Animiranje SmartArt grafike

PowerPoint za Office 365, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Da biste pružaju dodatne naglašavanja ili prikazali informacije u fazama, možete da dodate animaciju na SmartArt grafiku ili pojedinačne oblik u SmartArt grafici. Na primer, možete da oblika uletati brzo jednoj strani ekrana ili sporo Postepeno pojavljivanje.

Dodavanje animacije

Da animirate SmartArt grafiku, idite na SmartArt grafiku koju želite da animirate, izaberite karticu animacijei u grupi animacija kliknite na tip animacije koje želite. Kliknite na dugme još Dugme „Još“ da biste videli više opcija. (Da biste uklonili animaciju, samo kliknite na dugme Nijedna.)

Dugme „Više“ na kartici „Animacija“

Kad dodate animaciju, možete da animirate pojedinačne oblike.

 1. Na kartici animacije , u grupi animacija izaberite stavku Opcije efekata, a zatim izaberite stavku Jedan po jedan.

  Dugme „Opcije efekata“ u grupi „Animacije“

 2. U grupi Napredna animacija izaberite stavku Okno za animaciju.

  Okno za animaciju

 3. Na listi Okno za animaciju kliknite na ševron za razvijanje Ševron za razvijanje da biste prikazali sve oblike u SmartArt grafici.

 4. Izaberite sve oblike koji ne želite da animirate (držite pritisnut taster CTRL i kliknite na svaki oblik naizmenično) i zatim izaberite nijedno u grupi animacija . (Ovo uklanja efekat animacije iz oblika. IT ne ukloni oblika iz SmartArt grafici.)

  Opcija za oblik bez animacije („Nijedno“) u grupi „Animacije“

 5. Za sve preostale oblike kliknite desnim tasterom miša na oblik u okviru Okno za animaciju, a zatim izaberite željene opcije animacije.

Savet: Koristite četkicu za animaciju (na kartici " animacije " u grupi Napredna animacija ) da biste brzo kopirali animacije iz jedne SmartArt grafike u drugu.

 1. Idite na SmartArt grafiku sa animacijama čiji redosled želite da obrnete.

 2. Na kartici animacije , u grupi animacija kliknite na dugme za pokretanje dijaloga Dugme pokretanja dijaloga na traci .

  Pokretanje dijaloga na kartici „Animacije“

 3. Izaberite karticu SmartArt animacija , a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu obrnuti redosled .

  Deo kartice „SmartArt animacija“ sa poljem za potvrdu „Obrnuti redosled“

Animaciju možete da podesite pomoću opcija efekata.

Važno: Neki efekti animacije koji nisu dostupni za SmartArt grafiku dostupni su za oblike. Da biste primenili te efekte na SmartArt, kliknite desnim tasterom miša na grafiku i izaberite stavku Konvertuj u oblike.

 1. Idite na SmartArt grafiku sa animacijama koje želite da prilagodite.

 2. Na kartici Animacije, u grupi Napredna animacija kliknite na dugme Okno za animaciju.

  Okno za animaciju

 3. Na listi Okno za animaciju kliknite na strelicu desno od animacije koju želite da promenite i izaberite stavku Opcije efekata.

  Padajući meni sa prikazanom stavkom „Opcije efekata“

 4. U dijalogu, na kartici SmartArt animacija, sa liste Grupiši grafiku izaberite jednu od sledećih opcija:

  Opcija

  Opis

  Kao jedan objekat

  Animira celu SmartArt grafiku kao jednu veliku sliku ili objekat.

  Sve odjednom

  Animira svaki oblik pojedinačno u istom trenutku. Razlika između ove i animacije Kao jedan objekat najuočljivija je u animacijama u kojima se oblici rotiraju ili povećavaju. Pomoću animacije Sve odjednom svaki oblik pojedinačno rotira se ili povećava. Pomoću animacije Kao jedan objekat cela SmartArt grafika se rotira ili povećava.

  Jedan po jedan

  Animira svaki oblik pojedinačno, jedan po jedan.

