Deljenje Excel 2007 radnih listova i KPI-ova pomoću instrument tabli

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Možete da koristite stranice kontrolne table da prikažete snimak podataka iz radnog lista Microsoft Office Excel 2007 prikazivanjem radnog lista u Microsoft Office Excel Web Access Veb segment na lokaciji Microsoft Office SharePoint Server 2007 . Kontrolnu tablu možete da prikažete indikatora ključnih performansi (KPI) da izmerite napredak koji je vaša organizacija ulaže ka njenim ciljevima. Lokacija centra za izveštavanje obezbeđuje alatke koje vam pomažu da kreirate, skladištenje i upravljanje izveštajima i stranice kontrolne table.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Saznajte više o kontrolne table i centar za izveštavanje

Pripremite se da biste dodali stavke kontrolne table

Kreiranje nove stranice kontrolne table

Deljenje programa Office Excel 2007 radnog lista na stranice kontrolne table

Dodavanje KPI-JA na stranicu kontrolne table

Objavite stranicu kontrolne table

Saznajte više o kontrolne table i centar za izveštavanje

Kontrolne table se koriste za komunikaciju statusa i na disk jedinicu radnju. Na kontrolnoj tabli Office SharePoint Server 2007 je predložak Veb stranicu koja vam omogućava da prikupite i prikazati informacije iz različitih izvora kao što su izveštaji, grafikone i KPI-ove.

Možete da kreirate stranicu kontrolne table pomoću različitih Web segmenata. Međutim, najbrži način kreiranja kontrolne table jeste da koristite predložak stranice kontrolne table koje je navedeno u centar za izveštavanje. Zatim možete da dodate ili brisanje stavki i Menjanje izgleda stranice kada ga kreirate.

Iako stranice kontrolne table mogu kreirati na bilo kojoj lokaciji, centar za izveštavanje lokacije je optimizovana za upravljanje i prikazivanje izveštaja i KPI-ove. To može da posluži kao centralnoj lokaciji tima, sektora ili organizacije da biste uskladištili, retreive, i izmenite svoje izveštaje.

Uz odgovarajuću dozvolu, bilo ko može da podesite centar za izveštavanje lokacijom sa bilo koje lokacije najvišeg nivoa u organizaciji. Pored toga, ako vam je dodeljena dozvola da biste dodali u biblioteku na lokaciji, možete da kreirate biblioteku izveštaja gde možete lako kreiranje, skladištenje i deljenje izveštaja i kontrolnih tabli. Na primer, možete da kreirate biblioteku izveštaja sa lokacije tima.

Podrazumevano matične stranice centar za izveštavanje ima veze ka uzorak stranice kontrolne table, uzorak podataka i uzorak KPI-ove. Ove informacije možete da pregledate pre nego što kreirate sopstvene kontrolne table. Centar za izveštavanje je unapred konfigurisane sa sledećim funkcijama:

 • Glavne verzije i međuverzije se prate tako da možete da pregledate promene ili da biste se vratili na prethodne verzije izveštaje i stranice.

 • Bezbednost radnih verzija stavki je uključena tako da samo korisnici sa dozvolom za uređivanje izveštaja može da vidi međuverzije.

 • Osnovni KPI konfiguracija gotova. To pojednostavljuje prikazivanja KPI-ovi na stranice kontrolne table tako što ćete automatski kreiranje KPI liste povezivanje liste na stranicu kontrolne table i dodavanje KPI Veb segmenta na stranicu.

Da biste pristupili centar za izveštavanje, na lokaciji najvišeg nivoa pomoću podrazumevanog navigacije, izaberite karticu Izveštaji . Da biste prikazali sve na kontrolnim tablama u centar za izveštavanje, na traci za brzo pokretanje izaberite stavku kontrolne table. Zatim, u meniju Prikaz izaberite stavku kontrolne table.

Komanda „Kontrolne table“ u meniju „Prikaz“

Svi koji imaju dozvolu za prikaz stranice kontrolne table možete prikazati ili vezu da biste ga sa druge lokacije.

