Animiranje SmartArt grafike

Ovaj članak sadrži:

Pregled animacije

Dodavanje animacije

Obrnuti redosled animacije

Uklanjanje animacije

Pregled animacije

Za dodatni naglasak ili fazni prikaz informacija možete da dodate animaciju u SmartArt grafiku ili neki njen pojedinačni oblik. Na primer, možete podesiti da oblik brzo uleće na ekran sa strane ili da se polako pretapa u slajd.

Prikažite informacije u oknu za tekstSmartArt grafike da biste odlučili koja animacija najbolje funkcioniše sa rasporedom za SmartArt grafiku, jer većina animacija počinje pri vrhu okna za tekst i spušta se. Animaciju možete da prikažete i obrnutim redosledom. Okno za tekst možete da prikažete ako nije vidljivo.

Raspoložive animacije zavise od rasporeda koji izaberete za SmartArt grafiku, ali uvek možete da dodate animaciju u sve oblike odjednom ili u svaki od njih ponaosob.

Najbolji način da animirate SmartArt grafiku je da koristite izbore sa liste Animiraj. Ako je neophodno animaciju možete da prilagodite u okno zadatakaPrilagođena animacija.

Animirane stavke zabeležene su na slajdu pomoću brojčanih oznaka koje neće biti odštampane. Ove oznake koje odgovaraju animacijama na listi lista prilagođenih animacija prikazane su sa strane SmartArt grafike i prikazuju se samo u normalnom prikazu sa prikazanim oknom zadataka Prilagođena animacija.

Napomena : Umereno primenjujte animaciju da ne biste poruku učinili nerazumljivom ili zbunili grupu korisnika.

Animacije za SmartArt grafike

Animacije koje primenjujete na SmartArt grafiku razlikuju se od animacija koje primenjujete na oblike, tekst ili WordArt na sledeće načine:

 • Linije za povezivanje između oblika povezuju se uvek sa drugim oblikom, a ne animiraju se pojedinačno.

 • Animacija će se reprodukovati po redosledu prikazivanja oblika ako animaciju primenite na oblike u SmartArt grafici. Redosled se može obrnuti samo u celini. Na primer, animaciju možete reprodukovati od slova A do F ili od slova F do A ako imate šest oblika od kojih svaki obuhvata jedno slovo od A do F. Animaciju ne možete da reprodukujete poremećenim redosledom, na primer od slova A do C, a zatim od slova F do D. Međutim, više slajdova možete da kreirate da biste podražavali ovaj redosled. Na primer, u mogućnosti ste da kreirate jedan slajd koji animira oblike od slova A do C i drugi koji animira oblike od slova F do D.

 • Neke postavke animacije možete da izgubite ili se animacija može prikazati drugačije kada konvertujete dijagram kreiran pomoću prethodne verzije programa PowerPoint u odnosu na verziju programa Microsoft Office PowerPoint 2007 koju koristi SmartArt grafika.

Sve animacije koje dodate biće prebačene u novi raspored kada se prebacite u različiti raspored.

Vrh stranice

Dodavanje animacije

 1. Izaberite SmartArt grafiku kojoj želite da dodate animaciju.

 2. Na kartici Animacije, u grupi Animacije izaberite željenu animaciju sa liste Animiraj.

  Slika kartice „Animacije“

U zavisnosti od korišćenog rasporeda, u mogućnosti ste da birate sledeće opcije kada animirate SmartArt grafiku.

Animacija

Opis

Kao jedan objekat

Animacija se primenjuje kao da je cela SmartArt grafika jedna velika slika ili objekat.

Sve odjednom

Svi oblici u SmartArt grafici istovremeno se animiraju. Razlika između ove i animacije Kao jedan objekat najuočljivija je u animacijama u kojima oblici rotiraju ili se povećavaju. Pomoću animacije Sve odjednom svaki oblik pojedinačno rotira ili se povećava. Pomoću animacije Kao jedan objekat cela SmartArt grafika rotira ili se povećava.

