Dizajniranje obrasca za odgovaranje na status toka posla

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Možete da dizajnirate Microsoft Office InfoPath obrazaca da biste prikazali određene podatke koji odgovara za trenutni status toka posla. Učinite tako što ćete dizajniranja predloška obrasca za korišćenje pravila koja pokretanje radnje u oblicima zasnovan na status toka posla. Ovo možete da unapredite procese koje ljudi koriste da popunjavaju obrasce.

Ovaj članak opisuje kako da Dizajniranje predloška obrasca izveštaja o troškovima da biste automatski prikazali različite prikaze na predložak obrasca, u zavisnosti od statusa povezan tok posla za odobravanje. Na primer, pre nego što se tok posla pokrene, obrazac će prikazati prikaz troškove koji sadrži ponavljajuću tabelu gde korisnici mogu da unose troškove. Kada je status toka posla U toku, obrazac će se prikazati prikaz rezime troškova koji prikazuje ukupne troškove u svim kategorijama. Kada statusa toka posla je dovršen, obrazac će se prikazati dovršeno prikaz, koja sadrži informacije o procenjena nadoknadu vremena.

Da biste omogućili obrascima da odgovorite na statusa toka posla, morate da obavite zadatke na Microsoft Office SharePoint Server 2007 lokaciji ili lokaciji Windows SharePoint Services 3.0 , gde se nalaze na obrasce, a zadaci u programu InfoPath. Na SharePoint lokaciji morate da kreirate tok posla i lokacija tip sadržajai u programu InfoPath morate dodate podatke za povezivanje u predložak obrasca, Kreirajte pravilo i objavljivanje predloška obrasca.

Napomena : Ovaj članak koristi na primer scenarija u kojima se objavi predloška obrasca kao tipa sadržaja lokacije. Takođe, možete da objavite predložak obrasca na deljenu mrežnu lokaciju ili da kreirate novu biblioteku dokumenata kada objavite predložak obrasca na SharePoint lokaciji. Pronađite više informacija o objavljivanju predložaka obrazaca potražite u odeljku Takođe pogledajte .

Ovaj članak sadrži:

Uvod u korišćenje tokova posla sa InfoPath obrascima

Pitanja kompatibilnosti

Pre nego što počnete

Korak 1: Dodavanje tok posla za odobravanje u biblioteku

Korak 2: Dodavanje podataka za povezivanje u predložak obrasca

Korak 3: Dodavanje pravila za predložak obrasca da biste prikazali određeni prikaz

Korak 4: Objavljivanje predloška obrasca kao tipa sadržaja lokacije

Korak 5: Dodavanje tipa sadržaja u biblioteci dokumenata

Uvod u korišćenje tokova posla sa InfoPath obrascima

Tokovi posla pomažu saradnju na dokumentima i upravljanja projektnim zadacima preko primene određenih poslovnih procesa na dokumente i stavke na lokaciji Microsoft Office SharePoint Server 2007 ili Windows SharePoint Services 3.0 lokacije. Tokovi posla pomažu organizacijama pridržavaju doslednih poslovnih procesa, a takođe poboljšavaju efikasnost i produktivnost tako što ćete upravljati zadacima i koracima u vezi sa određenim poslovnim procesima. Ovo omogućava da osobe koje izvršavaju koncentrat ove zadatke na obavljanje posla umesto na upravljanje tokom posla.

Možete da omogućite InfoPath obrazac da biste prikazali određene podatke koji odgovara za trenutni status toka posla. Učinite dizajniranjem predloška obrasca za korišćenje pravila koja pokretanje radnje u obrascu na osnovu statusa toka posla. Ovo možete da unapredite procese koje ljudi koriste da popunjavaju obrasce. Na primer, možete da omogućite obrasca za prikaz samo za čitanje kada je status za tok posla kao dovršeno i zato podatke u obrazac bi trebalo da nije moguće promeniti.

