Agregacije u programskom dodatku Power Pivot

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Agregacije predstavljaju način skupljanja, rezimiranja ili grupisanja podataka. Kada započnete rad sa neobrađenim podacima iz tabela ili drugih izvora podataka, ti podaci su često ravni, a to znači da su dosta detaljni, ali da nisu uopšte organizovani ili grupisani. Zbog ovog nedostatka rezimiranja ili strukture može biti teško da se uoče šabloni u podacima. Važan deo oblikovanja podataka predstavlja definisanje agregacija koje pojednostavljuju, apstrahuju ili rezimiraju šablone i tako daju odgovore na određena pitanja vezana za poslovanje.

Najčešće korišćene agregatne funkcije, kao što su oni pomoću prosek, PREBROJAVANJE, DISTINCTCOUNT, MAX, MINili zbir mogu biti kreirane u mera automatski korišćenjem funkcije AutoSum. Ostali tipovi agregatne funkcije, kao što su AVERAGEX, COUNTX, COUNTROWSili SUMXvraćaju tabelu i zahtevaju formula pomoću Data Analysis Expressions (DAX).

Razumevanje agregacija u programskom dodatku Power Pivot

Izbor grupa za agregaciju

Kada grupišete podatke, grupišete ih prema atributima kao što su: proizvod, cena, oblast ili datum i zatim definišete formulu koja će funkcionisati za sve podatke u grupi. Na primer, kada kreirate ukupan zbir za godinu, kreirate agregaciju. Ako zatim kreirate odnos između ove godine i prošle i prikažete ga u procentima, to će biti drugačiji tip agregacije.

Odluka o načinu grupisanja podataka zavisi od pitanja vezanog za poslovanje. Na primer, agregacije mogu dati odgovore na sledeća pitanja:

Prebrojavanja   Koliko je transakcija bilo u mesecu?

Proseci    Koje su srednje vrednosti prodaje za ovaj mesec po prodavcu?

Minimalne i maksimalne vrednosti    Koje prodajne oblasti su bile među pet najboljih po broju prodatih jedinica?

Da biste kreirali izračunavanje koje daje odgovor na ova pitanja, morate imati detaljne podatke koji sadrže brojeve za prebrojavanje ili sabiranje i ti numerički podaci moraju na neki način biti povezani sa grupama koje ćete koristiti za organizovanje rezultata.

Ako podaci već ne sadrži vrednosti koje možete da koristite za grupisanje, kao što su kategorije proizvoda ili ime geografski region gde se nalazi u prodavnici, možda ćete želeti da upoznam grupe podataka tako što ćete dodati kategorije. Kada kreirate grupe u programu Excel, morate ručno da otkucajte ili izaberite grupe kojima želite da koristite neke od kolona na radnom listu. Međutim, u sistemu relacione hijerarhije kao što je kategorija proizvoda često su uskladištene u drugoj tabeli nego činjenica ili vrednost tabeli. Obično tabeli kategorija je povezana sa činjenicama podatke tako što ćete neku vrstu ključa. Na primer, pretpostavimo da pronađete da vaši podaci sadrže ID proizvoda, ali ne imena proizvoda ili njihove kategorije. Da biste dodali kategoriji ravnom Excel radnom listu, morate da kopirate u koloni koja sadrži imena kategorija. Sa Power Pivot, možete da uvezete tabeli "kategorija proizvoda" model podataka, Kreiranje relacije između tabela sa broj podataka i sa liste kategorija proizvoda i zatim koristite kategorije da biste grupisali podatke. Više informacija potražite u članku Kreiranje relacije između tabela.

Izbor funkcije za agregaciju

Kada identifikujete i dodate grupisanja koja će se koristiti, morate da odlučite koje matematičke funkcije će se koristiti za agregaciju. Često se reč „agregacija“ koristi kao sinonim za matematičke ili statističke operacije koje se koriste u agregacijama, kao što su sabiranja, proseci, minimumi ili prebrojavanja. Međutim, Power Pivot vam omogućava da kreirate prilagođene formule za agregaciju, pored standardnih agregacija koje možete pronaći u programskom dodatku Power Pivot i u programu Excel.

Na primer, na osnovu istog skupa vrednosti i grupisanja korišćenih u prethodnim primerima, mogli biste da kreirate prilagođene agregacije koje daju odgovore na sledeća pitanja:

Filtrirana prebrojavanja   Koliko transakcija je bilo u toku meseca, isključujući vreme za održavanje krajem meseca?

Odnosi koji koriste prosečne vrednosti tokom vremena    Koliki je procenat rasta ili opadanja prodaje u odnosu na isti period prošle godine?

Grupisane minimalne i maksimalne vrednosti    Koje prodajne oblasti su bile najbolje za svaku kategoriju proizvoda ili za svaku prodajnu promociju?

