Blokirani prilozi u programu Outlook

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Radi zaštite računara, Outlook ne dozvoljava da primate datoteke određenih tipova (kao što su .exe datoteke) kao priloge zbog toga što mogu da prenesu virus na vaš računar.

Podrazumevano, Outlook će blokira sledeće tipove datoteka. Ako koristite Microsoft Exchange Server, obično samo administrator servera e-pošte da deblokirate sledeće tipove datoteka.

Bezbedno deljenje datoteka

Ako želite da primite tip datoteke koji Outlook blokira, možete od pošiljaoca tražiti da datoteku stavi na raspolaganje bez korišćenja programa Outlook, sačuvajte datoteku u oblaku ili da smanji verovatnoću da je Outlook blokira. Evo nekih bezbednih načina za deljenje datoteka sa osobama u koje imate poverenja.

 • Korišćenje deljenog servera ili oblaka   
  Možete tražiti od pošiljaoca da sačuva prilog u oblaku, na serveru ili na FTP sajtu kojem možete pristupiti. To može uključivati OneDrive ili bezbedni server mrežne deobe kao što je SharePoint. Pošiljalac vam može poslati vezu ka prilogu na serveru ili FTP sajtu. Možete kliknuti na vezu da biste pristupili datoteci i sačuvali je na računaru. 

  Napomena : Za OneDrive i OneDrive for Business, moraćete da zatražite od pošiljaoca da vam pošalje vezu ka datoteci umesto da priloži datoteku e-poruci pomoću usluge OneDrive. Da biste dobili vezu za deljenje u usluzi OneDrive, istaknite datoteku i odaberite stavku Preuzmi vezu na traci sa menijima.

 • Korišćenje uslužnog programa za komprimovanje datoteka   
  Korišćenje uslužnog programa za komprimovanje, kao što je WinZip, kreira komprimovanu datoteku arhive koja ima drugačiju oznaku tipa datoteke. Outlook ne prepoznaje ove oznake tipa datoteka kao potencijalne pretnje, pa zato ne blokira novi prilog. Dostupni su mnogi uslužni programi nezavisnih proizvođača za komprimovanje.

 • Preimenovanje datoteke   
  Možete tražiti od pošiljaoca da preimenuje prilog kako bi koristio oznaku tipa datoteke koju Outlook ne prepoznaje kao pretnju. Na primer, izvršna datoteka koja ima oznaku tipa .exe mogla bi da bude preimenovana u Word datoteku koja ima oznaku tipa .docx.

Zamolite pošiljaoca da vam ponovo pošalje preimenovan prilog. Da biste sačuvali prilog i preimenovali da koristi originalnu oznaku tipa datoteke, uradite sledeće:

 1. Pronađite prilog u e-poruci.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na prilog i izaberite stavku Kopiraj.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na radnu površinu i izaberite stavku Nalepi.

 4. Kliknite desnim tasterom miša na nalepljenu datoteku i izaberite stavku Preimenuj.

 5. Preimenujte datoteku da koristi originalnu oznaku tipa datoteke kao što je .exe.

Tipovi datoteka blokirani u programu Outlook

Ako koristite Microsoft Exchange Server nalog, a Exchange Server administrator je konfigurisao bezbednosne postavke programa Outlook, administrator možda može da vam pomogne. Tražite od njega da podesi bezbednosne postavke u poštanskom sandučetu tako da prihvataju priloge kao što je onaj koji je Outlook blokirao.

Ako ne koristite Exchange Server nalog, postoji napredna procedura koju možete koristiti za deblokiranje nekih tipove datoteka. Ova procedura uključuje uređivanje registratora u operativnom sistemu Windows. Više informacija o deblokiranju tipova datoteka priloga potražite u članku Microsoft podrške o blokiranim prilozima u programu Outlook.

Tipovi datoteka blokirani u programu Outlook

Oznaka tipa datoteke

Tip datoteke

.ade

Oznaka tipa datoteke Access projekta (Microsoft)

.adp

Access projekat (Microsoft)

.app

Izvršna aplikacija

.asp

Stranica aktivnog servera

.bas

BASIC izvorni kôd

.bat

Grupna obrada

.cer

Datoteka certifikata internet bezbednosti

.chm

Kompajlirana datoteka HTML pomoći

.cmd

DOS CP/M komandna datoteka, komandna datoteka za Windows NT

.cnt

Microsoft Help Workshop Application

.com

Komanda

.cpl

Oznaka tipa datoteke Windows kontrolne table (Microsoft)

.crt

Datoteka certifikata

.csh

csh skripta

.der

DER Encoded X509 datoteka certifikata

.diagcab

Microsoft Support dijagnostičke alatke

.exe

Izvršna datoteka

.fxp

FoxPro kompajlirani izvor (Microsoft)