Tokovi posla mora biti dodat u SharePoint listu, biblioteku ili tip sadržaja da ih učinite dostupnim za korišćenje u InfoPath predloške obrazaca. Dostupne tokova posla za lokacije takođe se razlikuju u zavisnosti od tipa lokacije i da li su prilagođene tokove posla kreirane pomoću Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

U ovom članku koriste tok posla za odobravanje ilustruje kako tokovi posla se može koristiti sa InfoPath predloške obrazaca. Tok posla za odobravanje usmerava InfoPath obrasca koja je sačuvana u biblioteci grupi osoba na odobravanje. Podrazumevano, tok posla za odobravanje je povezan sa tipom sadržaja dokumenta i je automatski dostupan u bibliotekama dokumenata ili obrazaca.

Svaki tok posla je definisan različitih Statusi sa opisna imena, kao što je U toku. Imena za Statusi se razlikuju u zavisnosti od tipa toka posla. Na primer, tok posla za odobravanje – koji je dostupan na serverima koji rade Microsoft Office SharePoint Server 2007 – uključuje status za U toku"," Otkazano"i" dovršeno. Statusa toka posla u tri faze – koji je dostupan u Windows SharePoint Services 3.0 – mogu definisati osobe koja dodaje toka posla u biblioteku ili listu, za razliku od drugih tokova posla koristite standardnu Statusi kao što je U toku status prethodno istakli. Iako je opisno ime vidljivi korisniku, tok posla statusi su predstavljeni programski numeričke vrednosti. Za dizajniranje predloška obrasca da biste odgovorili na status određene toka posla, morate znati numeričku vrednost za status toka posla koji želite da koristite. To je zato što InfoPath koristi numeričku vrednost toka posla da biste pokrenuli radnju, kao što su prebacivanje između prikaza.

Kao ranije zabeležili, možete da omogućite u InfoPath predložak obrasca da biste prikazali određene podatke koji odgovara za trenutni status toka posla. Iako je ovaj članak opisuje kako da omogućite predložak obrasca izveštaja o troškovima da biste automatski prikazali određeni prikaz u zavisnosti od njen status u toku posla, možete da prilagodite i tok posla tako što ćete dodati dodatne radnje. Na primer, umesto Omogućavanje obrasce da biste prikazali određeni prikaz, možete da omogućite njih da biste prikazali poruke u dijalogu koji prikazuje uputstva. I umesto da koristite tok posla za odobravanje, možete da koristite toka posla u tri faze.

Napomena : Ako omogućite radnje osim one opisane u ovom članku, možda ćete morati da izvršite dodatne korake da biste se uverili da vaš predložak obrasca ispravno funkcioniše sa tokom posla koje koristite.

Vrh stranice

Pitanja kompatibilnosti

Ako planirate da kreirate predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem, imajte na umu da traci sa radnjama dokument koji se prikazuje kada popunjavanje obrazaca u Microsoft Office dokumentima, uključujući InfoPath obrazaca, nije vidljivo u predloške obrazaca kompatibilne sa pregledačem koje korisnici popunjavati u Veb pregledaču. Međutim, i dalje možete da koristite obrasce zasnovane na pregledaču pomoću tokova posla. Da biste promenili status toka posla za takvo obrasce, učesnici toka posla možete da koristite postavke biblioteke dokumenata. Pronađite više informacija o promeni postavke toka posla pomoću SharePoint lokacija u odeljku Takođe pogledajte .

Vrh stranice

Pre nego što počnete

Obezbedite sledeće pre izvršavanja zadaci u ovom članku:

 • Obratite se svom administratoru farme da biste potvrdili da je toka posla za odobravanje instaliran i omogućena za SharePoint lokaciju koju želite da koristite.

 • Uverite se da imate barem dizajn nivo dozvole za SharePoint lokaciju. Ovaj nivo dozvola je potrebno da objavite predložak obrasca i da kreirate tok posla.

 • Kreiranje predloška obrasca sa dve ili više prikaza i prilagođavanje svaki prikaz da biste prikazali tip podataka koji je odgovarajući za svaki status toka posla. Na primer, za prikaz koji želite da se pojavi kada se tok posla je dovršen, možete da postavite kontrole u tom prikazu za čitanje.

 • Kreiranje biblioteke dokumenata ili obrazaca i uverite se da je biblioteke podešena da dozvoljava više tipova sadržaja.

Vrh stranice

Korak 1: Dodavanje tok posla za odobravanje u biblioteku

Ovaj scenario je usredsređena na tok posla za odobravanje, ali ako želite, možete da koristite neki drugi tip toka posla. Ako koristite neki drugi tip toka posla, opcije za taj tok posla mogu se razlikovati od onih opisana u ovom članku.

