Dizajniranje komponente predloška za ponovnu upotrebu u više predložaka obrasca

Važno: Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Možete da dizajnirate jednu komponentu predloška, a da je zatim distribuirate drugim dizajnerima predložaka obrazaca u organizaciji kako bi je oni koristili u svojim predlošcima obrazaca. To je korisno kada želite da doprinesete obezbeđivanju konzistentnog dizajna u više predložaka obrasca.

Na primer, pretpostavimo da upravljate timom koji dizajnira i održava grupu predložaka obrazaca i da je potrebno da svaki od tih predložaka obrazaca sadrži logotip kompanije i nekoliko okvira za tekst za prikupljanje informacija o kontaktu od korisnika. Ako dizajnirate logotip i kontrole kao datoteku komponente predloška (.xtp), tu datoteku možete sačuvati na zajedničkoj lokaciji, a zatim obavestiti tim o njenoj dostupnosti. Kada članovi tima dodaju tu komponentu predloška u okno zadataka Kontrole, ona će biti prikazana pod naslovom Prilagođeno i moći će da se umetne u predložak obrasca.

Da biste izmenili postojeću komponentu predloška, otvorite je, napravite neophodne promene, sačuvajte je, a zatim je distibuirajte dizajnerima obrazaca. Nakon što dizajneri obrazaca dodaju najnoviju verziju komponente predloška u okno zadataka Kontrole, oni je mogu koristiti u svojim predlošcima obrazaca. Ako otvore predložak obrasca koji sadrži stariju verziju komponente predloška, Microsoft Office InfoPath će ih upitati da li tu komponentu predloška žele da ažuriraju najnovijom verzijom.

Ovaj članak sadrži:

Pregled predloška

Funkcije koje su nedostupne u komponentama predložaka

Dizajniranje komponente predloška

Ponovno korišćenje dizajna postojeće komponente predloška

Pregled komponenata predloška

Predloška je deo predloška obrasca koji se mogu sačuvati za ponovnu upotrebu u više predložaka obrasca. Tipična komponenta predloška sastoji se od kontrole i izvor podataka i može da sadrži i funkcije kao što su podaci za povezivanje, validacija podatakai pravila.

Kreiranjem i korišćenjem komponenata predloška možete da doprinesete obezbeđivanju konzistentnosti predložaka obrazaca u organizaciji kada se radi o njihovom tonu, strukturi i ponašanju. Na primer, odeljenje za ljudske resurse može da koristi istu komponentu predloška „Informacije o kontaktu“ u svim predlošcima obrazaca.

Komponenta predloška u predlošku obrasca

U predlošku obrasca sadržaj predloška pojavljuju se u odeljku kontrolu. Mogu razlikovati predloška od obične sekcije jer reči odeljka (predloška: ime) pojavljuju se kao oznaku odeljak gde je ime ime predloška.

Da biste dizajnirali komponentu predloška, u oknu zadataka Dizajniranje predloška obrasca morate izabrati opciju Komponenta predloška umesto opcije Predložak obrasca. Kada otvorite komponentu predloška, na naslovnoj traci programa InfoPath prikazaće se prefiks (Dizajn komponente predloška) ukazujući na to da se nalazite u režimu za dizajniranje komponente predloška.

Za razliku od predloška obrasca, komponentu predloška nećete objaviti kada završite njeno dizajniranje. Umesto toga, sačuvaćete je kao datoteku komponente predloška (.xtp). Nakon toga tu .xtp datoteku možete da učinite dostupnom drugim dizajnerima obrazaca koji će želeti da je koriste. Na primer, .xtp datoteku možete iskopirati na server datoteka koji se nalazi na mreži vaše organizacije, a zatim dizajnerima obrazaca poslati e-poruku u kojoj je opisana svrha komponente predloška, njena lokacija, kao i način na koji je oni mogu dodati u okno zadataka Kontrole u programu InfoPath.

Kada dizajner obrazaca umetne komponentu predloška u predložak obrasca, ona postaje deo predloška obrasca i on je može prilagoditi, ako je to neophodno.

