Ažuriranje podataka u postojećem grafikonu

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Nakon što kreirate grafikon, možda ćete morati da promenite njegove izvorne podatke na radni list. Da unesete ove promene u grafikonu, Microsoft Office Excel pruža različite načine za ažuriranje grafikona. Odmah možete da ažurirate grafikon sa promenjenim vrednostima ili dinamički možete da promenite izvorne podatke. Grafikon možete da ažurirate i tako što ćete dodati, menjanje ili uklanjanje podataka.

Promena osnovnih podataka zasnovane na grafikonu

Kada ažurirate osnovnih podataka grafikona, izgleda i podataka na grafikon se menja. Obim te promene zavisi od toga kako vi definišete izvor podataka na grafikon. Možete automatski da ažurirate promenjene radnog lista vrednosti u grafikonu ili možete da koristite načina da se dinamički promene osnovnog izvora podataka u grafikonu.

Automatsko ažuriranje promenjene vrednosti radnog lista u postojećem grafikonu

Vrednosti u grafikonu su povezane sa podacima radnog lista sa koje je kreiran grafikon. Pomoću opcije za izračunavanje podešena da automatski ("formule ", grupa " Izračunavanje ", dugme Opcije za izračunavanje ) promene koje unesete podatke radnog lista automatski se pojavljuju u grafikonu.

Napomena : U Excel 2007, kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta > Excel opcije> formule > izračunavanja > Opcije izračunavanja.

 1. Otvorite radni list koji sadrži podatke koji su prikazani na grafikonu.

 2. U ćeliji koja sadrži vrednost koju želite da promenite, otkucajte novu vrednost.

 3. Pritisnite taster ENTER.

Dinamički promena osnovnog izvora podataka u postojećem grafikonu

Ako želite izvora podataka na grafikon da biste dinamički raste, postoje dva pristupi. Grafikon možete da zasnujete na podatke u Excel tabeli ili mogu da se zasniva na definisano ime.

Zasnovano na grafikonu Excel tabele

Ako kreirate grafikon zasnovan na opseg ćelija, ažuriranja podataka u okviru originalni opsega odražavaju u grafikonu. Da, ali da biste razvili veličinu opsega, tako što ćete dodati redove i kolone i Menjanje izgleda i podataka na grafikon, morate ručno da promenite izvor podataka u grafikonu tako što ćete promeniti grafikon zasnovan na opseg ćelija.

Ako želite da promenite podatke na grafikon i izgled kada se razvija izvora podataka, možete da koristite Excel tabele kao osnovnog izvora podataka.

 1. Kliknite na grafikon za koju želite da promenite opseg ćelija sa izvornim podacima.

  Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Podaci izaberite stavku Izbor podataka

  Slika glavne trake programa Excel

 3. U dijalogu Izbor izvora podataka obratite pažnju na lokaciju opsega podataka, a zatim kliknite na dugme u redu.

 4. Idite na lokaciju opsega podataka i kliknite na bilo koju ćeliju u opsegu podataka.

 5. Na kartici Umetanje, u grupi Tabele kliknite na dugme Tabela.

  Slika glavne trake programa Excel

  Tasterska prečica: pritisnite kombinaciju tastera CTRL + L ili CTRL + T.

Zasnovano na grafikonu definisano ime

Drugi pristup dinamički Promena izgleda i podataka na grafikon kada širi izvor podataka je da koristite definisano ime sa funkciju OFFSET. Ovaj pristup je korisna kada je potrebno rešenje koje radi i sa prethodnim verzijama programa Excel.

Više informacija potražite u članku Kako da koristite definisanih imena da biste automatski ažurira grafikon opsega u programu Excel.

Dodavanje podataka u postojećem grafikonu

Možete da koristite jedan od nekoliko načina da biste uključili dodatne izvor podataka u postojećem grafikonu. Brzo, možete da dodate drugi grupa podataka, Prevucite regulatore veličine od opsega da biste uključili podatke u grafikonu ugrađenu na istom radnom listu ili kopirajte podatke iz radnog lista dodatne ugrađeni grafikon ili odvojene list sa grafikonom.

