Brzi start: Korišćenje trenutnih poruka i prisutnosti

Ovaj Brzi start prikazuje osnovne zadatke za komunikaciju koja se ostvaruje pomoću komunikacionog softvera Microsoft® Lync™ 2010. On objašnjava kako se Lync 2010 koristi za jednostavnu interakciju i saradnju sa osobama na radnom mestu.

Izaberite neku od sledećih mogućnosti:

Prijavljivanje i prvi koraci

Personalizovanje kontakt informacija

Menjanje postavki slike

Sakrivanje slika kontakata

Sakrivanje ili menjanje svoje slike

Pravljenje spiska kontakata

Stupanje u kontakt putem trenutnih poruka

Pregled istorije razgovora preko trenutnih poruka

Prijavljivanje i prvi koraci

Ako ste već prijavljeni na mrežu vaše organizacije, prijavite se na Lync na sledeći način:

 1. Na Windows® traci zadataka kliknite na dugmeStart, izaberite Svi programi, zatim Microsoft Lync pa onda Microsoft Lync 2010. Kada se otvori glavni prozor programa Lync, ako vidite svoje ime i status prisutnosti to znači da ste prijavljeni.

 2. Kliknite na meni dostupnosti ispod svog imena, a zatim kliknite na status prisutnosti ili na opciju Vrati prethodnu postavku statusa kako biste dozvolili programu Lync da ga postavi automatski, na osnovu vaše aktivnosti i Microsoft® Outlook® kalendara.

Lync status prisutnosti

Sledeća tabela opisuje sve indikatore statusa prisutnosti, objašnjava šta znače i kako se postavljaju.

Opis

Kako se postavlja ovaj status

Lync prisutnost – dostupan Dostupan

Na mreži ste i dostupni za obraćanje.

Lync postavlja ovaj status kad prepozna da koristite računar. Možete da ga postavite i kada želite da drugi znaju da ste u kancelariji iako ne radite na računaru.

Lync prisutnost – zauzet Zauzet

Zauzeti ste i ne želite da vas prekidaju.

Lync postavlja ovaj status kada bi, prema Outlook kalendaru, na rasporedu trebalo da imate sastanak. Taj status možete da izaberete i s padajućeg menija.

Lync prisutnost – zauzet Učestvuje u konferencijskom pozivu/na sastanku

Imate Lync poziv ili sastanak i ne želite da vas ometaju.

Lync postavlja ovaj status kad prepozna da učestvujete u Lync pozivu ili sastanku na mreži.

Lync prisutnost – ne uznemiravaj Ne uznemiravaj

Ne želite da vas uznemiravaju i videćete obaveštenja o razgovoru samo ako ih je poslao neko iz vaše radne grupe.

Taj status birate s padajućeg menija.

Lync prisutnost – nisam tu Odmah se vraćam

Nakratko se udaljavate od računara.

Taj status birate s padajućeg menija.

Lync prisutnost – nisam tu Neaktivan/nisam tu

Prijavljeni ste ali ne radite na računaru ili određeno vreme niste bili za računarom.

Lync postavlja vaš status na „neaktivan“ nakon što niste radili na računaru poslednjih pet minuta i na „nisam tu“ nakon što je status bio neaktivan pet minuta. (Te podrazumevane vrednosti možete da promenite tako što kliknete na dugme Opcije Ikona „Opcije“ , izaberete Status i zatim kliknete na strelice pored stavki Prikaži moj status kao „Neaktivan“ kad je status neaktivan ovoliko minuta i Prikaži moj status kao „Nisam tu“ kad je status neaktivan ovoliko minuta.) Ovaj status možete da izaberete i s padajućeg menija.

Lync prisutnost – nisam tu Nisam na poslu

Ne radite i niste dostupni za stupanje u kontakt.

Taj status birate s padajućeg menija.

Lync prisutnost – „Van mreže“ Van mreže

Niste prijavljeni. Osobama koje ste sprečili da vide vašu prisutnost bićete prikazani sa statusom „Van mreže“.

Lync postavlja ovaj status kad se odjavite sa računara.

Lync prisutnost – nepoznato Nepoznato

Vaša prisutnost nije poznata.

