Deljenje lokacija ili dokumenata sa osobama izvan organizacije

Deljenje lokacija ili dokumenata sa osobama izvan organizacije

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Ako organizacija radi posao koji obuhvata deljenje dokumenata ili direktnu saradnju sa prodavcima, klijentima ili korisnicima, možda ćete želeti da koristite funkcije spoljnog deljenja usluge SharePoint Online da biste delili sadržaj sa osobama izvan organizacije koje nemaju licence za Microsoft Office 365 pretplatu.

To možete da uradite na tri načina:

Napomena : Samo jedna osoba može da se prijavite za pristup lokaciji ili dokumenta korišćenjem pozivnicu koju šaljete. Međutim, osoba koja se dobija vaš poziv može da odluči da ne koristite ga i umesto toga prosledite poziv da neko drugi ko može da prijavite se pomoću njihovih Microsoft nalog ili poslovni nalog za pristup lokaciji ili dokumentu.

Napomena :  Globalni administrator mora da omogući spoljno deljenje i podesi odgovarajuće dozvole kako biste mogli da delite lokacije ili dokumente. Više informacija potražite u članku Upravljanje spoljnim deljenjem za SharePoint Online okruženje.

Šta je to spoljni korisnik?

Spoljni korisnik je osobe izvan vaše organizacije koji mogu da pristupe vašim SharePoint Online lokacijama i dokumentima, ali nema licencu za SharePoint Online ili Microsoft Office 365 pretplatu. Spoljni korisnici nisu zaposlenih, izvođači ili agenata na licu mesta za vi ili vaš podružnica.

Napomena : Ako vaša organizacija ima zasebne Office 365 zakupce, licencirani korisnik iz jednog zakupca može da koristi spoljno deljenje sa licenciranim korisnikom iz drugog zakupca.

Spoljni korisnici nasleđuju prava korišćenja SharePoint Online klijenta koji ih poziva na saradnju. To znači sledeće: ako organizacija kupi E3 Enterprise plan i napravi lokaciju koja koristi funkcije preduzeća, spoljnom korisniku se dodeljuju prava da koristi i/ili pregleda funkcije preduzeća u okviru lokacije na koju je pozvan. Iako spoljni korisnici mogu biti pozvani kao prošireni članovi projekta da izvrše pun opseg radnji na lokaciji, oni neće imati potpuno iste mogućnosti kao članovi sa punom, plaćenom licencom u okviru organizacije. Više informacija potražite u članku Upravljanje spoljnim deljenjem za SharePoint okruženje na mreži.

Deljenje lokacije

Kada delite lokaciju sa spoljnim korisnicima, vi im šaljete poziv koji mogu da koriste za prijavljivanje na lokaciju. Taj poziv možete poslati na bilo koju e-adresu. Kada primalac prihvati poziv, može da se prijavi koristeći Microsoft nalog ili poslovni odnosno školski nalog. Kada delite lokaciju, možete izabrati tip dozvole koji želite da ta osoba ima na lokaciji.

Morate da budete vlasnik lokacije ili da imate nivo dozvole „Puna kontrola“ kako biste mogli da delite lokaciju sa spoljnim korisnicima.

 1. Prijavite se u Office 365 koristeći poslovni ili školski nalog.

 2. U gornjem levom uglu stranice, izaberite ikonu aplikacije pokretač Ikona „Pokretanje Office 365 aplikacije“ i zatim izaberite pločicu SharePoint (ranije pločicu lokacija ) ili kliknite na SharePoint (ranije lokacije) na vrhu stranice.

 3. Idite na lokaciju koju želite da delite sa spoljnim korisnicima.

 4. U gornjem desnom uglu ekrana kliknite na dugme Deli.

  Slika komande „Deli“ u gornjem desnom delu ekrana.

 5. U dijalogu deli otkucajte imena spoljnih korisnika koje želite da pozovete. Na primer: someone@outlook.com ili someone@contoso.com.

  Napomena : Takođe možete da koristite komande " deli " da biste odobrili pristup interni licencirani korisnici na lokaciji. Ako želite da biste to uradili, otkucajte imena osoba koje želite da pozovete.

 6. Kliknite na dugme Deli.

  Napomena : Ako dobijete poruku o grešci bez podudaranja korisnika kada unesete ime i e-adresu, na lokaciju ne mogu da se omoguće da dozvoli spoljnim korisnicima. Obratite se administratoru da biste ga omogućili.

