Automatsko oblikovanje

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Korišćenjem automatskog oblikovanja, možete brzo da primenite oblikovanje kao što su naslovi sa znakovima za nabrajanje i numerisanim listama, ivica, brojeva, simbola i razlomaka u tekst.

Da biste oblikovali datuma u programu Excel, pogledajte članak Oblikovanje datuma onako kako želite.

Ovo su neke stvari koje treba da uzmete u obzir dok radite sa opcija automatskog oblikovanja:

 • Opcije za Automatsko oblikovanje tokom kucanja su globalne opcije koje se odnose na sve datoteke za program.

 • Automatsko oblikovanje tokom kucanja opcije nije moguće primeniti postojećeg teksta u sledećim programima sistema Microsoft Office 2010: Outlook, PowerPoint, Excel, Publisher i Visio.

 • Da biste onemogućili sve automatskog oblikovanja za program, morate da obrišete svake Automatsko oblikovanje tokom kucanja opcije za taj program.

Koji Microsoft Office 2010 program koristite?

Word

Opozivanje automatskog oblikovanja

Uključivanje ili isključivanje opcija automatskog oblikovanja

Šta znači svaka opcija?

Zameni tokom kucanja

Primeni tokom kucanja

Automatski tokom kucanja

Outlook

Opozivanje automatskog oblikovanja

Uključivanje ili isključivanje opcija automatskog oblikovanja

Šta znači svaka opcija?

Zameni tokom kucanja

Primeni tokom kucanja

Automatski tokom kucanja

Excel

Opozivanje automatskog oblikovanja

Uključivanje ili isključivanje automatskog oblikovanja

Šta znači svaka opcija?

Zameni tokom kucanja

Primeni tokom rada

Automatski kao rad

PowerPoint

Opozivanje automatskog oblikovanja

Uključivanje ili isključivanje automatskog oblikovanja

Šta znači svaka opcija?

Zameni tokom kucanja

Primeni tokom kucanja

Publisher

Opozivanje automatskog oblikovanja

Uključivanje ili isključivanje automatskog oblikovanja

Šta znači svaka opcija?

Zameni tokom kucanja

Primeni tokom kucanja

Visio

Opozivanje automatskog oblikovanja

Uključivanje ili isključivanje automatskog oblikovanja

Šta znači svaka opcija?

Zameni tokom kucanja

Word

Dokument možete da oblikujete automatski tokom kucanja ili nakon što ste ga napisali. U oba slučaja, možete da kontrolišete koje će automatske promene Word da izvrši. Takođe možete da isključite automatsko oblikovanje.

Opozivanje automatskog oblikovanja

Kada Word primenjuje automatsko oblikovanje, možete kliknuti na dugme Opcije automatskog ispravljanja Slika dugmeta koji se pojavljuje i odabrati da:

 • Opozovite oblikovanje (i odaberete da biste ponovili ga kad ga opoziva) samo za ovu instancu

 • Promenite globalno određene opcije automatskog oblikovanja birajući opciju zaustavljanja, tako da Word prestane da vrši ovu promenu

 • Promenite opcije za Word tako što ćete izabrati stavku Podesi opcije automatskog oblikovanja.

Vrh stranice

Uključivanje ili isključivanje opcija automatskog oblikovanja

Kada podesite opcije na kartici Automatsko oblikovanje tokom kucanja, Word može automatski da oblikuje tekst tokom kucanja dokumenta. Na primer, ako otkucate broj iza kojeg stoji tačka ili crtica, razmak ili tabulator, a iza toga tekst, Word od teksta kreira numerisanu listu.

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. U okviru Pomoć izaberite stavku Opcije.

 3. Izaberite stavku Jezičke kontrole.

 4. U okviru Opcije automatskog ispravljanja, kliknite na dugme Opcije automatskog ispravljanja.

 5. Izaberite karticu Automatsko oblikovanje tokom kucanja.

 6. Potvrdite ili opozovite izbor u poljima za potvrdu za opcije koje želite da omogućite ili onemogućite. Više informacija o opcijama potražite u dolenavedenom odeljku.

Vrh stranice

Šta znači svaka opcija?

Zameni tokom kucanja

 • "Obične navodnike" "tipografskim navodnicima"    Zamenjuje Obične navodnike ("") i obične apostrofe (') sa zakrivljeni, otvorena i zatvorena navodnicima označava () i zakrivljenim apostrofima ().

