Blokiranje pošiljaoca poruka

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

U sklopu filtriranja kriterijume Outlook Filter za neželjenu e-pošte proverava poruke pošiljalaca protiv lista e-adrese i Internet domena označili kao bezbednu ili da budu blokirane. Možete da prilagodite filtera za blokiranje ili dozvoljavanje pošiljaoca ili tipove poruka.

Blokiranje pošiljaoca

Kad više ne želite da vidite poruke od neke osobe, možete da blokirate pošiljaoca.

 • Desnim tasterom kliknite na poruku pošiljaoca kojeg hoćete da blokirate, pa onda izaberite Neželjeno > Blokiraj pošiljaoca.

Komanda „Blokiraj pošiljaoca“ u listi poruka

Osoba čije ste poruke blokirali može i dalje da vam šalje poštu, ali bilo šta što stigne na vaš nalog e-pošte s adrese te osobe odmah se premešta u fasciklu Neželjena e-pošta.

Korisno je da s vremena na vreme načinite pregled e-poruka koje su prepoznate kao neželjene kako biste se uverili da vam nisu promakle važne poruke.

Ako kasnije odlučite da želite da deblokirate pošiljaoca, dobro će vam doći korišćenje filtera za neželjenu e-poštu da bi se kontrolisalo koje će poruke biti prikazane.

Poruke od adrese ili imena domena u listu blokiranih pošiljalaca uvek tretiraju se kao neželjene. Outlook će otkrivena dolazne poruke od pošiljalaca iz liste blokiranih pošiljalaca u fasciklu " Neželjena e-pošta ", bez obzira na sadržaj poruke.

Napomena : Outlook filtera neželjene e-poštu ne sprečava neželjene e-pošte iz koje se isporučuju, ali umesto toga preusmeri sumnjivu bezvredne e-pošte u fasciklu " Neželjena e-pošta " umesto prijemno poštansko sanduče. Možete napraviti Filter za neželjenu e-poštu više dosledno tako što ćete promeniti njen nivo zaštite, ili neke nezavisnih proizvođača dostupnih rešenja koja može da bude više agresivne.

Da biste dodali određenog pošiljaoca na listu blokiranih pošiljalaca, kliknite na poruku pošiljaoca. Na kartici Početak , u grupi Brisanje kliknite na dugme neželjeno i zatim kliknite na dugme Blokiraj pošiljaoca.

Da biste dodali imena liste blokiranih pošiljalaca:

 1. Na kartici Početak , u grupi Brisanje kliknite na dugme neželjenoi zatim izaberite Opcije neželjene e-pošte.

 2. Na kartici Blokirani pošiljaoci , kliknite na dugme Dodaj.

  Dijalog za dodavanje adrese ili domena

 3. U polju Unesite e-adresu ili ime domena Internet će se dodati na listu , unesite ime ili adresu koju želite da dodate. Na primer, možete da dodate:

  • određenu e-adresu, kao što je neko@primer.com

  • internet domen, kao što je @primer.com ili primer.com.

 4. Kliknite na dugme U redu i ponovite radnju za svaku stavku koju želite da dodate.

  Napomene : 

  • Ako imate postojeće liste pouzdanih imena i adresa, možete da premestite te informacije u Outlook. Kliknite na dugme Uvezi iz datoteke i pronađite datoteku liste koji želite. Da biste kreirali datoteku koja koristi na trenutnoj listi, kliknite na dugme Izvezi u datoteku , a zatim navedite gde želite da na novu datoteku.

  • Da biste promenili neko ime na spisku, izaberite ime koje želite da promenite i kliknite na dugme Uredi. Da biste uklonili neko ime, izaberite željeno ime i kliknite na dugme Ukloni.

  • Ako koristite Microsoft Exchange nalog, sva imena i e-adrese koji se nalaze u adresaru vaše organizacije  — koji je poznat i kao globalni spisak adresa  — automatski se smatraju bezbednima i ne mogu se dodati na listu blokiranih pošiljalaca.

Tako što ćete dodati e-adrese i imena domena za koje imate poverenja na spisak sigurnih pošiljalaca, obavestite Outlook koju poruka od izvore se nikada ne da bi se mogle smatrati kao neželjene. Ako se nalazite na listi slanja ili listi distribucije, možete da dodate ova imena na spisak sigurnih primalaca.