 7. Otkucajte poruku koja će biti uključena u poziv.

 8. Podrazumevano, poziv e-poštom se automatski šalje. Da biste isključili e-poštom, izaberite stavku Prikaži opcijei opozovite izbor Pošalji poziv e-poštom

Podrazumevano, sve pozivnice koje šaljete spoljnim korisnicima će isteći za 90 dana. Ako je učesnik ne prihvata poziv u roku od 90 dana, a i dalje želite toj osobi da imaju pristup lokaciji, moraćete da biste poslali poziv za nove.

Kada spoljni korisnici primaju im pozivnice, oni izaberite dugme koje ih vodi do stranice gde su prijavite se u SharePoint Online lokaciju pomoću Microsoft naloga ili poslovni ili školski nalog. Ako korisnici nemaju bar Microsoft nalog, oni upišite se za besplatnog Microsoft naloga.

Deljenje dokumenta slanjem ili objavljivanjem anonimne veze za goste

Možete da kreirate anonimnu vezu za goste, a zatim da je podelite pomoću bilo kog medijuma koji vam odgovara. Na primer, objavite je na stranici društvenih medija ili je nalepite u e-poruku. Možete da kreirate vezu za goste koja sadrži dozvolu za uređivanje ili samo dozvolu za pregled.

Morate biti vlasnik lokacije ili morate imati dozvole potpune kontrole da biste delili dokument sa spoljnim korisnicima. Pored toga funkcija spoljnog deljenja mora biti uključena ili u postavkama usluge Office 365 ili u SharePoint Online centru administracije (u zavisnosti od toga koji plan imate). Spoljno deljenje mora biti uključeno i za kolekciju lokacija (samo planovi za preduzeća).

 1. Prijavite se u Office 365 koristeći poslovni ili školski nalog.

 2. U gornjem levom uglu stranice, izaberite ikonu aplikacije pokretanje Ikona „Pokretanje Office 365 aplikacije“ i zatim izaberite pločicu SharePoint (ranije pločicu lokacija ) ili kliknite na SharePoint (ranije lokacije) na vrhu stranice.

 3. Kliknite na tri tačke ... pored dokumenta, a zatim kliknite na dugme deli.

  Početak deljenja dokumenta u SharePoint biblioteci

 4. U dijalogu deljenje, kliknite na dugme Preuzmi vezu.

 5. Izaberite tip dozvole koju želite da dodelite: ograničena veza, veza za prikaz ili uređivanje veze.
  Kreira se URL adresa veze za goste.

 6. Izaberite URL veze za goste i kopirajte ga.
  Kreiranje anonimne veze za goste i njeno kopiranje
  Sada možete da nalepite URL veze za goste u medijum po soptvenom izboru.

 • Ako se dokument nalazi u biblioteci lokacije tima, drugi članovi lokacije mogu da pronađu veze za goste u dijalogu „Deljenje“ i da ih pošalju drugim osobama.

 • Ako se datoteka koju pokušavate da delite nalazi u biblioteci koja koristi uslugu Information Rights Management, nećete moći da je delite spoljno.

 • Anonimne veze za goste se mogu proslediti ili deliti sa drugim osobama, koje isto tako možda budu mogle da prikažu ili urede sadržaj bez prijavljivanja. Izbegavajte korišćenje anonimnih veza za goste za osetljiv sadržaj.

 • Osobe koje su pozvane da pristupe dokumentima uz pomoć anonimnih veza za goste moći će samo da prikažu ili čitaju datoteke u odgovarajućim aplikacijama Office Online. Neće moći da otvore datoteke u odgovarajućim verzijama Office programa za računare.

 • Ako je spoljno deljenje globalno isključeno u Office 365 postavkama usluge ili SharePoint Online centru administracije, sve deljene veze će prestati da rade. Ako se funkcija kasnije ponovo aktivira, te veze će nastaviti da rade. Takođe je moguće da onemogućite pojedinačne veze koje su bile deljene ako želite da opozovete pristup određenom dokumentu. Pogledajte članak Onemogućavanje anonimne veze za goste.

 • Ako delite Excel radne sveske koje uključuju Power View listove sa osobama izvan organizacije, one neće moći da vide Power View listove u tim radnim knjigama.

 • Ako delite fasciklu, samo tip dozvole možete da dodelite je ograničena veza.