 1. Otvorite biblioteku u koju želite da dodate tok posla.

 2. U meniju postavke izaberite stavku postavke za tip biblioteke koju želite da otvorite.

  Na primer, u biblioteci dokumenata izaberite stavku Postavke biblioteke dokumenata.

 3. U grupi Dozvole i upravljanje izaberite stavku Postavke toka posla.

 4. Kliknite na dugme Dodaj tok posla.

 5. Na stranici Dodavanje toka posla, u odeljku tok posla kliknite na odobravanje.

 6. U odeljak Ime upišite jedinstveno ime toka posla.

  1. U odeljku Lista zadataka navedite listu zadataka koja će se koristiti sa ovim tokom posla.

   Napomene : 

   • Možete da koristite podrazumevanu listu Zadaci ili da kreirate novu. Ako koristite podrazumevanu listu Zadaci, učesnici toka posla biće u mogućnosti da lako nađu i pregledaju svoje zadatke toka posla pomoću prikaza Moji zadaci u listi Zadaci.

   • Ako će zadaci za ovaj tok posla otkriti osetljive ili poverljive podatke koje želite da odvojite od opšte liste Zadaci, trebalo bi da kreirate novu listu zadataka.

   • Ako će vaša organizacija imati mnogobrojne tokove posla ili će tokovi posla sadržati brojne zadatke, trebalo bi da kreirate novu listu zadataka. U ovom slučaju ćete možda želeti da kreirate liste zadataka za svaki tok posla.

 7. U odeljku Lista istorije izaberite listu istorije koju želite da koristite za ovaj tok posla. Lista istorije prikazuje sve događaje koji se javljaju tokom svake instance toka posla.

  Možete da koristite podrazumevanu listu istorije ili možete kreirati novi. Ako će vaša organizacija imati brojne tokove posla, možete da kreirate zasebnu listu istorije za svaki tok posla.

 8. Da biste dozvolili da tok posla pokrene ručno, potvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvoli ovaj tok posla za ručno pokretanje ovlašćenim korisnicima sa dozvolama uređivanje stavki u odeljku Opcije početka .

 9. Da zahtevate dodatne dozvole za pokretanje toka posla, potvrdite izbor u polju za potvrdu Zahtevaj upravljanje listama dozvole za pokretanje toka posla .

 10. Navedite sve druge željene opcije, uključujući kada želite da tok posla da pokrenete, a zatim kliknite na dugme dalje.

 11. Na stranici "Prilagođavanje toka posla" navedite opcije koje želite, uključujući kako se zadaci usmeravaju, podrazumevani tok posla pokretanje vrednosti i kako se tok posla dovrši, a zatim kliknite na dugme u redu.

  Izaberite opcije u nekom od sledećih odeljaka. Ne zahteva se navođenje opcija u svakom odeljku:

  Zadaci toka posla

  Željena radnja

  Uradite sledeće:

  Dodelili zadatke svim učesnicima odjednom (paralelni tok posla)

  Izaberite Svi učesnici istovremeno (paralelno).

  Dodeljivanje zadataka jednom učesniku istovremeno, koje zahtevaju da nešto učestvovati dovršavanje zadatka pre nego što sledeći učesnik primi zadatka (serijski tok posla)

  Izaberite jedan učesnik po jedan (serijski).

  Dozvolili učesnicima toka posla da svoje zadatke dodele drugoj osobi

  Potvrdite izbor Dodeli zadatak drugoj osobi.

  Dozvolili učesnicima toka posla da biste zahtevali promenu dokumenta ili stavke. Promena moraju da budu odobrene pre nego što zadatak bude dovršen.

  Potvrdite izbor Zahtevaj promenu pre dovršetka zadatka.

  Podrazumevane početne vrednosti toka posla

  Željena radnja

  Uradite sledeće:

  Naveli podrazumevane liste učesnika na svim instancama ovog toka posla

  Otkucajte imena učesnika koji želite da uključite kada se tok posla pokrene ili kliknite na dugme davaoci odobrenja i zatim izaberite stavku osobe i grupe iz usluge kataloga.

