Dizajniranje okna sa informacijama o dokumentu pomoću programa InfoPath

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Ovaj članak objašnjava kako se Microsoft Office InfoPath koristi za dizajniranje okna sa informacijama o dokumentu koje je povezano dokumentima za Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 i Microsoft Office PowerPoint 2007.

U ovom članku

Razumevanje okana sa informacijama o dokumentu

Dizajniranje okna sa informacijama o dokumentu

Kreiranje ili uređivanje prilagođenog okna sa informacijama o dokumentu za SharePoint tip sadržaja

Dodavanje prilagođenog okna sa informacijama o dokumentu u dokument

Razumevanje okana sa informacijama o dokumentu

Okno sa informacijama o dokumentu koje se prikazuje u Office Word 2007, Office Excel 2007 i Office PowerPoint 2007 dokumentima omogućava korisnicima da prikažu i promene svojstva pojedinačne datoteke ili tipa sadržaja koji je sačuvan na serveru za upravljanje dokumentima kao što je lokacija „Radni prostor dokumenata“ ili biblioteka zasnovana na tehnologiji Windows SharePoint Services 3.0. Ova svojstva, takođe poznata i kao metapodatak, predstavljaju detalje o datoteci koji je opisuju ili identifikuju. Korisnici mogu da koriste ta svojstva da bi organizovali, identifikovali i pronalazili dokumente.

Sa informacijama o dokumentu je Microsoft Office InfoPath 2007 obrasca koji se nalazi i prikazuje u okviru dokumenta. Ne morate InfoPath instaliran na vašem računaru da biste videli informacijama o dokumentu u Microsoft Office 2007 dokumentu, ali morate Office InfoPath 2007 dizajna ili prilagodite sa informacijama o dokumentu. Na primer, ako želite da prilagodite informacijama o dokumentu za prikaz podataka iz spoljnih resursa kao što su Veb usluge, morate da koristite Office InfoPath 2007 da biste dizajnirali tu sa informacijama o dokumentu.

Tako što ćete prilagoditi sa informacijama o dokumentu, takođe možete da dodate poslovnu logiku, kao što je Validacija podataka, ili dodavanje prilagođenih svojstava koje su važne za vašu organizaciju. Pored toga, tako što ćete kreirati predloška koji sadrži uobičajena polja, možete da organizujete efikasnog ponovne upotrebe sa informacijama o dokumentu u različitim Office 2007 izdanje tipovi dokumenata vašoj organizaciji.

Vrh stranice

Dizajniranje okna sa informacijama o dokumentu

Prilikom dizajniranja prilagođene okno sa informacijama o dokumentu, možete da ga koristite sa više dokumenata iz Office Word 2007, Office Excel 2007i Office PowerPoint 2007, ili možete da dizajnirate više sa informacijama o dokumentu. Na primer, ako su određene dokumente povezane sa određenim projekta, možda ćete želeti da koristite jedinstvena polja za sa informacijama o dokumentu koje se koriste u samo te dokumente.

Čak i ako vaša organizacija koristi nekoliko sa informacijama o dokumentu, svaka može da sadrži nekoliko uobičajenih svojstava. Da biste lako ponovo zajedničkih svojstava prilikom dizajniranja informacijama o dokumentu, razmislite o korišćenju predloška. Kreiranje i korišćenjem predloška, možete da obezbedite taj ključni metapodataka za organizaciju je dosledni u ton, strukturu i ponašanje. Na primer, vaše organizacije možete da zahtevate svaki sa informacijama o dokumentu da biste uključili polje pod imenom radno mesto pored autor. Dizajniranjem predloška koji koristi te uobičajena polja, možete lako ponovo koristiti predloška u više sa informacijama o dokumentu.

Sledeća procedura opisuje kako se dizajnira okno sa informacijama o dokumentu za korišćenje sa Office 2007 izdanje dokumentima.

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Dizajniraj predložak obrasca

 2. U okviru Dizajniranje novog, u dijalogu Dizajniranje predloška obrasca izaberite stavku Predložak obrasca.

 3. U galeriji Na osnovu izaberite stavku Prazan, a zatim kliknite na dugme U redu. Ovo omogućava programu InfoPath da definiše izvor podataka dok dizajnirate predložak obrasca.

  Predložak obrasca možete da zasnujete i na XML dokumentu ili na XML šemi kao što su Dublin Core svojstva. Pored toga, možete da dizajnirate predložak obrasca korišćenjem Web usluge, baze podataka ili postavki u biblioteci podataka povezivanja. Informacije o dizajniranju predloška obrasca zasnovanog na izvoru podataka možete pronaći u odeljku Takođe pogledajte.

