Animacija, video i audio

Animiranje teksta ili objekata

Animiranje teksta ili objekata

Možete da animirate tekst, slike, oblike, tabele, SmartArt grafike i druge objekte u PowerPoint prezentaciji.

Efekti mogu da učine da se objekat pojavljuje, nestaje ili se pomera. Mogu da promene veličinu ili boju objekta.

PowerPoint 2013

1:54

Postoji i srodan video zapis o animiranju teksta.

Savet: Check out these YouTube videos from PowerPoint community experts for more help with animation!

Dodavanje animacija u tekst, slike, oblike i još mnogo toga u prezentaciji

 1. Izaberite objekat ili tekst koje želite da animirate.

 2. Izaberite stavku Animacije i odaberite animaciju.

 3. Izaberite stavku Opcije efekta i odaberite efekat.

Upravljanje animacijama i efektima

Postoje različiti načini za pokretanje animacija u prezentaciji:

 • Na klik: Pokrenite animaciju kada kliknete na slajd.

 • Sa prethodnim: Reprodukujte animaciju u isto vreme kao prethodnu animaciju u redosledu.

 • Posle prethodnog: Pokrenite animaciju odmah nakon što se desi prethodna.

 • Trajanje: Produžite ili skratite efekat.

 • Odlaganje: Dodajte vreme pre pokretanja efekta.

Dodavanje još efekata animaciji

 1. Izaberite objekat ili tekst koji sadrže animaciju.

 2. Izaberite stavku Dodaj animaciju i odaberite neku.

Promena redosleda animacija

 1. Izaberite označivač animacija.

 2. Odaberite željenu opciju:

  • Premesti ranije: Neka se animacija pojavi ranije u redosledu.

  • Premesti kasnije: Neka se animacija pojavi kasnije u redosledu.

Dodavanje animacije u grupisane objekte

Animaciju možete da dodate u grupisane objekte, tekst i još mnogo toga.

 1. Pritisnite taster Ctrl i izaberite željene objekte.

 2. Izaberite stavke Oblikovanje > Grupisanje > Grupiši da biste grupisali objekte.

 3. Izaberite stavku Animacije i odaberite animaciju.

Dodavanje animacije u objekat

 1. Izaberite objekat koji želite da animirate.

 2. Na kartici Animacije na traci, u grupi Animacija kliknite na dugme Još Dugme „Još“ , a zatim izaberite željeni efekat animacije.

  Grupa „Animacija“ na kartici „Animacije“.

  Prikazani su najpopularniji efekti. Ako želite još više izbora, kliknite na opciju Još u dnu galerije.

Izaberite naslov u nastavku da biste ga otvorili i videli detaljnija uputstva.

Brzinu efekta određuje postavka Trajanje.

 1. Na slajdu izaberite efekat animacije koji želite da promenite.

 2. Na kartici Animacije, u okviru opcija Podešavanje vremena, u polje Trajanje unesite broj sekundi koliko želite da traje efekat animacije.

  Opcija „Trajanje“ za efekte animacije u programu PowerPoint

  (Maksimum: 59 sekundi. Minimum: .01 sekunda. Možete da otkucate trajanje ili koristite strelice nagore ili nadole da biste izabrali standardnu inkrementalnu vrednost.

 1. Na slajdu izaberite efekat animacije koji želite da promenite.

 2. Na kartici Animacije, u okviru opcija Podešavanje vremena otvorite listu Početak i odaberite jednu od tri opcije opisane ispod:

  Pokretanje opcije za animacije u programu PowerPoint

  Izaberite stavku

  Da biste pokrenuli efekat animacije

  Na klik

  Kad kliknete na slajd

  Sa prethodnim

  U isto vreme kao prethodni efekat animacije na listi. (Jedan klik istovremeno pokreće dva efekta animacije ili više njih.)

  Posle prethodnog

  Odmah nakon završetka reprodukovanja prethodnog efekta animacije na listi. (Za pokretanje ovog efekta animacije nije potreban dodatni klik.)

