Brzi start: kreiranje makroa

Ako ponavljate izvršavanje nekih zadataka u programu Microsoft Excel, možete zapisati makro da biste te zadatke automatizovali. Makro je skup radnji koje možete pokrenuti neograničen broj puta. Pri kreiranju makroa, zapisujete klikove mišem i pritiske na tastere. Nakon što kreirate makro, možete ga urediti da biste uneli manje promene u načinu njegovog funkcionisanja.

Pretpostavimo da svakog meseca kreirate izveštaj za računovodstvenog menadžera. Imena kupaca sa neplaćenim računima želite da oblikujete crvenom bojom i takođe da primenite oblikovanje sa podebljanim slovima. Možete kreirati, a nakon toga i pokrenuti makro da biste brzo primenili ove promene u oblikovanju na ćelije koje izaberete.

Kako?

Slika ikone

Pre zapisivanja makroa    

Uverite se da je na traci vidljiva kartica Projektovanje. Kartica Projektovanje podrazumevano nije vidljiva, tako da treba da izvršite sledeće radnje:

  1. Izaberite karticu Datoteka, izaberite stavku Opcije, a zatim izaberite kategoriju Prilagođavanje trake.

  2. U okviru Prilagođavanje trake, sa liste Glavne kartice izaberite stavku Projektovanje i kliknite na dugme U redu.

Slika ikone

Zapisivanje makroa    

  1. Na kartici Projektovanje, u grupi Kôd kliknite na dugme Zapiši makro i kliknite na dugme U redu da biste pokrenuli zapisivanje.

    Komanda „Zapiši makro“ u grupi „Kôd“ na kartici „Projektovanje“

  2. Izvršite neke radnje u radnom listu, kao što je kucanje određenog teksta, izbor nekih kolona ili redova ili popunjavanje nekih podataka.

  3. Na kartici Projektovanje, u grupi Kôd kliknite na dugme Zaustavi zapisivanje.

    Komanda „Zaustavi zapisivanje“ u grupi „Kôd“ na kartici „Projektovanje“

Slika ikone

Detaljnije istražite makro i eksperimentišite    

Možete naučiti ponešto o programskom jeziku Visual Basic tako što ćete urediti makro koji ste zapisali.

Da biste uredili makro, na kartici Projektovanje, u grupi Kôd kliknite na dugme Makroi, izaberite ime makroa koji ste zapisali i izaberite stavku Uredi. Na taj način će se pokrenuti Visual Basic Editor.

Pregledajte kôd i pogledajte kako radnje koje ste zapisali izgledaju u vidu koda. Neki delovi koda će vam verovatno biti jasni, dok neki delovi mogu biti pomalo nepoznati.

Eksperimentišite sa kodom, zatvorite Visual Basic Editor i ponovo pokrenite makro. Ovog puta pogledajte da li će se desiti nešto drugo.

Savet    Office.com se neprestano ažurira novim sadržajem, uključujući članke „Kako da...“, video zapise i kurseve. Ako se na dnu prikazivača pomoći nalazi oznaka Van mreže, a povezani ste sa Internetom, izaberite stavku Van mreže i kliknite na dugme Prikaži sadržaj sa lokacije Office.com. Ili posetite matičnu stranicu Excel pomoći i članaka „Kako da...“ na lokaciji Office.com.

Vrh stranice

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×