 • Razlomke (1/2) sa razlomke (½)    Zamenjuje otkucane razlomke (1/2) jednim znakom za razlomak (½).

  Ova opcija zamenjuje samo sledeće otkucane razlomke: 1/4, 1/2 i 3/4.

 • * Podebljano * i _kurziv_ sa stvarnim oblikovanjem    Primenjuje podebljano font na bilo koji tekst pod znacima zvezdicu (*); primenjuje se kurziv na bilo koji tekst koji se nalazi u donje crte (_). Na primer, * računaru * postaje računara i _computer_ postaje računara.

 • Internet i mrežne putanje sa hipervezama    Zamenjuje otkucane Internet adrese, mrežne putanje i e-adrese hipervezama.

 • Engleske redne brojeve (1st) eksponentnim    Zamenjuje Engleske redne brojeve koji pokazuju relativni položaj stavke u nizu (na primer, 1st, 2nd ili 3rd) eksponentnim ( 1st napisano kao eksponentni tekst ).

 • Crtice (--) crtom (—)    Zamenjuje dve crtice (--) sa crtom (—); zamenjuje jednu crticu sa razmakom pre i posle nje (-) srednjom crtom (-).

Primeni tokom kucanja

 • Automatske liste sa znakovima za nabrajanje    Kreira listu sa znakovima za nabrajanje kada red teksta počinje nekim od sledećih znakova *, -, ili > iza kojeg sledi razmak ili tabulator.

  Pritisnite dvaput taster ENTER da biste završili listu sa znakovima za nabrajanje.

 • Ivične linije    Crta liniju kada otkucate tri uzastopne instance znaci ~, #, *, -, _, ili = u novi red, a zatim pritisnite taster ENTER. Na primer, kucanje ~ ~ ~ na novi red, a zatim pritisnuti taster ENTER crta talasastu liniju preko stranice.

 • Ugrađeni stilovi naslova    Primenjuje stilove naslova u pasuse pet ili manje reči koje ne završava sa interpunkcijom nakon što pritisnete taster ENTER dvaput. Za naslov 1, otkucajte novi red; za naslov 2 ispred novog reda sa jednom kartici; za naslov 3, ispred novog reda sa dve kartice.

  Napomena : Taster ENTER morate pritisnuti dvaput nakon prethodnog pasusa da biste automatski primenili stilove zaglavlja.

 • Automatske numerisane liste    Kreira numerisanu listu kada red teksta počinje brojem 1 praćeno periodu ili tab.

  Pritisnite dvaput taster ENTER da biste završili numerisanu listu.

 • Tabela    Kreira tabela sa jednim redom kada umetnete niz znak plus (+) i crtice (--) na početak reda teksta, a zatim pritisnite taster ENTER. Morate da početak i kraj sekvenca sa znakom plus. Na primer, +- +---+---+ kreira tabela sa jednim redom sa tri kolone. Širina kolone je jednak broj crtica otkucali između na znak plus. Da biste dodali redove bilo gde u tabeli, postavite kursor na kraj reda gde želite da umetnete novi red, a zatim pritisnite taster ENTER.

Automatski tokom kucanja

 • Oblikuj početak stavke liste kao prethodnu    Formata uvodne tekstualne stavke na listi kao uvodne tekst prethodne stavke sa liste. Uvodne oblikovanja se ponavlja do prvog znaka interpunkcije stavke liste, obično u periodu, zarez, crticu, crte, znak pitanja, znak uzvika ili slične znaka.

  U sledećoj stavci na listi ponavlja se samo oblikovanje koje se primenjuje na sav početni tekst. Oblikovanje koje se primenjuje na deo početnog teksta ne ponavlja se u početnom tekstu narednih stavki na listi.

 • Podesi levo uvlačenje pasusa i prvog reda tasterima TAB i BACKSPACE    Uvukli prvi red pasusa stavljanje kursor ispred prvog reda, a zatim pritisnuti taster TAB. Uvlačenje celog pasusa stavljanje kursor ispred bilo kog reda u pasusu (osim prvog reda), a zatim pritisnuti taster TAB. Da biste uklonili uvlačenje, postavite kursor na pre nego što prvi red pasusa, a zatim pritisnite taster BACKSPACE.