Opcija Odlaganje određuje koliko vremena protekne pre početka određenog efekta animacije – nakon što kliknete ili nakon što se završi prethodni efekat animacije.

 1. Na slajdu izaberite efekat animacije koji želite da promenite.

 2. Na kartici Animacije, u opcijama za Podešavanje vremena, u polju Odlaganje navedite vremenski period u sekundama.

Opcija „Odlaganje“ za efekte animacije u programu PowerPoint

Da biste promenili redosled skupa animacija na slajdu:

 1. Otvorite okno „Animacija“: Na kartici Animacije, u grupi Napredna animacija izaberite stavku Okno za animaciju.

 2. U oknu za animaciju izaberite efekat animacije kojem želite da promenite redosled.

 3. Na kartici Animacije na traci, u grupi Podešavanje vremena, u okviru stavke Promena redosleda animacije izaberite neku od opcija:

  Opcije za podešavanje vremena za animacije u programu PowerPoint
  • Izaberite stavku Premesti na ranije da biste premestili efekat nagore za jedno mesto u redosledu animacija.

  • Izaberite stavku Premesti na kasnije da biste premestili efekat nadole za jedno mesto u redosledu animacija.

  Možete da izaberete opciju više puta ako je potrebno, da biste premestili izabrani efekat na odgovarajuće mesto u redosledu animacija.

Kad animirate objekat, mali numerički marker pojavljuje se s leve strane tog objekta i ukazuje na prisustvo efekta animacije i njegovo mesto u sekvenci animacija na trenutnom slajdu.

 1. Izaberite broj animacije koju želite da uklonite.

 2. Pritisnite taster Delete na tastaturi.

Kompletnu diskusiju potražite u članku Promena, uklanjanje ili isključivanje efekata animacije.

 1. Izaberite tekst ili objekat u koji želite da dodate više animacija.

 2. Na kartici Animacije, u grupi Napredna animacija kliknite na dugme Dodaj animaciju.

  Grupa „Napredna animacija“ na kartici „Animacije“.

Nakon dodavanja jednog efekta animacije ili više njih, da biste proverili da li rade, uradite sledeće:

 • Na kartici Animacije, u grupi Pregled izaberite stavku Pregled.

  Grupa „Pregled“ na kartici „Animacije“.

Izbegnite ručno animiranje nekoliko objekata na isti način: Koristite četkicu za animaciju da biste kopirali animacije sa jednog objekta na drugi. Za sve detalje i brzu video demonstraciju pogledajte Dupliranje animacija pomoću četkice za animaciju.

Četkica za animaciju je dostupna na traci sa alatkama za animaciju kada je neki animirani sadržaj izabran na slajdu

Primena efekta animacije

 1. Izaberite tekst ili objekat koji želite da animirate.

  „Objekat“ u ovom kontekstu predstavlja bilo koju stvar na slajdu, kao što su slika, grafikon ili okvir za tekst. Regulatori veličine se pojavljuju oko objekta kad ga izaberete na slajdu.

 2. Na kartici Animacije na traci, u grupi Animacije izaberite željeni efekat animacije sa liste Animiranje.

  Ugrađene animacije

  Ako je izabrani objekat okvir za tekst, imaćete dve opcije za svaki tip animacije na listi Animiranje:

  • Sve odjednom: Animacija se odigrava za sav tekst istovremeno.

  • Po pasusima 1. nivoa: Animacija se naizmenično odigrava za svaki pasus okvira za tekst pojedinačno.

Izaberite naslov u nastavku da biste ga otvorili i videli detaljnija uputstva.

 • Izaberite tekst ili objekat iz kojeg želite da uklonite animaciju.

 • Na kartici Animacije, u grupi Animacije izaberite stavku Nema animacije sa liste Animiranje.

Kompletnu diskusiju potražite u članku Promena, uklanjanje ili isključivanje efekata animacije.