Jedan po jedan

Svaki oblik pojedinačno se animira, jedan po jedan.

Po odeljku jedan po jedan

Svi oblici u istom odeljku istovremeno se animiraju. Ova animacija dobro funkcioniše sa odeljcima organizacionog dijagrama ili rasporeda hijerarhije i slična je animaciji Jedan po jedan.

Po nivou odjednom

Svi oblici na istom nivou istovremeno se animiraju. Na primer, ako imate raspored sa tri oblika u kojima se nalazi tekst nivoa 1 i tri oblika u kojima se nalazi tekst nivoa 2, zajedno će se animirati tri oblika u kojima se nalazi tekst nivoa 1, a zatim zajedno tri oblika u kojima se nalazi tekst nivoa 2.

Slika okna za tekst koja prikazuje tekst nivoa 1 i nivoa 2

Po nivou jedan po jedan

Oblici u SmartArt grafici prvo se animiraju po nivou, a zatim pojedinačno unutar nivoa. Na primer, ako imate raspored sa četiri oblika u kojima se nalazi tekst nivoa 1 i tri oblika u kojima se nalazi tekst nivoa 2, sva četiri oblika u kojima se nalazi tekst nivoa 1 prvo će biti pojedinačno animirana, a zatim će sva tri oblika u kojima se nalazi tekst nivoa 2 biti pojedinačno animirana.

Napomene : 

 • Neke animacije se ponašaju različito nego obično kada primenite animaciju Sve odjednom nego kada primenite animaciju Kao jedan objekat. Na primer, oblici koje moraju dalje leteti lete brže rako da svi oblici istovremeno stižu na odredišta ako primenite opciju Sve odjednom na animaciju Uzlet. Svi delovi SmartArt grafike animiraju se na isti način (na primeru animacije Uzlet, istom brzinom) ako se primeni opcija Kao jedan objekat.

 • Sve druge animacije koje primenite na istu SmartArt grafiku neće biti animacija tipa Kao jedan objekat ako primenite animaciju na SmartArt grafiku koja nije animacija Kao jedan objekat. Više animacija primenjenih na SmartArt grafike moraju sve biti animacije Kao jedan objekat ili nijedna ne sme biti animacija Kao jedan objekat.

 • Pozadina SmartArt grafike uvek je vidljiva sa strane ako primenite neku animaciju (osim animacije Kao jedan objekat) na SmartArt grafiku. Nije moguće animirati pozadinu iako pozadina može biti vidljiva ako nema primenjenu popunu ili linije.

 • Ako na SmartArt grafiku primenite animaciju kao što je Uzlet, a zatim izbrišete animaciju određenog oblika, oblik iz kog ste izbrisali animaciju biće vidljiv na slajdu.

 • I animacija će biti iskopirana ako iskopirate SmartArt grafiku koja ima primenjenu animaciju na drugom slajdu.

 • Dodatni efekti animacije dostupni su za oblike, kao što je ulazni efekat Pisaća mašina u boji ili izlazni efekat Preokretanje. Efekti koji nisu dostupni za SmartArt grafike biće zatamnjeni.

Vrh stranice

Obrnuti redosled animacije

 1. Izaberite SmartArt grafiku sa animacijom čiji redosled želite da obrnete.

 2. Na kartici Animacije, u grupi Animacije kliknite na dugme Prilagođena animacija.

  Slika grupe „Animacije“

 3. Kliknite desnim tasterom miša na prilagođenu animaciju sa liste lista prilagođenih animacija, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Opcije efekta.

 4. Izaberite karticu SmartArt animacija, a zatim potvrdite izbor Obrnuti redosled.

Vrh stranice

Uklanjanje animacije

 1. Izaberite SmartArt grafiku sa animacijom koju želite da uklonite.

 2. Na kartici Animacije, u grupi Animacije, sa liste Animiraj izaberite stavku Bez animacije.

  Slika grupe „Animacije“

Vrh stranice

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×