Deljenje OneDrive datoteka i fascikli

Deljenje OneDrive datoteka i fascikli

OneDrive možete da koristite da biste sa drugim osobama delili fotografije, Microsoft Office dokumente, druge datoteke i čitave fascikle. Datoteke i fascikle koje skladištite u OneDrive privatne su dok ne odlučite da ih delite, a možete da prestanete da ih delite u bilo kom trenutku.

Pregledač ne podržava video. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Napomena : Ako vidite opcije drugačije od onih na video snimku, verovatno ste prijavljeni pomoću poslovnog ili školskog naloga. Kliknite na karticu OneDrive – Business iznad da biste videli iskustvo deljenja za OneDrive for Business datoteke.

 1. Idite na veb sajt OneDrive i prijavite se pomoću Microsoft naloga.

 2. Izaberite datoteku ili fasciklu koju želite da delite tako što ćete potvrditi izbor u krugu za potvrdu u gornjem uglu stavke. Možete da izaberete i više stavki da biste ih zajedno delili.

 3. Na vrhu stranice izaberite stavku Deli.

  Snimak ekrana izbora datoteke i klika na komandu „Deli“

 4. U polju Deli koje se pojavi odaberite jednu od opcija za deljenje: Preuzmi vezu ili E-pošta.

  Snimak ekrana dijaloga „Deljenje“

  Napomena : Ako ne vidite te opcije, verovatno ste prijavljeni pomoću poslovnog ili školskog naloga. Izaberite karticu OneDrive – poslovno blizu vrha ovog članka da biste videli kako da delite OneDrive for Business datoteke.

Preuzmi vezu

Odaberite ovu opciju da biste stavke delili sa velikim brojem osoba koje čak možda ni ne poznajete lično. Na primer, te veze možete iskoristiti da biste objavljivali na sajtu Facebook, Twitter ili LinkedIn ili da biste delili u e-poruci ili razmeni trenutnih poruka. Svi koji dobiju vezu mogu da prikažu ili uređuju stavku, u zavisnosti od dozvola koje ste postavili. Imajte na umu da veza može i da se prosledi i da prijavljivanje nije neophodno.

 1. Izaberite stavku Preuzmi vezu.

 2. Odaberite željeni tip veze sa padajuće liste iznad dugmeta Preuzmi vezu. Veza se automatski ažurira kada odaberete drugačiju opciju sa padajuće liste.

  Na primer, da biste postavili dozvole samo za prikaz, kliknite na strelicu pored stavke Svi sa ovom vezom mogu da urede ovu stavku i opozovite izbor u polju za potvrdu Dozvoli uređivanje.

  • Samo za prikaz – Kada stavke delite pomoću ovog tipa veze, ljudi mogu da ih prikažu, kopiraju ili preuzmu bez prijavljivanja. Takođe mogu da proslede vezu drugim ljudima.

  • Uređivanje – Kada delite stavke pomoću ovog tipa veze, ljudi mogu da uređuju datoteke i da dodaju ili brišu datoteke iz deljene fascikle. Primaoci mogu da proslede vezu, promene listu osoba koje dele datoteke ili fasciklu i da promene dozvole za primaoce. Ako delite fasciklu, osobe sa dozvolama za uređivanje mogu da kopiraju, premeštaju, uređuju, preimenuju, dele i brišu bilo šta iz fascikle.

 3. Kliknite na dugme Kopiraj da biste kopirali vezu u ostavu.

  Snimak ekrana opcije „Preuzmi vezu“ u dijalogu „Deljenje“ u usluzi OneDrive

  Napomena : „https://1drv.ms“ je skraćeni URL za OneDrive. Skraćene URL adrese su korisne za deljenje preko usluge Twitter.

 4. Nalepite vezu u e-poruku ili na bilo koju lokaciju na kojoj delite vezu. Da biste objavili vezu na društvenoj mreži, izaberite stavku Još, a zatim ikonu za društvenu mrežu.

E-pošta

Odaberite ovu opciju ako želite da pošaljete poziv e-poštom osobama ili grupama i da pratite koga ste pozvali. To omogućava i da kasnije, ako zatreba, uklonite dozvole za određene pojedince ili grupe.