  Po nivoima

  Animira sve oblike na istom nivou odjednom. Na primer, ako imate raspored sa tri oblika u kojima se nalazi tekst nivoa 1 i tri oblika u kojima se nalazi tekst nivoa 2, prvo će se zajedno animirati oblici u kojima se nalazi tekst nivoa 1, a zatim zajedno oblici u kojima se nalazi tekst nivoa 2.

  Po nivoima, jedan po jedan

  Animira svaki oblik na svakom nivou jedan po jedan pre nego što pređe na oblike sledećeg nivoa. Na primer, ako imate raspored sa četiri oblika u kojima se nalazi tekst nivoa 1 i tri oblika u kojima se nalazi tekst nivoa 2, svaki od oblika u kojima se nalazi tekst nivoa 1 se animira jedan po jedan, a zatim svaki od tri oblika u kojima se nalazi tekst nivoa 2 jedan po jedan.

Napomene: 

 • Animacija Sve odjednom ponaša se drugačije od animacije Kao jedan objekat. Na primer, ako izaberete opciju Sve odjednom i animaciju Uzlet, oblici koje moraju da lete dalje leteće brže tako da svi oblici istovremeno stižu na odredišta. Ako izaberete istu animaciju i opciju Kao jedan objekat, svi oblici lete istom brzinom.

 • Ako izaberete bilo koju osim animacije Kao jedan objekat, pozadina SmartArt grafike će biti prikazana na slajdu. Pozadinu ne možete da animirate, pa ako vam ona kvari slajd, pokušajte da postavite popunu i linije SmartArt grafike na opciju Nijedno.

 1. Idite na SmartArt grafiku sa animacijama koje želite da uklonite.

 2. Na kartici Animacije, u grupi Napredna animacija kliknite na dugme Okno za animaciju.

  Okno za animaciju

 3. Na listi Okno za animaciju kliknite na strelicu desno od animacije koju želite da promenite, a zatim kliknite na dugme Ukloni.

Da biste odlučili koja animacija najbolje funkcioniše, pogledajte informacije u oknu SmartArt grafike u vidu teksta, jer većina animacija počinje na vrhu znak za nabrajanje u oknu za tekst i odatle se pomera. Alternativno, možete da reprodukujete animaciju obrnutim redosledom (pogledajte odeljak „Obrnuti redosled animacije” iznad). Ako ne vidite okno za tekst, u grupi Kreiranje grafike na kartici SmartArt Tools Design kliknite na dugme Okno za tekst .

Dostupne animacije zavise od rasporeda SmartArt grafike, ali uvek možete da animirate sve oblike odjednom ili svaki od njih pojedinačno.

Animacije koje primenjujete na SmartArt grafiku razlikuju se od animacija koje primenjujete na oblike, tekst ili WordArt na sledeće načine:

 • Linije za povezivanje između oblika povezuju se uvek sa drugim oblikom, a ne animiraju se pojedinačno.

 • Ako primenite animaciju na oblike u SmartArt grafici, animacija se reprodukuje onim redosledom kojim se oblici pojavljuju. Redosled može da se obrne samo u celini.

  Primer:     Ako imate šest oblika od kojih svaki obuhvata jedno slovo od A do F, animaciju možete reprodukovati od slova A do slova F ili od slova F do slova A. Animaciju ne možete da reprodukujete drugačijim redosledom, na primer od slova A do slova C, a zatim od slova F do slova D, ali možete da kreirate više slajdova da biste podražavali ovaj redosled. Na primer, možete da kreirate jedan slajd koji animira oblike od slova A do slova C i drugi koji animira oblike od slova F do slova D.

 • Kad promenite rasporede SmartArt grafike, sve animacije koje ste dodali prenose se u novi raspored.

Dodavanje animacije

Važno: Dodatne efekte animacije, kao što su Boje kucanje ulazni efekat ili Preokreni izlaznog efekta, dostupni su samo za oblike. Efekti koji nisu dostupni za SmartArt grafika će se zatamnjene. Ako želite da koristite efekte animacije koje nisu dostupne za SmartArt grafiku, konvertujete u SmartArt grafiku u pojedinačne oblike, a zatim dodate efekat animacije.

