Deljenje lokacija ili dokumenata sa osobama izvan organizacije

Ako organizacija radi posao koji obuhvata deljenje dokumenata ili direktnu saradnju sa prodavcima, klijentima ili korisnicima, možda ćete želeti da koristite funkcije spoljnog deljenja usluge SharePoint Online da biste delili sadržaj sa osobama izvan organizacije koje nemaju licence za Microsoft Office 365 pretplatu.

To možete da uradite na tri načina:

Napomena   Samo jedna osoba može da se prijavi za pristup vašoj lokaciji ili dokumentu pomoću poziva koji pošaljete. Međutim, osoba koja dobije vaš poziv može da odluči da ga ne iskoristi i da ga umesto toga prosledi nekom drugom ko zatim može da se prijavi pomoću svog Microsoft naloga* ili poslovni nalog naloga za pristup lokaciji ili dokumentu.

Napomena    Globalni administrator mora da omogući spoljno deljenje i podesi odgovarajuće dozvole kako biste mogli da delite lokacije ili dokumente. Više informacija potražite u članku Upravljanje spoljnim deljenjem za SharePoint Online okruženje.

Šta je to spoljni korisnik?

Spoljni korisnik je osoba izvan organizacije koja može pristupiti SharePoint Online lokacijama i dokumentima, ali nema licencu za SharePoint Online ili Microsoft Office 365 pretplatu. Spoljni korisnici nisu zaposleni, ugovarači ili agenti na lokaciji za vas ili vaše filijale.

Spoljni korisnici nasleđuju prava korišćenja SharePoint Online klijenta koji ih poziva na saradnju. To znači sledeće: ako organizacija kupi E3 Enterprise plan i napravi lokaciju koja koristi funkcije preduzeća, spoljnom korisniku se dodeljuju prava da koristi i/ili pregleda funkcije preduzeća u okviru lokacije na koju je pozvan. Iako spoljni korisnici mogu biti pozvani kao prošireni članovi projekta da izvrše pun opseg radnji na lokaciji, oni neće imati potpuno iste mogućnosti kao članovi sa punom, plaćenom licencom u okviru organizacije. Više informacija potražite u članku Upravljanje spoljnim deljenjem za SharePoint okruženje na mreži.

Deljenje lokacije

Kada delite lokaciju sa spoljnim korisnicima, vi im šaljete poziv koji mogu da koriste za prijavljivanje na lokaciju. Taj poziv možete poslati na bilo koju e-adresu. Kada primalac prihvati poziv, može da se prijavi koristeći Microsoft nalog ili poslovni odnosno školski nalog. Kada delite lokaciju, možete izabrati tip dozvole koji želite da ta osoba ima na lokaciji.

Morate da budete vlasnik lokacije ili da imate nivo dozvole „Puna kontrola“ kako biste mogli da delite lokaciju sa spoljnim korisnicima.

 1. Prijavite se u Office 365 koristeći poslovni ili školski nalog.

 2. Na vrhu stranice izaberite stavku Lokacije. Odnosno, izaberite pokretanje aplikacija Ikona „Pokretanje Office 365 aplikacije“, a zatim izaberite stavku Lokacije.

  Opcije za navigaciju usluge Office 365
 3. Idite na lokaciju koju želite da delite sa spoljnim korisnicima.

 4. U gornjem desnom uglu ekrana izaberite stavku Deli.

  Slika komande „Deli“ u gornjem desnom delu ekrana.

 5. U dijalogu Deljenje otkucajte imena spoljnih korisnika koje želite da pozovete. Na primer: someone@outlook.com ili someone@contoso.com.

  Podsetnik: Komandu Deli takođe možete koristiti da biste odobrili pristup lokaciji unutrašnjim licenciranim korisnicima. Ako želite to da uradite, otkucajte imena osoba koje želite da pozovete.

 6. Otkucajte poruku koja će biti uključena u poziv.

 7. Da biste spoljnog korisnika dodelili određenoj grupi dozvola, izaberite stavku Prikaži opcije, a zatim izaberite željenu grupu.