 4. Dizajnirajte predložak obrasca da biste ga koristili kao okno sa informacijama o dokumentu.

  Kreiranjem elementa predloška koji sadrži uobičajena polja možete organizovati efikasno ponovno korišćenje okna sa informacijama o dokumentu u različitim tipovima Office 2007 izdanje dokumenata u organizaciji. Ako ste kreirali element predloška i dodali ga u okno zadatka Kontrole, možete da umetnete element predloška u predložak obrasca korišćenjem sledeće procedure.

  1. Postavite kursor na predložak obrasca u koji želite da umetnete element predloška.

  2. Ako ne vidite okno zadatka Kontrole, izaberite stavku Još kontrola u meniju Umetanje ili pritisnite kombinaciju tastera ALT+I, C.

  3. U grupi Prilagođeno sa liste Umetni kontrole izaberite ime komponente predloška koju želite da umetnete.

   Komponenta predloška se pojavljuje unutar kontrolu sekcije u predlošku obrasca. Može da prepozna predloška u predlošku obrasca zato što reči odeljka (predloška: ime) pojavljuju se kao oznaka sekcije, gde je ime ime predloška deo datoteke.

   Oznaka u predlošku obrasca koja ukazuje na prisustvo elementa predloška

 5. Preimenujte podrazumevani prikaz i sve druge prikaze u predlošku obrasca.

  Kako?

  1. U meniju Prikaz izaberite stavku Upravljaj prikazima.

  2. U oknu zadatka Prikazi izaberite prikaz koji želite da preimenujete, a zatim kliknite na dugme Prikaži svojstva.

  3. Izaberite karticu Opšte.

  4. U polju Ime prikaza otkucajte novo ime za prikaz.

  Napomena : Čak i ako predložak obrasca sadrži samo jedan prikaz, trebalo bi da prikazu date prepoznatljivo ime, na primer Prilagođena svojstva, zato što će se ime prikaza pojaviti na listi Prikazi i opcije svojstava kada se u dokumentu prikaže okno sa informacijama o dokumentu.

 6. Objavite okno sa informacijama o dokumentu u deljenoj mrežnoj fascikli.

  Kako?

  1. U meniju Datoteka izaberite stavku Objavi.

  2. U čarobnjaku za objavljivanje izaberite opciju Na mrežnoj lokaciji, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  3. Na sledećoj stranici čarobnjaka kliknite na dugme Potraži.

  4. Potražite deljenu mrežnu fasciklu u kojoj želite da objavite predložak obrasca, a zatim kliknite na dugme U redu.

  5. Na sledećoj stranici čarobnjaka proverite da li su putanja i ime predloška obrasca u polju Ime predloška obrasca ispravni, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  6. Na sledećoj stranici čarobnjaka, ako imate alternativne putanje ovaj deljene mrežne fascikle, kao što je javne Uniform Resource Locator (URL), otkucajte putanju u polju i zatim kliknite na dugme dalje.

  7. Na sledećoj stranici čarobnjaka kliknite na dugme Objavi.

   Ako je predložak obrasca uspešno objavljen, na poslednjoj stranici čarobnjaka dobićete potvrdu.

  Okno sa informacijama o dokumentu možete da objavite i na SharePoint lokaciji. Informacije o objavljivanju na SharePoint lokaciji pronaći ćete u odeljku Takođe pogledajte.

Vrh stranice

Kreiranje ili uređivanje prilagođenog okna sa informacijama o dokumentu za SharePoint tip sadržaja

Kada kreirate tip sadržaja lokacije na osnovu tipa sadržaja „Dokument“ ili tipa sadržaja „Dublin Core kolone“ – koji je dostupan na serverima koji rade pod sistemom Microsoft Office SharePoint Server 2007 – automatski se kreira okno sa informacijama o dokumentu za praćenje SharePoint svojstava. Možete da koristite Office InfoPath 2007 da biste prilagodili ovaj tip okna sa informacijama o dokumentu na isti način na koji prilagođavate sve InfoPath predloške obrazaca. Na primer, okno sa informacijama o dokumentu možete da prilagodite izvršavajući neke od sledećih radnji:

 • Dodajte funkcije kao što su validacija podataka ili uslovno oblikovanje.

 • Dodajte sekundarno povezivanje podataka oknu sa informacijama o dokumentu, a zatim dodajte kontrole koje prikazuju podatke iz polja u izvoru podataka.

 • Kreirajte novi prikaz, a zatim dodajte element predloška koji sadrži uobičajena polja koja vaša organizacija može da koristi za praćenje podataka.

  Napomena : Kada je okno sa informacijama o dokumentu zasnovano na SharePoint šemi tipa sadržaja, ne možete da prilagodite okno sa informacijama o dokumentu dodavanjem polja koja nisu deo te šeme. Da biste dodali ili uklonili polja iz šeme tipa sadržaja, morate dodati ili ukloniti kolone iz tipa sadržaja.

