Brisanje stranice u programu Word

Tražite Word 2016 za Mac? Brisanje prazne stranice u programu Word 2016 za Mac

Ako imate neželjenu praznu stranicu, dokument može sadržati prazne pasuse, ručne prelome stranica ili prelome odeljaka. Postoji nekoliko različitih načina da se rešite prazne stranice. Prvi korak je da saznate zašto imate tu praznu stranicu.

Napomene : 

 • Ako se prazna stranica pojavljuje SAMO kada štampate, a ne u programu Word, verovatno je štampač konfigurisan da štampa stranicu za razdvajanje između poslova. Proverite postavke štampača.

 • Ako želite da izbrišete stranicu koja ima sadržaj, kliknite na početak sadržaja koji želite da izbrišete, držite pritisnut taster SHIFT, a zatim kliknite na kraj sadržaja koji želite da izbrišete. Kad se uverite da želite da izbrišete izabrani sadržaj, pritisnite taster DELETE na tastaturi.

 • Ako želite da izbrišete ceo dokument, a ne samo neke stranice u dokumentu, pročitajte odeljak Brisanje datoteke.

Lak način

Ako je neželjena prazna stranica na kraju dokumenta, prvo pokušajte da odete na kraj dokumenta tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera CTRL+End i Backspace. Ako se prazna stranica javila usled dodatnih pasusa ili slučajnog ručnog preloma stranice, ovo je može brzo ukloniti.

Napomena : Možda ćete morati da pritisnete taster Backspace više puta ako ima više praznih pasusa za uklanjanje.

Ako to nije funkcionisalo, onda će za otkrivanje uzroka prazne stranice biti potrebno još malo istraživanja.

Šta izaziva praznu stranicu?

Uključite oznake pasusa da biste videli šta izaziva praznu stranicu:

 1. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+8 ili kliknite na dugme Prikaži/sakrij ¶ na kartici Početak na traci.

  Dugme „Prikaži/Sakrij pasuse“ nalazi se u gornjem desnom uglu grupe „Pasus“ na traci

Kada su oznake pasusa uključene, možete da vidite šta izaziva prazne stranice u dokumentu.

Dodatni pasusi

Ako imate dodatne, prazne pasuse na kraju dokumenta, videćete oznake praznih pasusa (¶) na praznoj stranici. Izaberite i izbrišite ih tako što ćete pritisnuti taster Delete na tastaturi.

Prazni pasusi na vrhu Word stranice

Ručni prelom stranice

Ako je prazna stranica rezultat ručnog preloma stranice, možete da postavite kursor neposredno pre preloma stranice i pritisnete taster Delete da biste ga izbrisali.

Prelom stranice na dnu Word stranice

To je takođe jedan od najčešćih uzroka neželjene prazne stranice u sredini dokumenta.

Prelom odeljka

Prelomi odeljka sledeće stranice, neparne stranice i parne stranice mogu da naprave novu stranicu u programu Word. Ako se prazna stranica javi na kraju dokumenta i tu imate prelom odeljka, možete da postavite kursor neposredno pre preloma odeljka i pritisnete taster Delete da biste ga izbrisali. To bi trebalo da ukloni praznu stranicu.

Napomena : Ako imate problema sa prikazivanjem preloma odeljaka, pokušajte da odete na karticu Prikaz na traci i prebacite se na režim „Radna verzija“.

Prelom odeljka parne stranice na dnu stranice u programu Word.

Oprez : Ako prelom odeljka izaziva praznu stranicu u sredini dokumenta, uklanjanje preloma odeljka može da dovede do problema sa oblikovanjem. Ako bi sadržaj koji sledi posle te tačke trebalo da ima drugačije oblikovanje, onda zadržite prelom odeljka. Ako ne želite da izbrišete prelom odeljka jer bi to učinilo da stranice pre preloma odeljka preuzmu oblikovanje stranica posle preloma odeljka. Međutim, možete da promenite prelom odeljka u neprekidni prelom odeljka, što će očuvati promene oblikovanja bez umetanja prazne stranice.

Da biste promenili prelom odeljka u neprekidni prelom odeljka:

 1. Postavite kursor posle preloma odeljka koji želite da promenite.

 2. Idite na karticu Raspored na traci.

 3. Kliknite na pokretač dijaloga „Podešavanje stranice“.

  Pokretač dijaloga za podešavanje stranice u programu Word.

 4. Na kartici Raspored dijaloga „Podešavanje stranice“ kliknite na padajući meni Početak odeljka i izaberite stavku „Neprekidno“.

  Dijalog „Podešavanje stranice“ sadrži napredne opcije za podešavanje stranice.

 5. Kliknite na dugme U redu.

To bi trebalo da ukloni praznu stranicu bez uticaja na oblikovanje.

Tabela na kraju dokumenta

Ako i dalje imate neželjenu praznu stranicu na kraju dokumenta, prethodna stranica verovatno sadrži tabelu koja doseže sve do njenog dna. Word zahteva prazan pasus posle tabele, a ako tabela doseže sve do dna stranice, prazan pasus se potiskuje na sledeću stranicu. Nećete moći da izbrišete tu oznaku praznog pasusa.

Napomena : Mnogi predlošci rezimea oblikovani su sa tabelama preko cele stranice.

U programu Word 2016 tabela koja doseže do kraja stranice potiskuje oznaku pasusa na sledeću stranicu.

Najlakši način da to rešite jeste da jednostavno sakrijete prazan pasus na kraju dokumenta.

 1. Izaberite oznaku pasusa i pritisnite kombinaciju tastera CTRL+D da biste otvorili dijalog „Font“.

 2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Sakriveno da biste sakrili taj pasus.

 3. Isključite opciju Prikaži/sakrij ¶ tako što ćete kliknuti na dugme na traci ili pritisnuti kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+8.

Dodatna stranica bi trebalo da nestane.

Da li imate pitanje o programu Word na koje ovde nismo dali odgovor?

Postavite pitanje na forumu Word Answers

Pomozite nam da poboljšamo Word

Imate li predloge o tome kako možemo da poboljšamo Word? Ako imate, posetite Word User Voice i javite nam!

Takođe pogledajte

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×