Deljenje fascikli sa zadacima sa drugim osobama

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Ova funkcija zahteva da koristite Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 ili Exchange Server 2007 naloga. Većina kućnih i ličnih naloga ne koristi Microsoft Exchange. Za više informacija o Microsoft Exchange naloge i kako da biste utvrdili koju verziju Exchange nalog povezuje, pogledajte veze u odeljku takođe pogledajte.

Ovaj članak sadrži:

Šta je deljenje zadataka?

Podelite svoju podrazumevanu fasciklu zadatke sa određenim osobama

Podelite svoju podrazumevanu zadaci fasciklu sa svima

Deljenje prilagođene fascikle sa zadacima sa određenim osobama

Deljenje prilagođene fascikle sa zadacima sa svima

Opozovite ili izmenite pristup drugih osoba vašim fasciklama zadataka

Šta je deljenje zadataka?

Kada se koristi sa Microsoft Exchange nalog, zadatke možete da delite drugim osobama. Deljenje zadataka nije ograničena samo na podrazumevanu fasciklu Zadaci koji se kreira u svim profilima programa Outlook. Možete da kreirate dodatne fascikle sa zadacima i da odaberete koje od njih ćete deliti. Na primer, možete da kreirate fasciklu sa zadacima za određeni projekat. Zatim možete da delite pristup fasciklu sa zadacima sa kolegama tako da možete da pregledate listu zadataka.

U cilju efikasnijeg deljenja zadataka, što se odnosi i na delegiranje vlasništva nad zadacima, preporučujemo vam da koristite funkciju Windows SharePoint Services 3.0 usluga. SharePoint zadaci se mogu videti iz programa Microsoft Office Outlook 2007.

Savet : Svaku poruku, kontakt ili zadatak u programu Outlook možete da označite kao privatnu stavku tako da je druge osobe ne vide prilikom deljenja fascikli.

Deljenje zadataka funkcioniše putem poziva i zahteva za deljenje koji se šalju u e-porukama. Pozivi za deljenje pružaju primaocu pristup vašoj fascikli sa zadacima. Kada šaljete poziv za deljenje podrazumevane fascikle Zadaci, možete da zahtevate pristup primaočevoj podrazumevanoj fascikli Zadaci.

Napomena : Ako želite da zahtevate pristup nekoj drugoj fascikli sa zadacima koju je kreirao primalac – a ne njegovoj podrazumevanoj fascikli Zadaci – moraćete da pošaljete e-poruku u kojoj tražite dozvolu za korišćenje te fascikle. Primalac vam nakon toga može poslati poziv za deljenje te fascikle.

Vrh stranice

Deljenje podrazumevane fascikle „Zadaci“ sa određenim osobama

Podrazumevana fascikla Zadaci kreira se u programu Outlook u svakom profilu. Ovu fasciklu nije moguće preimenovati ili izbrisati.

 1. U fascikli Zadaci, u oknu za navigaciju izaberite stavku Podeli fasciklu „Moji zadaci”.

  Napomena : Ako koristite Umanjen prikaz okna za navigaciju, u oknu za navigaciju kliknite na dugme Okno za navigaciju, a zatim izaberite stavku Podeli fasciklu „Moji zadaci”.

 2. U polje Za upišite ime primaoca poziva za deljenje.

 3. Možete da promenite sadržaj polja Tema ako to želite.

 4. Možete da zahtevate dozvole za pregledanje podrazumevane fascikle Zadaci. Potvrdite izbor Zatraži dozvolu za prikazivanje fascikle sa zadacima primaoca kako biste to i učinili.

  Napomena : Ako želite da zahtevate pristup fascikli sa zadacima koja nije podrazumevana fascikla Zadaci, moraćete da pošaljete e-poruku u kojoj tražite dozvolu za pristup toj fascikli.

