Definisanje opsega za pretrage

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Da se fokusirate pretrage na određene lokacije ili sadržaj, krajnji korisnici izaberite opsega sa spiska opseg pored polja za pretragu . Oni možete odabrati Svim lokacijama da biste pretražili sve dostupne lokacije, ili izaberite drugi opseg da biste ograničili njihove pretrage na određene lokacije ili sadržaj označene određenog svojstva vrednosti. Na primer, upit na opseg Ovu lokaciju (ako je dostupno) biće reči za pretragu na trenutnoj lokaciji i njenim podlokacijama.

Podrazumevani opsega kao što su Sve lokacije i osobe su definisani na nivou dobavljača deljenih usluga. Pored toga, administrator sa deljenim uslugama administracija dozvole možete da definišete prilagođenih opsega. Bilo koji opseg definisani na nivou deljene dobavljača usluga je pristupačni svim kolekcijama lokacija. Administrator kolekcije lokacija možete da kopirate deljen, izmenite tu kopiju ili da ga koristite kao-je i dodavanje prilagođenih opsega za upotrebu u kolekciji lokacija. Opsezi mogu da sadrže drugih opsega po potrebi. Administrator kolekcije lokacija i kreira opseg grupe prikaz, a raspoređuje opsega u okviru njih, tako da vlasnici lokacija možete da primenite ih da biste izmenili instance spiska opseg za polja za pretragu na svojim stranicama.

Napomena: Podrazumevano je skrivena birač opsege na stranici Napredne pretrage . Međutim, administrator sa dozvolom za uređivanje sa stranicom napredne pretrage možete da izmenite napredne pretrage Veb segment da biste prikazali njen listi opsega i dodelite grupe za popunjavanje ga sa opsezi za prikaz.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Planiranje opsega

Prikazivanje prikaz opsega stranice

Definisanje ili uredili opseg pretrage

Dodavanje ili uređivanje pravilima opsega

Brisanje opsega ili pravilima opsega

Konfigurisanje grupe za prikaz opsega

Dodelite grupe za prikaz opsega liste

Planiranje opsega

Administrator definiše opsege tako da korisnici mogu da fokusiraju pretrage na određene lokacije i sadržaj. Prilikom definisanja opsega, možete da kombinujete pravila lokacije sa pravilima svojstva da biste ograničili pretrage po svojoj želji. Na primer, opseg može usmeriti upit na određene lokacije ili na dokumente označene određenim vrednostima svojstva.

Napomena: Vrednosti svojstava možete učiniti dostupnim na pretrage pomoću funkcije upravljanih svojstava u koji su mapirana svojstva određeni sadržaj. Pojavljuje se lista upravljanih svojstava koja može da se koristi u opsezima u odeljku Svojstva upita za kreiranje opsega stranica i uređivanje opseg stranica. Za više informacija pogledajte odeljak kasnije Dodavanje ili uređivanje pravila opsega.

Vrh stranice

Prikazivanje stranice „Prikaz opsega“

Da biste pristupili stranici „Prikaz opsega“ kako biste dodali ili izmenili opsege i grupe za prikaz opsega, potrebno je da imate dozvole administratora kolekcije lokacija.

 1. Prijavite se na matičnu stranicu lokacije najvišeg nivoa sa dozvolama administratora kolekcije lokacija.

 2. U meniju Radnje na lokaciji , izaberite stavku Postavke lokacije, a zatim odaberite stavku Izmeni sve postavke lokacije.

 3. Na stranici "Postavke lokacije", u odeljku Administracija kolekcije lokacija , kliknite na dugme Opsezi pretrage. Pojavljuje se prikaz opsega stranica.

 4. Da biste definisali novi opseg pretrage, kliknite na dugme Novi opseg, a zatim pratite korake u sledećem odeljku, Definiši opseg pretrage.

  Da biste uredili pravila za postojeći opseg, kliknite na vezu Dodavanje pravila za opseg pretrage, a zatim pratite korake u odeljku kasnije Dodavanje ili uređivanje pravila opsega.