Da biste stekli veću kontrolu nad načinom i vremenom primene efekata, možete da kreirate i primenite prilagođenu animaciju. Na primer, možete da učinite da se tekst širi ili skuplja, okreće ili treperi, a možete i da podesite animaciju tako da čujete zvuk aplauza pri otkrivanju slike. Možete da primenite više animacija, tako da možete da učinite da red teksta uleće sa zvukom ili bez njega, a zatim da tekst izleće. Pored unapred određenih ili prilagođenih putanja kretanja, možete da koristite i opcije za naglašavanje, ulazne opcije ili izlazne opcije.

Prilagođene animacije prave se u okviru Prilagođena animacija okno zadataka, koji prikazuje važne informacije o efektu animacije, uključujući tip efekta, redosled više efekata u odnosu jedan prema drugom i deo teksta efekta.

Okno zadatka „Prilagođena animacija“

1. Ikone ukazuju na vreme efekta animacije u odnosu na druge događaje na slajdu. Među njima su sledeći:

 • Započni na klik (ikona miša, što je prikazano ovde): Efekat animacije počinje kada kliknete na slajd.

 • Započni sa prethodnim (nema ikone): Efekat animacije počinje u isto vreme kada se pokreće i prethodni efekat na listi (tj. kako biste jednim klikom aktivirali dva efekta animacije ili više njih).

 • Započni posle prethodnog (ikona sata): Efekat animacije počinje odmah pošto se završi reprodukcija prethodnog efekta sa liste (tj. da ne morate ponovo da kliknete da biste aktivirali sledeći efekat animacije).

2. Izaberite stavku sa liste da biste videli ikonu menija (strelica nadole), a zatim kliknite na ikonu da biste otkrili meni.

3. Brojevi ukazuju na redosled reprodukcije efekata animacije. Brojevi takođe odgovaraju oznakama povezanim sa animiranim stavkama u normalnom prikazu sa prikazanim oknom zadatka Prilagođena animacija.

4. Ikone predstavljaju tip efekta animacije. U ovom primeru to je efekat za naglašavanje.

Animirane stavke su navedene na slajdu pomoću numerisane oznake koja se neće štampati. Ova oznaka odgovara efektima na listi Prilagođena animacija, a oznaka se prikazuje sa strane teksta ili objekta. Oznaka se pojavljuje samo u normalnom prikazu sa prikazanim oknom zadatka Prilagođena animacija.

Da biste primenili prilagođeni efekat animacije u programu Office PowerPoint 2007, uradite sledeće:

 1. Izaberite tekst ili objekat koji želite da animirate.

 2. Na kartici Animacije, u grupi Animacije izaberite stavku Prilagođena animacija.

 3. U oknu zadatka Prilagođena animacija izaberite stavku Dodaj efekat, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Da bi se tekst ili objekat pojavili sa efektom, postavite pokazivač miša na stavku Ulaz, a zatim izaberite efekat.

  • Da biste tekstu ili objektu koji je već vidljiv na slajdu dodali efekat, na primer efekat okretanja, postavite pokazivač miša na stavku Naglašavanje, a zatim kliknite na efekat.

  • Da biste dodali efekat kod kog tekst ili objekat napuštaju slajd u nekom momentu, postavite pokazivač miša na stavku Izlaz, a zatim kliknite na efekat.

  • Da biste dodali efekat kod kog se tekst ili objekat pomeraju po određenom obrascu, postavite pokazivač miša na stavku Putanje kretanja, a zatim kliknite na putanju.

 4. Da biste naveli način na koji se efekat primenjuje na tekst ili objekat, kliknite desnim tasterom miša na prilagođeni efekat animacije na listi Prilagođena animacija a zatim izaberite stavku Opcije efekta u priručnom meniju.

 5. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste naveli postavke za tekst, na karticama Efekat, Podešavanje vremena i Animacija teksta kliknite na opcije koje želite da koristite za animaciju teksta.

  • Da biste naveli postavke za objekat, na karticama Efekat i Podešavanje vremena kliknite na opcije koje želite da koristite za animaciju objekta.