Dodavanje grupe podataka grafikonu

 1. Kliknite na grafikon kojem želite da dodate drugi grupe podataka.

  Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Podaci izaberite stavku Izbor podataka

  Slika glavne trake programa Excel

 3. U dijalogu Izbor izvora podataka u okviru Stavke legende (grupe), kliknite na dugme Dodaj.

 4. U dijalogu Uredi grupu , uradite sledeće:

  • U polju ime grupe , otkucajte ime koje želite da koristite za grupu ili izaberite ime na radnom listu.

  • U okviru grupe vrednosti otkucajte referencu opsega podataka grupe podataka koje želite da dodate ili izaberete opseg na radnom listu.

   Možete da kliknete na Skupi dijalog dugme Slika dugmeta , krajnje desno od okvira ime grupe ili grupe vrednosti i zatim izaberite opseg koji želite da koristite za tabelu na radnom listu. Kada završite, kliknite na dugme Skupi dijalog ponovo da biste prikazali ceo dijalog.

   Ako koristite tastere sa strelicama da biste postavili pokazivač da biste otkucajte referencu, možete da pritisnite taster F2 da biste se uverili da ste u režimu uređivanja. Ponovo pritisnuti taster F2 vrši nazad na tačku režim. Možete da proverite trenutni režim na statusnoj traci.

Prevucite regulatore veličine od opsega da biste dodali podatke u ugrađeni grafikon

Ako ste kreirali ugrađeni grafikon iz susednih ćelija radnog lista, možete da dodate podatke tako što ćete prevući regulatore veličine opsega izvora podataka. Grafikon mora biti na istom radnom listu kao podatke koje ste koristili za kreiranje grafikona.

 1. Na radnom listu, otkucajte podatke i oznake koje želite da dodate u grafikon u ćelijama koje su susedne postojeće podatke radnog lista.

 2. Kliknite na grafikon da biste prikazali regulatora oko izvornim podacima na radnom listu.

 3. Na radnom listu postupite na neki od sledećih načina:

  • Da biste dodali nove kategorije i grupe podataka na grafikon, prevucite plavi regulator da biste uključili nove podatke i oznake u pravougaonika.

  • Da biste dodali nove podatke grupe samo, prevucite zeleni regulator da biste uključili nove podatke i oznake u pravougaonika.

  • Da biste dodali nove kategorije i tačke podataka, prevucite ljubičastom regulator da biste uključili nove podatke i kategorija u pravougaonika.

Kopirajte podatke iz radnog lista u grafikon

Ako ste kreirali ugrađeni grafikon iz selekcija nesusednih ćelija ili ako je grafikon na posebni list sa grafikonom, možete da kopirate podatke dodatne radnog lista u grafikon.

 1. Na radnom listu izaberite ćelije koje sadrže podatke koje želite da dodate u grafikon.

  Ako želite da se oznaka za kolonu ili red za nove podatke pojavi na grafikonu, u selekciju uključite ćeliju koja sadrži oznaku.

 2. Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na dugme Kopiraj Slika dugmeta .

  Slika trake u programu Excel

  Tasterska prečica: pritisnite kombinaciju tastera CTRL + C.

 3. Kliknite na list grafikona ili ugrađeni grafikon u koji želite da nalepite kopirane podatke.

 4. Uradite sledeće:

  • Da biste nalepili podatke u grafikonu, na kartici Početak , u grupi Ostava kliknite na dugme Nalepi Slika dugmeta .

   Tasterska prečica: pritisnite kombinaciju tastera CTRL + V.

  • Da biste naveli kako kopirane podatke bi trebalo da budu prikazane na grafikonu, na kartici Početak , u grupi Ostava kliknite na strelicu na dugmetu Nalepi ", izaberite stavku Specijalno lepljenje", a zatim izaberite željene opcije.

