Blokirani prilozi u programu Outlook

Radi bolje zaštite računara, Microsoft Outlook ne dozvoljava prijem datoteka određenih tipova (kao što su .exe datoteke) kao priloga zbog toga što mogu da unesu virus u računar. Outlook podrazumevano blokira te datoteke. Ako vaša organizacija koristi Microsoft Exchange, samo administrator servera e-pošte može da deblokira te tipove datoteka. Krajnji korisnici programa Outlook ne mogu da deblokiraju te tipove datoteka.

U ovom članku

Pozadina - Internet je opasno okruženje

Bezbedno deljenje datoteka

Tipovi datoteka u prilozima koje program Outlook blokira

Pozadina - Internet je opasno okruženje

Kada se program Microsoft Outlook 97 prvi put pojavio na tržištu, mnogi su smatrali Internet relativno bezbednim mestom, a slanje priloga putem e-pošte bilo je veoma popularno. Međutim – kada se u martu 1999. godine pojavio virus „Melissa“, a odmah za njim i virus „ILOVEYOU“ – situacija je postala ozbiljna. Nikada pre toga nisu viđeni virusi koji se tako brzo šire i ostavljaju tako štetne posledice; mnoga preduzeća bila su primorana da obustave rad sistema e-pošte. Cilj napada bio je što brže širenje virusa i navođenje korisnika na pomisao da e-poruke koje ih sadrže potiču od njihovih poznanika, a njihove žrtve bili su i neki stručnjaci za računare. Poznato je da hakeri vole da napadaju najpristupačniju metu – danas je to program Microsoft Office Outlook. Više od 300 miliona korisnika širom sveta koristi ovaj program. Iz tog razloga celokupna industrija, kao i kupci proizvoda korporacije Microsoft traže da im ova korporacija obezbedi zaštitu od bezbednosnih pretnji.

Većina ljudi se slaže s time da Internet predstavlja odličnu alatku, ali treba imati u vidu i činjenicu da je to opasno okruženje. Od štetnih posledica nisu pošteđeni čak ni najveći stručnjaci, a hakeri postaju sve veštiji. Microsoft ne želi da program Outlook postane sredstvo za širenje opasnih datoteka na Internetu. Iz tog razloga, ovaj program blokira potencijalno opasne priloge i sprečava neovlašćene programe da pristupe adresaru. Najvažnija ideja u dizajnu programa Outlook jeste da slanje i prijem e-pošte bude bezbedno.

Vrh stranice

Bezbedno deljenje datoteka

Većina ljudi nema nameru da šalje datoteke koje mogu biti opasne – a ljudi koji to namerno rade koriste druge metode. Postoji nekoliko načina za bezbedno deljenje datoteka:

  • Outlook ne blokira dokumente koji sadrže sledeće oznake tipa datoteke: .xls, .doc, .ppt i .txt. Ovi tipovi datoteka se najčešće koriste u radu. Međutim, trebalo bi da imate u vidu da te datoteke mogu sadržati makroe koji omogućavaju širenje virusa. Kada pronađete takve datoteke u fascikli Prijemno poštansko sanduče, upotrebite antivirusni program nezavisnog proizvođača (samo na engl.) kako biste ih skenirali pre otvaranja. Takođe, sledite preporučena uputstva kako biste zaštitili računar (samo na engl.).

  • Da biste poslali datoteku koja se obično blokira, možete da promenite oznaku tipa datoteke tako da se ona ne podudara ni sa jednom oznakom koju program Outlook blokira. Na primer, datoteku tipa program.exe možete da preimenujete u program.exe_ok i da je zatim priložite e-poruci. U tu poruku uključite i uputstva primaocu kako da preimenuje datoteku korišćenjem prvobitne oznake tipa datoteke (u ovom slučaju je to program.exe). Najvažnija stvar koju bi trebalo da zapamtite jeste da otvarate samo one datoteke koje očekujete od neke osobe.

  • Upotrebite program za komprimovanje kako biste spakovali datoteke pre nego što ih priložite e-poruci. Ta poruka može da sadrži i uputstva u kojima se objašnjava postupak izdvajanja datoteka iz komprimovanog paketa.

  • Pošaljite datoteke u bezbedan mrežni deljeni resurs. Većina dobavljača Internet usluga (ISP-a) nudi pretplatnicima prostor na kojem mogu da objave datoteke. Jedan od metoda jeste da datoteke sačuvate na Web lokaciji MSN (samo na engl.) i primaocima dozvolite pristup. U poruku možete da uključite i vezu ka deljenom resursu.


Vrh stranice

Tipovi datoteka u prilozima koje program Outlook blokira

U sledećoj tabeli navedeni su tipovi datoteka koje program Outlook podrazumevano blokira.

