Deljenje OneDrive datoteka i fascikli

Deljenje OneDrive datoteka i fascikli

OneDrive možete da koristite da biste sa drugim osobama delili fotografije, Microsoft Office dokumente, druge datoteke i čitave fascikle. Datoteke i fascikle koje skladištite u usluzi OneDrive su privatne dok ne odlučite da ih podelite i možete da vidite sa kim ste delili OneDrive datoteku ili zaustavite deljenje u bilo koje vreme.

Ono što vidite razlikuje se u zavisnosti od toga da li ste prijavljeni pomoću ličnog naloga ili poslovnog ili školskog naloga. Izaberite karticu u nastavku da biste saznali više.

Napomena: Deljenje je ograničeno u osnovnom ili „samo skladištenje” OneDrive. Ograničenja će biti poništena nakon 24 časa, ali možete da izvršite nadogradnju na Premium pretplatu i dobijete mogućnost povećanja kvote deljenja i dodatne funkcije deljenja.

 1. Idite na veb sajt OneDrive i prijavite se pomoću Microsoft naloga.

 2. Izaberite datoteku ili fasciklu koju želite da delite tako što ćete potvrditi izbor u krugu za potvrdu u gornjem uglu stavke. Možete da izaberete i više stavki da biste ih zajedno delili.

 3. Na vrhu stranice izaberite stavku Deli.

  Snimak ekrana izbora datoteke i klika na komandu „Deli“

 4. U okviruDeljenje, postavite datum isteka ili lozinku ako to želite i odaberite neku od opcija za deljenje: Preuzimanje veze ili E-pošta.

  Snimak ekrana dijaloga „Deljenje“

  Napomena: Ako ne vidite te opcije, verovatno ste prijavljeni pomoću poslovnog ili školskog naloga. Izaberite karticu OneDrive – poslovno blizu vrha ovog članka da biste videli kako da delite OneDrive for Business datoteke.

Preuzmi vezu

Odaberite ovu opciju da biste stavku delili sa velikim brojem osoba koje čak možda ni ne poznajete lično. Na primer, te veze možete iskoristiti da biste objavljivali na sajtu Facebook, Twitter ili LinkedIn ili da biste delili u e-poruci ili razmeni trenutnih poruka. Svi koji dobiju vezu mogu da prikažu ili uređuju stavku, u zavisnosti od dozvola koje ste postavili. Korisnici sa vezom ne mogu da otpremaju nove stavke. Imajte na umu da veza može i da se prosledi i da prijavljivanje nije neophodno.

 1. Izaberite stavku Preuzmi vezu.

 2. Odaberite željeni tip veze sa padajuće liste iznad dugmeta Preuzmi vezu. Veza se automatski ažurira kada odaberete drugačiju opciju sa padajuće liste.

  Na primer, da biste postavili dozvole samo za prikaz, kliknite na strelicu pored stavke Svi sa ovom vezom mogu da urede ovu stavku i opozovite izbor u polju za potvrdu Dozvoli uređivanje.

  • Samo za prikaz – Kada stavke delite pomoću ovog tipa veze, ljudi mogu da ih prikažu, kopiraju ili preuzmu bez prijavljivanja. Takođe mogu da proslede vezu drugim ljudima.

  • Uređivanje – Kada delite stavke pomoću ovog tipa veze, ljudi mogu da uređuju datoteke i da dodaju ili brišu datoteke iz deljene fascikle. Primaoci mogu da proslede vezu, promene listu osoba koje dele datoteke ili fasciklu i da promene dozvole za primaoce. Ako delite fasciklu, osobe sa dozvolama za uređivanje mogu da kopiraju, premeštaju, uređuju, preimenuju, dele i brišu bilo šta iz fascikle.

 3. Kliknite na dugme Kopiraj da biste kopirali vezu u ostavu.

  Snimak ekrana opcije „Preuzmi vezu“ u dijalogu „Deljenje“ u usluzi OneDrive

  Napomena: „https://1drv.ms“ je skraćeni URL za OneDrive. Skraćene URL adrese su korisne za deljenje preko usluge Twitter.

 4. Nalepite vezu u e-poruku ili na bilo koju lokaciju na kojoj delite vezu. Da biste objavili vezu na društvenoj mreži, izaberite stavku Još, a zatim ikonu za društvenu mrežu.