  Za definisanje prilagođenog prikaza grupe i raspoređivanje opsega u njemu, kliknite na dugme Nova grupa za prikaz, a zatim pratite korake u dolenavedenom odeljku Konfigurisanje opseg prikazali grupe.

Vrh stranice

Definisanje ili uređivanje opsega

Opsezi omogućavaju da fokus pretrage na određene lokacije ili materijal. Administrator sa administrator kolekcije lokacija dozvole možete da kopirate deljen i izmenite da kopirate, a takođe možete da dodate prilagođene opsege za korišćenje u kolekciji lokacija.

Kada dodate prilagođeni opseg za kolekciju lokacija, to može biti korisno da biste započeli kopiranjem postojećeg opsega kao što su sve lokacijei zatim dodate pravila koja navedete lokacija, tipova sadržaja ili vrednosti imovine. Kombinovanje i prilagođavanje više pravila, možete da dizajnirate opsezi za kolekciju lokacija koje obezbeđuju usmerene pretrage prilagođene potrebe određene radne grupe.

 1. Pratite korake u prethodnom odeljku prikaza na prikaz opsega stranica.

 2. Kliknite na dugme Novi opseg da biste prikazali stranicu kreiranje opsega.

  Ili kliknite na ime postojećeg opsega da biste prikazali stranicu svojstva i pravila opsega. Izaberite stavku Promeni postavke opsega da biste prikazali stranicu uređivanje opsega.

 3. U polju Naslov otkucajte reč, ime, skraćenicu ili kratku frazu koju želite da prikažete na listi Opsezi.

 4. U polje Opis objasnite namenu za opseg. Ovo je opcionalni opis, za referencu i vlasnici lokacija, i ne prikazuje krajnjim korisnicima.

 5. U odeljku Prikaz grupa , odaberite gde želite da biste prikazali ovaj opseg, na primer Padajuću listu pretraga.

 6. U odeljku odredišna stranica sa rezultatima, odaberite da li želite da prikažete rezultate iz ovog opsega pretrage na podrazumevana stranica sa rezultatima pretrage ili na drugi Veb stranicu. Da biste koristili stranice sa rezultatima različite pretrage, izaberite odredi drugu stranicu za pretraživanje ovog opsegai otkucajte Veb adresu za druge postojeće stranice sa rezultatima u polju odredišna stranica sa rezultatima (na primer, http://site/subsite/folder/ NameOfCustomResultsPage.aspx).

 7. Kliknite na dugme u redu da biste sačuvali opsega i vratili se na stranicu za Prikaz opsega .

  Da biste dodali pravila opsega, kliknite na dugme Dodaj pravila pored imena opsega, a zatim pratite korake u sledećem odeljku Dodavanje ili uređivanje pravila opsega.

Vrh stranice

Dodavanje ili uređivanje pravila opsega

Pravila opsega definišu sadržaja koji je povezan sa opsega tako što ćete navesti lokacije, svojstva ili izvore sadržaja koje su uključene u opseg ili isključene iz opsega.

 1. Pratite korake u prethodnom odeljku prikaza na prikaz opsega stranica.

 2. U koloni Status ažuriranja,kliknite na vezu Dodaj pravila pored imena opsega. Pojavljuje se Dodaj pravilo opseg stranica.

  Ili kliknite na ime opsega da biste prikazali stranicu svojstva i pravila opsega. Zatim, u odeljku pravila izaberite stavku postojećeg pravila da biste prikazali stranicu "Uređivanje pravila opseg".

 3. U odeljku Tip pravila opsega na stranici izbor tipa pravila. Opcije su Veb adresu, Svojstvo upitaili Sav sadržaj.

  • Da biste uključili ili isključili lokaciju, odaberite opciju Veb adresa i otkucajte lokaciju u jednom od polja. (Da biste pravila primenili na više lokacija, definišite posebno pravilo za svaku lokaciju.)