.gadget

Windows Vista gadžet

.grp

Microsoft program group

.hlp

Windows datoteka pomoći

.hpj

AppWizard Help project

.hta

Hipertekstualna aplikacija

.inf

Datoteka sa informacijama ili instalaciona datoteka

.ins

IIS postavke internet komunikacije (Microsoft)

.isp

IIS postavke dobavljača internet usluga (Microsoft)

.its

Skup internet dokumenata, internet prevod

.jar

Java arhiva

.jnlp

Java Network Launch Protocol

.js

JavaScript izvorni kôd

.jse

Kodirana datoteka JScript skripte

.ksh

Skripta UNIX ljuske

.lnk

Datoteka Windows prečice

.mad

Prečica za Access modul (Microsoft)

.maf

Access (Microsoft)

.mag

Prečica za Access dijagram (Microsoft)

.mam

Prečica za Access makro (Microsoft)

.maq

Prečica za Access upit (Microsoft)

.mar

Prečica za Access izveštaj (Microsoft)

.mas

Access uskladištene procedure (Microsoft)

.mat

Prečica za Access tabelu (Microsoft)

.mau

Jedinica za povezivanje medija

.mav

Prečica za Access prikaz (Microsoft)

.maw

Access stranica za pristup podacima (Microsoft)

.mcf

Media Container Format

.mda

Access programski dodatak (Microsoft), MDA Access 2 radna grupa (Microsoft)

.mdb

Access aplikacija (Microsoft), MDB Access baza podataka (Microsoft)

.mde

Access MDE datoteka baze podataka (Microsoft)

.mdt

Podaci o Access programskom dodatku (Microsoft)

.mdw

Access informacije o radnoj grupi (Microsoft)

.mdz

Access predložak čarobnjaka (Microsoft)

.msc

Datoteka kontrole proširenja konzole za Microsoft Management Console (Microsoft)

.msh

Microsoft ljuska

.msh1

Microsoft ljuska

.msh2

Microsoft ljuska

.mshxml

Microsoft ljuska

.msh1xml

Microsoft ljuska

.msh2xml

Microsoft ljuska

.msi

Datoteka programa Windows Installer (Microsoft)

.msp

Ispravka za Windows Installer

.mst

Skripta za transformaciju programa za konfigurisanje Windows SDK kompleta

.msu

Datoteka Windows Update

.ops

Office datoteka postavki profila

.osd

Open Software Description 

.pcd

Visual test datoteka (Microsoft)

.pif

Windows datoteka sa informacijama o programu (Microsoft)

.pl

Perl script

.plg

Evidencija verzije programa Developer Studio

.prf

Windows sistemska datoteka

.prg

Programska datoteka

.printerexport

Štampač rezervne kopije datoteke

.ps1

Windows PowerShell datoteka

.ps1xml

Windows PowerShell datoteka

.ps2

Windows PowerShell datoteka

.ps2xml

Windows PowerShell datoteka

.psc1

Windows PowerShell datoteka

.psc2

Windows PowerShell datoteka

.psd1

Windows PowerShell datoteka

.psdm1

Windows PowerShell datoteka

.pst

MS Exchange datoteka adresara, Outlook datoteka lične fascikle (Microsoft)

.reg

Informacije za registraciju/ključ za W95/98, datoteka podataka registratora

.scf

Komanda programa Windows Explorer

.scr

Windows čuvar ekrana

.sct

Windows komponenta za skriptu, Foxpro ekran (Microsoft)

.shb

Windows prečica za dokument

.shs

Datoteka isečenog objekta ljuske

.Theme

Postavke za datoteku na radnoj površini teme

.tmp

Privremena datoteka/fascikla

.url

Internet lokacija

.vb

VBScript datoteka ili neki Visual Basic izvorni kod

.vbe

Kodirana datoteka VBScript skripte

.vbp

Visual Basic datoteka projekta

.vbs

Datoteka VBScript skripte, skripta programa Visual Basic for Applications

.vsmacros

Visual Studio .NET binarni projekat makroa (Microsoft)

.vsw

Visio datoteka radnog prostora (Microsoft)

.webpnp

Štampanje datoteka Internet

.website

Prečica zakačene lokacije iz programa Internet Explorer

.ws

Windows datoteka skripte

.wsc

Windows komponenta skripte

.wsf

Windows datoteka skripte

.wsh

Windows datoteka postavki hosta skripte

.xbap

Aplikacije pregledača

.xll

Excel programski dodatak

.xnk

Prečica do Exchange javne fascikle

Tipovi datoteka blokirani u programu Outlook 2007

Oznaka tipa datoteke

Tip datoteke

.ade

Oznaka tipa datoteke Access projekta (Microsoft)

.adp

Access projekat (Microsoft)