Dodavanje agregacija u formule i izvedene tabele

Kada imate ideju kako da grupišete podatke da bi bili smisleni i vrednosti sa kojima želite da radite, možete da odlučite da li ćete napraviti izvedenu tabelu ili ćete kreirati izračunavanja u okviru tabele. Power Pivot proširuje i poboljšava osnovnu mogućnost programa Excel da kreira agregacije kao što su sabiranje, prebrojavanje ili prosek. U programskom dodatku Power Pivot prilagođene agregacije možete da kreirate u Power Pivot prozoru ili u oblasti Excel izvedene tabele.

  • U izračunatoj koloni možete da kreirate agregacije koje koriste kontekst trenutnog reda da bi preuzele povezane redove iz druge tabele i zatim sabrale, prebrojale te vrednosti u povezanim redovima ili izračunale njihov prosek.

  • U mere, možete da kreirate dinamičke agregacije koje koristite filtere definisane u formuli i filteri nametnuo dizajn u izvedenoj tabeli i izbor module za sečenje, naslove kolona i naslove redova. Mere pomoću standardne agregacije može biti kreirana u Power Pivot korišćenjem funkcije AutoSum ili kreiranjem formule. Takođe možete da kreirate implicitna mere pomoću standardne agregacije u izvedenoj tabeli u programu Excel.

Dodavanje grupisanja u izvedenu tabelu

Kada dizajnirate izvedenu tabelu, prevlačite polja koja predstavljaju grupisanja, kategorije ili hijerarhije u odeljak izvedene tabele sa kolonama i redovima kako biste grupisali podatke. Zatim prevlačite polja koja sadrže numeričke vrednosti u oblast sa vrednostima kako bi mogle da se prebroje, saberu ili da se izračuna njihov prosek.

Ako u izvedenu tabelu dodate kategorije, ali podaci o kategorijama nisu povezani sa podacima o činjenicama, može se desiti da dobijete grešku ili čudan rezultat. Power Pivot će u većini slučajeva pokušati da reši problem tako što će automatski pronaći i predložiti relacije. Više informacija potražite u članku Rad sa relacijama u izvedenim tabelama.

Takođe, polja možete da prevučete u module „Slicer“ da biste izabrali određenu grupu podataka za prikaz. Moduli „Slicer“ vam omogućavaju da na interaktivan način grupišete, sortirate i filtrirate rezultate u okviru izvedene tabele.

Rad sa grupisanjima u okviru formule

Takođe, grupisanja i kategorije možete da koristite za grupisanje podataka uskladištenih u tabelama tako što ćete kreirati relacije između tabela, a zatim kreirati formule koje koriste te relacije za traženje povezanih vrednosti.

Drugim rečima, ako želite da kreirate formulu koja grupiše vrednosti prema kategoriji, prvo ćete upotrebiti relaciju da povežete tabelu koja sadrži detaljne podatke sa tabelama koje sadrže kategorije, a zatim ćete napraviti formulu.

Više informacija o tome kako da kreirate formule koje koriste pretraživanje, potražite u članku Pretraživanja u PowerPivot formulama.

Upotreba filtera u agregacijama

Nova funkcija u Power Pivot je mogućnost da primenite i filtere na kolone i tabele sa podacima, ne samo u korisničkom interfejsu i u okviru izvedenu tabelu ili grafikon, ali takođe u veoma formula koje možete koristiti za izračunavanje agregacije. Filtere možete koristiti u formulama u izračunatim kolonama i u s.

Na primer, u novim DAX agregatnim funkcijama umesto navođenja vrednosti za sabiranje ili prebrojavanje, možete da navedete celu tabelu kao argument. Ako na tu tabelu niste primenili nijedan filter, agregatna funkcija će raditi sa svim vrednostima u navedenoj koloni tabele. Međutim, u DAX izrazu možete da kreirate dinamički ili statički filter za tabelu, tako da agregatna funkcija koristi različit podskup podataka u zavisnosti od uslova filtera i trenutnog konteksta.

Kombinovanjem uslova i filtera u formulama možete da kreirate agregacije koje se menjaju u zavisnosti od vrednosti zadatih u formulama ili u zavisnosti od izbora zaglavlja redova i kolona u izvedenoj tabeli.

Više informacija potražite u članku Filtriranje podataka u formulama.

Poređenje Excel i DAX agregatnih funkcija

U sledećoj tabeli navedene su neke od standardnih agregatnih funkcija koje nudi Excel i veze za primenu ovih funkcija u programskom dodatku Power Pivot. DAX verzija ovih funkcija je vrlo slična Excel verziji, uz male razlike u sintaksi i obradi određenih tipova podataka.

Standardne agregatne funkcije

Funkcija

Upotreba

AVERAGE

Vraća prosek (aritmetičku sredinu) svih vrednosti u koloni.

AVERAGEA

Vraća prosek (aritmetičku sredinu) svih vrednosti u koloni. Obrađuje tekst i vrednosti koje nisu numeričke.

COUNT

Prebrojava numeričke vrednosti u koloni.

COUNTA

Prebrojava vrednosti u koloni u poljima koja nisu prazna.