  Napomene : 

  • Razdvojte imena tačkom i zarezom.

  • Ukoliko ste ovaj tok posla postavili kao serijski, imena učesnika toka posla dodajte onim redosledom kojim želite da se dodeljuju zadaci.

  Jedan zadatak dodelite grupama, umesto dodeljivanje pojedinačne zadatke svakom članu grupe

  Izaberite na Dodeli jedan zadatak svakoj grupi uneli (razvijanje grupa) za potvrdu.

  Dozvolili osobama koje započinju tok posla da menjaju ili dodaju učesnike

  Potvrdite izbor Dozvoli promenu liste učesnika kada se ovaj tok posla pokrene.

  Naveli podrazumevanu poruku koja se pojavljuje sa svakim zadatkom

  U okvir za tekst upišite poruku ili uputstva.

  Naveli krajnji rok za paralelne tokove posla

  Unesite datum u okviru Zadaci su krajnji rok (paralelno).

  Naveli vreme koje učesnici serijskog toka posla imaju za dovršetak zadataka toka posla

  U okviru daj svakoj osobi sledeći vremenski period za Završavanje zadatka (serijski), otkucajte broj, a zatim izaberite dani ili nedelje kao vremenski period.

  Naveli listu osoba koje bi trebalo da prime upozorenja (a ne dodeljivanje zadataka) kada se započne tok posla

  U okviru Obavestite druge osobe, otkucajte imena osoba kojima želite da budete obavešteni, ili kliknite na dugme "Cc" i izaberite stavku osobe i grupe iz usluge kataloga.

  Napomena : Razdvojte imena tačkom i zarezom.

  Dovršavanje toka posla

  Željena radnja

  Uradite sledeće:

  Naveli da je paralelni tok posla dovršen kada određeni broj učesnika dovrši svoje zadatke

  Potvrdite izbor Sledeći broj zadataka je završen, a zatim upišite broj.

  Naveli da je tok posla dovršen kada je odbijen dokument ili stavka

  Potvrdite izbor Dokument je odbijen.

  Naveli da je tok posla dovršen kada je promenjen dokument ili stavka

  Potvrdite izbor Dokument je promenjen.

  Radnje nakon završetka toka posla

  Željena radnja

  Uradite sledeće:

  Ažurirali status odobrenja za dokument ili stavku nakon završetka toka posla

  Potvrdite izbor Ažuriraj status odobrenja (koristite ovaj tok posla za upravljanje odobravanjem sadržaja).

  Napomene : 

  • Ako koristite odobrenje toka posla za upravljanje odobravanjem sadržaja za biblioteku i izaberete u polju za potvrdu Pokreni ovaj tok posla da bi se odobrilo objavljivanje glavne verzije stavke na stranici Dodavanje toka posla, podrazumevano izabrano polje za potvrdu.

  • Ako niste izabrali u polju za potvrdu Pokreni ovaj tok posla da bi se odobrilo objavljivanje glavne verzije stavke na stranici Dodavanje toka posla zato što ne želite da on bude podrazumevani tok posla odobravanja sadržaja za biblioteku, možete da potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da bi ovaj tok posla odobravanje pomoćnu sadržaja toka posla koji određenim korisnicima možete pokrenuti ručno.

Vrh stranice

Korak 2: Dodavanje podataka za povezivanje u predložak obrasca

Sledeća procedura objašnjava kako da dodate pomoćnih podataka za povezivanje upite statusa toka posla toka posla koji ste dodali u koraku 1. Ovaj pomoćnih podataka za povezivanje pruža podatke koji omogućava pravila u obrascu za prebacivanje između prikaza prema statusa toka posla.

 1. U programu InfoPath, u meniju Alatke izaberite stavku Podaci za povezivanje.

 2. U dijalogu Veze podataka kliknite na dugme Dodaj.

 3. U čarobnjaku za podatke za povezivanje izaberite opciju Kreiraj novu vezu sa, zatim opciju Primi podatke, a potom kliknite na dugme Dalje.

 4. Na sledećoj stranici čarobnjaka izaberite opciju SharePoint biblioteka ili lista, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Na sledećoj stranici čarobnjaka, otkucajte URL adresu SharePoint lokacije.