.app

Izvršna aplikacija

.asp

Stranica aktivnog servera

.bas

BASIC izvorni kôd

.bat

Grupna obrada

.cer

Datoteka certifikata internet bezbednosti

.chm

Kompajlirana datoteka HTML pomoći

.cmd

DOS CP/M komandna datoteka, komandna datoteka za Windows NT

.cnt

Indeks datoteka pomoći

.com

Komanda

.cpl

Oznaka tipa datoteke Windows kontrolne table (Microsoft)

.crt

Datoteka certifikata

.csh

csh skripta

.der

DER Encoded X509 datoteka certifikata

.exe

Izvršna datoteka

.fxp

FoxPro kompajlirani izvor (Microsoft)

.gadget

Windows Vista gadžet

.hlp

Windows datoteka pomoći

.hpj

Project datoteka koja se koristi za pravljenje Windows datoteke pomoći

.hta

Hipertekstualna aplikacija

.inf

Datoteka sa informacijama ili instalaciona datoteka

.ins

IIS postavke internet komunikacije (Microsoft)

.isp

IIS postavke dobavljača internet usluga (Microsoft)

.its

Skup internet dokumenata, internet prevod

.js

JavaScript izvorni kôd

.jse

Kodirana datoteka JScript skripte

.ksh

Skripta UNIX ljuske

.lnk

Datoteka Windows prečice

.mad

Prečica za Access modul (Microsoft)

.maf

Access (Microsoft)

.mag

Prečica za Access dijagram (Microsoft)

.mam

Prečica za Access makro (Microsoft)

.maq

Prečica za Access upit (Microsoft)

.mar

Prečica za Access izveštaj (Microsoft)

.mas

Access uskladištene procedure (Microsoft)

.mat

Prečica za Access tabelu (Microsoft)

.mau

Jedinica za povezivanje medija

.mav

Prečica za Access prikaz (Microsoft)

.maw

Access stranica za pristup podacima (Microsoft)

.mda

Access programski dodatak (Microsoft), MDA Access 2 radna grupa (Microsoft)

.mdb

Access aplikacija (Microsoft), MDB Access baza podataka (Microsoft)

.mde

Access MDE datoteka baze podataka (Microsoft)

.mdt

Podaci o Access programskom dodatku (Microsoft)

.mdw

Access informacije o radnoj grupi (Microsoft)

.mdz

Access predložak čarobnjaka (Microsoft)

.msc

Datoteka kontrole proširenja konzole za Microsoft Management Console (Microsoft)

.msh

Microsoft ljuska

.msh1

Microsoft ljuska

.msh2

Microsoft ljuska

.mshxml

Microsoft ljuska

.msh1xml

Microsoft ljuska

.msh2xml

Microsoft ljuska

.msi

Datoteka programa Windows Installer (Microsoft)

.msp

Ispravka za Windows Installer

.mst

Skripta za transformaciju programa za konfigurisanje Windows SDK kompleta

.ops

Office datoteka postavki profila

.osd

Aplikacija virtuelizovana uz Microsoft SoftGrid Sequencer

.pcd

Visual test datoteka (Microsoft)

.pif

Windows datoteka sa informacijama o programu (Microsoft)

.plg

Evidencija verzije programa Developer Studio

.prf

Windows sistemska datoteka

.prg

Programska datoteka

.pst

MS Exchange datoteka adresara, Outlook datoteka lične fascikle (Microsoft)

.reg

Informacije za registraciju/ključ za W95/98, datoteka podataka registratora

.scf

Komanda programa Windows Explorer

.scr

Windows čuvar ekrana

.sct

Windows komponenta za skriptu, Foxpro ekran (Microsoft)

.shb

Windows prečica za dokument

.shs

Datoteka isečenog objekta ljuske

.ps1

Windows PowerShell datoteka

.ps1xml

Windows PowerShell datoteka

.ps2

Windows PowerShell datoteka

.ps2xml

Windows PowerShell datoteka

.psc1

Windows PowerShell datoteka

.psc2

Windows PowerShell datoteka

.tmp

Privremena datoteka/fascikla

.url

Internet lokacija

.vb

VBScript datoteka ili neki Visual Basic izvor

.vbe

Kodirana datoteka VBScript skripte

.vbp

Visual Basic datoteka projekta

.vbs

Datoteka VBScript skripte, skripta programa Visual Basic for Applications

.vsmacros

Visual Studio .NET binarni projekat makroa (Microsoft)

.vsw

Visio datoteka radnog prostora (Microsoft)

.ws

Windows datoteka skripte

.wsc

Windows komponenta skripte

.wsf

Windows datoteka skripte

.wsh

Windows datoteka postavki hosta skripte

.xnk

Prečica do Exchange javne fascikle

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×