Da biste dodali osobe sigurnih pošiljalaca, kliknite na poruku pošiljaoca. Na kartici Početak , u grupi Brisanje kliknite na dugme neželjeno, a zatim kliknite na dugme Nikada ne Blokiraj pošiljaoca.

Da biste dodali određene adrese ili domena na spisak sigurnih primalaca, kliknite na poruku pošiljaoca. Na kartici Početak , u grupi Brisanje kliknite na dugme neželjenoi zatim kliknite na dugme nikada ne blok grupu ili listu slanja.

Ručno dodavanje imena ili domene na te liste, uradite sledeće:

 1. Na kartici Početak , u grupi Brisanje kliknite na dugme neželjenoi zatim izaberite Opcije neželjene e-pošte.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali sigurne pošiljaoce, na kartici Sigurni pošiljaoci kliknite na dugme Dodaj.

  • Da biste dodali sigurne primaoce, na kartici " Pouzdani primaoci ", kliknite na dugme Dodaj.

   Dijalog za dodavanje adrese ili domena

 3. U polju Unesite e-adresu ili ime domena Internet će se dodati na listu , unesite ime ili adresu koju želite da dodate. Na primer, možete da dodate:

  • određenu e-adresu, kao što je neko@primer.com

  • internet domen, kao što je @primer.com ili primer.com.

 4. Kliknite na dugme U redu i ponovite radnju za svaku stavku koju želite da dodate.

  • Ako želite da sve kontakte da se smatraju sigurnim pošiljaocima, potvrdite izbor u polju za potvrdu Smatraj pouzdanom i e-poštu od mojih kontakata na kartici "Pouzdani pošiljaoci".

  • Neke osobe sa kojima komunicirate da možda neće biti navedena u kontakte. Ako želite da sve te osobe da se smatrati kao sigurnih pošiljalaca, potvrdite izbor u polju za potvrdu automatski Dodaj osobe kojima šaljem e-poruke na listu pouzdanih pošiljalaca .

  • Ako imate postojeće liste pouzdanih imena i adresa, možete da premestite te informacije u Outlook. Kliknite na dugme Uvezi iz datoteke i pronađite datoteku liste koji želite. Da biste kreirali datoteku koja koristi na trenutnoj listi, kliknite na dugme Izvezi u datoteku , a zatim navedite gde želite da na novu datoteku.

  • Da biste promenili neko ime na bilo kom spisku, izaberite ime koje želite da promenite i kliknite na dugme Uredi. Da biste uklonili neko ime, izaberite željeno ime i kliknite na dugme Ukloni.

  • Ako koristite Microsoft Exchange Server nalog, sva imena i e-adrese koji se nalaze u adresaru vaše organizacije  — koji je poznat i kao globalni spisak adresa  — automatski se smatraju bezbednima.

Možda će vam neželjene e-poruke dolaze iz određene zemlje/regione. Outlook omogućava da blokirate poruke iz te oblasti – Lista blokiranih domena najvišeg nivoa omogućava da blokirate poruke sa e-adrese koje se završavaju sa određenom najvišeg nivoa kôd domena ili zemlje/regiona. Na primer, izbor u poljima za potvrdu CA [Kanada], US [Sjedinjene Države]i MX [Meksiko] u listi blokira poruke koje dolaze iz e-pošte adrese toga u ca, nam ili mx. Dodatni zemlju/region se pojavljuju na listi.

 1. Na kartici Početak , u grupi Brisanje kliknite na dugme neželjenoi zatim izaberite Opcije neželjene e-pošte.

 2. Na kartici Međunarodno kliknite na dugme Lista blokiranih domena najvišeg nivoa.

  Dijalog „Lista blokiranih domena najvišeg nivoa“

 3. U listi potvrdite izbor u poljima za potvrdu pored kodova zemalja/regiona koje želite da blokirate ili kliknite na dugme Izaberi sve.