Vrh stranice

Pripremite se da biste dodali stavke kontrolne table

Da biste koristili Microsoft Office Excel Web Access, morate koristiti verziju Excel 2007 koja dolazi uz Microsoft Office Professional Plus 2007 ili Microsoft Office Enterprise 2007. Pored toga, servera koji radi pod operativnim sistemom Office SharePoint Server 2007 morate imati Excel Services omogućena.

Da biste prikazali radne sveske na Office Excel 2007 na kontrolnu tablu, morate sačuvati radnu svesku u biblioteci dokumenata na SharePoint lokaciji i u biblioteku koja sadrži radnu svesku moraju biti definisani kao pouzdanu lokaciju za Excel Services. Da biste sačuvali radnu svesku u biblioteci dokumenata, morate dozvolu za doprinošenje lokacije koja je uključena u biblioteku.

Takođe možete prikazati radnu svesku koju ste vi ili neko drugi već sačuvali u biblioteci. Da biste to uradili, potrebna vam je dozvola za prikazivanje radne sveske.

Da biste uključili KPI-JA na kontrolnoj tabli, morate imati dozvolu da biste kreirali novi KPI liste ili da biste pristupili postojeće liste. Podrazumevano, članovi lokacije članovi SharePoint grupe može da uređuju stranice, ali ne mogu da kreiraju KPI liste. Da biste kreirali KPI liste, morate imati dozvolu za upravljanje listama. Podrazumevano, članovi lokacije SharePoint grupe vlasnika imati ovu dozvolu.

Dozvole i pouzdane lokacije najčešće postavlja administrator lokacije.

Kada kreirate na kontrolnoj tabli, možete da odaberete koliko izveštaja i KPI-ove koje želite na kontrolnoj tabli i kojem se oni pojavljuju na stranici. Nakon kreiranja stranice, možete ga prilagoditi dodavanjem i uklanjanje Veb segmente, promena rasporeda na i povezivanje i filtriranja Veb segmenata.

Vrh stranice

Kreiranje nove stranice kontrolne table

Možete da kreirate stranicu kontrolne table sa bilo koje lokacije na SharePoint lokaciji tako što ćete koristiti bilo koju kombinaciju Veb segmenata. Predložak stranice kontrolne table u centar za izveštavanje vam pomaže da kreirate stranicu tako što ćete dodati odgovarajuće Web segmenata i povezivanje KPI liste za vas. Iako možete da kreirate stranice kontrolne table na lokacijama osim centar za izveštavanje, Sledeća procedura objašnjava kako da kreirate stranicu počevši od centar za izveštavanje.

 1. U centar za izveštavanje, na traci za brzo pokretanje izaberite stavku kontrolne table.

 2. U meniju novo izaberite stavku Stranica kontrolne table.

  Komanda „Stranica instrument table“

 3. U polje Ime datoteke otkucajte ime datoteke za kontrolnu tablu. Ime datoteke postaje deo URL ADRESU stranice i pojavljuje se u naslovima i vezama lokacije.

 4. U polju Naslov stranice otkucajte ime stranice. Naslov se pojavljuje u naslovima i vezama za navigaciju lokacije.

 5. U polje Opis , imate opciju da otkucajte opis stranice. Opis se pojavljuje u koloni na listi biblioteke.

 6. U okviru Biblioteke dokumenata izaberite biblioteku gde želite da se skladište na stranici.

 7. U okviru fascikle izaberite fasciklu u biblioteku gde želite da biti uskladišten na stranici.

 8. U polju dodali vezu ka trenutni trake za navigaciju? odeljak, uradite nešto od sledećeg:

  • Ako ne želite vezu na stranici da biste se pojavljuju na traci za brzo pokretanje, izaberite opciju ne. Da dobijete na stranicu tako što ćete otići u biblioteku dokumenata u kojoj je uskladišten ili pomoću URL adrese stranice.

  • Da biste dodali veze na traci za brzo pokretanje, kliknite na dugme da, a zatim izaberite opciju sa liste. Veza će se pojaviti u okviru taj odeljak u traci za brzo pokretanje.

 9. U okviru raspored , izaberite opciju za broj Microsoft Office Excel Web AccessWeb segmenata i indikatore ključnih performansi koji želite i kako želite da se Uredi na stranici.