Oznaka tipa datoteke

Tip datoteke

.ade

Oznaka tipa datoteke Access projekta (Microsoft)

.adp

Access projekat (Microsoft)

.app

Izvršna aplikacija

.asp

Stranica aktivnog servera

.bas

BASIC izvorni kôd

.bat

Grupna obrada

.cer

Datoteka certifikata Internet bezbednosti

.chm

Prevedena datoteka HTML pomoći

.cmd

DOS CP/M komandna datoteka, komandna datoteka za sistem Windows NT

.com

Komandna datoteka

.cpl

Oznaka tipa datoteke Windows kontrolne table (Microsoft)

.crt

Datoteka certifikata

.csh

csh skripta

.der

DER Encoded X509 datoteka certifikata

.exe

Izvršna datoteka

.fxp

FoxPro prevedeni kôd (Microsoft)

.gadget

Windows Vista gadžet

.hlp

Windows datoteka pomoći

.hta

Hipertekstualna aplikacija

.inf

Datoteka sa informacijama ili instalaciona datoteka

.ins

IIS postavke Internet komunikacije (Microsoft)

.isp

IIS postavke dobavljača Internet usluga (Microsoft)

.its

Datoteka skupa Internet dokumenata, Internet prevod

.js

JavaScript izvorni kôd

.jse

Kodirana datoteka JScript skripte

.ksh

Skripta UNIX ljuske

.lnk

Datoteka Windows prečice

.mad

Prečica za Access modul (Microsoft)

.maf

Access (Microsoft)

.mag

Prečica za Access dijagram (Microsoft)

.mam

Prečica za Access makro (Microsoft)

.maq

Prečica za Access upit (Microsoft)

.mar

Prečica za Access izveštaj (Microsoft)

.mas

Access uskladištene procedure (Microsoft)

.mat

Prečica za Access tabelu (Microsoft)

.mau

Jedinica za povezivanje medija

.mav

Prečica za Access prikaz (Microsoft)

.maw

Access stranica za pristup podacima (Microsoft)

.mda

Access programski dodatak (Microsoft), MDA Access 2 radna grupa (Microsoft)

.mdb

Access aplikacija (Microsoft), MDB Access baza podataka (Microsoft)

.mde

Access MDE datoteka baze podataka (Microsoft)

.mdt

Podaci o Access programskom dodatku (Microsoft)

.mdw

Access datoteka informacija o radnoj grupi (Microsoft)

.mdz

Access predložak čarobnjaka (Microsoft)

.msc

Datoteka kontrole proširenja konzole za Microsoft Management Console (Microsoft)

.msh

Datoteka Microsoft ljuske

.msh1

Datoteka Microsoft ljuske

.msh2

Datoteka Microsoft ljuske

.mshxml

Datoteka Microsoft ljuske

.msh1xml

Datoteka Microsoft ljuske

.msh2xml

Datoteka Microsoft ljuske

.msi

Datoteka programa Windows Installer (Microsoft)

.msp

Datoteka dopune programa Windows Installer

.mst

Windows SDK Setup Transform Script

.ops

Office datoteka postavki profila

.pcd

Visual test datoteka (Microsoft)

.pif

Windows datoteka sa podacima o programu (Microsoft)

.plg

Datoteka za evidenciju verzije programa Developer Studio

.prf

Windows sistemska datoteka

.prg

Programska datoteka

.pst

MS Exchange datoteka adresara, Outlook datoteka lične fascikle (Microsoft)

.reg

Informacije za registraciju/ključ za W95/98, datoteka podataka registratora

.scf

Komandna datoteka programa Windows Explorer

.scr

Datoteka Windows programa za zaštitu ekrana

.sct

Windows datoteka komponente za skriptu, Foxpro ekran (Microsoft)

.shb

Datoteka Windows prečice za dokument

.shs

Datoteka isečenog objekta ljuske

.ps1

Windows PowerShell

.ps1xml

Windows PowerShell

.ps2

Windows PowerShell

.ps2xml

Windows PowerShell

.psc1

Windows PowerShell

.psc2

Windows PowerShell

.tmp

Privremena datoteka/fascikla

.url

Datoteka Internet lokacije

.vb

VBScript datoteka ili neki VisualBasic izvor

.vbe

Kodirana datoteka VBScript skripte

.vbs

Datoteka VBScript skripte, skripta programa Visual Basic for Applications

.vsmacros

Visual Studio .NET datoteka binarnog projekta makroa (Microsoft)

.vsw

Visio datoteka radnog prostora (Microsoft)

.ws

Datoteka programa Windows Script

.wsc

Datoteka komponente programa Windows Script

.wsf

Datoteka programa Windows Script

.wsh

Datoteka postavki za Windows Script server

.xnk

Prečica do Exchange javne fascikle

Vrh stranice

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×