 1. Kliknite na dugme E-pošta.

  Snimak ekrana izbora stavke „E-pošta“ u dijalogu „Deljenje“ u usluzi OneDrive

 2. Unesite e-adrese ili imena kontakata osoba sa kojima želite da delite. Kada počnete da unosite podatke u polje, možete i da odaberete kontakt sa liste koja se pojavljuje.

  Snimak ekrana pozivanja osoba posle izbora stavke „E-pošta​​“ u dijalogu „Deljenje“

 3. Ako želite, dodajte belešku za primaoce.

 4. Da biste promenili nivo dozvole, izaberite stavku Može da prikazuje ili Može da uređuje.

  • Ako odaberete stavku Može da vidi, to znači da osobe koje pozovete mogu da prikažu, preuzmu ili kopiraju datoteke koje delite.

  • Ako odaberete stavku Može da uređuje primaoci mogu da koriste Office Online za uređivanje Office dokumenata bez prijavljivanja. Da bi primaoci unosili druge izmene (kao što je dodavanje ili brisanje datoteka u fascikli), moraju da se prijave pomoću Microsoft naloga.

   Ako izaberete opciju Može da uređuje i primalac prosledi poruku, svi koji je prime takođe mogu da uređuju stavku koju delite. Osobe sa dozvolama za uređivanje mogu da pozovu i druge osobe da imaju dozvole za uređivanje stavke.

 5. Izaberite stavku Deli da biste sačuvali postavke dozvola i poslali poruku sa vezom do stavke.

Napomene : 

 • Ako ne možete da delite sa sajta Outlook.com, pogledajte odeljak Nije moguće deliti OneDrive datoteke sa sajta Outlook.com.

 • Ako je za Microsoft nalog podešena porodična bezbednost, a roditelj je isključio upravljanje kontaktima, stavke možete da delite samo sa osobama koje se već nalaze na vašem spisku kontakta.

 • Poštujte autorska prava i vodite računa o tome šta delite na mreži. Kopiranjem ili deljenjem neovlašćenog materijala krši se Microsoft ugovor o pružanju usluga.

Pružanje primaocima veće kontrole i saradnje pomoću deljenih fascikli

Kada delite fascikle sa dozvolama za uređivanje, osobe sa kojima ih delite mogu da dodaju deljene fascikle u svoju uslugu OneDrive. Ovo im omogućava ih zadrže fasciklu pored sopstvenih fascikli i stavki, lako premeštaju stavke između fascikli i lakše rade na njoj van mreže. Sva ažuriranja koja izvrše sinhronizuju se sa deljenom fasciklom, kako bi svako ko ima pristup fascikli bio u toku.

 • Da biste delili fasciklu pomoću veze – Odaberite stavku Preuzmi vezu i u okviru Deli odaberite stavku Svi koji imaju vezu mogu da uređuju ovu stavku.

 • Da biste delili fasciklu putem e-pošte – Odaberite stavku E-pošta i u okviru Deli odaberite stavku Može da uređuje.

Savet : Primalac može da doda deljene fascikle u OneDrive, a ne pojedinačne datoteke. Ako želite da primalac doda datoteke u OneDrive, prvo postavite datoteke u fasciklu, a zatim delite fasciklu.

Prikaz stavki koje delite

Na sajtu OneDrive.com izaberite stavku Deljeno u levom oknu, a zatim stavku Sve što delim.

Kada se prijavite pomoću poslovnog ili školskog naloga na veb sajtu OneDrive, evo kako možete da delite datoteke ili fascikle:

 1. Idite na veb sajt OneDrive i prijavite se pomoću poslovnog ili školskog naloga.

  Napomena : Ne koristite Office 365? Probajte Deljenje dokumenata ili fascikli u sistemu SharePoint Server.

 2. Izaberite datoteku ili fasciklu koju želite da delite i izaberite stavku Deli.

  Snimak ekrana dijaloga „Deljenje“ koji prikazuje vezu za deljenje za osobe u organizaciji.

 3. Unesite imena ljudi sa kojima želite da delite, kao i poruku, ako želite.

 4. (Opcionalno) Kliknite na padajuću listu da biste promenili tip veze. Otvara se okno sa detaljima, gde možete promeniti ko može da pristupi vezi i da li osobe mogu da uređuju stavku koju delite.