MAX

Vraća najveću numeričku vrednost u koloni.

MAXX

Vraća najveću vrednost iz skupa izraza procenjenu na osnovu tabele.

MIN

Vraća najmanju numeričku vrednost u koloni.

MINX

Vraća najmanju vrednost iz skupa izraza procenjenu na osnovu tabele.

SUM

Sabira sve brojeve u koloni.

DAX agregatne funkcije

DAX obuhvata agregatne funkcije koje vam omogućavaju da navedete tabelu na osnovu koje će se agregacija izvršavati. Stoga, umesto prostog sabiranja vrednosti u koloni ili pronalaženja njihovog proseka, ove funkcije vam omogućavaju da kreirate izraz koji dinamički definiše podatke za agregaciju.

U sledećoj tabeli navedene su agregatne funkcije koje su dostupne u okviru DAX izraza.

Funkcija

Upotreba

AVERAGEX

Nalazi prosek skupa izraza procenjen na osnovu tabele.

COUNTAX

Prebrojava skup izraza procenjen na osnovu tabele.

COUNTBLANK

Prebrojava koliko vrednosti u koloni nije uneto.

COUNTX

Prebrojava ukupan broj redova u tabeli.

COUNTROWS

Prebrojava redove vraćene korišćenjem funkcije ugnežđene u tabelu, kao što je funkcija filtriranja.

SUMX

Vraća zbir skupa izraza procenjen na osnovu tabele.

Razlike između DAX i Excel agregatnih funkcija

Iako ove funkcije imaju isto ime kao kolegama Excel, koriste Power Pivotmehanizam za analitiku u memoriji i da je ponovo napišu za rad sa tabelama i kolonama. Ne možete da koristite DAX formule u Excel radne sveske i obrnuto. Mogu da se koristi samo u prozoru Power Pivot i u izvedenim tabelama koje su zasnovane na podacima Power Pivot . Takođe, iako funkcije imaju identične imena, ponašanje možda malo drugačije. Više informacija potražite u temama referenca pojedinačne funkcije.

Način na koji se kolone procenjuju u okviru agregacije se takođe razlikuje od načina na koji Excel obrađuje agregacije. Primer može pomoći da to ilustrujemo.

Pretpostavimo da želite da dobijete zbir vrednosti iz kolone „Iznos“ u tabeli „Prodaja“ i da ste zato kreirali sledeću formulu:

=SUM('Sales'[Amount])

U najjednostavnijem slučaju, funkcija pribavlja vrednosti iz jedne, nefiltrirane kolone i rezultat će biti isti kao onaj dobijen u programu Excel koji uvek samo sabira vrednosti iz kolone, kao što je kolona „Amount“. Međutim, u programskom dodatku Power Pivot, formula se tumači kao izraz „Pribavi vrednost iz kolone Amount za svaki red tabele Sales, a zatim saberi te pojedinačne vrednosti“. Power Pivot procenjuje svaki red za koji se izvršava agregacija i izračunava jednu skalarnu vrednost za svaki red, a zatim obavlja agregaciju za te vrednosti. Zato se rezultat dobijen korišćenjem formule može razlikovati ako se filteri primene na tabelu ili ako se vrednosti izračunavaju na osnovu ostalih agregacija koje su možda filtrirane. Više informacija potražite u članku Kontekst u DAX formulama.

DAX funkcije vremenske inteligencije

Pored agregatnih funkcija tabele opisanih u prethodnom odeljku, DAX ima funkcije agregacije koje funkcionišu sa datumima i vremenom koje vi navedete kako bi omogućile ugrađenu vremensku inteligenciju. Ove funkcije koriste opsege datuma da bi pribavile povezane vrednosti i grupisale ih. Takođe, možete da poredite vrednosti u okviru opsega datuma.

U sledećoj tabeli navedene su funkcije vremenske inteligencije koje se mogu koristiti za agregaciju.

Funkcija

Upotreba

CLOSINGBALANCEMONTH

CLOSINGBALANCEQUARTER

CLOSINGBALANCEYEAR

Izračunava vrednost na kalendarskom kraju datog perioda.

OPENINGBALANCEMONTH

OPENINGBALANCEQUARTER

OPENINGBALANCEYEAR

Izračunava vrednost na kalendarskom kraju perioda koji prethodi datom periodu.

TOTALMTD

TOTALYTD

TOTALQTD

Izračunava vrednost tokom intervala koji počinje prvog dana perioda i završava se poslednjeg datuma u navedenoj koloni datuma.

Ostale funkcije u odeljku „Funkcija vremenske inteligencije“ (Funkcije vremenske inteligencije) predstavljaju funkcije koje se mogu koristiti za preuzimanje datuma ili prilagođenih opsega datuma koji će se koristiti u agregaciji. Na primer, možete da koristite funkciju DATESINPERIOD da biste vratili opseg datuma i možete da koristite skup datuma kao argument u drugoj funkciji za izračunavanje prilagođene agregacije samo za te datume.

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×