 6. Sa liste Izaberite listu ili biblioteku kliknite na ime biblioteke dokumenata gde ste dodali tok posla za odobravanje u koraku 1, a zatim kliknite na dugme dalje.

 7. Na sledećoj stranici čarobnjaka, sa liste Izaberite polja potvrdite izbor u polju za potvrdu pored imena polja koje se podudara sa imenom toka posla.

  Ime polja možda zapravo ne podudara sa imenom toka posla. Ako ime polja počinje sa specijalni znak osim za donja crta ili slovo, ime toka posla će se prilagodi na listi.

 8. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Uključi podatke samo za aktivni obrazac , a zatim kliknite na dugme dalje.

 9. Opozovite izbor u polju za potvrdu Uskladišti kopiju podataka u predložak obrasca , a zatim kliknite na dugme dalje.

 10. Na sledećoj stranici čarobnjaka, u polju Unesite ime za ovu podatke za povezivanje, otkucajte opisno ime za pomoćne podatke za povezivanje. Ovo se zove ono što se pojavljuje na listi izvora podataka u oknu zadataka " izvor podataka ".

 11. Da biste pokrenuli upit automatski, svaki put kada korisnik otvori obrazac, potvrdite izbor u polju za potvrdu Automatski preuzmi podatke prilikom otvaranja obrasca .

 12. Na poslednjoj stranici čarobnjaka kliknite na dugme Završi.

 13. U dijalogu Veze podataka kliknite na dugme Zatvori.

Vrh stranice

Korak 3: Dodavanje pravila za predložak obrasca da biste prikazali određeni prikaz

Prilikom dizajniranja predloška obrasca, možete da koristite pravila da biste automatski prikazali dijalog, skup vrednosti polja, upit ili prosleđivanje podataka obrasca na vezu za prenos podataka, prebacivanje između prikaza, ili otvaranje ili zatvaranje obrasca kao odgovor na određene događaje i uslove. Događaje u izvor podataka, kliknite na dugme, Umetanje odeljak koji se ponavlja ili red u u tabela koja se ponavlja, ili otvaranje ili prosleđivanje obrasca možete uključiti za promenu određenog polja ili grupe. Uslove možete da uključite izračunavanja, XPath izrazima i uloge korisnika. Uslovi mogu da sadrže vrednosti polja je prazno, je u okviru određenog opsega, jednaka vrednosti drugog polja ili počinje ili sadrži određene znakove.

U ovom slučaju, koju ćete napraviti pravila za prebacivanje između prikaza zasnovan na status toka posla.

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije obrasca.

 2. Sa liste Kategorija izaberite stavku Otvori i sačuvaj.

 3. U odeljku Ponašanje pri otvaranju kliknite na dugme Pravila.

 4. U dijalogu Pravila za otvaranje obrazaca kliknite na dugme Dodaj.

 5. U okviru Ime otkucajte ime za pravilo.

  Na primer, otkucajte Prebacivanje između prikaza.

 6. Da biste naveli uslov kada pokretanje pravila, izaberite stavku Postavljanje uslova.

 7. U okviru Primeni pravilo kada je ovaj uslov ispunjen, u prvo polje, izaberite stavku Izbor polja ili grupe.

 8. Na listi Izvora podataka , kliknite na ime u pomoćni izvor podataka koji ste dodali u koraku 2, a zatim kliknite na dugme u redu.

 9. Kliknite na ime polja koje odgovara statusa toka posla.

  Možda ćete morati da biste razvili fascikle u prozoru dok ne vidite željeno polje.

 10. U dijalogu uslova u drugoj listi, izaberite stavku jednako je.

 11. Treće liste izaberite tip broj, a zatim otkucajte vrednost koja odgovara status toka posla.

  Na primer, za prikaz koji se prikazuje kada se tok posla je dovršen, otkucajte 5.

  Numeričke vrednosti za statusa toka posla u toku posla odobravanje

  Status

  Numerička vrednost

  U toku

  2

  Dovršeno

  5

  Otkazano

  15

  Odobreno

  16

  Odbačeno

  17

  Napomene : 

  • Numeričke vrednosti za statuse na druge tokove posla mogu se razlikovati.