Ovaj status može da se pojavljuje kontaktima koji ne koriste Lync kao program za razmenu trenutnih poruka.

Napomena: Crvena zvezdica pored statusa kontakta označava da je osoba uključila obaveštenje „Odsutan iz kancelarije“ u programu Outlook.

Za više informacija o postavljanju statusa prisutnosti pogledajte članak Menjanje statusa prisutnosti.

Vrh stranice

Personalizovanje kontakt informacija

Svoje kontakt informacije, kao što su lokacija, brojevi telefona i informacije o prisutnosti, možete da personalizujete. Na primer, možete da dodate svoj broj mobilnog telefona i stavite ga na raspolaganje samo bliskim kontaktima.

 1. Ličnu napomenu koja drugim osobama omogućava da znaju šta se danas događa možete da dodate na sledeći način:

  • U glavnom prozoru programa Lync kliknite na okvir za napomenu iznad svog imena i zatim upišite napomenu, na primer „Radim od kuće“ ili „Moram hitno da završim posao, molim te pošalji mi trenutnu poruku umesto da svratiš“.

  • Ličnu napomenu uklonite tako što ćete isprazniti okvir za napomenu (izbrisati njegov sadržaj).

  • Da biste zadali lokaciju, kako bi saradnici znali gde ste danas, kliknite na strelicu pored Postavite lokaciju ili svoje trenutne lokacije i zatim na meniju lokacije (˅) izaberite Prikaži ostalima moju lokaciju. Više informacija o postavljanju svoje lokacije potražite u članku Postavljanje lokacije.

Postavljanje lokacije za program Lync

 1. Da biste dodali svoj broj telefona kliknite na dugme Opcije Ikona „Opcije“ , a zatim izaberite opciju Telefoni.

 2. Kliknite na dugme za broj telefona koji dodajete (na primer, Telefon na poslu ili Mobilni telefon).

 3. U dijalogu Uređivanje broja telefona otkucajte broj i kliknite na dugme U redu. Više informacija o dodavanju i menjanju brojeva telefona potražite u članku Postavljanje opcija telefona i brojeva.

 4. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Unesi na moju kontakt karticu i kliknite na dugme U redu.

 5. Odnose privatnosti za osobe kojima želite da omogućite da vide vaše lične brojeve telefona, možete da promenite tako da desnim tasterom miša kliknete na ime kontakta na listi kontakata, izaberete Promeni odnos privatnosti i zatim kliknete na Prijatelji i porodica.

Personalizovanje kontakt informacija

Više informacija o prisutnosti i odnosima privatnosti potražite u članku Kontrola pristupa informacijama o prisutnosti.

Vrh stranice

Menjanje postavki slike

Možete odlučiti da li da vam se prikazuju slike kontakata. Takođe možete promeniti svoju sliku ili izabrati da se ne prikazuje.

Sakrivanje slika kontakata

 1. U glavnom prozoru programa Lync kliknite na dugme Opcije Ikona „Opcije“ .

 2. U dijalogu Lync – opcije kliknite na Lično.

 3. U okviru Prikazivanje fotografija opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži fotografije kontakata da biste sakrili slike drugih osoba i zatim kliknite na dugme U redu.

Ne prikazuj fotografije

Sakrivanje ili menjanje svoje slike

 1. U glavnom prozoru programa Lync kliknite na dugme Opcije Ikona „Opcije“ .

 2. U dijalogu Lync – opcije izaberite stavku Moja slika.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste sakrili svoju sliku kliknite na Ne prikazuj moju sliku.

  • Da biste promenili svoju sliku, kliknite na Prikaži sliku sa veb-adrese, unesite adresu lokacije sa fotografijom (kao što je OneDrive ili Facebook) zajedno sa imenom datoteke, a zatim kliknite na dugme Poveži se sa slikom.

Menjanje fotografije

Napomena: Datoteka fotografije mora da bude manja od 30 KB. Ako je slika koju želite veća od 30 KB, pogledajte članak Pripremanje fotografije za Lync 2010.

Vrh stranice

Pravljenje spiska kontakata

Osobe dodajte na spisak Kontakti ako ćete im se često obraćati ili ako jednostavno želite da ih pratite.

