Da li mi je potreban jezički paket ili jezički interfejs paket?

Evo opštih informacija o tome šta su jezički paket i jezički interfejs paket (LIP). Za specifičnija pitanja o tome kad da ih koristite, pogledajte dolenavedene tabele.

Jezički paket omogućava da vidite stavke menija, komande i kartice, kao i da koristite pomoć i alatke za proveru, kao što su kontrolor pravopisa, kontrolor gramatike i rečnik sinonima, na drugim jezicima. Jezički paket takođe obuhvata alatke za engleski i prateće jezike. Na primer, ako ste kupili verziju sistema Microsoft Office na španskom, on obuhvata španski jezički paket, kao i alatke za proveru za španski, baskijski, katalonski, engleski, francuski, galicijski i portugalski (brazilska varijanta). Da biste videli šta ste instalirali, pogledajte odeljak Provera jezičkih paketa instaliranih na računaru. Ili, da biste kupili jezički paket, pogledajte članak Kupovina Office 2013 jezičkog paketa ili Kupovina Office 2010 jezičkog paketa.

Jezički interfejs paketi (LIP) omogućavaju da promenite jezik prikaza za programe Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint i Word, kao i da koristite rečnik i neke alatke za proveru na jeziku LIP paketa. Dostupne alatke razlikuju se od jezika do jezika, ali u najmanju ruku obuhvataju rečnik za proveru pravopisa koji je moguće koristiti zajedno sa instaliranom verzijom Office programa. LIP paketi mogu se besplatno preuzeti sa veb stranice Preuzimanja Office jezičkih interfejs paketa (LIP).

Jezički paketi

Ako želite da uradite ovo:

Da li je potreban jezički paket?

Samo otkucate i uredite tekst na drugom jeziku.

Ne želite da koristite alatke za proveru kao što su kontrolor pravopisa ili kontrolor gramatike i ne želite da vidite menije ili pomoć na drugom jeziku.

Ne.

Da biste promenili jezik unosa na tastaturi, pogledajte članak Omogućavanje rasporeda tastera na tastaturi za različite jezike.

Otkucate i uredite tekst na drugom jeziku i koristite alatke za proveru kao što su kontrolor pravopisa i kontrolor gramatike.

Ne, ako Office uključuje alatke za proveru za jezike koje želite da koristite.

Da biste saznali kako da prilagodite računar da koristi drugi jezik, pogledajte članak Korak po korak: priprema računara za kucanje i uređivanje teksta na drugom jeziku.

Da, ako vaša verzija sistema Office ne uključuje alatke za proveru za jezike koje želite da koristite.

Kupovina Office 2010 jezičkog paketa

Kupovina Office 2013 jezičkog paketa

Vidite elemente za prikaz kao što su komande, meniji kartica i dijalozi na drugom jeziku.

Da ili je potrebno da preuzmete jezički interfejs paket.

Kupovina Office 2010 jezičkog paketa

Kupovina Office 2013 jezičkog paketa

Vidite pomoć na drugom jeziku.

Da ili će možda biti potrebno da preuzmete jezički interfejs paket.

Kupovina Office 2010 jezičkog paketa

Kupovina Office 2013 jezičkog paketa

Provera jezičkih paketa instaliranih na računaru

  1. Otvorite neki Office program, na primer Word.

  2. Izaberite stavke Datoteka > Opcije > Jezik.

  3. Ako u dijalogu Podešavanje željenih opcija jezika u sistemu Office, na listi Provera (pravopis, gramatika), pored željenog jezika vidite ikonu Pravopis i gramatika Slika dugmeta, taj jezički paket je instaliran.

Vrh stranice

Jezički interfejs paketi

Morate instalirati verziju LIP paketa koja se podudara sa vašom verzijom sistema Office. Na primer, ako koristite Office 2013, morate da instalirate Office 2013 LIP paket. Verzija 2010 jezičkog interfejs paketa ne radi sa Office 2013 programima. Na primer, ako imate instaliranu verziju sistema Office sa španskim jezikom kao primarnim, a želite da vidite korisnički interfejs i budete u mogućnosti da uređujete dokumente na katalonskom, možete da preuzmete i instalirate LIP paket za katalonski koji će korisnički interfejs promeniti u katalonski.

Pogledajte članak Preuzimanje, instaliranje, konfigurisanje ili deinstaliranje jezičkog interfejs paketa za Microsoft Office da biste dobili informacije o tome gde da preuzmete i kako da instalirate i konfigurišete ili deinstalirate softver za jezičke interfejs pakete.

Ako želite da uradite ovo:

Da li je potreban jezički interfejs paket?

Vidite komande, menije kartica i dijaloge na drugom jeziku.

Da, ili možete da kupite jezički paket.

Preuzimanje jezičkog interfejs paketa

Vidite pomoć na drugom jeziku.

Da, ili možete da kupite jezički paket.

Preuzimanje jezičkog interfejs paketa

Vrh stranice

Primenjuje se na: Visio 2013, Office Shared 2013, Access 2013, Access 2010, Excel 2013, Excel 2010, InfoPath 2013, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2013, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2013, Publisher 2010, Visio 2016 Preview, Visio 2010, Word 2013, Word 2010, Project 2010 Standard, Visio Standard 2010, OneNote 2013, PowerPoint 2013, Project Professional 2013, Project 2013 StandardDa li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi podrške

Promeni jezik