Brzi start: štampanje radnog lista

Pre nego što odštampate radni list, preporučuje se da ga pregledate da biste se uverili da izgleda onako kako želite. Prilikom pregleda u programu Microsoft Excel, radni list se otvara u prikazu Prikaz „Microsoft Office Backstage“. U ovom prikazu možete da promenite podešavanje stranice i raspored na stranici pre štampanja.

Kako?

Slika ikone

Pregled radnog lista

 1. Kliknite na radni list ili izaberite radne listove koje želite da pregledate.

 2. Kliknite na Datoteka, a zatim na dugme Odštampaj.

  Prečice na tastaturi  Takođe možete da pritisnete kombinaciju tastera CTRL+P.

  Napomena    Prozor pregleda će biti prikazan u crnoj i beloj boji, bez obzira na to da li radni listovi uključuju boju, osim ako niste konfigurisali štampanje na štampaču u boji.

 3. Da biste pregledali sledeće i prethodne stranice, na dnu prozora „Pregled pre štampanja“ kliknite na dugmad Sledeća stranica i Prethodna stranica.

  Napomena    Dugmad Sledeća stranica i Prethodna stranica dostupna su samo kada izaberete više radnih listova ili kada radni list sadrži više stranica sa podacima. Da biste prikazali više radnih listova, u okviru Postavke izaberite stavku Štampanje cele radne sveske.

Slika ikone

Podešavanje opcija štampanja

Uradite sledeće:

 1. Da biste promenili štampač, u okviru Štampač izaberite padajući okvir, a zatim izaberite željeni štampač.

 2. Da biste promenili podešavanje stranice, uključujući promenu položaja stranice, veličine papira i margina stranica, u okviru Postavke izaberite željene opcije.

 3. Da biste podesili razmeru celog radnog lista tako da se uklopi na jednu odštampanu stranicu, u okviru Postavke, u padajućem okviru opcija razmere izaberite željenu opciju.

  Opcije podešavanja razmere

Savet    Informacije o načinu navođenja zaglavlja i podnožja potražite u članku Korišćenje zaglavlja i podnožja u otiscima radnih listova. Informacije o ponavljanju određenih redova ili kolona na odštampanim stranicama potražite u članku Ponavljanje određenih redova ili kolona na svakoj odštampanoj stranici.

Slika ikone

Štampanje celog radnog lista ili jednog njegovog dela

 1. Uradite sledeće:

  • Da biste odštampali deo radnog lista, kliknite na taj radni list i izaberite opseg podataka koji želite da odštampate.

  • Da biste odštampali ceo radni list, kliknite na njega da biste ga aktivirali.

 2. Kliknite na dugme Odštampaj.

  Prečice na tastaturi  Takođe možete da pritisnete kombinaciju tastera CTRL+P.

 3. U okviru Postavke izaberite opciju za štampanje selekcije, aktivnog lista ili listova ili cele radne sveske.

  Napomena    Ako radni list ima definisanu oblast štampanja, Excel štampa samo tu oblast. Ako ne želite da odštampate samo definisanu oblast štampanja, potvrdite izbor u polju za potvrdu Zanemari oblast štampanja.

Sledeći koraci

Detaljna uputstva o štampanju radnog lista potražite u člancima Štampanje radnog lista ili radne sveske i Definisanje ili brisanje oblasti štampanja na radnom listu.

Savet    Office.com se neprestano ažurira novim sadržajem, uključujući članke „Kako da...“, video zapise i kurseve. Ako se na dnu prikazivača pomoći nalazi oznaka Van mreže, a povezani ste sa Internetom, izaberite stavku Van mreže i kliknite na dugme Prikaži sadržaj sa lokacije Office.com. Ili posetite matičnu stranicu Excel pomoći i članaka „Kako da...“ na lokaciji Office.com.

Vrh stranice

Primenjuje se na: Excel 2010Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi podrške

Promeni jezik