 5. U telo poruke upišite informacije koje želite da ona sadrži.

 6. Kliknite na dugme Pošalji.

 7. Redigujte dijalog za potvrđivanje, a zatim kliknite na dugme U redu ako je sve ispravno.

Vrh stranice

Deljenje podrazumevane fascikle „Zadaci“ sa svima

Podrazumevana fascikla Zadaci kreira se u programu Outlook u svakom profilu. Ovu fasciklu nije moguće preimenovati ili izbrisati.

 1. U fascikli Zadaci, u oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na podrazumevanu fasciklu Zadaci.

  Ona se obično zove Zadaci i nalazi se u oknu Moji zadaci.

 2. Ako koristite umanjeni prikaz okna za navigaciju, u oknu za navigaciju kliknite na dugme Okno za navigaciju, a zatim desnim tasterom miša kliknite na podrazumevanu fasciklu Zadaci.

  Ona se obično zove Zadaci i nalazi se u oknu Moji zadaci.

 3. U priručnom meniju izaberite stavku Promena dozvola za deljenje.

 4. Na kartici „Dozvole“, u koloni Ime izaberite stavku Podrazumevana vrednost.

 5. U okviru za grupisanje Dozvole, sa liste Stepen dozvole izaberite stepen dozvole.

  Objašnjenje nivoi dozvola

  Sa ovim stepenom dozvole (ili uloge):

  Možete da izvršavate sledeće radnje:

  Vlasnik

  Kreirate, čitate, menjate i brišete sve stavke i datoteke, kao i da kreirate potfascikle. Budući da ste vlasnik fascikle, možete da menjate stepenove dozvola koje ostali korisnici imaju za tu fasciklu. (Ovo se ne odnosi na delegate.)

  Urednik izdanja

  Kreirate, čitate, menjate i brišete sve stavke i datoteke, kao i da kreirate potfascikle. (Ovo se ne odnosi na delegate.)

  Urednik

  Kreirate, čitate, menjate i brišete sve stavke i datoteke.

  Autor izdanja

  Kreirate i čitate stavke i datoteke, kreirate potfascikle, menjate i brišete stavke i datoteke koje kreirate. (Ovo se ne odnosi na delegate.)

  Autor

  Kreirate i čitate stavke i datoteke, menjate i brišete stavke i datoteke koje kreirate.

  Saradnik

  Isključivo kreirate stavke i datoteke. Sadržaj fascikle se ne pojavljuje. (Ovo se ne odnosi na delegate.)

  Redaktor

  Isključivo čitate stavke i datoteke.

  Prilagođeno

  Izvršavate aktivnosti koje je definisao vlasnik fascikle. (Ovo se ne odnosi na delegate.)

  Nijedan

  Nemate nikakvu dozvolu. Ne možete da otvorite fasciklu.

  Prilagođene dozvole možete da kreirate tako što ćete potvrditi izbor u odgovarajućim poljima za potvrdu i izabrati opcije u okviru za grupisanje Dozvole.

Vrh stranice

Deljenje prilagođene fascikle sa zadacima sa određenim osobama

Podrazumevana fascikla Zadaci kreira se u svakom profilu programa Outlook. Ovu fasciklu nije moguće preimenovati ili izbrisati. Možete da kreirate dodatne fascikle sa zadacima koje je moguće preimenovati ili izbrisati. Ovaj odeljak sadrži uputstva za prilagođene fascikle sa zadacima koje sami kreirate.

 1. U fascikli Zadaci, u oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na fasciklu sa zadacima koju želite da delite.

  Napomena : Ako koristite Umanjen prikaz okna za navigaciju, u oknu za navigaciju kliknite na dugme Okno za navigaciju, a zatim desnim tasterom miša kliknite na fasciklu sa zadacima koju želite da delite.

 2. Kliknite na dugme deli ime fascikle.

 3. U polje Za upišite ime primaoca poziva za deljenje.

 4. Možete da promenite sadržaj polja Tema ako to želite.

 5. Ako želite, možete da primaocu dodelite dozvole za menjanje stavki zadataka tako što ćete potvrditi izbor Primaoci mogu da dodaju, uređuju i brišu stavke u ovoj fascikli sa zadacima.

