Automatizovanje uobičajenih zadataka ili zadataka koji se ponavljaju

Brzi koraci predstavljaju novu funkciju u programu Microsoft Outlook 2010 koja istovremeno primenjuje više radnji na e-poruke pomažući vam tako da brže i lakše upravljate poštanskim sandučetom. Na primer, ako poruke često premeštate u određenu fasciklu, možete upotrebiti brzi korak da biste poruku premestili jednim klikom. A ako svoje poruke prosleđujete menadžeru ili kolegama, brzi korak u vidu jednog klika može pojednostaviti taj zadatak.

Galerija koraka za brzi pristup

Brzi koraci koji su uključeni u Outlook 2010 mogu se prilagoditi. Pored toga, možete kreirati vlastiti brzi korak da biste napravili galeriju brzih koraka za radnje koje najčešće preduzimate u vezi sa poštom.

Podrazumevani brzi koraci

Sve podrazumevane brze korake možete prilagoditi. Kada neke brze korake budete koristili prvi put, bićete upitani da ih konfigurišete. Na primer, ako želite brzi korak za premeštanje poruka u određenu fasciklu, morate navesti fasciklu da biste mogli da koristite brzi korak.

Podrazumevani brzi koraci u programu Outlook 2010 uključuju sledeće:

Brzi korak

Radnja

Premesti u:

Premešta izabranu poruku u poštansku fasciklu koju navedete i označava poruku kao pročitanu.

Menadžeru

Prosleđuje poruku menadžeru. Ako organizacija koristi Microsoft Exchange Server, ime vašeg menadžera će biti otkriveno na opšta lista adresa i umetnuto u polje „Za“ ili ćete moći da navedete primaoca.

Timska e-pošta

Prosleđuje poruku drugim članovima tima. Ako organizacija koristi Microsoft Exchange Server, imena članova tima će biti otkrivena na opšta lista adresa i umetnuta u polje „Za“.

Završeno

Premešta poruku u navedenu poštansku fasciklu, označava poruku kao dovršenu i kao pročitanu.

Odgovori i izbriši

Otvara odgovor na izabranu poruku i briše originalnu poruku.

Kreiraj novi

Možete kreirati vlastiti brzi korak da biste izvršili bilo koji niz komandi, imenovati ga i primeniti ikonu koja će vam pomoći da ga identifikujete.

Da biste konfigurisali ili promenili postojeće brze korake, izvršite sledeće radnje:

 1. U modulu „Pošta“, na kartici Početak, u grupi Brzi koraci, pored polja Brzi koraci kliknite na strelicu Više i izaberite stavku Upravljaj brzim koracima.

 2. U polju Brzi koraci izaberite brzi korak koji želite da promenite i kliknite na dugme Izmeni.

 3. U okviru Radnje promenite ili dodajte radnje koje želite da izvršite ovim brzim korakom.

 4. Ako želite, u polju Tasterska prečica izaberite tastersku prečicu koju želite da dodelite ovom brzom koraku.

 5. Ako želite da promenite ikonu brzog koraka, kliknite na ikonu pored polja Ime, izaberite željenu ikonu i kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Kreiranje brzog koraka

 1. U modulu „Pošta“, na kartici Početak, u grupi Koraci za brzi pristup, u galeriji Koraci za brzi pristup izaberite stavku Kreiraj novi korak za brzi pristup.

 2. Sa liste izaberite tip radnje ili kliknite na dugme Prilagođeno.

 3. U polju Ime otkucajte ime novog brzog koraka.

 4. Kliknite na dugme ikone pored polja Ime, izaberite ikonu i kliknite na dugme U redu.

 5. U okviru Radnje odaberite radnju koju želite da izvršite ovim brzim korakom. Kliknite na dugme Dodaj radnju da biste prikazali dodatne radnje.

 6. Da biste kreirali tastersku prečicu, u polju Tasterska prečica izaberite tastersku prečicu koju želite da dodelite.

Napomena   Novi brzi koraci pojaviće se na vrhu galerije kartice Početak, u grupi Brzi koraci. Dok promenjeni brzi koraci ostaju na istoj lokaciji u galeriji, možete promeniti njihov raspored u okviru Upravljanje brzim koracima.

Vrh stranice

Primenjuje se na: Outlook 2010Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Promeni jezik