Dijalog „Komprimovanje slika“

Koristite ovaj dijalog da biste kontrolisali način na koji komprimujete slike.

Napomena   

  • Nije moguće dalje značajnije komprimovanje GIF datoteka

  • Nije moguće komprimovati objekat koji je unesen pomoću komande Objekat na meniju Umetni jer je umetnut kao objekat a ne kao slika.

Dijalog „Komprimovanje slike“

Ušteda pri komprimovanju

Trenutna kombinovana veličina slike     Prikazuje trenutnu kombinovanu veličinu svih slika u publikaciji.

Procenjena kombinovana veličina slika nakon komprimovanja     Prikazuje procenjenu kombinovanu veličinu svih slika u publikaciji nakon komprimovanja. (Ta vrednost se menja u zavisnosti od drugih opcija koje izaberete.)

Opcije komprimovanja

Izbriši izrezane delove slika     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste izbrisali informacije o pikselima koje se obično skladište za izrezane oblasti slika. (Informacije u vezi sa izrezanim oblastima nisu vidljive niti se koriste.)

Ukloni OLE podatke     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste uklonili 24-bitnu nekomprimovanu rastersku sliku koja je deo OLE toka slike. Mala slika koju je moguće prikazati i koja predstavlja deo OLE toka briše se ali sama slika izgleda isto. (Kad uklonite OLE podatke sa slike, više ne možete da otvorite tu sliku pomoću programa koji je originalno korišćen za kreiranje slike.)

Ponovo napravi uzorke slika     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste umanjili slike čija je veličina promenjena tako što ćete izbrisati preostale podatke iz originalne veličine slike. (Ako se ponovo napravi uzorak slike koji se zatim razvuče na veličinu veću od veličine sa kojom je napravljen ponovni uzorak, kvalitet slike se umanjuje)

Konvertuj u JPEG kada je to moguće     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste konvertovali sliku u JPEG datoteku.

Napomena   

  • U zavisnosti od prirode slike – na primer, da li je u pitanju fotografija, koliko šuma ili skladištenja postoji na histogramu slike i tako dalje – nivo komprimovanja se razlikuje. Nije moguće izmeniti nivo komprimovanja PNG slika.

  • Slike veličine 100 kB ili manje se ne komprimuju

Željeni izlazni format

Komercijalna štampa     Izaberite ovu opciju da biste komprimovali slike na 300 piksela po inču (ppi). Ne izvršava se JPEG komprimovanje.

Stona štampa     Izaberite ovu opciju da biste komprimovali slike na 220 ppi i 95 JPEG nivo kvaliteta.

Veb     Izaberite ovu opciju da biste komprimovali slike na 96 ppi i 75 JPEG nivo kvaliteta.

Primeni postavke komprimovanja odmah

Primeni na sve slike u publikaciji     Izaberite ovu opciju da biste primenili postavke komprimovanja na sve slike u publikaciji.

Primeni samo na izabrane slike     Izaberite ovu opciju da biste primenili postavke komprimovanja samo na izabranu sliku ili slike.

Vrh stranice

Primenjuje se na: Publisher 2010, Publisher 2013, Publisher 2016 Preview, Publisher 2007Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi podrške

Promeni jezik