Efekti se pojavljuju na listi Prilagođena animacija redosledom kojim ih dodate.

Koristite korake ispod da biste primenili zvučne efekte na znakove za nabrajanje teksta u koji ste dodali efekte animacije. Za početak, slajd izgleda otprilike ovako.

Slajd koji sadrži „ulazne“ i „izlazne“ efekte animacije

A okno zadatka Prilagođena animacija izgleda otprilike ovako.

Okno „Prilagođena animacija“ koje prikazuje „ulazne“ i „izlazne“ efekte animacije

Uradite sledeće:

 1. U oknu zadatka Prilagođena animacija, na listi Prilagođena animacija kliknite na strelicu nadesno od efekta animacije koji je primenjen na prvi znak za nabrajanje teksta, a zatim izaberite stavku Opcije efekata .

  Opcije efekta

 2. Na kartici Efekat, u okviru Poboljšanja, na listi Zvuk uradite sledeće:

  • Izaberite zvuk.

  • Da biste dodali zvuk iz datoteke, izaberite stavku Drugi zvuk, a zatim pronađite zvučnu datoteku koju želite da koristite.

 3. Ponovite korake 1 i 2 za svaki znak za nabrajanje teksta u želite da dodate zvučni efekat.

Nakon dodavanja jednog efekta animacije ili više njih, da biste proverili da li rade, uradite sledeće:

 • Na dnu okna zadatka Prilagođena animacija izaberite stavku Reprodukuj.

Testiranje efekata animacije

Primena animacije

 1. Izaberite objekat ili tekst u okviru slajda koji želite da animirate.

  „Objekat“ u ovom kontekstu predstavlja bilo koju stvar na slajdu, kao što su slika, grafikon ili okvir za tekst. Regulatori veličine se pojavljuju oko objekta kad ga izaberete na slajdu. (U svrhe animacije, pasus unutar okvira za tekst takođe je objekat, ali neće imati regulatore veličine kad ga izaberete; umesto toga, ceo okvir za tekst ima regulatore veličine.)

 2. Na kartici Animacije na traci otvorite galeriju animacija i izaberite onu koju želite.

  Galerija „Animacije“ sa opcijama u usluzi PowerPoint Online
 3. Na kartici Animacije otvorite listu Opcije efekata da biste izabrali neku od dostupnih opcija. Opcije efekta su dostupne za tekst ili za izbor smera ili intenziteta animacije. (Nemaju sve animacije opcije efekata.)

 4. Da biste pregledali animaciju, na kartici Prikaz na traci, u grupi Pokretanje projekcije slajdova izaberite stavku Od trenutnog slajda.

  Pokretanje projekcije slajdova od trenutnog slajda
 5. U prikazu projekcije slajdova kliknite na slajd da biste reprodukovali efekat animacije.

Uklanjanje efekta animacije

 1. Izaberite animirani objekat.

 2. Na kartici Animacije na traci otvorite galeriju animacija i izaberite stavku Nijedna.

Promena redosleda efekata animacije

Kad animirate objekat, mali numerički marker pojavljuje se s leve strane tog objekta i ukazuje na prisustvo efekta animacije i njegovo mesto u sekvenci animacija na slajdu. Te oznake se pojavljuju kad je izabrana kartica Animacija na traci.

 1. Na slajdu izaberite animirani objekat.

 2. Na kartici Animacija na traci, u grupi Podešavanje vremena izaberite stavke Premesti ispred ili Premesti iza.

  Svaki klik menja položaj objekta u redosledu za po jedan inkrement. Numerisanje u označivačima animacije menja se kako bi odrazilo redosled efekata.

Takođe pogledajte

Neka se tekst pojavljuje jedan po jedan red, reč ili slovo

Dodavanje animirane GIF datoteke slajdu

Dodavanje više efekata animacije jednom objektu

Dodavanje efekta animacije putanje kretanja

Efekti 3D animacije u programu PowerPoint

Prelazi između slajdova

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×