  Opcije za stavku Za koga želite da funkcioniše ova veza (opcije se razlikuju u zavisnosti od administratorskih postavki):

  • Svako omogućava pristup svakome ko dobije ovu vezu, bilo da su je primili direktno od vas ili im je vezu prosledio neko drugi. To može da obuhvata osobe izvan vaše organizacije.

  • Osobe u <vaša organizacija> omogućava svima u organizaciji pristup vezi, bilo da su je primili direktno od vas ili im je vezu prosledio neko drugi.

  • Određene osobe omogućava pristup samo osobama koje ste naveli, mada druge osobe možda već imaju pristup. Ako osobe proslede poziv za deljenje, samo osobe koje već imaju pristup stavci moći će da koristite vezu.

  Opcija Dozvoli uređivanje podrazumevano je uključena. Ako želite da osobe samo prikazuju datoteke, opozovite izbor u polju za potvrdu.

  Kada završite, kliknite na dugme Primeni.

 5. Kad ste spremni da pošaljete vezu, kliknite na dugme Pošalji.

Preuzimanje veze do datoteke ili fascikle koju možete da kopirate

Drugi način za deljenje jeste da preuzmete vezu do datoteke ili fascikle koju možete da kopirate i nalepite u tekstualnu poruku ili na veb sajt. Osobe sa kojima delite te veze takođe mogu da proslede vezu drugim osobama.

 1. U usluzi OneDrive kliknite na dugme Kopiraj vezu. Veza se automatski kopira u ostavu.

  Snimak ekrana dijaloga „Kopiranje veze“

 2. (Opcionalno) Kliknite na padajuću listu da biste promenili tip veze. Otvara se okno sa detaljima, gde možete promeniti ko može da pristupi vezi i da li osobe mogu da uređuju stavku koju delite.

  Opcije za stavku Za koga želite da funkcioniše ova veza (opcije se razlikuju u zavisnosti od administratorskih postavki):

  • Svako omogućava pristup svakome ko dobije ovu vezu, bilo da su je primili direktno od vas ili im je vezu prosledio neko drugi. To može da obuhvata osobe izvan vaše organizacije.

  • Osobe u <vaša organizacija> omogućava svima u organizaciji pristup vezi, bilo da su je primili direktno od vas ili im je vezu prosledio neko drugi.

  • Određene osobe omogućava pristup samo osobama koje ste naveli, mada druge osobe možda već imaju pristup. Ako osobe proslede poziv za deljenje, samo osobe koje već imaju pristup stavci moći će da koristite vezu.

  Opcija Dozvoli uređivanje podrazumevano je uključena. Ako želite da osobe samo prikazuju datoteke, opozovite izbor u polju za potvrdu.

  Kada završite, kliknite na dugme Primeni.

 3. Nalepite vezu (Ctrl+V) gde god želite, na primer u tekstualnu poruku ili na veb sajt.

Napomene : 

 • Dozvola dodeljena pomoću veze za deljenje traje samo dok veza postoji. Na primer, kada se veza onemogući, pristup se opoziva (iako osobe možda i dalje imaju pristup datoteci na drugi način).

 • Kada se izabere stavka Dozvoli uređivanje: Kada se prijave, osobe u vašoj organizaciji mogu da uređuju, kopiraju ili preuzimaju datoteke. Kada opcija Dozvoli uređivanje nije izabrana, osobe u organizaciji mogu da prikažu datoteke i možda mogu da ih kopiraju ili preuzmu.

 • Možda ćete moći da delite datoteke sa spoljnim korisnicima (osobama izvan vaše mreže) tako što ćete ih pozvati kao „goste“ ili kreiranjem i objavljivanjem veza za goste. Ove veze su podrazumevano dostupne u usluzi Office 365, ali administratori mogu da onemoguće spoljno deljenje za sajtove. Za detalje pogledajte članak Deljenje sajtova ili dokumenata sa osobama izvan vaše organizacije.

 • Administratori sajtova mogu da ograniče deljenje, tako da samo vlasnici mogu da dele datoteke i sajtove. Za informacije o tome kako administrator može da omogući deljenje veza pogledajte Video: Deljenje sajta bez zahteva za pristup.

Deljenje pomoću OneDrive aplikacija za mobilne uređaje

Informacije i pomoć potražite u člancima:

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Potražite pomoć slanjem e-poruke timu za podršku usluge OneDrive.

Posetite OneDrive centar pomoći.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×