 6. U telo poruke upišite informacije koje želite da ona sadrži.

 7. Kliknite na dugme Pošalji.

 8. Redigujte dijalog za potvrđivanje, a zatim kliknite na dugme U redu ako je sve ispravno.

Vrh stranice

Deljenje prilagođene fascikle sa zadacima sa svima

Podrazumevana fascikla Zadaci kreira se u svakom profilu programa Outlook. Ovu fasciklu nije moguće preimenovati ili izbrisati. Možete da kreirate dodatne fascikle sa zadacima koje je moguće preimenovati ili izbrisati. Ovaj odeljak sadrži uputstva za prilagođene fascikle sa zadacima koje sami kreirate.

 1. U fascikli Zadaci, u oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na fasciklu sa zadacima koju želite da delite.

  Napomena : Ako koristite Umanjen prikaz okna za navigaciju, u oknu za navigaciju kliknite na dugme Okno za navigaciju, a zatim desnim tasterom miša kliknite na fasciklu sa zadacima koju želite da delite.

 2. U priručnom meniju izaberite stavku Promena dozvola za deljenje.

 3. Na kartici „Dozvole“, u koloni Ime izaberite stavku Podrazumevana vrednost.

 4. U okviru za grupisanje Dozvole, sa liste Stepen dozvole izaberite stepen dozvole.

  Objašnjenje nivoi dozvola

  Sa ovim stepenom dozvole (ili uloge):

  Možete da izvršavate sledeće radnje:

  Vlasnik

  Kreirate, čitate, menjate i brišete sve stavke i datoteke, kao i da kreirate potfascikle. Budući da ste vlasnik fascikle, možete da menjate stepenove dozvola koje ostali korisnici imaju za tu fasciklu. (Ovo se ne odnosi na delegate.)

  Urednik izdanja

  Kreirate, čitate, menjate i brišete sve stavke i datoteke, kao i da kreirate potfascikle. (Ovo se ne odnosi na delegate.)

  Urednik

  Kreirate, čitate, menjate i brišete sve stavke i datoteke.

  Autor izdanja

  Kreirate i čitate stavke i datoteke, kreirate potfascikle, menjate i brišete stavke i datoteke koje kreirate. (Ovo se ne odnosi na delegate.)

  Autor

  Kreirate i čitate stavke i datoteke, menjate i brišete stavke i datoteke koje kreirate.

  Saradnik

  Isključivo kreirate stavke i datoteke. Sadržaj fascikle se ne pojavljuje. (Ovo se ne odnosi na delegate.)

  Redaktor

  Isključivo čitate stavke i datoteke.

  Prilagođeno

  Izvršavate aktivnosti koje je definisao vlasnik fascikle. (Ovo se ne odnosi na delegate.)

  Nijedan

  Nemate nikakvu dozvolu. Ne možete da otvorite fasciklu.

  Prilagođene dozvole možete da kreirate tako što ćete potvrditi izbor u odgovarajućim poljima za potvrdu i izabrati opcije u okviru za grupisanje Dozvole.

Vrh stranice

Poništavanje ili menjanje dozvola pristupa drugih osoba vašim fasciklama sa zadacima

Uvek možete da promenite ili poništite dozvole pristupa vašim fasciklama sa zadacima koje poseduju druge osobe.

 1. U fascikli Zadaci, u oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na fasciklu sa zadacima za koju želite da promenite dozvole.

  Napomena : Ako koristite Umanjen prikaz okna za navigaciju, u oknu za navigaciju kliknite na dugme Okno za navigaciju, a zatim desnim tasterom miša kliknite na fasciklu sa zadacima za koju želite da promenite dozvole.