Savet: Takođe možete da kreirate veze za deljenje putem OneDrive aplikacije za računare za operativni sistem Windows 7, Windows 10 i Mac. Sve što treba da uradite je da kliknite desnim tasterom miša na datoteku ili fasciklu u OneDrive fascikli na računaru i izaberete deljenje OneDrive veze. Ovim ćete kopirati vezu u ostavu, tu vezu zatim možete da nalepite u e-poštu, veb lokaciju, objavu i tako dalje.

Međutim, ove veze su podrazumevano podešene na dozvolu za uređivanje. Ako želite da neko ima samo dozvolu za prikaz, biće potrebno da koristite OneDrive veb lokaciju da biste generisali vezu (ili izmenili vezu koji ste upravo kreirali).

E-pošta

Odaberite ovu opciju ako želite da pošaljete poziv e-poštom osobama ili grupama i da pratite koga ste pozvali. To omogućava i da kasnije, ako zatreba, uklonite dozvole za određene pojedince ili grupe.

 1. Kliknite na dugme E-pošta.

  Snimak ekrana izbora stavke „E-pošta“ u dijalogu „Deljenje“ u usluzi OneDrive

 2. Unesite e-adrese ili imena kontakata osoba sa kojima želite da delite. Kada počnete da unosite podatke u polje, možete i da odaberete kontakt sa liste koja se pojavljuje.

  Snimak ekrana pozivanja osoba posle izbora stavke „E-pošta​​“ u dijalogu „Deljenje“

 3. Ako želite, dodajte belešku za primaoce.

 4. Da biste promenili nivo dozvole, izaberite stavku Može da prikazuje ili Može da uređuje.

  • Ako odaberete stavku Može da vidi, to znači da osobe koje pozovete mogu da prikažu, preuzmu ili kopiraju datoteke koje delite.

  • Ako odaberete stavku Može da uređuje primaoci mogu da koriste Office Online za uređivanje Office dokumenata bez prijavljivanja. Da bi primaoci unosili druge izmene (kao što je dodavanje ili brisanje datoteka u fascikli), moraju da se prijave pomoću Microsoft naloga.

   Ako izaberete opciju Može da uređuje i primalac prosledi poruku, svi koji je prime takođe mogu da uređuju stavku koju delite. Osobe sa dozvolama za uređivanje mogu da pozovu i druge osobe da imaju dozvole za uređivanje stavke.

 5. Izaberite stavku Deli da biste sačuvali postavke dozvola i poslali poruku sa vezom do stavke.

Napomene: 

 • Ako ne možete da delite sa sajta Outlook.com, pogledajte odeljak Nije moguće deliti OneDrive datoteke sa sajta Outlook.com.

 • Ako je za Microsoft nalog podešena porodična bezbednost, a roditelj je isključio upravljanje kontaktima, stavke možete da delite samo sa osobama koje se već nalaze na vašem spisku kontakta.

 • Poštujte autorska prava i vodite računa o tome šta delite na mreži. Kopiranjem ili deljenjem neovlašćenog materijala krši se Microsoft ugovor o pružanju usluga.

Pružanje primaocima veće kontrole i saradnje pomoću deljenih fascikli

Kada delite fascikle sa dozvolama za uređivanje, osobe sa kojima ih delite mogu da dodaju deljene fascikle u svoju uslugu OneDrive. Ovo im omogućava ih zadrže fasciklu pored sopstvenih fascikli i stavki, lako premeštaju stavke između fascikli i lakše rade na njoj van mreže. Sva ažuriranja koja izvrše sinhronizuju se sa deljenom fasciklom, kako bi svako ko ima pristup fascikli bio u toku.

 • Da biste delili fasciklu pomoću veze – Odaberite stavku Preuzmi vezu i u okviru Deli odaberite stavku Svi koji imaju vezu mogu da uređuju ovu stavku.

 • Da biste delili fasciklu putem e-pošte – Odaberite stavku E-pošta i u okviru Deli odaberite stavku Može da uređuje.

Savet: Primalac može da doda deljene fascikle u OneDrive, a ne pojedinačne datoteke. Ako želite da primalac doda datoteke u OneDrive, prvo postavite datoteke u fasciklu, a zatim delite fasciklu.