  • Vrednost statusa toka posla u programu InfoPath je samo za čitanje. To znači da nije moguće Dizajniranje predloška obrasca tako da korisnik ručno možete da promenite status toka posla tako što ćete uneti vrednosti u kontroli na samom obrascu.

 12. Kliknite na dugme U redu.

 13. U dijalogu pravila kliknite na dugme Dodaj radnju.

 14. U okviru Radnjeizaberite stavku Prebacivanje između prikaza.

 15. U okviru Prikaz, kliknite na ime prikaza koji želite da prikažete kada status toka posla se podudara sa statusom za taj uslov, a zatim kliknite na dugme u redu.

  Na primer, ako ste otkucali 2 u koraku 11, kliknite na ime prikaza koji želite da prikažete kada statusa toka posla je U toku.

 16. U dijalogu pravila kliknite na dugme u redu.

 17. Ponovite korake od 4 do 16 za kreiranje dodatnih pravila da biste promenili odgovarajući prikaz u svakom trenutku u toku posla.

Vrh stranice

Korak 4: Objavljivanje predloška obrasca kao tipa sadržaja lokacije

Kada objavite predložak obrasca, možete da ga objavite u biblioteci dokumenata ili da ih objaviti kao tip sadržaja lokacije koji se mogu koristiti u više biblioteka dokumenata u kolekciji lokacija. Zato što već kreirali biblioteke dokumenata i dodeljene toka posla, morate da objavite predložak obrasca kao tipa sadržaja. Kasnije, možete da povežete predložak obrasca tipa sadržaja lokacije u biblioteku koju ste kreirali.

Pored objavljivanje predloška obrasca kao tipa sadržaja lokacije, takođe možete da objavljivanje predloška obrasca na deljenu mrežnu lokaciju ili da kreirate novu biblioteku dokumenata, kada objavite predložak obrasca na SharePoint lokaciji. Pronađite više informacija o objavljivanju predložaka obrazaca potražite u odeljku Takođe pogledajte .

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj.

 2. U dijalogu Sačuvaj kao potražite lokaciju na kojoj želite da sačuvate predložak obrasca, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

 3. U meniju Alatke izaberite stavku Kontrolor dizajna da biste otvorili okno zadataka Kontrolor dizajna.

 4. Ako postoje greške navedene okno zadataka Kontrolor dizajna , ispravljanje tih grešaka, a zatim kliknite na dugme Osveži da biste utvrdili da li postoje greške.

 5. U meniju Datoteka izaberite stavku Objavi.

 6. U čarobnjaku za objavljivanje izaberite opciju Na SharePoint server sa ili bez usluge InfoPath Forms Services, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 7. Na sledećoj stranici čarobnjaka, u polju Unesite adresu SharePoint ili usluge InfoPath Forms Services lokacije unesite lokaciju SharePoint lokacije na kojoj želite da objavite predložak obrasca i zatim kliknite na dugme dalje.

 8. Da biste dozvolili korisnicima da popune ovaj obrazac pomoću Veb pregledača, na sledećoj stranici čarobnjaka, potvrdite izbor u polju za potvrdu Omogući ovaj obrazac popunjavanje pomoću pregledača .

 9. Kliknite na Tip sadržaja lokacije (napredno), a zatim kliknite na dugme dalje.

 10. Na sledećoj stranici čarobnjaka izaberite opciju Kreiraj novi tip sadržaja.

 11. Tip sadržaja se zasniva na listi, kliknite na obrazac, a zatim kliknite na dugme dalje.

 12. Na sledećoj stranici čarobnjaka, otkucajte ime i opis za novi tip sadržaja, a zatim kliknite na dugme dalje.

 13. Na sledećoj stranici čarobnjaka, u polje Navedite lokaciju i ime datoteke za predložak obrasca upišite lokaciju SharePoint lokacije, a zatim kliknite na dugme Potraži.

 14. U dijalogu Pretraživanje potražite lokaciju na serveru gde želite da objavljivanje predloška obrasca kao tipa sadržaja lokacije, a zatim u polju ime datoteke otkucajte ime predloška obrasca i kliknite na dugme Sačuvaj.

 15. Kliknite na dugme Dalje.

 16. Odaberite polja u predlošku obrasca koja želite da se pojave u vidu kolona u podrazumevanom prikazu biblioteke dokumenata.