 1. U glavnom prozoru programa Lync u polje za pretragu upišite ime ili e-adresu osobe.

 2. U rezultatima pretrage kliknite desnim tasterom miša na ime osobe.

 3. (Opcionalno) Ako ćete često stupati u kontakt sa tom osobom izaberite stavku Zakači na česte kontakte.

 4. Dodajte ih u grupu tako što ćete kliknuti na Dodaj u spisak kontakata i zatim izabrati ime grupe ili, ako još niste kreirali grupe, kliknite na Dodaj u novu grupu i zadajte ime grupe. Kasnije možete dodati još kontakata u tu grupu.

Dodavanje u kontakte

Možda ćete morati da konfigurišete sistem Lync Server 2010 da biste uvezli kontakte i sinhronizovali spiskove kontakata. Raspitajte se kod tima za podršku o opcijama dostupnim za vaše konkretno računarsko okruženje.

Da biste izbrisali ili uklonili kontakt uradite sledeće:

 • Na spisku kontakata kliknite desnim tasterom miša na kontakt koji želite da uklonite i izaberite Ukloni sa spiska kontakata.

Više informacija o upravljanju kontaktima potražite u članku Upravljanje kontaktima i spiskom kontakata.

Vrh stranice

Stupanje u kontakt putem trenutnih poruka

Da biste pokrenuli razgovor preko trenutnih poruka sa osobom ili grupom sa spiska Kontakti uradite sledeće:

 1. U glavnom prozoru programa Lync, na spisku kontakata, kliknite dvaput na kontakt sa kojim želite da razgovarate preko trenutnih poruka. Kada to uradite otvoriće se prozor razgovora.

 2. U dnu prozora razgovora otkucajte poruku i pritisnite taster Enter da biste poslali poruku.

Kad druga osoba primi poruku, napisaće odgovor i poslati vam ga. Možete da vidite kad druga osoba piše jer se prikazuje poruka koja ukazuje da druga osoba kuca na tastaturi.

Ikone „Font“ i „Emotikon“ na dnu prozora razgovora možete da upotrebite da biste promenili font, naglašavanje, boju i drugo oblikovanje ili da u trenutnu poruku dodate emotikon. (Emotikoni u programu Lync su unapred postavljeni i ne mogu se dodavati ni na neki drugi način menjati.) Takođe možete da kopirate tekst, tabele ili veze iz drugih programa sistema Microsoft Office i lepite ih u trenutne poruke. Iako u prozor razgovora preko trenutnih poruka ne možete direktno da lepite snimke, fotografije ili drugu grafiku, grafiku ekrana možete da delite iz prozora razgovora preko trenutnih poruka na nekoliko načina:

 • Kliknite na Deljenje i zatim izaberite Radna površina. Sve što se nalazi na ekranu biće prikazano drugim učesnicima sesije razmene trenutnih poruka.

 • Kliknite na Deljenje, izaberite Nova bela tabla, kliknite na dugme „Umetni sliku“ na dnu bele table a zatim pronađite sliku koju želite da prikažete i dvaput kliknite na nju.

Kako bi se zadržao u okvirima svoje namene, kao alatka za brzu i neformalnu komunikaciju, Lync ne proverava pravopis i gramatiku.

Više informacija o slanju trenutnih poruka potražite u članku Kreiranje i slanje trenutnih poruka.

Da biste pozvali druge osobe u razgovor preko trenutnih poruka, uradite sledeće:

 1. U glavnom prozoru programa Lync prevucite ime kontakta sa spiska kontakata i otpustite ga u prozor razgovora. Da biste kontakte izvan vaše organizacije (kojima ne možete da šaljete trenutne poruke) uključili u razgovor preko e-pošte, u prozoru razgovora kliknite na meni Opcije ljudi i zatim izaberite stavku Pozovi putem e-pošte.

Pozivanje putem e-pošte

 1. Da biste se pridružili kliknite na vezu u e-poruci (spoljni korisnici mogu da se uključe u razgovor bez obzira na to da li imaju instaliran Lync).