 4. Kliknite na dugme u redu u oba otvorena dijaloga...

Možete da blokirate sve e-adrese u jezik kodiranja – poznat i kao Skupovi znakovaili alfabeta – koji ste naveli. Danas, većina Neželjena e-pošta se šalje u US-ASCII kodiranje. Ostatak se šalje u raznim međunarodna kodiranja. Korišćenjem listu blokiranih kodiranja, možete da filtrirate neželjene e-poruke koje su prikazane u jezike koje ne razumete.

 1. Na kartici Početak , u grupi Brisanje kliknite na strelicu pored dugmeta neželjeno, a zatim izaberite Opcije neželjene e-pošte.

 2. Na kartici Međunarodno kliknite na dugme Lista blokiranih kodiranja.

  Dijalog „Lista blokiranih kodiranja“

 3. U listi potvrdite izbor u poljima za potvrdu pored jezičkih kodiranja koje želite da blokirate ili kliknite na dugme Izaberi sve.

 4. Kliknite na dugme U reduu oba otvorena dijaloga.

Napomena : 

 • Unikod kodiranja nisu uključena u listu blokiranih kodiranja.

 • Poruke koje koriste nepoznati tip kodiranja ili za koje tip kodiranja nije naveden filtriraju se pomoću uobičajenog filtera neželjene e-pošte.

Dodavanje neželjenog imena u listu blokiranih pošiljalaca

Poruke od određenog pošiljaoca možete lako da blokirate tako što ćete dodati e-adresu ili ime domena pošiljaoca na listu blokiranih pošiljalaca. Poruke od adrese ili imena domena na ovoj listi uvek se tretiraju kao neželjene. Outlook će dolazne poruke od pošiljalaca iz liste blokiranih pošiljalaca u fasciklu " Neželjena e-pošta ", bez obzira na sadržaj poruke.

Blokirani pošiljaoci

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije da biste otvorili dijalog opcije.

 2. Na kartici željene opcije u okviru e-pošte, kliknite na dugme Neželjena e-pošta da biste otvorili dijalog opcije neželjene e-pošte.

 3. Izaberite karticu Blokiranih pošiljalaca .

 4. Kliknite na dugme Dodaj.

 5. U polju Unesite e-adresu ili ime domena Internet će se dodati na listu , unesite ime ili adresu koju želite da dodate. Na primer, možete da dodate:

  • određenu e-adresu, kao što je someone@example.com

  • Internet domen, kao što su @example.com ili jednostavno primer.com.

 6. Kliknite na dugme U redu.

Dodavanje adrese ili domena

Napomena : 

 • Da biste brzo dodali pošiljaoca na listu blokiranih pošiljalaca, kliknite desnim tasterom miša e-poruke od tog pošiljaoca. U priručnom meniju postavite pokazivač Neželjena e-pošta, a zatim kliknite na dugme Dodaj pošiljaoca na listu blokiranih pošiljalaca.

 • Ako imate postojeće liste blokiranih imena i adresa, možete da premestite koji informacija u Outlook. Više informacija potražite u članku Uvoz e-adresa u liste filtera neželjene e-pošte.

 • Da biste uklonili ime sa liste blokiranih pošiljalaca, na kartici " Blokirani pošiljaoci " u dijalogu opcije neželjene e-pošte kliknite na ime koje želite da uklonite, a zatim kliknite na dugme Ukloni.

 • Da biste promenili ime sa liste blokiranih pošiljalaca, na kartici Blokirani pošiljaoci , kliknite na ime koje želite da promenite, a zatim kliknite na dugme Uredi.

Možete da navedete e-adrese i imena domena koje imate poverenja da bude na Listu pouzdanih pošiljalaca. Tako što ćete ih dodati na spisak sigurnih pošiljalaca, obavestite Outlook koju poruka od izvore su da nikada ne tretiraju kao neželjene.

Pouzdani pošiljaoci

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije da biste otvorili dijalog opcije.

 2. Na kartici željene opcije u okviru e-pošte, kliknite na dugme Neželjena e-pošta da biste otvorili dijalog Opcije neželjene e-pošte .

 3. Izaberite karticu "Pouzdani pošiljaoci" .

 4. Kliknite na dugme Dodaj.

 5. U polju Unesite e-adresu ili ime domena Internet će se dodati na listu , unesite ime ili adresu koju želite da dodate. Na primer, možete da dodate:

  • određenu e-adresu, kao što je someone@example.com

  • Internet domen, kao što su @example.com ili jednostavno primer.com.