 10. U odeljku Indikatori ključnih performansi , odaberite neku od sledećih opcija.

Opcija

Opis

Automatsko kreiranje KPI liste za mene

Pravi i veze ka KPI liste u Veb segment KPI. Ovo je najbolja opcija da biste odabrali kada KPI liste nije već kreirana.

Dozvoli mi da biste izabrali postojeću listu KPI kasnije

Dodaje KPI Web segmenta na stranicu, ali ne povezivanje KPI liste sa Web segmenta. Koristite ovu opciju kada imate postojeće KPI liste da biste koristili u Veb segment.

Nemoj da dodaješ KPI liste ove kontrolne table

Kreira na kontrolnoj tabli sa nema KPI liste Veb segment. Odaberite ovu opciju kada budete znali da ne želite da prikažete KPI-OVE. Ako se predomislite, možete da ga dodate kasnije tako što ćete za uređivanje stranice i dodavanje KPI Veb segment.

Vrh stranice

Deljenje Office Excel 2007 radnog lista na stranice kontrolne table

Da biste delili na radnom listu Office Excel 2007 na stranice kontrolne table, radna sveska mora biti prvi put sačuvan u SharePoint biblioteci i zatim se dodaje Microsoft Office Excel Web Access Veb segment.

Napomena : Da biste koristili Microsoft Office Excel Web Access, morate koristiti verziju Excel 2007 koja dolazi uz Microsoft Office Professional Plus 2007 ili Office Enterprise 2007. Pored toga, servera koji radi pod operativnim sistemom Office SharePoint Server 2007 morate imati Excel Services omogućena.

Čuvanje radne sveske na SharePoint lokaciji

Ako radnu svesku koju želite da koristite nije već u SharePoint biblioteci, morate da objavite pomoću sistema Excel Services. Objavljivanje radne sveske pomoću usluge Excel Services je bolja opcija od otpremiti tako što ćete koristiti meni Otpremanje na SharePoint lokaciji. Kada koristite Excel Services objavljivanje radne sveske, možete da definišete delove radne sveske (kao što su pojedinačne radne listove, imenovani opsezi ili grafikoni) koje želite da Excel Services da biste prikazali u Microsoft Office Excel Web Access. Prikazivanjem samo određene delove radne sveske i korišćenjem Office SharePoint Server 2007 dozvola da biste zaštitili radne sveske od neovlašćenog pristupa, možete da ažurirate podatke u radnoj svesci poverljivim istovremeno omogućavajući ovlašćenim korisnicima da osvežite, ponovno izračunavanje i interakcija sa vidljivim podacima.

Takođe možete da definišete parametre. Parametar je jednom ćelije koju ste naveli pre objavljivanja na radnom listu. Ćelije mogu otkriti pomoću Microsoft Office Excel Web Access Veb segment. Korisnici mogu zatim unesite vrednosti u ćeliji i ponovno izračunavanje radne sveske za analizu podataka.

Napomena : Excel Services podržava sve Microsoft Office Excel opcije. Informacije o nepodržane funkcije, pogledajte veze u odeljku Takođe pogledajte .

Primer korišćen u sledećoj proceduri objavljuje radnu svesku u biblioteci Izveštaji lokacije „Centar za izveštaje“. Međutim, dok god vam je dodeljen nivo dozvole za doprinos, možete objavljivati na bilo kojoj SharePoint lokaciji.

 1. Otvorite radnu svesku koju želite da objavite pomoću sistema Excel Services. Ako planirate da definišete parametre, imenujte svaku ćeliju koju želite da korisnici mogu da koristite za unos.

 2. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , postavite pokazivač Objavi, a zatim izaberite stavku Excel Services u okviru distribuirajte dokument drugim osobama.

 3. U polju Ime datoteke unesite putanju do servera i ime datoteke. Na primer, da biste sačuvali datoteku Test.xlsx u biblioteci izveštaja na lokaciji „Centar za izveštaje“, na lokaciji najvišeg nivoa preduzeća Contoso, otkucajte: http://Contoso/Reports/ReportsLibrary/Test.xlsx.