 • Definiši stilove zasnovane na primenjenom oblikovanju    Primenjuje ugrađeni stil na ručno oblikovani tekst kada tekst ima isto oblikovanje kao ugrađeni stil.

Vrh stranice

Outlook

Opozivanje automatskog oblikovanja

Kada Outlook primenjuje automatsko oblikovanje, možete kliknuti na dugme Opcije automatskog ispravljanja Slika dugmeta koji se pojavljuje i odabrati da:

 • Opozovite oblikovanje (i odaberete da biste ponovili ga kad ga opoziva) samo za ovu instancu

 • Promenite globalno određene opcije automatskog oblikovanja tako što ćete izabrati opciju zaustavljanja, tako da Outlook prestane da vrši ovu promenu

 • Promenite opcije za Outlook tako što ćete kliknuti na dugme Podesi opcije automatskog oblikovanja.

Vrh stranice

Uključivanje ili isključivanje opcija automatskog oblikovanja

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. U okviru Pomoć izaberite stavku Opcije.

 3. Kliknite na ikonu Pošta.

 4. U okviru Pisanje poruka kliknite na dugme Opcije uređivača.

 5. U okviru Opcije automatskog ispravljanja, kliknite na dugme Opcije automatskog ispravljanja.

 6. Izaberite karticu Automatsko oblikovanje tokom kucanja.

 7. Potvrdite ili opozovite izbor u poljima za potvrdu za opcije koje želite da omogućite ili onemogućite. Više informacija o opcijama potražite u dolenavedenom odeljku.

Vrh stranice

Šta znači svaka opcija?

Zameni tokom kucanja

 • "Obične navodnike" "tipografskim navodnicima"    Zamenjuje Obične navodnike ("") i obične apostrofe (') sa zakrivljeni, otvorena i zatvorena navodnicima označava () i zakrivljenim apostrofima ().

 • Razlomke (1/2) sa razlomke (½)    Zamenjuje otkucane razlomke (1/2) jednim znakom za razlomak (½).

  Ova opcija zamenjuje samo sledeće otkucane razlomke: 1/4, 1/2 i 3/4.

 • * Podebljano * i _kurziv_ sa stvarnim oblikovanjem    Primenjuje podebljano font na bilo koji tekst pod znacima zvezdicu (*); primenjuje se kurziv na bilo koji tekst koji se nalazi u donje crte (_). Na primer, * računaru * postaje računara i _computer_ postaje računara.

 • Internet i mrežne putanje sa hipervezama    Zamenjuje otkucane Internet adrese, mrežne putanje i e-adrese hipervezama.

 • Engleske redne brojeve (1st) eksponentnim    Zamenjuje Engleske redne brojeve koji pokazuju relativni položaj stavke u nizu (na primer, 1st, 2nd ili 3rd) eksponentnim ( 1st napisano kao eksponentni tekst ).

 • Crtice (--) crtom (—)    Zamenjuje dve crtice (--) sa crtom (—); zamenjuje jednu crticu sa razmakom pre i posle nje (-) srednjom crtom (-).

Primeni tokom kucanja

 • Automatske liste sa znakovima za nabrajanje    Kreira listu sa znakovima za nabrajanje kada red teksta počinje nekim od sledećih znakova *, -, ili > iza kojeg sledi razmak ili tabulator.

  Pritisnite dvaput taster ENTER da biste završili listu sa znakovima za nabrajanje.

 • Ivične linije    Crta liniju kada otkucate tri uzastopne instance znaci ~, #, *, -, _, ili = u novi red, a zatim pritisnite taster ENTER. Na primer, kucanje ~ ~ ~ na novi red, a zatim pritisnuti taster ENTER crta talasastu liniju preko stranice.

 • Ugrađeni stilovi naslova    Primenjuje stilove naslova u pasuse pet ili manje reči koje ne završava sa interpunkcijom nakon što pritisnete taster ENTER dvaput. Za naslov 1, otkucajte novi red; za naslov 2 ispred novog reda sa jednom kartici; za naslov 3, ispred novog reda sa dve kartice.

  Napomena : Taster ENTER morate pritisnuti dvaput nakon prethodnog pasusa da biste automatski primenili stilove zaglavlja.

 • Automatske numerisane liste    Kreira numerisanu listu kada red teksta počinje brojem 1 praćeno perioda ili tab.