 6. Kliknite na dugme U redu.

Dodavanje adrese ili domena

 • Ako želite da sve kontakte da se smatraju sigurnim pošiljaocima, potvrdite izbor u polju za potvrdu Smatraj pouzdanom i e-poštu od mojih kontakata na kartici "Pouzdani pošiljaoci". Više informacija potražite u članku Uključivanje mojih kontakata kao sigurnih pošiljalaca.

 • Neke osobe sa kojima komunicirate možda nisu navedene u kontakte. Ako želite da sve te osobe da se smatrati kao sigurnih pošiljalaca, potvrdite izbor u polju za potvrdu automatski Dodaj osobe kojima šaljem e-poruke na listu pouzdanih pošiljalaca . Više informacija potražite u članku Dodavanje osoba kojima šaljem e-poruke na listu pouzdanih pošiljalaca.

 • Ako Blokiraj automatsko preuzimanje slika je uključeno (podrazumevana postavka), poruke od i za e-adrese ili imena domena koji su na spisak sigurnih pošiljalaca i sigurnih listu primalaca biće tretirana kao izuzetke i spoljnog sadržaja (kao što su slike) neće biti blokirane. Izuzetka je napravio kada je opozvan izbor u polju za potvrdu Dozvoli preuzimanje u e-poruka od pošiljalaca i primalaca definisano u Pouzdani pošiljaoci i Pouzdani primaoci koje koristi filter za neželjenu e-pošte u dijalogu Slike postavke automatskog preuzimanja .

 • Ako imate postojeće liste pouzdanih imena i adresa, možete da premestite te informacije u Outlook. Više informacija potražite u članku Uvoz e-adresa u liste filtera neželjene e-pošte.

 • Da biste brzo dodali pošiljaoca, ime domena ili listu slanja na spisak sigurnih pošiljalaca, kliknite desnim tasterom miša na poruku iz izvora koji smatrate pouzdanim. U priručnom meniju koji se pojavljuje pokazivač na stavku Neželjena e-pošta, a zatim kliknite na dugme Dodaj pošiljaoca na listu pouzdanih pošiljalaca ili Dodaj domen pošiljaoca (@example.com) na listu pouzdanih pošiljalaca. Vredi da povremeno pregledate poruke koje su premeštene u fasciklu "Neželjena e-pošta" za bilo koje možda imate su greškom klasifikovani kao neželjene. Možete oporaviti poruke i dodajte te pošiljaoca na spisak sigurnih pošiljalaca.

 • Da biste uklonili ime sa liste pouzdanih pošiljalaca, na kartici " Pouzdani pošiljaoci " u dijalogu opcije neželjene e-pošte kliknite na ime koje želite da uklonite, a zatim kliknite na dugme Ukloni.

 • Da biste promenili ime sa liste pouzdanih pošiljalaca, na kartici Sigurni pošiljaoci , kliknite na ime koje želite da promenite, a zatim kliknite na dugme Uredi.

 • Ako koristite Microsoft Exchange nalog, sva imena i e-adrese koje se nalaze u adresaru organizacije (poznat i kao globalnog spiska adresa) automatski se smatraju bezbedni. (Microsoft Exchange je mnogo češći u sistem e-pošte preduzeća i retko korišćene u kućnu ili ličnu naloge.)

Ako se nalazite na listi slanja ili listi distribucije, možete da dodate ova imena na spisak sigurnih primalaca tako da nijedna poruka poslata na ove e-adrese ili imena domena nikada ne tretiraju kao neželjene.

Pouzdani primalac

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije da biste otvorili dijalog opcije.

 2. Na kartici željene opcije u okviru e-pošte, kliknite na dugme Neželjena e-pošta da biste otvorili dijalog opcije neželjene e-pošte.

 3. Izaberite karticu " Pouzdani primaoci ".

 4. Kliknite na dugme Dodaj.

 5. U polju Unesite e-adresu ili ime domena Internet će se dodati na listu , unesite ime ili adresu koju želite da dodate. Na primer, možete da dodate:

  • određenu e-adresu, kao što je someone@example.com

  • Internet domen, kao što su @example.com ili jednostavno primer.com.