  Važno : Ako kopirate i nalepite URL adresu za odredišnu SharePoint biblioteku direktno iz pregledača u okvir za ime datoteke, morate ukloniti dodatne znakove koji sprečavaju kopiranje datoteke u odredišnu biblioteku. U ovom primeru, dodatni znakovi u URL adresi su Obrasci/trenutni.aspx.

 4. Kliknite na dugme Excel Services opcije , a zatim odaberite željene opcije koje želite da koristite za prikazivanje radne sveske ili deo radne sveske u sistemu Excel Services.

 5. Da biste proverili da li se vidljive oblasti radne sveske ispravno prikazuju u pregledaču, potvrdite izbor u polju za potvrdu Otvori u tehnologiji Excel Services.

 6. Kliknite na dugme U redu, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

 7. U dijalogu Odaberite tip dokumenta , na listi Tip dokumenta izaberite izveštaj.

 8. Kliknite na dugme U redu .

 9. Osvežavanje na SharePoint lokaciju da biste prikazali koju ste poslednju otpremili dokument.

Prikažite radni list na kontrolnoj tabli

 1. Na stranici Kontrolna tabla gde želite da dodate na radnom listu, kliknite na dugme Radnje na lokaciji Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Uredi stranicu.

 2. U Microsoft Office Excel Web Access Web segmenta kojem želite da dodate na radnom listu, kliknite na dugme Uredi meni Veb segment Meni Veb segmenta i izaberite stavku Izmeni deljeni Veb segment.

 3. U oknu sa alatkama Microsoft Office Excel Web Access , u okviru radne sveske, izaberite stavku kliknite na vezu Dugme „Graditelj“ i zatim koristite dijalog kliknite na vezu da biste pronašli radnu svesku.

 4. Da biste prikazali samo deo radnog lista, izvršite neku od sledećih radnji:

Opcija

Opis

Imenovana stavka

Kliknite na dugme Dugme „Graditelj“ i u okviru Tekstualne stavke otkucajte ime za opseg ćelija koje ste definisali u radnom listu. Veb segment prikazuje samo ovaj opseg.

Redovi

Otkucajte broj redova radnog lista ili imenovani opseg koji želite da prikažete. Na primer, ako otkucate broj 5, pojaviće se prvih pet redova radnog lista ili imenovanog opsega.

Kolone

Otkucajte broj kolona radnog lista ili imenovani opseg koji želite da prikažete. Na primer, ako otkucate broj 5, pojaviće se prvih pet kolona radnog lista ili imenovanog opsega.

Veze ka više informacija o korišćenju Microsoft Office Excel Web Access Veb segment u odeljku Takođe pogledajte .

Vrh stranice

Dodavanje KPI-JA na stranicu kontrolne table

KPI-a je vizuelni signal koji obeležava napredovanje cilja.

Kako dodati KPI-OVE stranice kontrolne table zavisi od toga da li predložak kontrolne table da biste automatski kreirali KPI liste za vas ili želite da izaberete postojeće KPI liste.

Odaberite jednu od sledeće dve procedure, u zavisnosti od opcija koje ste izabrali u predložak kontrolne table.

Dodajte novi KPI pomoću automatski kreirano KPI liste

Kada odaberete opciju u predlošku kontrolne table za automatsko kreiranje KPI liste, sačuvate nekoliko koraka koje morate da izvršite ako treba da dodate Veb segment KPI-JA na praznu stranicu sa Veb segmentima. Korišćenjem predloška kontrolne table, KPI liste automatski se kreira i povezane sa stranice. Pored toga, Veb segment se dodaje na stranicu za vas.

Sledeći korak je da biste odabrali tip KPI koji želite i da ga dodate u KPI liste. Ovo možete obaviti iz KPI Web segmenta na stranici Kontrolna tabla.

 1. Na traci sa alatkama KPI Web segmenta kliknite na strelicu pored stavke novo.

 2. Izaberite jedan od sledećih tipova KPI indikatora, u zavisnosti od toga gde se nalaze podaci za KPI indikator.

Izaberite ovu opciju:

Kada je izvor podataka

Indikator koji koristi podatke iz SharePoint liste

SharePoint lista koja sadrži stavke iz koje želite da kreirate agregatnu vrednost, kao što su sum, minimalno ili maksimalno. Pre nego što podesite KPI, proverite da li na SharePoint listi već nalazi u prikaz koji želite da koristite. Prvo morate da prikažete odgovarajuće kolone u redosledu za KPI-JA za rad.

