivanje, a može imati nekoliko pomoćnih skupova podataka za povezivanje. U zavisnosti od namene obrasca, podaci za povezivanje mogu izvršiti upit nad podacima ili ih proslediti spoljnom izvoru podataka, poput Microsoft SQL Server baze podataka ili Web usluge.

Prilikom dizajniranja predloška obrasca koji je zasnovan na bazi podataka, Microsoft Office InfoPath kreira glavni izvor podataka sa grupama koje sadrže polja upita i polja podataka i podatke za povezivanje upita kao glavne podatke za povezivanje za predložak obrasca. Ova polja i grupe odgovaraju načinu na koji su podaci uskladišteni u tabelama u bazi podataka. Polja upita sadrže podatke koji su uneseni korisnik da biste ograničili rezultate upita zapise koji se podudaraju sa podacima u poljima upita. Kada obrazac zasnovan na ovom predlošku obrasca koristi glavne podatke za povezivanje, InfoPath kreira upit pomoću podataka u poljima upita. InfoPath nakon toga šalje upit putem podataka za povezivanje upita. Bazu podataka vraća rezultate upita u obrazac putem podataka za povezivanje upita. Rezultati upita se smeštaju u polja podataka koja se mogu uređivati preko kontrola koje su povezane sa ovim poljima.

Ova polja ili grupe u glavnom izvoru podataka ne možete da izmenite zato što struktura podataka upita i polja podataka moraju da odgovaraju načinu na koji su podaci uskladišteni u spoljnom izvoru podataka. Polja ili grupe možete da dodate samo u osnovnu grupu u glavnom izvoru podataka. Veze ka dodatnim informacijama o izvorima podataka potražite u odeljku Takođe pogledajte.

Obrazac možete proslediti u bazu podataka putem glavnih podataka obrasca za povezivanje ako predložak obrasca zasnovane na obrascu i baze podataka ne zadovoljava sledeće zahteve:

 • Predložak obrasca se ne predloška obrasca kompatibilnog sa pregledačem    InfoPath neće kreirati prosleđivanju u glavnim podacima za povezivanje ako dizajnirate predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem. Da biste dozvolili korisnicima da prosledite podatke u obrazac koji je zasnovan na predlošku obrasca kompatibilnog sa pregledačem, koristite Veb usluge koji funkcioniše sa bazom podataka.

 • Leva tabela za svaki par povezanih tabela u glavni izvor podataka sadrži primarni ključ    Makar jedan od relacija za svaki par povezanih tabela mora da sadrži primarni ključ iz tabele levo.

 • Nijedno polje podataka u glavnom izvoru podataka obrasca skladišta na velike binarne tipove podataka    InfoPath će onemogućiti podatke za povezivanje ako upit sadrži polja koja mogu da skladište tip velike binarne podatke, kao što su slike, slike, OLE objekte, datoteka priloga, tip podataka u programu Office Access memo ili SQL tekstualni tip podataka.

Kada InfoPath omogući podatke za povezivanje pri prosleđivanju, korisnicima će biti dozvoljeno da u bazu podataka prosleđuju podatke iz polja podataka u glavnom izvoru podataka. Ako InfoPath omogućava podatke za povezivanje pri prosleđivanju, opcije prosleđivanja možete da prilagodite za obrasce koji su zasnovani na ovom predlošku obrasca.

Vrh stranice

Pitanja kompatibilnosti

Kada dizajnirate predložak obrasca zasnovan na bazi podataka, imate mogućnost da dizajnirate predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem. InfoPath će kreirati podatke za povezivanje upita kao glavne podatke za povezivanje u predlošku obrasca kompatibilnim sa pregledačem. Međutim, predlošci obrasca kompatibilni sa pregledačem ne mogu se podesiti tako da bi korisnicima omogućili prosleđivanje podataka u bazu podataka. Stoga, ako dizajnirate predložak obrasca zasnovan na SQL Server bazi podataka i želite da korisnici prosleđuju podatke obrasca u bazu podataka putem glavnih podataka za povezivanje, taj predložak obrasca nećete moći da kreirate tako da bude kompatibilan sa pregledačem.

Vrh stranice

Pre nego što počnete

Da biste dizajnirali predložak obrasca zasnovan na SQL Server bazi podataka, administrator baze podataka treba da vam pruži sledeće informacije:

 • Ime servera na kom se nalazi baza podataka sa kojom ćete povezati predložak obrasca.

 • Ime baze podataka koju ćete koristiti sa ovim predloškom obrasca.

 • Potvrdu identiteta koju zahteva baza podataka. Baza podataka može da koristi Microsoft Windows potvrdu identiteta ili SQL Server potvrdu identiteta za određivanje načina na koji korisnici mogu da joj pristupe.