   Ako otkucate putanju u polju Fascikla (na primer, http://site/subsite/folder), pravilo će se primeniti samo na stavke koje se nalaze u okviru fascikle označeno i njene potfascikle.

   Ako otkucate ime hosta u polju Ime hosta, pravilo će se primeniti na stavke koje se nalaze bilo gde na tom hostu.

   Ako otkucate ime domena u okviru domen ili poddomen , pravilo će se primeniti na sve stavke koje se nalaze u okviru tog domena.

  • Da biste uključili ili isključili sadržaj koji se nalazi pretraživanjem na vrednosti dodeljene upravljano svojstvo, odaberite stavku Svojstva upita. Izaberite svojstvo i otkucajte vrednost. (Da biste primenili pravila više svojstava ili vrednosti, definišite odvojene pravila za svaku postavku svojstva).

   Napomena: Upravljana svojstva su dostupne za upotrebu u opsezima administrator sa dozvolama za administraciju deljenih usluga.

  • Da biste kreirali opseg koji uključuje sve što je popisao izvor podataka pod imenom lokalne Office SharePoint Server lokacije, u okviru Tip pravila opsega odaberite stavku Izvor sadržaja, a zatim u okviru Izvor sadržaja izaberite stavku Lokalne Office SharePoint Server lokacije.

  • Da biste pravilo primenili na celokupan sadržaj sa svih lokacija obuhvaćenih indeksom pretrage, odaberite opciju Sav sadržaj.

 4. Izaberite stavku Ponašanje da biste odabrali način na koji će se ovo pravilo kombinovati sa ostalim pravilima u cilju definisanja opsega. Odaberite stavke Uključivanje za pravilo „OR“, Izuzimanje za pravilo „AND NOT“ ili Zahtevanje za pravilo „AND“.

 5. Kliknite na dugme u redu da biste primenili pravilo.

  Napomena: Opsezi pretrage i njihovim pravilima prevedene na raspored koji se podešava automatski na osnovu učestalosti prošle ažuriranja. Administrator možete da podesite da se izvrši ručno ažuriranje opsega. Novi opseg se neće pojaviti na listi opseg Za pretragu do kada ga pokrene po prvi put.

Vrh stranice

Brisanje opsega ili pravila opsega

Da biste izbrisali opsege ili pravilima opsega, pratite korake u prethodnom odeljku prikaza na prikaz opsega stranica. Zatim izvršite sledeće korake:

Brisanje opsega

 1. Pomerite pokazivač miša iznad imena opsega na stranici "prikaz opsega" i razvijanje menija koji se pojavljuje odaberite stavku Izbriši.

 2. Kada budete upitani da potvrdite, kliknite na dugme u redu.

Brisanje pravila opsega

 1. Na stranici „Prikaz opsega“ premestite kursor na ime opsega, razvijte meni koji se pojavljuje i odaberite stavku Uredi svojstva i pravila. Na taj način se prikazuje stranica „Svojstva i pravila opsega“.

 2. Da biste izbrisali pojedinačno pravilo opsega:

  1. Na stranici „Svojstva i pravila opsega“ izaberite ime pravila.

  2. Na dnu stranice „Uređivanje pravila opsega“ kliknite na dugme Izbriši.

 3. Da biste izbrisali sva pravila za opseg:

  1. U odeljku pravila opsega svojstava i pravila za stranicu, kliknite na dugme Izbriši sva pravila.

Vrh stranice

Konfigurisanje grupa za prikaz opsega

Prikaz grupe se koriste za dodeljivanje opsezi za pretraživanje polja. Za određenu lokaciju kolekciju, administrator sa dozvolama administratora kolekcije lokacija možete da kreirate nova grupa za prikaz opsega i raspoređivanje opsega unutar njega ili dodajte opsezi postojećeg prikaza grupe. Vlasnik lokacije možete da dodate polje grupi prikaz na listu opsega pretrage na lokaciji, što omogućava korisnicima da uradite još fokusirane pretrage.