Menjanje podataka u postojećem grafikonu

Možete da promenite postojeći grafikon tako što ćete promeniti grafikon zasnovan na opseg ćelija ili tako što ćete urediti pojedinačne grupe podataka koji su prikazani na grafikonu. Možete da promenite i oznake ose na horizontalne ose (kategorija).

Menjanje opsega ćelija koje je zasnovano na grafikonu

 1. Kliknite na grafikon za koju želite da promenite opseg ćelija sa izvornim podacima.

  Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Podaci izaberite stavku Izbor podataka

  Slika glavne trake programa Excel

 3. U dijalogu Izbor izvora podataka uverite se da je izabrana celu referencu u okviru opseg podataka za grafikon .

  Možete da kliknete na Skupi dijalog dugme Slika dugmeta , sa desne strane okvira za opseg podataka za grafikon , i zatim izaberite opseg koji želite da koristite za tabelu na radnom listu. Kada završite, kliknite na dugme Skupi dijalog ponovo da biste prikazali ceo dijalog.

 4. Na radnom listu izaberite ćelije koje sadrže podatke koje želite da se pojave na grafikonu.

  Ako želite da se oznake kolone ili reda pojave u grafikonu uključite u izbor i ćelije koje ih sadrže.

  Ako koristite tastere sa strelicama da biste postavili pokazivač da biste otkucajte referencu, možete da pritisnite taster F2 da biste se uverili da ste u režimu uređivanja. Ponovo pritisnuti taster F2 vrši nazad na tačku režim. Možete da proverite trenutni režim na statusnoj traci.

Preimenovanje ili uređivanje grupe podataka koji se prikazuje u grafikonu

Možete da izmenite ime i vrednosti postojeće grupa podataka, bez uticaja na podatke na radnom listu.

 1. Kliknite na grafikon koji sadrži grupu podataka koju želite da promenite.

  Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Podaci izaberite stavku Izbor podataka

  Slika glavne trake programa Excel

 3. U dijalogu Izbor izvora podataka , u okviru Stavke legende (grupe), izaberite grupu podataka koju želite da promenite i zatim kliknite na dugme Uredi.

 4. Da biste preimenovali grupu podataka, u polju ime grupe , otkucajte ime koje želite da koristite za grupu ili izaberite ime na radnom listu. To ime se pojavljuje u legendu grafikona, ali se ne dodaje se u radni list.

 5. Da biste promenili opseg podataka za grupu podataka, u okviru grupe vrednosti , otkucajte referencu opsega podataka grupe podataka koje želite da dodate, izaberete opseg na radnom listu ili u polja unesite vrednosti. Vrednosti koje otkucate se ne dodaju se u radni list.

  Ako je grafikon u xy grafikon, pojavljuju se u poljima za vrednosti za grupu X i Y vrednosti grupe tako da možete da promenite opseg podataka za te vrednosti. Ako je grafikon sa mehurićima, pojavljuju se u poljima za potvrdu X vrednosti grupe, grupe Y vrednostii veličine mehurića za grupu tako da možete da promenite opseg podataka za te vrednosti.

Za svaku grupu polja, možete da kliknete na Skupi dijalog dugme Slika dugmeta , krajnje desno od okvira ime grupe ili grupe vrednosti i izaberite opseg koji želite da koristite za tabelu na radnom listu. Kada završite, kliknite na dugme Skupi dijalog ponovo da biste prikazali ceo dijalog.

Ako koristite tastere sa strelicama da biste postavili pokazivač da biste otkucajte referencu, možete da pritisnite taster F2 da biste se uverili da ste u režimu uređivanja. Ponovo pritisnuti taster F2 vrši nazad na tačku režim. Možete da proverite trenutni režim na statusnoj traci.

Promena redosleda grupa podataka

 1. Kliknite na grafikon koji sadrži grupu podataka koju želite da promenite.

  Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Podaci izaberite stavku Izbor podataka

  Slika glavne trake programa Excel

 3. U dijalogu Izbor izvora podataka , u okviru Stavke legende (grupe), izaberite grupu podataka koju želite da premestite na drugu lokaciju u nizu.