  Dobro je dati osobama najmanju količinu dozvola potrebnih za izvršavanje željenog zadatka. Na primer, ako je potrebno da osobe koje pozivate čitaju sadržaj, dodelite ih grupi „Posetioci“ koja podrazumevano ima dozvole „Čitanje“. Ako je potrebno da spoljni korisnici mogu da uređuju ili ažuriraju sadržaj, dodajte ih u grupu „Članovi“ koja podrazumevano ima dozvole „Uređivanje“. Budite jako oprezni ako dodajete spoljne korisnike nekoj grupi koja ima dozvole „Puna kontrola“.


  Slika dijaloga „Deljenje“ za lokaciju sa korisničkim imenima za spoljne korisnike.

 8. Izaberite stavku Deli.

Svi pozivi koje pošaljete spoljnim korisnicima će podrazumevano isteći za 7 dana. Ako pozvana osoba ne prihvati poziv u roku od 7 dana, a i dalje želite da ta osoba ima pristup lokaciji, moraćete da pošaljete novi poziv.

Kada spoljni korisnici prime pozive, treba da izaberu stavku koje će ih odvesti na stranicu na kojoj će se prijaviti u SharePoint Online lokaciju koristeći Microsoft nalog ili poslovni ili školski nalog. Ako korisnici nemaju makar Microsoft nalog, mogu se prijaviti za besplatan Microsoft nalog.

Deljenje dokumenta slanjem ili objavljivanjem anonimne veze za goste

Možete da kreirate anonimnu vezu za goste, a zatim da je podelite pomoću bilo kog medijuma koji vam odgovara. Na primer, objavite je na stranici društvenih medija ili je nalepite u e-poruku. Možete da kreirate vezu za goste koja sadrži dozvolu za uređivanje ili samo dozvolu za pregled.

Morate biti vlasnik lokacije ili morate imati dozvole potpune kontrole da biste delili dokument sa spoljnim korisnicima. Pored toga funkcija spoljnog deljenja mora biti uključena ili u postavkama usluge Office 365 ili u SharePoint Online centru administracije (u zavisnosti od toga koji plan imate). Spoljno deljenje mora biti uključeno i za kolekciju lokacija (samo planovi za preduzeća).

 1. Prijavite se u Office 365 koristeći poslovni ili školski nalog.

 2. Na vrhu stranice izaberite stavku Lokacije. Odnosno, izaberite pokretanje aplikacija Ikona „Pokretanje Office 365 aplikacije“, a zatim izaberite stavku Lokacije.

  Opcije za navigaciju usluge Office 365
 3. Izaberite tri tačke ... pored dokumenta da biste otvorili njegov oblačić, a zatim izaberite stavku Deli.
  Početak deljenja dokumenta u SharePoint biblioteci

 4. U dijalogu „Deljenje“ kliknite na dugme Preuzmi vezu.

 5. Izaberite stavku Kreiranje veze za tip dozvole koju želite da dodelite: dozvole samo za prikazivanje ili za uređivanje.
  Kreira se URL adresa veze za goste.

 6. Izaberite URL veze za goste i kopirajte ga.
  Kreiranje anonimne veze za goste i njeno kopiranje
  Sada možete da nalepite URL veze za goste u medijum po soptvenom izboru.

 • Ako se dokument nalazi u biblioteci lokacije tima, drugi članovi lokacije mogu da pronađu veze za goste u dijalogu „Deljenje“ i da ih pošalju drugim osobama.

 • Ako se datoteka koju pokušavate da delite nalazi u biblioteci koja koristi uslugu Information Rights Management, nećete moći da je delite spoljno.

 • Anonimne veze za goste se mogu proslediti ili deliti sa drugim osobama, koje isto tako možda budu mogle da prikažu ili urede sadržaj bez prijavljivanja. Izbegavajte korišćenje anonimnih veza za goste za osetljiv sadržaj.