 1. Kliknite na SmartArt grafiku koju želite da animirate.

 2. Na kartici animacije , u grupi animacije izaberite animaciju koju želite sa liste Animiraj .

  Slika kartice „Animacije“

 1. Kliknite na SmartArt grafiku koju želite da animirate.

 2. Na kartici animacije , u grupi animacije izaberite po granama, jedna po jedna ili po nivou jedan po jedan.

  Slika kartice „Animacije“

 3. Na kartici Animacije, u grupi Animacije izaberite stavku Prilagođena animacija.

  Slika grupe „Animacije“

 4. U lista prilagođenih animacija, kliknite na ševron Razvij Ševron za razvijanje da biste prikazali sve oblike u SmartArt grafici.

 5. Na listi prilagođenih animacija izaberite stavku sve oblike koje ne želite da animirate tako što ćete držati pritisnut taster CTRL i kliknuti na svaki oblik naizmenično.

 6. Kliknite na dugme Ukloni. Ovo uklanja efekat animacije iz oblika. IT ne ukloni oblika samu sa SmartArt grafiku.

 7. Za sve preostale oblike, izaberite željene opcije tačnu animacije tako što ćete potvrditi izbor oblika na listi prilagođenih animacija i zatim kliknuti desnim tasterom miša na oblik ili kliknuti na dugme Promeni.

 8. Kada završite sa izborom opcija animacije koje želite, zatvorite okno "Prilagođena animacija".

Napomena: Efekti koji nisu dostupni za SmartArt grafika će se zatamnjene. Ako želite da koristite efekte animacije koje nisu dostupne za SmartArt grafike, konvertujete u SmartArt grafiku u pojedinačne oblike i zatim dodate efekat animacije.

 1. Kliknite na SmartArt grafiku sa animacijama koje želite da obrnete.

 2. Na kartici Animacije, u grupi Animacije izaberite stavku Prilagođena animacija.

  Slika grupe „Animacije“

 3. Kliknite desnim tasterom miša na prilagođenu animaciju na listi Prilagođenih animacija , a zatim izaberite stavku Opcije efekta.

 4. Izaberite karticu SmartArt animacija , a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu obrnuti redosled .

Kada ste Animiranje SmartArt grafike, u zavisnosti od raspored koji koristite, možete da animaciju pomoću sledećih opcija.

Animacija

Opis

Kao jedan objekat

Animacija se primenjuje kao da je na celu SmartArt grafiku jednu veliku sliku ili objekat.

Sve odjednom

Sve oblike u SmartArt grafici se animiraju u isto vreme. Razlika između ove i animacije kao jedan objekat je veoma značajna u animacije gde oblike rotirate ili povećati. Sve odjednom, svaki oblik rotira ili raste pojedinačno. Kao jedan objekat, cele SmartArt grafike rotira ili raste.

Jedan po jedan

Svaki oblik pojedinačno se animira, jedan po jedan.

Po granama, jedan po jedan

Sve oblike u istom odeljku se animiraju u isto vreme. Ova animacija dobro funkcioniše sa odeljcima organizacionog grafikona ili rasporeda hijerarhije i je slično jedan po jedan.

Po nivou odjednom

Svi oblici na istom nivou se animiraju u isto vreme. Na primer, ako imate raspored sa tri oblika koji sadrže tekst nivoa 1 i tri oblika koji sadrže tekst nivoa 2, 3 oblike koji sadrže tekst nivoa 1 su zajedno, a zatim tri oblike koji sadrže nivoa 2 tekst se animiraju zajedno.

Slika okna za tekst koja prikazuje tekst nivoa 1 i nivoa 2

Po nivou jedan po jedan

Oblike u SmartArt grafici prvo se animiraju po nivou i zatim pojedinačno unutar nivoa. Na primer, ako imate raspored sa četiri oblika koji sadrže tekst nivoa 1 i tri oblika koji sadrže tekst nivoa 2, svaka od četiri oblike koji sadrže nivoa 1 tekst se animiraju se pojedinačno prvi, a zatim svaku od tri oblike koji sadrže tekst nivoa 2 su oblik d pojedinačno.