  Kako?

  1. Kliknite na dugme Dodaj.

  2. Izaberite polje koje želite da dodate kao kolone u biblioteci dokumenata, a zatim uradite nešto od sledećeg:

   • Otkucajte ime za kolonu u polju ime kolone .

   • Izaberite kolonu lokacije na listi Grupa kolona lokacije , izaberite ime sa liste ime kolone i zatim kliknite na dugme u redu.

    Ako ste izabrali ponavljajućim poljem za prikazivanje podataka u biblioteci dokumenata, možete da definišete način na koji želite da biste prikazali polje u biblioteci dokumenata tako što ćete izabrati vrednost na listi Funkcija . Možete da odaberete da li će biti prva vrednost u polju, poslednju vrednost u polje ili sva pojavljivanja polja broj ili da li želite da objedinite sve vrednosti zajedno.

  3. Kliknite na dugme U redu.

 17. Kliknite na dugme Dalje.

 18. Na sledećoj stranici čarobnjaka proverite da li su prikazane informacije tačne, a zatim kliknite na dugme Objavi.

 19. Kliknite na dugme Zatvori, a zatim proverite da li je predložak obrasca jedan od tipova sadržaja na SharePoint lokaciji.

  Kako?

  1. Otvorite SharePoint lokaciju u Web pregledaču.

  2. U meniju Radnje lokacije u gornjem desnom uglu lokacije, izaberite stavku Postavke lokacije.

  3. U okviru Postavke lokacije, u okviru galerijeizaberite stavku Tipovi sadržaja lokacije.

   Predložak obrasca trebalo bi da bude navedena u okviru Tipovi sadržaja programa InfoPath u Galerija tipova sadržaja lokacije.

Vrh stranice

Korak 5: Dodavanje tipa sadržaja u biblioteci dokumenata

Tipovi sadržaja omogućavaju organizacijama za organizovanje i upravljanje efikasnije rukuju sadržajem u kolekciji lokacija. Definisanjem tipova sadržaja za određene vrste dokumenata, organizacija može obezbediti da svaka od tih grupa sadržaja upravlja efikasnije. Možete podesiti listu ili biblioteku da sadrži stavke više tipova stavki ili dokumenata dodavanjem tipova sadržaja na listu ili biblioteku.

Napomena : Da biste dodali tipove sadržaja na listu ili biblioteku, morate barem nivo dozvole "Dizajn" za tu listu ili biblioteku.

Pre nego što počnete, uverite se da je biblioteke podešena da dozvoljava više tipova sadržaja.

Dozvoljava više tipova sadržaja

 1. U meniju Postavke izaberite stavku Postavke biblioteke dokumenata.

 2. U grupi Opšte postavke, izaberite stavku Napredne postavke.

 3. U odeljku Tipovi sadržaja , kliknite na dugme da da biste dozvolili da više tipova sadržaja, a zatim kliknite na dugme u redu.

 1. Ako lista ili biblioteka nisu već otvorene, kliknite na ime na traci za brzo pokretanje.

  Napomena : Ako se ne pojavi ime liste ili biblioteke, izaberite stavku Prikaz celog sadržaja lokacije i zatim kliknite na ime liste ili biblioteke.

 2. U meniju Postavke izaberite stavku Postavke biblioteke dokumenata.

 3. U odeljku Tipovi sadržaja izaberite stavku Dodaj iz postojećih tipova sadržaja lokacije.

 4. U odeljku Izaberite tipove sadržaja , sa liste izaberite stavku tipovi sadržaja lokacije iz izaberite grupu tipova sadržaja lokacije iz koje želite da izaberete.

 5. Sa liste Raspoloživi tipovi sadržaja na lokaciji izaberite tip sadržaja koji želite, a zatim kliknite na dugme Dodaj da biste izabrani tip sadržaja prebacili na listu Tipovi sadržaja za dodavanje.

 6. Da biste dodali dodatni tipovi sadržaja, ponovite korake 4 i 5, a zatim kliknite na dugme u redu.

Sada kada korisnik kreira novi obrazac u ovoj biblioteci, prikaz obrasca će se prikazati prema statusa toka posla.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. Jer u članku mašinskog prevesti mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×