 • Osobe koje su pozvane da pristupe dokumentima uz pomoć anonimnih veza za goste moći će samo da prikažu ili čitaju datoteke u odgovarajućim aplikacijama Office Online. Neće moći da otvore datoteke u odgovarajućim verzijama Office programa za računare.

 • Ako je spoljno deljenje globalno isključeno u Office 365 postavkama usluge ili SharePoint Online centru administracije, sve deljene veze će prestati da rade. Ako se funkcija kasnije ponovo aktivira, te veze će nastaviti da rade. Takođe je moguće da onemogućite pojedinačne veze koje su bile deljene ako želite da opozovete pristup određenom dokumentu. Pogledajte članak Onemogućavanje anonimne veze za goste.

 • Ako delite Excel radne sveske koje uključuju Power View listove sa osobama izvan organizacije, one neće moći da vide Power View listove u tim radnim knjigama.

Dozvoljavanje osobama da kreiraju veze za goste sa dokumentima koje ste podelili sa njima

Možda ćete rado deliti neke dokumente sa svima i možda ćete zapravo želeti da podstaknete osobe da ih i same dele. Za takve dokumente možete dozvoliti osobama da kreiraju anonimne veze za goste sa dokumentima koje delite sa njima.

Da biste dozvolili ovu mogućnost, morate da imate dozvolu pune kontrole.

 1. Prijavite se u Office 365 koristeći poslovni ili školski nalog.

 2. Na vrhu stranice izaberite stavku Lokacije. Odnosno, izaberite pokretanje aplikacija Ikona „Pokretanje Office 365 aplikacije“, a zatim izaberite stavku Lokacije.

  Opcije za navigaciju usluge Office 365
 3. Idite u biblioteku u kojoj želite da dozvolite osobama da kreiraju veze za goste.

 4. Izaberite stavke postavke Dugme „Postavke usluge Office 365“ > Postavke lokacije > Korisnici i dozvole > Dozvole za lokaciju > Postavke zahteva za pristup.

 5. U dijalogu Postavke zahteva za pristup potvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvoli članovima da dele lokaciju i pojedinačne datoteke i fascikle.

Sada će osobe moći da kreiraju vezu za goste kada izaberu dokumente koje ste podelili sa njima i otvore dijalog „Deljenje“. Međutim, imajte u vidu da će moći da kreiraju samo veze za goste koje dozvoljavaju gostima da urede dokument ako ste im prilikom prvog deljenja dokumenta dali dozvolu za uređivanje. Ako imaju samo dozvolu za pregled, mogu da kreiraju samo veze za goste koje dozvoljavaju pregled dokumenta.

Za pregled postavki zahteva za pristup pogledajte Video zapis: deljenje lokacije bez zahteva za pristup.

Deljenje dokumenta zahtevanjem prijavljivanja na lokaciju

Morate biti vlasnik lokacije ili morate imati dozvole potpune kontrole da biste delili dokument sa spoljnim korisnicima. Pored toga funkcija spoljnog deljenja mora biti uključena ili u postavkama usluge Office 365 ili u SharePoint Online centru administracije (u zavisnosti od toga koji plan imate). Spoljno deljenje mora biti uključeno i za kolekciju lokacija (samo planovi za preduzeća).

 1. Prijavite se u Office 365 koristeći poslovni ili školski nalog.

 2. Na vrhu stranice izaberite stavku Lokacije. Odnosno, izaberite pokretanje aplikacija Ikona „Pokretanje Office 365 aplikacije“, a zatim izaberite stavku Lokacije.

  Opcije za navigaciju usluge Office 365
 3. Izaberite tri tačke ... pored dokumenta da biste otvorili njegov oblačić, a zatim izaberite stavku Deli.
  Početak deljenja dokumenta u SharePoint biblioteci

 4. Uverite se da je izabrana stavka Pozovi ljude, a zatim otkucajte e-adrese osoba koje pozivate da dele dokument. Na primer: neko@outlook.com ili neko@gmail.com ili spoljnikorisnik@contoso.com.

 5. Sa padajuće liste izaberite nivo dozvole koji biste želeli da dodelite ovim korisnicima: Može da uređuje ili Može da prikazuje.