Napomene: 

 • Kada primenite sve odjednom, animacije se ponašaju drugačije nego kada primenite kao jedan objekat. Na primer, sa odjednom opciju primenjuje animaciju Uletanje , oblici koje moraju dalje da će putujete avionom brže brzinom tako da se sve oblike stižu na odredišta u isto vreme. Sa kao jedan objekat primenjuje, svi delovi SmartArt grafike se animiraju na isti način (u slučaju Uletanje primeru, istom brzinom).

 • Ako primenite animaciju na SmartArt grafiku koji je različit od kao jedan objekat, bilo koje druge animacije koje primenite na istu SmartArt grafiku ne može biti kao jedan objekat. Više animacija primenjenih na SmartArt grafike moraju biti kao jedan objekat ili ne kao jedan objekat.

 • Ako primenite animaciju (osim kao jedan objekat) u SmartArt grafiku, pozadine za SmartArt grafiku je uvek vidljiva na slajdu. Nije moguće da animirate pozadinu, iako pozadine možda neće biti vidljiva ako nema popunu ili linije primenjeno.

 • Ako primenite animaciju, kao što su Uletanje, SmartArt grafiku, a zatim izbrišite animaciju određenog oblika, oblik iz kog ste izbrisali animaciju biće vidljiv na slajdu.

 • Ako kopirate u SmartArt grafiku koja ima animacije primenjen na drugi slajd, animacija se takođe kopira.

 1. Kliknite na SmartArt grafiku sa animacijama koje želite da uklonite.

 2. Na kartici animacije , u grupi " animacije " na listi Animiraj , izaberite stavku Bez animacije.

  Slika grupe „Animacije“

Da biste odlučili koja animacija najbolje funkcioniše sa rasporedom za SmartArt grafiku, prikaz informacija u SmartArt grafike u vidu okna za tekst, pošto većina animacije pokreće na vrhu okna za tekst i premešta nadole. Alternativno, možete da reprodukujete animaciju obrnutim redosledom (pogledajte odeljak „Obrnuti redosled animacije” iznad). Ako okno za tekst nije vidljivo, možete da biste ga prikazali.

Raspoložive animacije zavise od rasporeda koji odaberete za SmartArt grafiku, ali uvek možete da dodate animaciju u sve oblike odjednom ili u svaki od njih pojedinačno.

Najbolji način da animirate SmartArt grafiku je da koristite izbore na listi Animiraj . Ako je potrebno, možete da prilagodite animacije u Prilagođenih animacija okno zadataka.

Animirane stavke su navedene na slajdu tako što ćete koji neće biti odštampani oznaka. Sledeće oznake odgovaraju animacijama na listi Prilagođenih animacija se prikazuju sa strane SmartArt grafike i pojavljuju se samo u normalnom prikazu sa prikazanim oknom zadataka Prilagođenih animacija .

Animacije koje primenjujete na SmartArt grafiku razlikuju se od animacija koje primenjujete na oblike, tekst ili WordArt na sledeće načine:

 • Linije za povezivanje između oblika povezuju se uvek sa drugim oblikom, a ne animiraju se pojedinačno.

 • Ako primenite animaciju na oblike u SmartArt grafici, animacija će se reprodukovati u redosledu koji se pojavljuju na oblike. Možete obrnuti redosled samo kao celina. Na primer, ako imate šest oblika, a svaka sadrži jednu slovo A do F, koje možete da reprodukujete animaciju iz F ili F do A. Ne mogu da reprodukujete animaciju van upotrebe, kao što su od A do C, a zatim F do D. Međutim, možete da kreirate više slajdova radi imitiranja ovaj nalog. U ovom primeru, možete da kreirate jedan slajd koji animira oblike od A do C i drugi slajd koji animira oblike F do D.

 • Kada se prebacite na drugi raspored, sve animacije koje ste dodali prenose se u novi raspored.

Napomena: Primenite animaciju umereno da biste sprečili skrivajuжi poruku ili korisnika.

Takođe pogledajte

Kreiranje SmartArt grafike

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×