 6. Kliknite na dugme U redu.

Dodavanje adrese ili domena

Napomena : 

 • Da biste brzo dodali pošiljaoca, ime domena ili listu slanja na spisak sigurnih primalaca, kliknite desnim tasterom miša na poruku iz izvora koji smatrate pouzdanim. U priručnom meniju koji se pojavljuje pokazivač na stavku Neželjena e-pošta, a zatim kliknite na dugme Dodaj primaoca u listu bezbednih primalaca.

 • Da biste uklonili ime sa liste "Pouzdani primaoci" na kartici " Pouzdani primaoci " u dijalogu opcije neželjene e-pošte kliknite na ime koje želite da uklonite, a zatim kliknite na dugme Ukloni.

 • Da biste promenili ime sa liste pouzdanih primalaca, na kartici " Pouzdani primaoci ", kliknite na ime koje želite da promenite, a zatim kliknite na dugme Uredi.

 • Ako koristite Exchange nalog (retkih u naloge e-pošte kućnu ili ličnu), sva imena i e-adrese koje se nalaze u adresaru organizacije (poznat i kao globalnog spiska adresa) automatski se smatraju bezbedni.

Možda će vam neželjene e-poruke dolaze iz određene zemlje/regione. Outlook omogućava da blokirate poruke iz te oblasti – Lista blokiranih domena najvišeg nivoa omogućava da blokirate poruke sa e-adrese koje se završavaju sa određenom najvišeg nivoa kôd domena ili zemlje/regiona. Na primer, izabrati CA [Kanada], US [Sjedinjene Države]i MX [Meksiko] polja za potvrdu u listu blokira poruke koje dolaze iz e-adrese koje se završavaju sa ca nam ili mx. Dodatni zemlju/region se pojavljuju na listi.

Međunarodno

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije da biste otvorili dijalog opcije.

 2. Na kartici željene opcije u okviru e-pošte, kliknite na dugme Neželjena e-pošta da biste otvorili dijalog opcije neželjene e-pošte.

 3. Izaberite karticu međunarodno , a zatim kliknite na dugme Lista blokiranih domena najvišeg nivoa.

 4. U listi potvrdite izbor u poljima za potvrdu pored kodova zemalja/regiona koje želite da blokirate ili kliknite na dugme Izaberi sve.

 5. Kliknite dvaput na dugme U redu.

Lista blokiranih domena najvišeg nivoa

Možete da blokirate sve e-adrese u jezik kodiranja (poznat i kao Skupovi znakovaili alfabeta) koje ste naveli. Danas, većina Neželjena e-pošta se šalje u US-ASCII kodiranje. Ostatak se šalje u različita međunarodna kodiranja. Na listu blokiranih kodiranja vam omogućava filtriranje neželjene e-pošte koji se prikazuje na jezicima koje ne razumete.

Međunarodno

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije da biste otvorili dijalog opcije.

 2. Na kartici željene opcije u okviru e-pošte, kliknite na dugme Neželjena e-pošta da biste otvorili dijalog opcije neželjene e-pošte.

 3. Izaberite karticu međunarodno , a zatim kliknite na dugme Lista blokiranih kodiranja.

 4. U listi potvrdite izbor u poljima za potvrdu pored jezičkih kodiranja koje želite da blokirate ili kliknite na dugme Izaberi sve.

 5. Kliknite dvaput na dugme U redu.

Lista blokiranih kodiranja

Napomena : 

 • Unikod kodiranja nisu uključena u listu blokiranih kodiranja. (Unikod je standardizovani katalog digitalnih kodova koji predstavlja znakove [slova i simbole] u abecede 24 glavnih jezika širom sveta.)

 • Poruke koje su nepoznato ili tip kodiranja će biti filtrirane pomoću filtera neželjene e-pošte.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Takođe pogledajte

Filter za neželjenu e-poštu i bezvredne e-pošte na lokaciji Outlook.com

Filtriranje neželjene e-pošte i bezvredne e-pošte u programu Outlook na Vebu

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×