  Pritisnite dvaput taster ENTER da biste završili numerisanu listu.

 • Tabela    Kreira tabela sa jednim redom kada umetnete niz znak plus (+) i crtice (--) na početak reda teksta, a zatim pritisnite taster ENTER. Morate početak i kraj sekvenca sa znakom plus. Na primer, +- +---+---+ kreira tabela sa jednim redom sa tri kolone. Širina kolone je jednak broj crtica otkucali između na znak plus. Da biste dodali redove bilo gde u tabeli, postavite kursor na kraj reda gde želite da umetnete novi red, a zatim pritisnite taster ENTER.

Automatski tokom kucanja

 • Oblikuj početak stavke liste kao prethodne    Formata uvodne tekstualne stavke na listi kao uvodne tekst prethodne stavke sa liste. Uvodne oblikovanja se ponavlja do prvog znaka interpunkcije stavke liste, obično u periodu, zarez, crtice, crte, znak pitanja, znak uzvika ili slične znaka.

  U sledećoj stavci na listi ponavlja se samo oblikovanje koje se primenjuje na sav početni tekst. Oblikovanje koje se primenjuje na deo početnog teksta ne ponavlja se u početnom tekstu narednih stavki na listi.

 • Podesi levo uvlačenje pasusa i prvog reda tasterima TAB i BACKSPACE    Uvukli prvi red pasusa tako što ćete stavljanje kursor ispred prvu liniju, a zatim pritisnite taster TAB. Uvlačenje celog pasusa stavljanje kursor ispred bilo kog reda u pasusu (osim prvog reda), a zatim pritisnuti taster TAB. Da biste uklonili uvlačenje, postavite kursor na pre nego što prvi red pasusa i pritisnite taster BACKSPACE.

 • Definiši stilove zasnovane na primenjenom oblikovanju    Primenjuje ugrađeni stil na ručno oblikovani tekst kada tekst ima isto oblikovanje kao ugrađeni stil.

Vrh stranice

Excel

Opozivanje automatskog oblikovanja

Kada Excel primenjuje automatsko oblikovanje, možete kliknuti na dugme Opcije automatskog ispravljanja Slika dugmeta koji se pojavljuje i odabrati da:

 • Opozovite oblikovanje (i odaberete da biste ponovili ga kad ga opoziva) samo za ovu instancu

 • Promenite globalno određene opcije automatskog oblikovanja tako što ćete izabrati opciju zaustavljanja, tako da Excel prestane da vrši ovu promenu

 • Promena opcija za Excel tako što ćete kliknuti na dugme Podesi opcije automatskog oblikovanja.

Vrh stranice

Uključivanje ili isključivanje automatskog oblikovanja

Kada ste podesili opcije na kartici Automatsko oblikovanje tokom kucanja , Excel automatski tekst možete oblikovati dok kucate na radnom listu.

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. U okviru Pomoć izaberite stavku Opcije.

 3. Izaberite stavku Jezičke kontrole.

 4. U okviru Opcije automatskog ispravljanja, kliknite na dugme Opcije automatskog ispravljanja.

 5. Izaberite karticu Automatsko oblikovanje tokom kucanja.

 6. Potvrdite ili opozovite izbor u poljima za potvrdu za opcije koje želite da omogućite ili onemogućite. Više informacija o opcijama potražite u dolenavedenom odeljku.

Vrh stranice

Šta znači svaka opcija?

Zameni tokom kucanja

Internet i mrežne putanje sa hipervezama    Zamenjuje otkucane Internet adrese, mrežne putanje i e-adrese hipervezama.

Primeni tokom rada

Uključi nove redove i kolone u tabeli    Dodaje novi red ili kolonu u postojeću tabelu kada unesete podatke u susedne reda ili kolone. Na primer, ako imate tabelu sa dve kolone u kolonama A i B, a zatim unesite podatke u susedne ćelije u koloni C, kolona C je automatski oblikuje kao deo postojeće tabele.

Automatski kao rad

Popuni formule u tabele da biste kreirali izračunate kolone    Primenjuje jednu formulu na sve ćelije tabele u koloni. Formula se automatski prilagođava da biste proširili na sve ćelije tabele u koloni.