Indikator koji koristi podatke iz Excel radne sveske

Excel radnu svesku u kojoj se izračunava KPI.

Indikator koji koristi podatke sa platforme SQL Server 2005 Analysis Services

SQL Server 2005 Analysis Services kocka.

Indikator koji koristi ručno unete informacije

Informacije koje se ne nalazi na sistem i samim tim je unet ručno.

 1. Na stranici Novi indikator , uradite nešto od sledećeg, u zavisnosti od tipa KPI koju ste izabrali u koraku 2.

Za ovaj KPI indikator

Postupite na sledeći način:

Indikator koji koristi podatke iz SharePoint liste

 1. U polje Ime upišite ime indikatora, a u polje Opis upišite opis ako želite.

 2. U polju Komentari otkucajte tekst da biste pomogli drugima koji prikazujete KPI da razumete šta ona predstavlja.

 3. U okviru SharePoint lista i prikaz, u polje URL adresa liste unesite URL adresu liste ili biblioteke.

  Napomena : 

  • Ako ne znate URL ADRESU za Microsoft Office datoteku sa podacima za povezivanje (.odc), kliknite na dugme Pregledaj da biste otvorili dijalog kliknite na vezu , a zatim idite .odc datoteka.

  • SharePoint lista ili biblioteka moraju biti u istoj kolekcija lokacija.

 4. U prikazu, izaberite prikaz koji sadrži stavke koje želite da koristite u KPI.

 5. Iz liste Izračunavanje vrednosti izaberite neki od sledećih načina za izračunavanje cilja KPI indikatora:

  • Broj stavki liste u prikazu      Ukupan broj stavki u listi.

  • Procenat stavki liste u prikazu tamo gde      Izračunavanje koje poredi vrednost tipa sadržaja koji se nalazi u najmanje jednoj, a najviše u pet kolona u listi.

  • Izračunavanje pomoću svih stavki liste u prikazu      Izračunava Ukupnu vrednost, Prosek, Maksimum ili Minimum brojčane kolone iz liste.

   Napomena : Izračunavanje pomoću svih stavki liste u prikazu opcija je dostupna samo ako vaša lista sadrži numeričko polje.

Indikator koji koristi podatke iz Excel radne sveske

 1. U polje Ime upišite ime indikatora, a u polje Opis upišite opis ako želite.

 2. U polju Komentari otkucajte tekst da biste pomogli drugima koji prikazujete KPI da razumete šta ona predstavlja.

 3. U polje URL adresa radne sveske unesite lokaciju radne sveske.

  Napomene : 

  • Ako ne znate URL ADRESU radne sveske, kliknite na dugme Pregledaj Slika dugmeta da biste otvorili dijalog kliknite na vezu , a zatim idite do datoteke.

  • URL adresa mora biti relativna u odnosu na trenutnu lokaciju.

 4. U Adresu ćelije za vrednost indikatora, otkucajte broj radne sveske iza kojeg sledi znak uzvika, a zatim adresu ćelije lokaciju na radnom listu za KPI. Na primer, ako je indikator u ćeliji D15 na radnom listu 1, otkucajte List1! D15. U suprotnom, koristite imenovani opseg.

Indikator koji koristi podatke sa platforme SQL Server 2005 Analysis Services

 1. U okviru Podatke za povezivanje unesite URL ADRESU kojoj se nalazi .odc datoteka.

  Napomena : Ukoliko ne znate URL adresu .odc datoteke, kliknite na dugme Potraži da biste otvorili dijalog Izaberite vezu, a zatim potražite .odc datoteku.

 2. U okviru Prikaži samo KPI indikatore iz fascikle za prikaz izaberite fasciklu za prikaz u Analysis Services bazi podataka koja sadrži KPI indikator.

