Animiranje SmartArt grafike

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

U ovom članku

Pregled animacije

Dodavanje animacije

Animiranje pojedinačnih oblika u SmartArt grafici

Obrnuti redosled animacije

Uklanjanje animacije

Pregled animacije

Za dodatni naglasak ili fazni prikaz informacija možete da dodate animaciju u SmartArt grafiku ili neki njen pojedinačni oblik. Na primer, možete podesiti da oblik brzo uleće na ekran sa strane ili da se polako pretapa u slajd.

Da biste odlučili koja animacija najbolje funkcioniše sa rasporedom za SmartArt grafiku, prikaz informacija u SmartArt grafike u vidu okna za tekst, pošto većina animacije pokreće na vrhu okna za tekst i premešta nadole. Alternativno, možete da reprodukujete animaciju obrnutim redosledom. Ako okno za tekst nije vidljivo, možete da biste ga prikazali.

Raspoložive animacije zavise od rasporeda koji izaberete za SmartArt grafiku, ali uvek možete da dodate animaciju u sve oblike odjednom ili u svaki od njih ponaosob.

Najbolji način da animirate SmartArt grafiku je da koristite izbore sa liste Animiraj. Ako je neophodno animaciju možete da prilagodite u okno zadatakaPrilagođena animacija.

Animirane stavke zabeležene su na slajdu pomoću brojčanih oznaka koje neće biti odštampane. Ove oznake koje odgovaraju animacijama na listi lista prilagođenih animacija prikazane su sa strane SmartArt grafike i prikazuju se samo u normalnom prikazu sa prikazanim oknom zadataka Prilagođena animacija.

Napomena : Umereno primenjujte animaciju da ne biste poruku učinili nerazumljivom ili zbunili grupu korisnika.

Animacije za SmartArt grafike

Animacije koje primenjujete na SmartArt grafiku razlikuju se od animacija koje primenjujete na oblike, tekst ili WordArt na sledeće načine:

 • Linije za povezivanje između oblika povezuju se uvek sa drugim oblikom, a ne animiraju se pojedinačno.

 • Animacija će se reprodukovati po redosledu prikazivanja oblika ako animaciju primenite na oblike u SmartArt grafici. Redosled se može obrnuti samo u celini. Na primer, animaciju možete reprodukovati od slova A do F ili od slova F do A ako imate šest oblika od kojih svaki obuhvata jedno slovo od A do F. Animaciju ne možete da reprodukujete poremećenim redosledom, na primer od slova A do C, a zatim od slova F do D. Međutim, više slajdova možete da kreirate da biste podražavali ovaj redosled. Na primer, u mogućnosti ste da kreirate jedan slajd koji animira oblike od slova A do C i drugi koji animira oblike od slova F do D.

 • Neke postavke animacije možete da izgubite ili se animacija može prikazati drugačije kada konvertujete dijagram kreiran pomoću prethodne verzije programa PowerPoint u odnosu na verziju programa Microsoft Office PowerPoint 2007 koju koristi SmartArt grafika.

Sve animacije koje dodate biće prebačene u novi raspored kada se prebacite u različiti raspored.

Vrh stranice

Dodavanje animacije

Važno : Dodatne efekte animacije, kao što su Boje kucanje ulazni efekat ili Preokreni izlaznog efekta, dostupni su samo za oblike. Efekti koji nisu dostupni za SmartArt grafika će se zatamnjene. Ako želite da koristite efekte animacije koje nisu dostupne za SmartArt grafiku, konvertujete u SmartArt grafiku u pojedinačne oblike, a zatim dodate efekat animacije.

 1. Izaberite SmartArt grafiku koju želite da animirate.

 2. Na kartici Animacije, u grupi Animacije izaberite željenu animaciju sa liste Animiraj.

  Slika kartice „Animacije“

U zavisnosti od korišćenog rasporeda, u mogućnosti ste da birate sledeće opcije kada animirate SmartArt grafiku.

Animacije

Opis

Kao jedan objekat

Animacija se primenjuje kao da je cela SmartArt grafika jedna velika slika ili objekat.

Sve odjednom

Svi oblici u SmartArt grafici istovremeno se animiraju. Razlika između ove i animacije Kao jedan objekat najuočljivija je u animacijama u kojima oblici rotiraju ili se povećavaju. Pomoću animacije Sve odjednom svaki oblik pojedinačno rotira ili se povećava. Pomoću animacije Kao jedan objekat cela SmartArt grafika rotira ili se povećava.

Jedan po jedan

Svaki oblik pojedinačno se animira, jedan po jedan.

Po odeljku jedan po jedan

Svi oblici u istom odeljku istovremeno se animiraju. Ova animacija dobro funkcioniše sa odeljcima organizacionog dijagrama ili rasporeda hijerarhije i slična je animaciji Jedan po jedan.