Vrh stranice

PowerPoint

Opozivanje automatskog oblikovanja

Kada PowerPoint primenjuje automatsko oblikovanje, možete kliknuti na dugme Opcije automatskog ispravljanja Slika dugmeta koji se pojavljuje i odabrati da:

 • Opozovite oblikovanje (i odaberete da biste ponovili ga kad ga opoziva) samo za ovu instancu

 • Promenite globalno određene opcije automatskog oblikovanja tako što ćete izabrati opciju zaustavljanja, tako da Power Point prestane da vrši ovu promenu

 • Promena opcija za PowerPoint tako što ćete kliknuti na dugme Podesi opcije automatskog oblikovanja.

Vrh stranice

Uključivanje ili isključivanje automatskog oblikovanja

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. U okviru Pomoć izaberite stavku Opcije.

 3. Izaberite stavku Jezičke kontrole.

 4. U okviru Opcije automatskog ispravljanja, kliknite na dugme Opcije automatskog ispravljanja.

 5. Izaberite karticu Automatsko oblikovanje tokom kucanja.

 6. Potvrdite ili opozovite izbor u poljima za potvrdu za opcije koje želite da omogućite ili onemogućite. Više informacija o opcijama potražite u dolenavedenom odeljku.

Vrh stranice

Šta znači svaka opcija?

Zameni tokom kucanja

 • "Obične navodnike" "tipografskim navodnicima"    Zamenjuje Obične navodnike ("") i obične apostrofe (') sa zakrivljeni, otvorena i zatvorena navodnicima označava () i zakrivljenim apostrofima ().

 • Razlomke (1/2) sa razlomke (½)    Zamenjuje otkucane razlomke (1/2) jednim znakom za razlomak (½).

  Ova opcija zamenjuje samo sledeće otkucane razlomke: 1/4, 1/2 i 3/4.

 • Engleske redne brojeve (1st) eksponentnim    Zamenjuje Engleske redne brojeve koji pokazuju relativni položaj stavke u nizu (na primer, 1st, 2nd ili 3rd) eksponentnim ( 1st napisano kao eksponentni tekst ).

 • Crtice (--) crtom (—)    Zamenjuje dve crtice (--) sa crtom (—); zamenjuje jednu crticu sa razmakom pre i posle nje (-) srednjom crtom (-).

 • Smeška :-) i strelice == > specijalnim simbolima Zamenjuje otkucane smeška i strelica sa ekvivalentnu simbola.

 • Internet i mrežne putanje sa hipervezama    Zamenjuje otkucane Internet adrese, mrežne putanje i e-adrese hipervezama.

Primeni tokom kucanja

 • Automatske liste sa znakovima za nabrajanje    Kreira listu sa znakovima za nabrajanje kada red teksta počinje nekim od sledećih znakova *, -, ili > iza kojeg sledi razmak ili tabulator.

  Pritisnite dvaput taster ENTER da biste završili listu sa znakovima za nabrajanje.

 • Automatski uklopi tekst naslova u čuvar mesta Smanjuje veličinu fonta za tekst naslova, tako da se tekst uklopio u čuvar mesta za tekst naslova definisana.

  Napomena : Tekst naslova automatski smanjuje tako što ćete povećavanja veličine samo jedan font, na primer sa 44 na 40, na osnovu Ugrađeni font veličine fonta. Ako želite da dodatno smanjenje veličine fonta, izaberite tekst naslova i nešto Izaberite manje Ugrađeni font veličinu sa liste veličinu fonta ili otkucajte željenu veličinu fonta na listi veličina fonta.

 • Automatski uklopi telo teksta u čuvar mesta Smanjuje veličinu fonta u telu teksta tako da se tekst uklopio u čuvar mesta za tekst definisano telo.

Vrh stranice

Publisher

Opozivanje automatskog oblikovanja

Kada Publisher primenjuje automatsko oblikovanje, možete kliknuti na dugme Opcije automatskog ispravljanja Slika dugmeta koji se pojavljuje i odaberete da:

 • Opozovite oblikovanje (i odaberete da biste ponovili ga kad ga opoziva) samo za ovu instancu

 • Promenite globalno određene opcije automatskog oblikovanja tako što ćete izabrati opciju zaustavljanja, tako da Publisher prestane da vrši ovu promenu

 • Promena opcija za Publisher tako što ćete kliknuti na dugme Podesi opcije automatskog oblikovanja.