Kreiranje ili uređivanje grupa za prikaz opsega

Da biste omogućili vlasnika lokacije da biste promenili opsezima koje su dostupne sa spiska opseg pored polje za pretragu , administrator kolekcije lokacija možete da izmenite postojeće grupe za prikaz ili napravite nove grupe za prikaz i rasporedite opsega u okviru njih.

 1. Pratite korake u prethodnom odeljku prikaza na prikaz opsega stranica.

 2. Izaberite stavku Nova grupa za prikaz da biste prikazali stranicu „Kreiranje grupe za prikaz opsega“.

  Ili kliknite na ime postojeće grupe prikaz da biste prikazali stranicu Uređivanje grupa za prikaz opsega.

 3. Na izabranoj stranici otkucajte naslov koji će pomoći vlasnicima lokacija da identifikuju grupu za prikaz.

 4. Otkucajte Opis koji objašnjava opsezi navedene u ovoj grupi prikaza, i gde ovim izborima mogu biti korisni. Ovo je opcionalni opis, za referencu i vlasnici lokacija, i ne prikazuje krajnjim korisnicima.

 5. U odeljku Opsezi potvrdite izbor u polju za potvrdu pored svakog opsega koji želite da uključite u grupu za prikaz.

 6. Koristite listu Pozicija od vrha da biste prilagodili raspored opsega unutar grupe za prikaz.

 7. Na listi Podrazumevani opseg Odaberite opseg ili opsezi koji će se prikazati na listi, a koji će se pretražuje podrazumevano ako korisnik ne izabere različite opsege.

 8. Kliknite na dugme U redu da biste završili kreiranje nove grupe za prikaz.

Uključivanje opsega u grupe za prikaz

Opseg se može dodati u postojeće grupe za prikaz sa stranice „Uređivanje opsega“.

 1. Pratite korake u prethodnom odeljku prikaza na prikaz opsega stranica.

 2. Kliknite na ime opsega da biste prikazali stranicu svojstva i pravila opsega.

 3. Na stranici „Svojstva i pravila opsega“, u odeljku Postavke opsega izaberite stavku Promeni postavke opsega.

 4. Na stranici uređivanje opsega, u odeljku Prikaz grupa izaberite grupe za prikaz koji uključuju ovaj opseg i opozovite izbor u bilo koji neće biti.

 5. Kliknite na dugme U redu da biste sačuvali promene.

Vrh stranice

Dodeljivanje grupe za prikaz listi opsega

Dodavanje grupe za prikaz na listu opsega u polje za pretragu da učinite opsega korisnici lokacije.

 1. Prijavite se na matičnu stranicu lokacije.

  Napomena: Administrator sa dozvolama administratora kolekcije lokacije može da izmeni svaku Veb lokaciju u okviru kolekcije lokacija. Vlasnik lokacije može da izmeni sve stranice na jednoj lokaciji.

 2. Prikazivanje stranica koja sadrži spiska opseg koji želite da izmenite. Razvijte njegove meni Radnje na lokaciji i odaberite stavku Uredi stranicu.

 3. Premeštanje kursora u Veb segment, razvijte njegove meni " Uređivanje " i odaberite stavku Izmeni deljeni Veb segment.

 4. U oknu sa alatkama Polje za pretragu kliknite na znak plus (+) da biste razvili odeljak Razno.

 5. Pomerite se do polje Grupa za prikaz opsega , otkucajte ime grupe za prikaz koji će pružaju opsega za ovu listu opsega, a zatim kliknite na dugme Primeni.

 6. Kliknite na dugme u redu da biste zatvorili okno sa alatkama.

 7. Ako vaša uloga dozvoljava da napravite novi opseg prikaže grupu dostupna odmah, kliknite na dugme Objavi. Da biste napravili izmenjena Veb segmentu redigovanje prvi put, kliknite na dugme Prijavi u deljenu radnu verziju.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×