Po nivou odjednom

Svi oblici na istom nivou istovremeno se animiraju. Na primer, ako imate raspored sa tri oblika u kojima se nalazi tekst nivoa 1 i tri oblika u kojima se nalazi tekst nivoa 2, zajedno će se animirati tri oblika u kojima se nalazi tekst nivoa 1, a zatim zajedno tri oblika u kojima se nalazi tekst nivoa 2.

Slika okna za tekst koja prikazuje tekst nivoa 1 i nivoa 2

Po nivou jedan po jedan

Oblici u SmartArt grafici prvo se animiraju po nivou, a zatim pojedinačno unutar nivoa. Na primer, ako imate raspored sa četiri oblika u kojima se nalazi tekst nivoa 1 i tri oblika u kojima se nalazi tekst nivoa 2, sva četiri oblika u kojima se nalazi tekst nivoa 1 prvo će biti pojedinačno animirana, a zatim će sva tri oblika u kojima se nalazi tekst nivoa 2 biti pojedinačno animirana.

Napomene : 

 • Neke animacije se ponašaju različito nego obično kada primenite animaciju Sve odjednom nego kada primenite animaciju Kao jedan objekat. Na primer, oblici koje moraju dalje leteti lete brže rako da svi oblici istovremeno stižu na odredišta ako primenite opciju Sve odjednom na animaciju Uzlet. Svi delovi SmartArt grafike animiraju se na isti način (na primeru animacije Uzlet, istom brzinom) ako se primeni opcija Kao jedan objekat.

 • Sve druge animacije koje primenite na istu SmartArt grafiku neće biti animacija tipa Kao jedan objekat ako primenite animaciju na SmartArt grafiku koja nije animacija Kao jedan objekat. Više animacija primenjenih na SmartArt grafike moraju sve biti animacije Kao jedan objekat ili nijedna ne sme biti animacija Kao jedan objekat.

 • Pozadina SmartArt grafike uvek je vidljiva sa strane ako primenite neku animaciju (osim animacije Kao jedan objekat) na SmartArt grafiku. Nije moguće animirati pozadinu iako pozadina može biti vidljiva ako nema primenjenu popunu ili linije.

 • Ako na SmartArt grafiku primenite animaciju kao što je Uzlet, a zatim izbrišete animaciju određenog oblika, oblik iz kog ste izbrisali animaciju biće vidljiv na slajdu.

 • I animacija će biti iskopirana ako iskopirate SmartArt grafiku koja ima primenjenu animaciju na drugom slajdu.

Vrh stranice

Animiranje pojedinačnih oblika u SmartArt grafici

 1. Izaberite SmartArt grafiku koju želite da animirate.

 2. Na kartici animacije , u grupi animacije izaberite po granama, jedna po jedna ili po nivou jedan po jedan.

  Slika kartice „Animacije“

 3. Na kartici Animacije u grupi Animacije izaberite stavku Prilagođena animacija.

  Slika grupe „Animacije“

 4. U lista prilagođenih animacija, kliknite na ševron Razvij Ševron za razvijanje da biste prikazali sve oblike u SmartArt grafici.

 5. Na listi prilagođenih animacija izaberite stavku sve oblike koje ne želite da animirate tako što ćete držati pritisnut taster CTRL i kliknuti na svaki oblik naizmenično.

 6. Kliknite na dugme Ukloni. Ovo uklanja efekat animacije iz oblika. IT ne ukloni oblika samu sa SmartArt grafiku.

 7. Za sve preostale oblike izaberite tačne opcije animacije koje želite tako što ćete na listi „Prilagođena animacija“ izabrati oblik, a zatim kliknuti desnim tasterom miša na oblik ili kliknuti na dugme Promeni.

 8. Kada završite sa izborom opcija animacije koje želite, zatvorite okno "Prilagođena animacija".

Napomena : Efekti koji nisu dostupni za SmartArt grafika će se zatamnjene. Ako želite da koristite efekte animacije koje nisu dostupne za SmartArt grafike, konvertujete u SmartArt grafiku u pojedinačne oblike i zatim dodate efekat animacije.

Vrh stranice

Obrnuti redosled animacije

 1. Izaberite SmartArt grafiku sa animacijom čiji redosled želite da obrnete.

 2. Na kartici Animacije u grupi Animacije izaberite stavku Prilagođena animacija.

  Slika grupe „Animacije“

 3. Kliknite desnim tasterom miša na prilagođenu animaciju u lista prilagođenih animacija, a zatim izaberite stavku Opcije efekta.

 4. Izaberite karticu SmartArt animacija, a zatim potvrdite izbor Obrnuti redosled.

Vrh stranice

Uklanjanje animacije

 1. Izaberite SmartArt grafiku sa animacijom koju želite da uklonite.

 2. Na kartici Animacije, u grupi Animacije, sa liste Animiraj izaberite stavku Bez animacije.

  Slika grupe „Animacije“

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×