 3. U okviru KPI liste izaberite KPI koji želite, kao što su Ukupnog prihoda ili Average margina profita.

 4. Potvrdite izbor Uključi podređene indikatore da biste prikazali sve podređene indikatore za izabrani KPI indikator.

 5. U polje Ime upišite ime indikatora, a u polje Opis upišite opis ako želite.

 6. U polju Komentari otkucajte tekst da biste pomogli drugima koji prikazujete KPI da razumete šta ona predstavlja.

Indikator koji koristi ručno unete informacije

 1. U polja Ime i Opis upišite ime indikatora i ako to želite, njegov opis.

 2. U polju Komentari otkucajte tekst da biste pomogli drugima koji prikazujete KPI da razumete šta ona predstavlja.

 3. Upišite brojčanu vrednost vašeg dosadašnjeg napretka.

 1. U odeljku Pravila za ikone statusa , na listi su bolje vrednosti , izaberite veće ili manje koji ukazuju na to koji opseg brojeva će biti zeleno.

 2. U polja upišite vrednosti za indikatore statusa. Na primer, da biste pratili procenat minimalnog završetka za skup zadataka, zeleni indikator možete da postavite na ciljnu vrednost, a vrednost upozorenja na vrednost koja je za 1 manja od ciljne vrednosti. U tom slučaju, ako želite da vidite kad će procenat minimalnog završetka pasti ispod 25 procenata, postavite zeleni indikator na 25, a žuti indikator na 24.

  Napomena : Pravila za ikone statusa za KPI Indikator koji koristi podatke sa platforme SQL Server 2005 Analysis Services unapred zadaje analitičar baza podataka.

Dodavanje postojeće KPI na stranicu kontrolne table

Kada kreirate kontrolne table korišćenjem predloška, kasnije možete da izaberete postojeće KPI. Ova opcija postavlja KPI Web segmenta na stranici Kontrolna tabla i zatim vam omogućava da koristite okno sa alatkama Veb segment da biste izabrali KPI listu koju želite da prikažete. Morate imati dozvolu za pristup KPI liste da biste je koristili u Veb segmentu.

 1. Da biste dodali KPI lista u Veb segment u Web segmentu, kliknite na dugme Otvori okno sa alatkama.

 2. U okviru sa Listom indikator kliknite na dugme Pregledaj Slika dugmeta da biste pronašli KPI listu koju želite da prikažete.

 3. U dijalogu kliknite na vezu kliknite dvaput na naslov KPI listu koju želite da koristite.

 4. Kliknite na dugme u redu da biste zatvorili okno sa alatkama.

Veze ka više informacija o radu sa KPI-ove u odeljku Takođe pogledajte .

Vrh stranice

Objavite stranicu kontrolne table

Kao što je većina Web stranice u Office SharePoint Server 2007stranice kontrolne table koristi sistem prijavljivanja i odjavljivanja da biste se uverili da je samo jedna osoba uređuje stranice u trenutku i kreiranje verzija funkcija koja pomaže da pratite promene na stranici. Da biste na kontrolnoj tabli vidljivi drugim osobama, morate da je objavite. U nekim slučajevima, stranice mora da odobri druge osobe u vašoj organizaciji pre objavljivanja.

Sledeća procedura pretpostavlja da vam je dodeljena dozvola da objavite stranicu sa kontrolnom tablom i da stranice ne mora da odobri redaktora. Veze ka više informacija o stranica za objavljivanje u odeljku Takođe pogledajte .

Uradite sledeće:

Za

Postupite na sledeći način:

Čuvanje stranice, ali ne dozvolite drugima da biste ga uredili. Ovo vam omogućava da se vratite na stranicu i uredite ga kasnije bez deljenje vaše radne verzije sa drugima.

Na traci sa alatkama za uređivanje stranice, izaberite stavku stranica, a zatim izaberite Sačuvaj i zaustavi uređivanje.

Sačuvajte stranicu i dozvolili drugim osobama da biste ga uredili. Ova opcija je korisna kada imate članovima tima sa kojima sarađujete i želite da biste videli ili izmenili radne verzije stranice.

Na traci sa alatkama za uređivanje stranice, kliknite na dugme Prijavi se u deljenu radnu verziju.

Objavljivanje stranice da biste dozvolili da svako ko ima dozvole da biste ga prikazali.

Na traci sa alatkama za uređivanje stranice, kliknite na dugme Objavi.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×