Prikaz stavki koje delite

Na sajtu OneDrive.com izaberite stavku Deljeno u levom oknu, a zatim stavku Sve što delim.

Evo kako da delite datoteke ili fascikle:

 1. Idite na veb sajt OneDrive i prijavite se pomoću poslovnog ili školskog naloga.

  Napomena: Ne koristite Office 365? Probajte Deljenje dokumenata ili fascikli u sistemu SharePoint Server.

 2. Izaberite datoteku ili fasciklu koju želite da delite i izaberite stavku Deli.

  Snimak ekrana dijaloga „Deljenje“ koji prikazuje vezu za deljenje za osobe u organizaciji.

 3. Unesite imena ljudi ili grupa sa kojima želite da delite datoteku ili fasciklu. Imate i opciju da dodate poruku.

  Opcionalno: Kliknite na padajuću listu da biste promenili tip veze. Otvara se okno sa Detaljima, gde možete promeniti ko može da pristupi vezi i da li osobe mogu da uređuju stavku koju delite.

  Opcije za stavku Za koga želite da funkcioniše ova veza (opcije se razlikuju u zavisnosti od administratorskih postavki):

  • Svako omogućava pristup svakome ko dobije ovu vezu, bilo da su je primili direktno od vas ili im je vezu prosledio neko drugi. To može da obuhvata osobe izvan vaše organizacije.

  • Osobe u <vaša organizacija> omogućava pristup datoteci svima u organizaciji koji imaju vezu ka njoj, bilo da su je primili direktno od vas ili im je vezu prosledio neko drugi.

  • Osobe koje imaju postojeći pristup mogu da koriste osobe koje već imaju pristup dokumentu ili fascikli. To ne menja dozvole za stavku. Koristite ovu opciju ako želite da pošaljete vezu nekome ko je već ima pristup. 

  • Određene osobe omogućava pristup samo osobama koje ste naveli, mada druge osobe možda već imaju pristup. Ako osobe proslede poziv za deljenje, samo osobe koje već imaju pristup stavci moći će da koristite vezu.

  Napomena: Ako je opcija deljenja nedostupna, administratori organizacije su je možda ograničili. Na primer, oni mogu da odaberu da onemoguće opciju Bilo ko da bi sprečili prosleđivanje korisnih veza drugima.

  Opcija Dozvoli uređivanje podrazumevano je uključena. Ako želite da osobe samo prikazuju datoteke, opozovite izbor u polju za potvrdu. To se može dodatno ograničiti tako što ćete izabrati opciju Blokiraj preuzimanje, što znači da ne mogu da sačuvaju lokalnu kopiju.

  Pored toga, kada kreirate vezu, možete da podesite datum isteka, kao i lozinku da biste pristupili datoteci. (Moraćete da obezbedite lozinku osobi ili osobama sa kojima delite datoteku.)

  Kada završite, kliknite na dugme Primeni.

 4. Kad ste spremni da pošaljete vezu, kliknite na dugme Pošalji.

Saveti: 

 • Možete i da delite datoteke i fascikle direktno iz istraživača datoteka za Windows 7 i Windows 10 ili Nalazač za Mac. Sve što treba da uradite je da kliknite desnim tasterom miša na datoteku ili fasciklu u OneDrive fascikli na računaru i izaberete Deljenje. Isti dijalog kao iz koraka 2 će se otvoriti na radnoj površini i moći ćete da izaberete potrebne stavke.

 • Prilikom deljenja datoteke, ako izaberete opciju Outlook, to vam omogućava da uključite vezu do datoteke u e-poruci. Ako želite da priložite stvarnu datoteku, morate da preuzmete lokalnu kopiju iz usluge OneDrive, a zatim da priložite datoteku e-poruci.

Preuzimanje veze do datoteke ili fascikle koju možete da kopirate

Drugi način za deljenje jeste da preuzmete vezu do datoteke ili fascikle koju možete da kopirate i nalepite u tekstualnu poruku ili na veb sajt. Osobe sa kojima delite te veze takođe mogu da proslede vezu drugim osobama.

 1. U usluzi OneDrive kliknite na dugme Kopiraj vezu. Veza se automatski kopira u ostavu.

  Snimak ekrana dijaloga „Kopiranje veze“

  Opcionalno: Kliknite na padajuću listu da biste promenili tip veze. Otvara se okno sa detaljima, gde možete promeniti ko može da pristupi vezi i da li osobe mogu da uređuju stavku koju delite.