Dozvoljavanje osobama da kreiraju veze za goste sa dokumentima koje ste podelili sa njima

Možda ćete rado deliti neke dokumente sa svima i možda ćete zapravo želeti da podstaknete osobe da ih i same dele. Za takve dokumente možete dozvoliti osobama da kreiraju anonimne veze za goste sa dokumentima koje delite sa njima.

Da biste dozvolili ovu mogućnost, morate da imate dozvolu pune kontrole.

 1. Prijavite se u Office 365 koristeći poslovni ili školski nalog.

 2. U gornjem levom uglu stranice, izaberite ikonu aplikacije pokretanje Ikona „Pokretanje Office 365 aplikacije“ i zatim izaberite pločicu SharePoint (ranije pločicu lokacija ) ili kliknite na SharePoint (ranije lokacije) na vrhu stranice.

 3. Idite u biblioteku u kojoj želite da dozvolite osobama da kreiraju veze za goste.

 4. Kliknite na dugme postavke Dugme „Postavke usluge Office 365“ , a zatim izaberite stavku Postavke lokacije.

 5. Izaberite stavku dozvole za lokaciju u odeljku Korisnici i dozvole .

 6. Izaberite stavku Access zahtev za postavke.

  Napomena : Ako ne vidite Postavke zahteva za pristup, izaberite stavku Upravljanje nadređeni na kartici dozvole , a zatim kliknite na dugme Postavke zahteva za pristup.

  Dugme "postavke zahteva za pristup" na kartici "dozvole".
 7. U dijalogu Postavke zahteva za pristup potvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvoli članovima da dele lokaciju i pojedinačne datoteke i fascikle.

 8. Opcionalno, potvrdite izbor Omogući zahteva za pristup i dodajte e-adresu koja će primiti zahteva za pristup.

 9. Kliknite na dugme U redu.

Sada će osobe moći da kreiraju vezu za goste kada izaberu dokumente koje ste podelili sa njima i otvore dijalog „Deljenje“. Međutim, imajte u vidu da će moći da kreiraju samo veze za goste koje dozvoljavaju gostima da urede dokument ako ste im prilikom prvog deljenja dokumenta dali dozvolu za uređivanje. Ako imaju samo dozvolu za pregled, mogu da kreiraju samo veze za goste koje dozvoljavaju pregled dokumenta.

Napomena : Ako ne potvrdite Dozvoli članovima da dele lokacije i pojedinačne datoteke i fascikle da biste onemogućili ovu mogućnost, meni "Deljenje" i dalje će biti dostupne korisnicima, ali će se prikazivati poruku o grešci kada član tima pokuša da delite.

Za pregled postavki zahteva za pristup pogledajte Video zapis: deljenje lokacije bez zahteva za pristup.

Deljenje dokumenta zahtevanjem prijavljivanja na lokaciju

Morate biti vlasnik lokacije ili morate imati dozvole potpune kontrole da biste delili dokument sa spoljnim korisnicima. Pored toga funkcija spoljnog deljenja mora biti uključena ili u postavkama usluge Office 365 ili u SharePoint Online centru administracije (u zavisnosti od toga koji plan imate). Spoljno deljenje mora biti uključeno i za kolekciju lokacija (samo planovi za preduzeća).

 1. Prijavite se u Office 365 koristeći poslovni ili školski nalog.

 2. U gornjem levom uglu stranice, izaberite ikonu aplikacije pokretanje Ikona „Pokretanje Office 365 aplikacije“ i zatim izaberite pločicu SharePoint (ranije pločicu lokacija ) ili kliknite na SharePoint (ranije lokacije) na vrhu stranice.

 3. Idite na lokaciju i dokument koji želite da delite.

 4. Kliknite na tri tačke (...) pored dokumenta, a zatim kliknite na dugme deli.
  Početak deljenja dokumenta u SharePoint biblioteci

 5. Kliknite na dugme Pozovi osobe ako nije već izabrana, a zatim otkucajte e-adrese osoba koje pozivate da delite dokument. Na primer: someone@outlook.com, ili somebody@gmail.comili externaluser@contoso.com.

 6. Sa padajuće liste izaberite nivo dozvole koji biste želeli da dodelite ovim korisnicima: Može da uređuje ili Može da prikazuje.

 7. Ako želite, otkucajte poruku koja će biti uključena u e-poštu. Poruka može sadržati informacije ili uputstva za dokument koji ste podelili.