Vrh stranice

Uključivanje ili isključivanje automatskog oblikovanja

 1. Otvorite datoteku ili kreirajte novu datoteku u programu Publisher.

 2. Izaberite karticu Datoteka.

 3. U okviru Pomoć izaberite stavku Opcije.

 4. Izaberite stavku Jezičke kontrole.

 5. U okviru Opcije automatskog ispravljanja, kliknite na dugme Opcije automatskog ispravljanja.

 6. Izaberite karticu Automatsko oblikovanje tokom kucanja.

 7. Potvrdite ili opozovite izbor u poljima za potvrdu za opcije koje želite da omogućite ili onemogućite. Više informacija o opcijama potražite u dolenavedenom odeljku.

Vrh stranice

Šta znači svaka opcija?

Zameni tokom kucanja

 • "Obične navodnike" "tipografskim navodnicima"    Zamenjuje Obične navodnike ("") i obične apostrofe (') sa zakrivljeni, otvorena i zatvorena navodnicima označava () i zakrivljenim apostrofima ().

 • Crtice (--) crtom (—)    Zamenjuje dve crtice (--) sa crtom (—); zamenjuje jednu crticu sa razmakom pre i posle nje (-) srednjom crtom (-).

Primeni tokom kucanja

 • Automatske liste sa znakovima za nabrajanje    Kreira listu sa znakovima za nabrajanje kada red teksta počinje nekim od sledećih znakova *, -, ili > iza kojeg sledi razmak ili tabulator.

  Pritisnite dvaput taster ENTER da biste završili listu sa znakovima za nabrajanje.

 • Automatske numerisane liste    Kreira numerisanu listu kada red teksta počinje brojem 1 praćeno periodu ili tab.

  Pritisnite dvaput taster ENTER da biste završili numerisanu listu.

Vrh stranice

Visio

Opozivanje automatskog oblikovanja

Kada se Visio primenjuje automatskog oblikovanja, možete kliknuti na dugme Opcije automatskog ispravljanja Slika dugmeta koji se pojavljuje i odaberete da:

 • Opozovite oblikovanje (i odaberete da biste ponovili ga kad ga opoziva) samo za ovu instancu

 • Promenite globalno određene opcije automatskog oblikovanja birajući opciju zaustavljanja, tako da Visio prestane da vrši ovu promenu

 • Promena opcija za Visio tako što ćete kliknuti na dugme Podesi opcije automatskog oblikovanja.

Vrh stranice

Uključivanje ili isključivanje automatskog oblikovanja

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. U okviru Pomoć izaberite stavku Opcije.

 3. Izaberite stavku Jezičke kontrole.

 4. U okviru Opcije automatskog ispravljanja, kliknite na dugme Opcije automatskog ispravljanja.

 5. Izaberite karticu Automatsko oblikovanje tokom kucanja.

 6. Potvrdite ili opozovite izbor u poljima za potvrdu za opcije koje želite da omogućite ili onemogućite. Više informacija o opcijama potražite u dolenavedenom odeljku.

Vrh stranice

Šta znači svaka opcija?

Zameni tokom kucanja

 • "Obične navodnike" "tipografskim navodnicima"    Zamenjuje Obične navodnike ("") i obične apostrofe (') sa zakrivljeni, otvorena i zatvorena navodnicima označava () i zakrivljenim apostrofima ().

 • Razlomke (1/2) sa razlomke (½)    Zamenjuje otkucane razlomke (1/2) jednim znakom za razlomak (½).

  Ova opcija zamenjuje samo sledeće otkucane razlomke: 1/4, 1/2 i 3/4.

 • Engleske redne brojeve (1st) eksponentnim    Zamenjuje Engleske redne brojeve koji pokazuju relativni položaj stavke u nizu (na primer, 1st, 2nd ili 3rd) eksponentnim ( 1st napisano kao eksponentni tekst ).

 • Crtice (--) crtom (—)    Zamenjuje dve crtice (--) sa crtom (—); zamenjuje jednu crticu sa razmakom pre i posle nje (-) srednjom crtom (-).

 • Smeška :-) i strelice == > specijalnim simbolima Zamenjuje otkucane smeška i strelica sa ekvivalentnu simbola.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. Jer u članku mašinskog prevesti mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×