Napomena: Ne postoji način da sprečite dizajnere obrazaca da promene komponentu predloška nakon što je umetnu u predložak obrasca. Ako ne želite da druge osobe prilagođavaju komponentu predloška, trebalo bi da ih o tome obavestite prilikom distribucije.

Da bi dizajneri obrazaca umetnuli vašu komponentu predloška u InfoPath predložak obrasca, prvo je moraju dodati u okno zadataka Kontrole pomoću čarobnjaka za dodavanje prilagođene kontrole. Nakon dovršavanja čarobnjaka, komponenta predloška biće prikazana u oknu zadataka Kontrole pod naslovom Prilagođeno.

Komponenta predloška pod naslovom „Prilagođeno“ u oknu zadataka „Kontrole“

Da biste izmenili komponentu predloška, otvorite je u režimu za dizajniranje programa InfoPath, napravite potrebne promene, a zatim je ponovo sačuvajte. Nakon toga dizajnerima obrazaca koji su koristili originalnu verziju komponente predloška morate da pošaljete ažuriranu komponentu predloška. Dizajneri obrazaca pomoću čarobnjaka za dodavanje prilagođene kontrole mogu da dodaju ažuriranu verziju komponente predloška u okno zadataka Kontrole. Nakon što to urade, moći će da otvore sve predloške obrazaca na koje ova promena utiče, a InfoPath će zameniti prvobitnu komponentu predloška novijom verzijom.

Napomena: Ako vaša organizacija kreira veliki broj predložaka, možete da napravite spremište predložak delova koji se može pristupiti sa uobičajene lokacije na mreži preduzeća, kao što su deljene fascikle, Veb server ili biblioteka obrazaca koja se nalazi na lokaciji Microsoft Windows SharePoint Services. Nije moguće konfigurisati InfoPath postavke u registratoru tako da predložaka automatski se pojavljuju u oknu zadatka kontrole za korisnike koji nemaju instaliran InfoPath. Da biste to uradili, možda ćete morati da biste radili sa sektor informacije tehnologije (IT) ili sa nekoga ko je odgovoran za administriranje programa InfoPath u vašoj organizaciji. Više informacija o ovoj temi, pogledajte dokumentaciju za InfoPath na Microsoft TechNet. TechNet je resurs koji IT stručnjacima koristite da biste uspešno planiranje, rasporedi, upravljanje i podržavaju Microsoft proizvodima.

Vrh stranice

Funkcije koje su nedostupne u komponentama predložaka

Prilikom dizajniranja predloška, postoje ograničenja dizajna koje morate razmotriti. Na primer, određene funkcije nisu podržane u komponentama predložaka, kao što je mogućnost da biste napravili više prikaza ili da biste naveli globalni, predložak nivo postavke u dijalogu Opcije obrasca . Izuzev ActiveX kontrole, sve kontrole su dostupni za upotrebu u komponentama predložaka. Funkcije koje nisu podržane u komponentama predložaka su skrivene u korisničkom interfejsu prilikom dizajniranja predloška.

Sledeće kontrole, funkcije ili postavke nisu podržane u komponentama predložaka:

 • ActiveX kontrole

 • Šeme boja

 • Slika u pozadini

 • Podaci za povezivanje koje prosleđivanje podataka

 • Postavke usluge Information Rights Management (IRM)

 • Skripte i kontrolisani kôd

 • Funkcije za pisanje koda, kao što je Microsoft Script Editor

 • Objavljivanje čarobnjaka

 • Čarobnjak za izvoz

 • Određene vezane za prikaz funkcijama, uključujući mogućnost da kreirate više prikaza, prikaza samo za čitanje, podrazumevane prikaze ili prikaze za štampanje

 • Određene vezane za štampanje funkcijama, uključujući mogućnost da biste naveli opcije za Podešavanje stranice i Kreiranje zaglavlja i podnožja

 • Određene funkcije koje se odnose na predložak obrasca kao celini, uključujući mogućnost navođenja digitalnim potpisima, prilagođenim oknima zadataka, nivo bezbednosti i prilagođeno čuvanje i otvaranje ponašanja