Da biste odgovorili na trenutnu poruku kliknite dvaput na dolazno obaveštenje, kliknite bilo gde unutar okvira za tekst na dnu (oblast u kojoj se nalaze ikone za font i emotikone), otkucajte odgovor i pritisnite taster Enter na tastaturi.

Saveti: Osim ako obaveštenja niste postavili tako da se upozorenja ne prikazuju kad ste u režimu „Ne uznemiravaj“, Lync će vam podrazumevano uvek slati i vizuelno i zvučno upozorenje kad god neko pokuša da vas kontaktira putem trenutnih poruka. Ipak, ponekad može da se dogodi da ne primetite zahtev za razgovor. Kako biste obezbedili da upozorenja o trenutnim porukama budu primetna, pokušajte sledeće:

 • Postavite prikaz tako da Lync uvek bude u prednjem planu. Da biste to uradili kliknite na strelicu pored dugmeta „Opcije“, izaberite Alatke i zatim Uvek ispred.

 • Ako koristite više monitora naviknite se da glavni prozor programa Lync uvek premestite na monitor na kojem radite.

 • Uverite se da je zvuk na zvučnicima računara i drugim audio uređajima pojačan.

 • Uverite se da je Lync postavljen tako da šalje zvučna upozorenja. Da biste to uradili kliknite na dugme „Opcije“, izaberite Melodije i zvuci, potvrdite izbor u polju za potvrdu Reprodukuj zvukove u programu Lync (uključujući melodije za dolazne pozive i obaveštenja o trenutnoj poruci) i uverite se da u drugim poljima za potvrdu na paleti nije potvrđen izbor.

 • Razmislite o tome da izaberete zvuk upozorenja koji se više razlikuje ili je više istaknut od podrazumevanog. Da biste to uradili:

 • Kliknite na dugme „Opcije“, izaberite Melodije i zvuci, kliknite na dugme Postavke zvuka i zatim kliknite na karticu Zvukovi.

 • Prevucite klizač na tabli „Događaji programa“ nadole do listi Microsoft Lync 2010.

 • Kliknite na Dolazna trenutna poruka. U prikazu „Zvukovi“ na dnu prozora trebalo bi da stoji COMMUNICATOR_iminvite.

 • Sad kliknite na padajuću strelicu pored te stavke i preslušajte druge zvukove ponuđene na listi.

 • Kad pronađete zvuk koji želite da koristite za upozorenje na dolaznu trenutnu poruku kliknite na dugme Primeni. Na tabli „Događaji programa“ trebalo bi da stoji „Dolazna trenutna poruka“ a na paleti „Zvukovi“ ime datoteke tipa .wav koju ste izabrali. (Možete i da snimite svoju .wav datoteku za tu namenu i da je zatim pronađete kako biste je izabrali kao upozorenje za trenutne poruke.)

Ako ne možete da se povežete sa drugim kontaktima posavetujte se sa timom za podršku ili pogledajte dokumentaciju za rešavanje problema u članku Greške i rešavanje problema.

Vrh stranice

Pregled istorije razgovora preko trenutnih poruka

Program Lync podrazumevano automatski čuva istoriju razgovora preko trenutnih poruka. Da biste pregledali ili nastavili prethodne razgovore preko trenutnih poruka, uradite sledeće:

 1. Kliknite na ikonu Razgovori (iznad polja za pretragu).

Lync prikazuje istoriju razgovora.

 1. Kliknite dvaput na razgovor koji želite da nastavite.

Više informacija o prethodnim razgovorima potražite u članku Pronalaženje prethodnih razgovora.

Da biste izbrisali ili uklonili stavke iz istorije razgovora preko trenutnih poruka, uradite sledeće:

 • U istoriji razgovora kliknite desnim tasterom miša na trenutnu poruku koju hoćete da uklonite i zatim izaberite Izbriši razgovor.

Da biste onemogućili automatsko čuvanje istorije razgovora preko trenutnih poruka, uradite sledeće:

 1. U glavnom prozoru programa Lync kliknite na dugme Opcije Ikona „Opcije“ .

 2. U dijalogu Lync – opcije izaberite stavku Lično.

 3. Poništite izbor u polju za potvrdu Sačuvaj razgovore putem trenutnih poruka u fasciklu istorije razgovora e-pošte.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×