Kreiranje ili uređivanje prilagođenog okna sa informacijama o dokumentu

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Dizajniraj predložak obrasca

 2. U okviru Dizajniranje novog, u dijalogu Dizajniranje predloška obrasca izaberite stavku Predložak obrasca.

 3. Na listi Na osnovu izaberite stavku XML ili šema, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomena : Nemojte potvrditi izbor u polju za potvrdu Omogući samo funkcije kompatibilne sa pregledačem jer će okno sa informacijama o dokumentu biti prikazano samo kao deo Office 2007 izdanje dokumenta, a ne kao deo Web stranice.

 4. U čarobnjaku za izvor podataka otkucajte URL SharePoint servera, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Na listi Izbor liste ili Weba izaberite ime željenog tipa sadržaja, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 6. Kliknite na dugme Završi.

  Otvoriće se okno sa informacijama o dokumentu za šemu tipa sadržaja.

 7. U oknu sa informacijama o dokumentu unesite željene izmene, a zatim sačuvajte predložak obrasca.

  Napomena : Budući da je okno sa informacijama o dokumentu zasnovano na šemi tipa sadržaja, koja je glavni izvor podataka za predložak obrasca, ne možete da prilagodite okno sa informacijama o dokumentu dodajući polja koja nisu deo te šeme. Da biste dodali ili uklonili polja iz okna sa informacijama o dokumentu dodavanjem novih polja u šemu tipa sadržaja, morate dodati ili ukloniti kolone iz tipa sadržaja.

 8. U meniju Datoteka izaberite stavku Objavi.

 9. U čarobnjaku za objavljivanje izaberite stavku Kao predložak okna sa informacijama o dokumentu za tip sadržaja SharePoint lokacije ili tip sadržaja liste (preporučuje se), a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Napomena : Stavka Kao predložak okna sa informacijama o dokumentu za tip sadržaja SharePoint lokacije ili tip sadržaja liste (preporučuje se) pojavljuje se na ovoj stranici čarobnjaka samo ako ste u 3. koraku izabrali stavku XML ili šema.

 10. Na sledećoj stranici čarobnjaka kliknite na dugme Objavi.

  Ako je predložak obrasca uspešno objavljen, na poslednjoj stranici čarobnjaka dobićete potvrdu.

Vrh stranice

Dodavanje prilagođenog okna sa informacijama o dokumentu u dokument

Nakon što kreirate prilagođenu okno sa informacijama o dokumentu, morate ga povezati sa dokumenta pre nego što možete da ga koristite. Da biste to uradili, prvo morate aktivirati karticu " Projektovanje " na traci u programima mesto na koje želite da koristite sa informacijama o dokumentu. Zatim možete da navedete lokaciju sa informacijama o dokumentu pomoću URL, UNC ili URN putanju datoteke. Pored toga, možete odabrati da biste prikazali sa informacijama o dokumentu podrazumevano kada se dokument otvori. Takođe možete odabrati da li su prilagođena svojstva koje ste kreirali podrazumevano vidljivo kada se dokument otvori.

Sledeća procedura opisuje kako se okno sa informacijama o dokumentu dodaje dokumentu za Office Word 2007, Office Excel 2007 ili Office PowerPoint 2007.

 1. Kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika dugmeta , a zatim kliknite na dugme Opcije programa Ime programa, pri čemu Ime programa označava ime programa u kojem radite. Na primer, izaberite stavku Opcije programa Word.

 2. U dijalogu Opcije programa Ime programa izaberite stavku Popularno, potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži karticu „Developer“ na glavnoj traci, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Glavna traka je deo interfejsa Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent

 3. Na Office Fluent glavnoj traci izaberite karticu Developer, a zatim izaberite stavku Okno dokumenta.

 4. U dijalogu Okno sa informacijama o dokumentu u okviru Navedite prilagođeni predložak (URL, UNC ili URN) otkucajte lokaciju okna sa informacijama o dokumentu koje želite da dodate dokumentu.

 5. Da biste po podrazumevanoj vrednosti prikazivali prilagođena svojstva u dokumentu, na listi Prikaži po podrazumevanoj vrednosti izaberite stavku Prilagođena svojstva.

 6. Da biste po podrazumevanoj vrednosti prikazivali okno sa informacijama o dokumentu, potvrdite izbor u polju za potvrdu Uvek prikaži okno sa informacijama o dokumentu pri otvaranju dokumenta i prvom čuvanju.

Pored prikaz ili promena svojstava u informacijama o dokumentu u dokumentima za Office Word 2007, Office Excel 2007i Office PowerPoint 2007, u Office Word 2007 korisnici mogu da dodaju svojstva sa informacijama o dokumentu kao svojstva kontrole u dokumentu. Na primer, više instanci adrese preduzeća mogu biti dodati kao svojstva kontrole u dokumentu. Ove kontrole svojstava će se ažurirati promenjen informacije u oknu sa informacijama o dokumentu.

Više informacija o dodavanju svojstava Office Word 2007 dokumentu pronaći ćete u odeljku Takođe pogledajte.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže grešaka u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×