Brisanje poruke

Obrišite poruke koje vam više nisu potrebne ili ih ne želite u svom prijemnom poštanskom sandučetu ili fasciklama za poštu.

  • Kad na listi poruka pokažete na poruku ili je odaberete, prikazuje se ikona Ikona stavke „Izbriši“ . Da biste obrisali poruku, pritisnite Ikona stavke „Izbriši“ .

Komanda za brisanje poruke na listi poruka

  • Ako je poruka otvorena u posebnom prozoru, izaberite Poruka > Brisanje.

Komanda za brisanje na traci

Kad izbrišete poruku u Outlook 2013, ona se premešta u fasciklu Izbrisane stavke .

Ako želite da zaobiđete fasciklu Izbrisane stavke i trajno izbrišete poruku, pritisnite Shift+Delete ili Shift+ Ikona stavke „Izbriši“ . Nećete moći da se predomislite niti da povratite poruku.

Stani! Predomislio sam se

Ako se poruka koju hoćete da zadržite još uvek nalazi u fascikli Izbrisane stavke, prevucite je iz fascikle Izbrisane stavke u drugu. Kada se isprazni fascikla „Izbrisane stavke“, poruka se trajno briše iz POP3, IMAP i Outlook.com ili Exchange ActiveSync naloga.

Izuzetak su pojedini Microsoft Exchange Server nalozi. Ako su omogućeni, izbrisanu poruku možete da vratite određeno vreme nakon što je izbrisana. Pogledajte kako. Vremenski period postavlja vaš Exchange administrator.

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×