 6. Ako želite, otkucajte poruku koja će biti uključena u e-poštu. Poruka može sadržati informacije ili uputstva za dokument koji ste podelili.

 7. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Zahtevaj prijavljivanje.

  Napomena   Ako ne potvrdite izbor u polju za potvrdu Zahtevaj prijavljivanje, e-poruka će sadržati anonimnu vezu za goste ka dokumentu. Anonimne veze za goste će možda biti prosleđene ili podeljene sa drugim osobama, koje će možda isto tako moći da prikažu ili urede sadržaj bez prijavljivanja.

 8. Izaberite stavku Deli.

Pregled osoba koje imaju pristup određenoj lokaciji ili dokumentu

Možete koristiti i komandu Deljenje da biste brzo videli listu osoba sa kojima je dokument podeljen.

Uradite nešto od sledećeg:

 • Da biste videli ko ima pristup lokaciji, izaberite stavku Deljenje gore desno na stranici i zatim izaberite stavku posle stavke Deli se sa u dijalogu Deljenje da biste prikazali listu osoba koje imaju pristup lokaciji.

 • Da biste videli ko ima pristup dokumentu, fascikli ili skupu dokumenata, izaberite stavku u biblioteci dokumenata i izaberite stavku Deli se sa na kartici Datoteke.

Opoziv pristupa korisnika lokaciji

Ako se lokacija deli sa spoljnim korisnikom, a vi želite da opozovete pristup tog korisnika lokaciji, to možete uraditi tako što ćete ukloniti dozvolu te osobe za lokaciju.

 1. Prijavite se u Office 365 koristeći poslovni ili školski nalog.

 2. Na vrhu stranice izaberite stavku Lokacije. Odnosno, izaberite pokretanje aplikacija Ikona „Pokretanje Office 365 aplikacije“, a zatim izaberite stavku Lokacije.

  Opcije za navigaciju usluge Office 365
 3. Idite na lokaciju na kojoj želite da povučete pozivnicu.

 4. Izaberite stavke postavke Dugme „Postavke usluge Office 365“ > Postavke lokacije > Korisnici i dozvole > Korisnici i dozvole.

 5. Izaberite grupu iz koje želite da uklonite korisnike.

 6. Izaberite korisnike koje želite da uklonite, postavite pokazivač na stavke Radnje > Ukloni korisnike iz grupe.

 7. Kliknite na dugme U redu.

Onemogućavanje anonimne veze za goste

Da li se dokument deli preko anonimne veze za goste možete da saznate ako pogledate meni sa svojstvima tog dokumenta.

 1. Prijavite se u Office 365 koristeći poslovni ili školski nalog.

 2. Na vrhu stranice izaberite stavku Lokacije. Odnosno, izaberite pokretanje aplikacija Ikona „Pokretanje Office 365 aplikacije“, a zatim izaberite stavku Lokacije.

  Opcije za navigaciju usluge Office 365
 3. Idite do biblioteke koja sadrži dokument za koji želite da uklonite vezu za goste.

 4. Postavite pokazivač na dokument i izaberite tri tačke (...).

 5. Izaberite vezu za goste u rečenici Otvori svima sa vezom za goste. (Ako ne vidite ovu vezu, dokument je verovatno podešen tako da pristup dozvoljava samo korisnicima sa korisničkim imenom i lozinkom.)

  Dijalog „Svojstva“ koji prikazuje da je dokument podeljen putem veze za goste.

 6. Izaberite stavku Onemogući pored URL adrese za vezu za goste.

 7. Na pitanje želite li da onemogućite vezu, izaberite stavku Onemogući vezu.

  Dijalog koji vas pita da li želite da onemogućite vezu za goste za dokument koji je podeljen, kako on više ne bi radio.

Kada osobe izvan organizacije pokušaju da pristupe sadržaju koristeći vezu za goste, videće poruku da ne mogu da mu pristupe.

Primenjuje se na: SharePoint OnlineDa li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi podrške

Promeni jezik