 4. Kliknite na dugme Premesti nagore ili Premesti nadole strelice da biste se premestili na grupu podataka.

 5. Ponovite korake 3 i 4 za sve grupe podataka koje želite da premestite.

Promena na horizontalnoj osi (kategorija) oznake za ose

Kada pređete na horizontalnoj osi (kategorija) oznaka za ose, sve oznake horizontalne ose će se promeniti. Ne možete da promenite pojedinačne, horizontalne ose.

 1. Kliknite na grafikon koji sadrži oznake horizontalne ose koji želite da promenite.

  Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Podaci izaberite stavku Izbor podataka

  Slika glavne trake programa Excel

 3. U okviru stavke Oznake horizontalne ose (kategorija), kliknite na dugme Uredi.

 4. U polju Opseg oznaka ose otkucajte referencu opsega podataka grupe podataka koje želite da koristite za oznake horizontalne ose ili izaberete opseg na radnom listu.

  Možete da kliknete na Skupi dijalog dugme Slika dugmeta , krajnje desno od okvira ime grupe ili grupe vrednosti i zatim izaberite opseg koji želite da koristite za tabelu na radnom listu. Kada završite, kliknite na dugme Skupi dijalog ponovo da biste prikazali ceo dijalog.

  Ako koristite tastere sa strelicama da biste postavili pokazivač da biste otkucajte referencu, možete da pritisnite taster F2 da biste se uverili da ste u režimu uređivanja. Ponovo pritisnuti taster F2 vrši nazad na tačku režim. Možete da proverite trenutni režim na statusnoj traci.

Uklanjanje podataka iz grafikona

Pomoću opcije za izračunavanje podešena da automatski podatke koji se brišu iz radnog lista će automatski biti uklonjeni iz grafikona. Podatke možete da uklonite iz grafikona bez uticaja na izvornim podacima na radnom listu.

Brisanje izvorne podatke na radnom listu

 • Na radnom listu izaberite ćeliju ili opseg ćelija koji sadrži podatke koje želite da uklonite iz grafikona, a zatim pritisnite taster DELETE.

  • Ako uklonite podatke iz izabranih ćelija, prazne ćelije su prikazane na grafikonu. Možete da promenite način prazne ćelije prikazuju tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na grafikon, a zatim izabrati skrivene i prazne ćelije.

  • Ako izbrišete kolone, grupa ceo podataka se uklanja iz grafikona. Ako izbrišete red, možda ćete dobiti poruku o grešci. Kada kliknete na dugme u redu, grafikon može da prikazuje tačke podataka jednu ili više grupa podataka koje ste izbrisali. Kliknite na dugme tih tačaka podataka i zatim pritisnite taster DELETE.

Uklanjanje grupe podataka iz grafikona

 1. Kliknite na grafikon ili grupu podataka koju želite da uklonite ili uradite sledeće da biste izabrali na grafikon ili grupu podataka sa liste elemenata grafikona:

  1. Kliknite na grafikon.

   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje , u grupi Trenutni izbor kliknite na strelicu pored polja za Polje grafikona , a zatim kliknite na element grafikona koji želite da koristite.

   Grupa „Trenutni izbor“ na kartici „Raspored“ (Alatke za grafikone)

 2. Uradite sledeće:

  1. Ako ste izabrali grafikon, uradite sledeće:

   1. Na kartici Dizajn, u grupi Podaci kliknite na dugme Izaberi podatke.

    Slika glavne trake programa Excel

   2. U dijalogu Izbor izvora podataka , u okviru Stavke legende (grupe), izaberite grupu podataka koju želite da uklonite i zatim kliknite na dugme Ukloni.

  2. Ako ste izabrali grupe podataka na grafikonu, pritisnite taster DELETE.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Uvek pitajte stručnjak Excel zajednica, pronađite podršku u odgovorima zajedniceili ukazuju na novu funkciju ili poboljšani Excel korisnik govornu.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×