Brisanje poruke

Obrišite poruke koje vam više nisu potrebne ili ih ne želite u svom prijemnom poštanskom sandučetu ili fasciklama za poštu.

  • Kad na listi poruka pokažete na poruku ili je odaberete, prikazuje se ikona Ikona stavke „Izbriši“. Da biste obrisali poruku, pritisnite Ikona stavke „Izbriši“.

Komanda za brisanje poruke na listi poruka

  • Ako je poruka otvorena u posebnom prozoru, izaberite Poruka > Brisanje.

Komanda za brisanje na traci

Kad izbrišete poruku u Outlook 2013, ona se premešta u fasciklu Izbrisane stavke .

Ako želite da zaobiđete fasciklu Izbrisane stavke i trajno izbrišete poruku, pritisnite Shift+Delete ili Shift+Ikona stavke „Izbriši“. Nećete moći da se predomislite niti da povratite poruku.

Stani! Predomislio sam se

Ako se poruka koju hoćete da zadržite još uvek nalazi u fascikli Izbrisane stavke, prevucite je iz fascikle Izbrisane stavke u drugu. Onda kad iz fascikle izbrišetePOP3, Internet Message Access Protocol (IMAP) i Microsoft Hotmail naloge, poruka je trajno izbirsana.

Izuzetak su pojedini Microsoft Exchange Server nalozi. Ako su omogućeni, izbrisanu poruku možete da vratite određeno vreme nakon što je izbrisana. Vremenski period postavlja vaš Exchange administrator.

Primenjuje se na: Office 365 End User, Outlook 2016 Preview, Outlook 2013Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi podrške

Promeni jezik