 • Ime tabele koja sadrži podatke koje želite da pošaljete u obrazac, odnosno koja će primiti podatke iz obrasca. To je primarna tabela. Ako nameravate da koristite više tabela u bazi podataka, potrebna su vam imena drugih podređenih tabela. Potrebna su vam i imena polja u podređenim tabelama koja imaju relacije sa poljima primarne tabele.

Vrh stranice

Dizajniranje predloška obrasca

Postupite na sledeći način da biste dizajnirali predložak obrasca sa podacima za povezivanje upita:

 1. Kreiranje predloška obrasca    Kada kreirate predložak obrasca zasnovan na bazi podataka, InfoPath će kreirati podatke za povezivanje upita kao glavne podatke za povezivanje između predloška obrasca i baze podataka. Ovim procesom automatski se kreira glavni izvor podataka predloška obrasca.

 2. Dodavanje jednog ili više kontrola da biste prikazali rezultate upita    Da biste dozvolili korisnicima da prikažu i uređuju podatke u poljima u glavnom izvoru podataka kada otvore obrazac, možete da dodate kontrolu u predlošku obrasca i zatim povežete kontrolu sa poljem u glavnom izvoru podataka.

1. korak: kreiranje predloška obrasca

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Dizajniraj predložak obrasca

 2. U dijalogu Dizajniranje predloška obrasca, u odeljku Dizajniraj novi izaberite opciju Predložak obrasca.

 3. U oknu Na osnovu izaberite ikonu Baza podataka.

 4. Potvrdite izbor Omogući samo opcije kompatibilne sa pregledačem ukoliko dizajnirate predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem.

  Napomena : Čarobnjak za podatke za povezivanje neće omogućiti podatke za povezivanje pri prosleđivanju u predlošku obrasca kompatibilnim sa pregledačem. Da biste korisnicima dozvolili da prosleđuju podatke u bazu podataka iz obrazaca koji su zasnovani na predlošku obrasca kompatibilnim sa pregledačem, dodajte pomoćne podatke za povezivanje u Web uslugu koja funkcioniše sa bazom podataka. Veze ka dodatnim informacijama o pomoćnim podacima za povezivanje potražite u odeljku Takođe pogledajte.

 5. Kliknite na dugme U redu.

 6. U čarobnjaku za podatke za povezivanje kliknite na dugme Izaberi bazu podataka.

 7. U dijalogu Izbor izvora podataka kliknite na dugme Novi izvor.

 8. U oknu Sa kojom vrstom izvora podataka želite da se povežete? izaberite stavku Microsoft SQL Server, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 9. U polje Ime servera upišite ime servera sa SQL Server bazom podataka.

 10. Pod stavkom Akreditivi za prijavljivanje postupite na jedan od sledećih načina:

  • Izaberite opciju Koristi Windows potvrdu identiteta ako se pristup bazi podataka određuje na osnovu akreditiva koji se koriste na Microsoft Windows mreži.

  • Izaberite opciju Koristi sledeće korisničko ime i lozinku, a zatim upišite korisničko ime i lozinku u polja Korisničko ime i Lozinka ako se pristup bazi podataka određuje na osnovu korisničkog imena i lozinke koje ste dobili od administratora baze podataka.

 11. Kliknite na dugme Dalje.

 12. Sa liste Izbor baze podataka koja sadrži željene podatke izaberite ime baze podataka koju želite da koristite, potvrdite izbor Poveži sa određenom tabelom, izaberite ime primarne tabele, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 13. Na sledećoj stranici čarobnjaka, u polje Ime datoteke upišite ime datoteke u kojoj su uskladištene informacije o podacima za povezivanje, a zatim kliknite na dugme Završi da biste sačuvali ove postavke.

  Na ovoj stranici čarobnjaka možete da dodate druge tabele ako planirate da ih koristite u podacima za povezivanje upita.

  Kako?

  1. Kliknite na dugme Dodaj tabelu.

  2. U dijalogu Dodavanje tabele ili upita kliknite na ime podređene tabele, a zatim kliknite na dugme dalje. InfoPath pokušava da biste podesili relacije podudarne imena polja u obe tabele. Ako ne želite da koristite predloženu relaciju, izaberite relaciju, a zatim kliknite na dugme Ukloni vezu. Da biste dodali vezu, kliknite na dugme Dodaj relaciju. U okviru za dijalog Dodaj relaciju , kliknite na ime svake povezano polje u koloni odgovarajućim, a zatim kliknite na dugme u redu.

  3. Kliknite na dugme Završi.

  4. Ponovite ove korake da biste dodali dodatne podređene tabele.

 14. Kliknite na dugme Dalje.

 15. Na poslednjoj stranici čarobnjaka, otkucajte ime za glavne podatke za povezivanje. Ovo ime će se pojaviti na listi izvora podataka u oknu zadataka " Izvor podataka ".