 2. U priručnom meniju izaberite stavku Promena dozvola za deljenje.

 3. Postupite na neki od sledećih načina:

  • Promena dozvola za svakoga   

   1. Na kartici „Dozvole“, u koloni Ime izaberite stavku Podrazumevana vrednost.

   2. U okviru za grupisanje Dozvole, sa liste Stepen dozvole izaberite stepen dozvole.

    Objašnjenje nivoi dozvola

    Sa ovom permissi na nivou (ili ulogom)

    Možete da izvršavate sledeće radnje:

    Vlasnik

    Kreirate, čitate, menjate i brišete sve stavke i datoteke, kao i da kreirate potfascikle. Budući da ste vlasnik fascikle, možete da menjate stepenove dozvola koje ostali korisnici imaju za tu fasciklu. (Ovo se ne odnosi na delegate.)

    Urednik izdanja

    Kreirate, čitate, menjate i brišete sve stavke i datoteke, kao i da kreirate potfascikle. (Ovo se ne odnosi na delegate.)

    Urednik

    Kreirate, čitate, menjate i brišete sve stavke i datoteke.

    Autor izdanja

    Kreirate i čitate stavke i datoteke, kreirate potfascikle, menjate i brišete stavke i datoteke koje kreirate. (Ovo se ne odnosi na delegate.)

    Autor

    Kreirate i čitate stavke i datoteke, menjate i brišete stavke i datoteke koje kreirate.

    Saradnik

    Isključivo kreirate stavke i datoteke. Sadržaj fascikle se ne pojavljuje. (Ovo se ne odnosi na delegate.)

    Redaktor

    Isključivo čitate stavke i datoteke.

    Prilagođeno

    Izvršavate aktivnosti koje je definisao vlasnik fascikle. (Ovo se ne odnosi na delegate.)

    Nijedan

    Nemate nikakvu dozvolu. Ne možete da otvorite fasciklu.

    Prilagođene dozvole možete da kreirate tako što ćete potvrditi izbor u odgovarajućim poljima za potvrdu i izabrati opcije u okviru za grupisanje Dozvole.

  • Promena dozvola za jednu osobu   

   1. Na kartici „Dozvole“, u koloni Ime izaberite ime osobe čije dozvole pristupa želite da promenite.

   2. U okviru za grupisanje Dozvole, sa liste Stepen dozvole izaberite stepen dozvole.

    Objašnjenje nivoi dozvola

    Sa ovim stepenom dozvole (ili uloge):

    Možete da izvršavate sledeće radnje:

    Vlasnik

    Kreirate, čitate, menjate i brišete sve stavke i datoteke, kao i da kreirate potfascikle. Budući da ste vlasnik fascikle, možete da menjate stepenove dozvola koje ostali korisnici imaju za tu fasciklu. (Ovo se ne odnosi na delegate.)

    Urednik izdanja

    Kreirate, čitate, menjate i brišete sve stavke i datoteke, kao i da kreirate potfascikle. (Ovo se ne odnosi na delegate.)

    Urednik

    Kreirate, čitate, menjate i brišete sve stavke i datoteke.

    Autor izdanja

    Kreirate i čitate stavke i datoteke, kreirate potfascikle, menjate i brišete stavke i datoteke koje kreirate. (Ovo se ne odnosi na delegate.)

    Autor

    Kreirate i čitate stavke i datoteke, menjate i brišete stavke i datoteke koje kreirate.

    Saradnik

    Isključivo kreirate stavke i datoteke. Sadržaj fascikle se ne pojavljuje. (Ovo se ne odnosi na delegate.)

    Redaktor

    Isključivo čitate stavke i datoteke.

    Prilagođeno

    Izvršavate aktivnosti koje je definisao vlasnik fascikle. (Ovo se ne odnosi na delegate.)

    Nijedan

    Nemate nikakvu dozvolu. Ne možete da otvorite fasciklu.

    Prilagođene dozvole možete da kreirate tako što ćete potvrditi izbor u odgovarajućim poljima za potvrdu i izabrati opcije u okviru za grupisanje Dozvole.

   3. Ponovite korak 2 za svaku navedenu osobu čije dozvole pristupa želite da menjate.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×