 • Mogućnost da se koristi u polju za potvrdu Proveri na serveru u oknu zadataka Kontrolora dizajna da biste preuzeli generisanih na serveru grešaka i upozorenja za delove predloška koji su dizajnirani za predloške obrazaca kompatibilne sa pregledačem

Možete da dizajnirate predložak obrasca koji može da se otvori pomoću programa InfoPath ili Veb pregledača. Ako predložak obrasca može da se otvori pomoću pregledača, to se zove predloška obrasca kompatibilnog sa pregledačem. Slično tome, možete da dizajnirate predloška koji igra za upotrebu u predloške obrazaca kompatibilne sa pregledačem. U ovom scenariju, prilikom dizajniranja predloška, imate pristup manje kontrole i opcije nego da li ste bili dizajniranje komponente predloška isključivo za upotrebu u programu InfoPath. To je zato što određene kontrole i funkcija nije podržana za korišćenje u predloške obrazaca kompatibilne sa pregledačem.

Vrh stranice

Dizajniranje komponente predloška

U dijalogu Dizajn obrasca možete odabrati da dizajnirate komponentu predloška, a ne predložak obrasca. Ako to uradite, InfoPath opcije koje komponente predloška ne podržavaju biće skrivene ili onemogućene kako ne biste pokušavali da ih koristite u komponenti predloška.

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Dizajniraj predložak obrasca

 2. U dijalogu Dizajniranje predloška obrasca, u odeljku Dizajniraj novi izaberite opciju Komponenta predloška.

 3. U galeriji Na osnovu postupite na neki od sledećih načina:

  • Izaberite ikonu Prazan da biste definisali izvor podataka prilikom dizajniranja komponente predloška.

  • Izaberite ikonu XML ili šema kako biste koristili datoteku XML dokumenta (.xml) ili XML šema (.xsd) kao izvor podataka za komponentu predloška.

   Napomena: Ako predloška zasnujete na XML dokumentu ili XML šemu, InfoPath popunjava okna zadatka Izvor podataka sa poljima i grupama koje mapiranje XML elemenata u dokumentu ili šemi. Izvor podataka je zaključana. U zavisnosti od dokumenta ili šeme, možda neće biti u mogućnosti da biste dodali novog polja ili grupe delimično ili potpuno izvora podataka ili da biste promenili određene aspekte postojeća polja i grupe.

 4. Da biste komponentu predloška učinili kompatibilnom sa uslugom InfoPath Forms Services, potvrdite izbor Omogući samo opcije kompatibilne sa pregledačem.

 5. Kliknite na dugme U redu.

  Nova komponenta predloška otvoriće se u programu InfoPath.

 6. Dizajnirajte komponentu predloška.

 7. Kada dovršite dizajniranje komponente predloška, u meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj.

Vrh stranice

Ponovno korišćenje dizajna postojeće komponente predloška

Ako želite da zasnujete novog predloška dizajna postojeće komponente predloška, morate da otvorite na postojeće komponente predloška, promenite njeno ime u dijalogu Svojstva dela predloška i sačuvajte novog predloška sa drugom, prepoznatljive ime datoteke. Kada promenite ime segment obrasca u dijalogu Svojstva dela predloška , automatski se ažurira na ID komponente predloška. Ovaj ID dodatno, jedan deo predloška se razlikuje od drugog.

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Dizajniraj predložak obrasca

 2. U dijalogu Dizajniranje predloška obrasca, u odeljku Otvaranje predloška obrasca izaberite stavku Na ovom računaru.

 3. Sa liste Datoteke tipa izaberite stavku InfoPath komponente predloška.

 4. Pronađite i izaberite predložak koji želite da otvorite, a zatim kliknite na dugme Otvori.

 5. U meniju Datoteka izaberite stavku Svojstva.

 6. U dijalogu Svojstva dela predloška Unesite novo ime u polju ime komponente predloška .

  Kada to uradite, identifikovanje teksta u polje ID komponente predloška odražava novo ime. ID deo predloška se automatski generiše InfoPath. To mora biti jedinstvena za svaki novi deo predloška koji ste kreirali.

 7. U meniju datoteka izaberite stavku Sačuvaj kaoi unesite novo ime datoteke za deo predloška.

Vrh stranice

Napomena: Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×