  Opcije za stavku Za koga želite da funkcioniše ova veza (opcije se razlikuju u zavisnosti od administratorskih postavki):

  • Svako omogućava pristup svakome ko dobije ovu vezu, bilo da su je primili direktno od vas ili im je vezu prosledio neko drugi. To može da obuhvata osobe izvan vaše organizacije.

  • Osobe u <vaša organizacija> omogućava pristup datoteci svima u organizaciji koji imaju vezu ka njoj, bilo da su je primili direktno od vas ili im je vezu prosledio neko drugi.

  • Osobe koje imaju postojeći pristup mogu da koriste osobe koje već imaju pristup dokumentu ili fascikli. To ne menja dozvole za stavku. Koristite ovu opciju ako želite da pošaljete vezu nekome ko je već ima pristup. 

  • Određene osobe omogućava pristup samo osobama koje ste naveli, mada druge osobe možda već imaju pristup. Ako osobe proslede poziv za deljenje, samo osobe koje već imaju pristup stavci moći će da koristite vezu.

  Opcija Dozvoli uređivanje podrazumevano je uključena. Ako želite da osobe samo prikazuju datoteke, opozovite izbor u polju za potvrdu.

  Pored toga, kada kreirate vezu, možete da podesite datum isteka, kao i lozinku da biste pristupili datoteci. (Moraćete da obezbedite lozinku osobi ili osobama sa kojima delite datoteku.)

  Kada završite, kliknite na dugme Primeni.

 2. Nalepite vezu (Ctrl+V) gde god želite, na primer u tekstualnu poruku ili na veb sajt.

Napomene: 

 • Dozvola dodeljena pomoću veze za deljenje traje samo dok veza postoji. Na primer, kada se veza onemogući, pristup se opoziva (iako osobe možda i dalje imaju pristup datoteci na drugi način).

 • Kada se izabere stavka Dozvoli uređivanje: Kada se prijave, osobe u vašoj organizaciji mogu da uređuju, kopiraju ili preuzimaju datoteke. Kada opcija Dozvoli uređivanje nije izabrana, osobe u organizaciji mogu da prikažu datoteku ali ne mogu na njoj da prave izmene. Međutim, mogu i dalje da kopiraju ili preuzimaju datoteke.

 • Možda ćete moći da delite datoteke sa spoljnim korisnicima (osobama izvan vaše organizacije) tako što ćete ih pozvati kao „goste“ ili kreiranjem i objavljivanjem veza za goste. Ove veze su podrazumevano dostupne u usluzi Office 365, ali administratori mogu da onemoguće spoljno deljenje za sajtove. Za detalje, pogledajte članak Deljenje SharePoint datoteka ili fascikla.

Deljenje pomoću OneDrive aplikacija za mobilne uređaje

Informacije i pomoć potražite u člancima:

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Na mreži

Pronalaženje pomoći na mreži
Pogledajte još stranica podrške za OneDrive i OneDrive for Business.
Za OneDrive aplikaciju za mobilne uređaje, pogledajte članak Rešavanje problema sa OneDrive aplikacijom za mobilne uređaje.

Ikona „Podrška putem e-pošte“

Obratite se podršci putem e-pošte
Ako vam je i dalje potrebna pomoć, protresite mobilni uređaj dok ste u aplikaciji OneDrive ili pošaljite e-poruku OneDrive timu za podršku. Da biste se obratili OneDrive for Business podršci sa PC ili Mac računara, kliknite na ikonu OneDrive na sistemskoj traci poslova ili traci sa menijima, zatim izaberite stavke Više > Pošalji povratne informacije > Nešto mi se ne dopada.

OneDrive for Business Administratori takođe mogu da pogledaju OneDrive for Business Tech zajednicu, Pomoć za OneDrive for Business administratore ili da se obrate podršci za Office 365 za preduzeća.

Forumi Office 365 zajednice

Imate povratne informacije?
OneDrive UserVoice je mesto za predloge funkcija koje želite da dodamo u OneDrive. Iako ne možemo da garantujemo određene funkcije ili termine, odgovorićemo na svaki predlog sa najmanje 500 glasova.

Idite na OneDrive UserVoice.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×