 16. Ako vaš predložak obrasca ispunjava zahteve u odeljku Pregled , ova stranica čarobnjaka će ukazuju na to da je InfoPath omogućio podatke za povezivanje u glavnih podataka za povezivanje. Da biste promenili ime za podatke za povezivanje, otkucajte novo ime u odgovarajuće polje. Ako želite da korisnici prosleđuju podatke obrasca putem drugi skup podataka za povezivanje koje ćete dodati u predložak obrasca kasnije, kliknite na dugme da biste opozvali izbor u polju za potvrdu Omogući prosleđivanje za ovu vezu .

  Napomena : Ako vaš predložak obrasca ne ispunjava zahteve u odeljku Pregled , InfoPath će onemogućiti podatke za povezivanje, a polje Unesite ime za povezivanje za prosleđivanje i u polju za potvrdu Omogući prosleđivanje za ovu vezu su nedostupna (onemogućena). Ako InfoPath Onemogući podatke za povezivanje, glavne podatke za povezivanje za predložak obrasca neće imati samo podatke za povezivanje upita.

Korak 2: Dodajte jednog ili više kontrole za prikazivanje rezultata upita

 1. Ako ne vidite okno zadatka Kontrole, izaberite stavku Još kontrola u meniju Umetanje ili pritisnite kombinaciju tastera ALT+I, C.

 2. Prevucite kontrolu u predložak obrasca.

 3. U dijalogu Povezivanje kontrola izaberite grupu ili polje koje želite da povežete kontrolu.

Vrh stranice

Podešavanje opcija prosleđivanja

Ako vaš predložak obrasca i tabele koje ste izabrali u čarobnjaku za podatke za povezivanje ispunjavaju zahteve u odeljku Pregled , InfoPath podešava predloška obrasca za prosleđivanje podataka do glavnih podataka za povezivanje. Ako odaberete da koristite ovaj skup podataka za povezivanje, InfoPath podešava predložak obrasca tako da korisnici mogu prosleđivanje podataka obrasca u bazu podataka i dodaje dugme Prosledi na standardnoj traci sa alatkama i komanda " Prosledi " u meniju " datoteka " kada korisnici popunite obrazac. InfoPath takođe podešava predložak obrasca tako da prilikom prosleđivanja obrasca, obrazac ostaje otvorena i prikazuje se poruka koja ukazuje na to da li je obrazac uspešno prosleđen korisniku. Možete da promenite tekst na dugme Prosledi i ponašanje nakon prosleđivanja obrasca.

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije prosleđivanja.

  1. Da biste promenili ime " Prosledi " koje se pojavljuje na standardnoj traci sa alatkama i komanda " Prosledi " koja će se pojaviti u meniju datoteka kada korisnici popune obrazac, otkucajte novo ime u polje natpis u dijalogu Opcije prosleđivanja .

   Savet : Ako želite da dodelite tastersku prečicu na ovo dugme i komandu, upišite ampersand (&) pre nego što znak koji želite da koristite kao tasterske prečice. Na primer, da biste dodelili ALT + B kao tastersku prečicu za dugme Prosledi i komandi, otkucajte po & bmit.

 2. Ako ne želite da ljudi koriste komandu Prosledi ili " Prosledi " na standardnoj traci sa alatkama kada popunjavaju obrazac, opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži stavku menija "Prosledi" i dugme "Prosledi" na traci sa alatkama .

  1. Podrazumevano, nakon prosleđivanja obrasca, InfoPath ostavlja obrazac otvoren i prikazuje poruku da biste označili da je obrazac uspešno prosleđen. Da biste promenili ovo podrazumevano ponašanje, izaberite stavku Više opcija, a zatim uradite nešto od sledećeg:

   • Da biste zatvorili obrazac ili kreirajte novi prazan obrazac kada korisnik prosleđuje popunjeni obrazac, izaberite željenu opciju sa liste nakon što prosledite .

   • Da biste kreirali prilagođenu poruku da biste označili da je obrazac uspešno prosleđen, potvrdite izbor u polju za potvrdu koristi prilagođene poruke i zatim otkucajte svoje poruke u poljima na uspeha i neuspeha .

    Savet : Koristite poruku u polju po otkazivanju za obaveštavanje korisnika šta da radite ako se ne mogu proslediti obrazac. Na primer, može predložiti da korisnici čuvati obrazac i kontakt sa nekim za dalja uputstva.

   • Ako ne želite da biste prikazali poruku nakon prosleđivanja obrasca, opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži uspeha i neuspeha poruke .

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×