 8. Kliknite na dugme Prikaži opcije.

 9. Proverite da zahtevate prijavljivanje.

  Neke lokacije su prilagođene i možda se neće prikazati zahtevate prijavljivanje. Ako vam ova opcija, obratite se administratoru lokacije.

  Napomena : Ako ne potvrdite izbor u polju za potvrdu Zahtevaj prijavljivanje, e-poruka će sadržati anonimnu vezu za goste ka dokumentu. Anonimne veze za goste će možda biti prosleđene ili podeljene sa drugim osobama, koje će možda isto tako moći da prikažu ili urede sadržaj bez prijavljivanja.

 10. Kliknite na dugme Pošalji poziv e-poštom.

 11. Kliknite na dugme Deli.

Napomena : Saznajte više o promenama SharePoint obaveštenja e-adresu da biste sprečili da fasciklu neželjene e-pošte primaoca e-poruke.

Pregled osoba koje imaju pristup određenoj lokaciji ili dokumentu

Možete koristiti i komandu Deljenje da biste brzo videli listu osoba sa kojima je dokument podeljen.

Uradite nešto od sledećeg:

 • Da biste videli ko ima pristup lokaciji, kliknite na dugme deli u gornjem desnom uglu stranice. Kliknite na vezu nakon deljeno sa u dijalogu " Deljenje " da biste videli listu osoba koje imaju pristup lokaciji.

 • Da biste videli ko ima pristup dokumentu, fascikli ili skup dokumenata, kliknite na tri tačke ... pored dokumenta, kliknite na dugme deli. a zatim kliknite na dugme Deljeno sa.

Opoziv pristupa korisnika lokaciji

Ako se lokacija deli sa spoljnim korisnikom, a vi želite da opozovete pristup tog korisnika lokaciji, to možete uraditi tako što ćete ukloniti dozvolu te osobe za lokaciju.

 1. Prijavite se u Office 365 koristeći poslovni ili školski nalog.

 2. U gornjem levom uglu stranice, izaberite ikonu aplikacije pokretanje Ikona „Pokretanje Office 365 aplikacije“ i zatim izaberite pločicu SharePoint (ranije pločicu lokacija ) ili kliknite na SharePoint (ranije lokacije) na vrhu stranice.

 3. Idite na lokaciju na kojoj želite da povučete pozivnicu.

 4. Kliknite na dugme postavke Dugme „Postavke usluge Office 365“ , a zatim izaberite stavku Postavke lokacije.

 5. Izaberite stavku osobe i grupe u okviru Korisnici i dozvole.

 6. Izaberite grupu na traci Za brzo pokretanje na levoj strani koju želite da uklonite korisnike.

 7. Izaberite korisnike koje želite da uklonite, izaberite stavku Radnje , a zatim kliknite na dugme Ukloni korisnike iz grupe.

  Pogled na traku za brzo pokretanje sa grupama i otvori pomoću Ukloni korisnike iz grupe izabran u meniju Radnje.
 8. Kliknite na dugme U redu.

Onemogućavanje anonimne veze za goste

Da li se dokument deli preko anonimne veze za goste možete da saznate ako pogledate meni sa svojstvima tog dokumenta.

 1. Prijavite se u Office 365 koristeći poslovni ili školski nalog.

 2. U gornjem levom uglu stranice, izaberite ikonu aplikacije pokretanje Ikona „Pokretanje Office 365 aplikacije“ i zatim izaberite pločicu SharePoint (ranije pločicu lokacija ) ili kliknite na SharePoint (ranije lokacije) na vrhu stranice.

 3. Idite do biblioteke koja sadrži dokument za koji želite da uklonite vezu za goste.

 4. Kliknite na tri tačke ... pored dokumenta, a zatim kliknite na dugme deli.
  Početak deljenja dokumenta u SharePoint biblioteci

 5. U dijalogu deljenje, kliknite na dugme Preuzmi vezu.

 6. Kliknite na dugme Ukloni. (Ako je Uklanjanje onemogućen, dokument je verovatno podešen da dozvoli samo korisnici sa korisničko ime i lozinku.)

 7. Na pitanje želite li da onemogućite vezu, izaberite stavku Onemogući vezu.

  Dijalog koji vas pita da li želite da onemogućite vezu za goste za dokument koji je podeljen, kako on više ne bi radio.

 8. Kliknite na dugme Zatvori.

Kada osobe izvan organizacije pokušaju da pristupe sadržaju koristeći vezu za goste, videće poruku da ne mogu da mu pristupe.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×