Štampanje PowerPoint slajdova ili propratnih sadržaja

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Možete da koristite PowerPoint da biste odštampali slajdove (jedan slajd po stranici), štampanje slajdova sa beleške izlagača ili da odštampate prikaz strukture. Takođe možete da odštampate propratne sadržaje prezentacije – sa jednim, 2, 3, 4, 6 ili devet slajdova na stranici. Korisnicima možete koristiti ove propratnog sadržaja da prate dok držite prezentaciju ili da biste ih zadržali za buduću referencu.

Propratni sadržaj sa beleškama

Propratni sadržaj sa tri slajda na stranici obuhvata redove koje publika može koristiti za zapisivanje beležaka.

Zelena ideja... Zeleni list

Da biste sačuvali papira i štampača mastila, pre štampanja slajdova ili propratnog sadržaja za celo publici, razmislite o stavljanje prezentaciju na deljenoj lokaciji, umesto toga. Pre nego što prezentacije, recite korisnicima u kojoj se nalazi prezentacija. One koji žele otisaka možete da ih odštampate, a koji ne želite otisaka ne morate da ih odštampate.

Na Računaru

Pratite ove korake pre nego što dodate sadržaj. Ako promenite slajd veličine ili položaja kada dodate sadržaj, sadržaj može se menjaju.

 1. Ako koristite PowerPoint 2016 ili 2013, na kartici Dizajn , u grupi Prilagođavanje kliknite na Veličina slajda > Prilagođena veličina slajda.

  Ako koristite PowerPoint 2010, na kartici Dizajn , u grupi Podešavanje stranice izaberite stavku Podešavanje stranice.

 2. Na listi Veličina slajdova prilagođena za izaberite veličinu papira koji ćete koristiti.

  Napomena : Da biste odštampali foliju, izaberite stavku Priprema.

 3. Ako ste izabrali Prilagođeno u koraku 2, otkucajte ili izaberite željene mere u poljima Širina i Visina .

 4. Da biste podesili položaj stranice za slajdove, u okviru Položaj, u okviru slajdove, izaberite stavku uspravno ili Položeno.

  Napomena : Podrazumevano, PowerPoint rasporede na slajdu se pojavljuju u položenom položaju. Iako možete da koristite samo jedan položaj (položeni ili uspravni) u prezentaciji, možete da povežete dve prezentacije da biste prikazali i uspravni i položeni Slajdovi u izgleda da jednu prezentaciju. Više informacija potražite u članku "Korišćenje uspravnog i položenog položaja slajdova u istoj prezentaciji" u Promena položaja stranice u PowerPoint prezentaciji.

 5. U okviru Numeriši slajdove od unesite broj koji želite da odštampate na prvom slajdu ili propratnog sadržaja, sa numerisanim iza nje narednim slajdovima.

 6. Kliknite na dugme U redu.

Pratite ove korake da biste postavili opcije štampanja (uključujući broj kopija, štampač, slajdove da biste odštampali broj slajdova po stranici, opcije boje i još mnogo toga), a zatim Štampanje slajdova.

Detaljne informacije o kreiranju i štampanje stranica sa napomenama potražite u članku stranice sa napomenama kreiranje i štampanje.

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Kliknite na dugme Odštampaj, a zatim u okviru Štampanje, u polje Kopije unesite broj kopija koje želite da odštampate.

 3. U okviru štampačizaberite štampač koji želite da koristite. (Ako želite da štampate u boji, uverite se da biste izabrali štampač u boji.)

 4. U okviru postavke, izaberite slajdove koje želite da odštampate:

  • Da biste odštampali sve slajdove, izaberite stavku Odštampaj sve slajdove.

  • Da biste odštampali slajdove koje ste izabrali, kliknite na strelicu "nazad" i na kartici Početak i u normalnom prikazu, izaberite slajdove na kartici Slajdovi u oknu sa leve strane. Pritisnite i držite taster CTRL dok klikćete na slajdove koje želite da odštampate. Kada završite sa izbor, izaberite stavku datoteka > Odštampaj > Odštampaj sve slajdove > Odštampaj izbor.

   Napomena : Da biste dobili u normalnom prikazu, na kartici Prikaz , u grupi Prikazi prezentacije kliknite na dugme normalno.

  • Da biste odštampali samo slajd koji je trenutno prikazan, kliknite na dugme Odštampaj sve slajdove > Odštampaj Trenutni slajd.

  • Da biste odštampali određene slajdove po broju, kliknite na dugme Odštampaj sve slajdove > Prilagođeni opseg, a zatim unesite listu pojedinačne slajdove, opsega, ili oba. Koristite zareze za razdvajanje brojeva i bez razmaka; na primer, 1,3,5-12.

 5. Kada proširite listu Slajdovi preko cele stranice , možete da uradite sledeće:

  • U okviru Raspored štampanja, izaberite stavku Slajdovi preko cele stranice da biste odštampali jedna slajd po stranici. Da biste odštampali slajdove sa beleške izlagača, izaberite stavku Stranice sa napomenama. Da biste odštampali prikaz strukture prezentacije, izaberite stavku obris.

   Napomena : Da biste konfigurisali i štampanje stranica sa prilagođenu belešku, pogledajte članak stranice sa napomenama kreiranje i štampanje.

  • Da biste odštampali više slajdova po stranici u formatu propratnog sadržaja, u okviru Propratni sadržaji izaberite željeni broj slajdova po stranici, kao i da li želite da se pojavljuju u vertikalnom ili horizontalnom redosledu.

   Napomena : Ako želite da kreirate složeniji propratni sadržaj od šta možete da kreirate u programu PowerPoint, možete da odštampate vašeg propratnog sadržaja u programu Microsoft Word. Više informacija potražite u članku Uređivanje ili štampanje PowerPoint propratnih sadržaja u programu Word.

  • Da biste odštampali tanku ivicu oko slajdova, izaberite Okvir za slajdove. (Kliknite na dugme ponovo da biste sprečili štampanje ivice).

  • Da biste odštampali slajdove na papiru koji ste izabrali za štampač, izaberite stavku Podesi razmeru prema papiru.

  • Da biste u okviru zadatka štampanja povećali rezoluciju, uklopili prozirne grafike i odštampali meke senke, izaberite stavku Visok kvalitet.

   Savet : Kada štampate u visokom kvalitetu, prezentacija će se možda duže štampati. Da biste sprečili eventualno smanjenje performansi računara, opozovite izbor stavke Visok kvalitet kada završite štampanje.

 6. Izaberite listu Upareno i odaberite da li želite da se slajdovi odštampaju upareno ili ne.

 7. Izaberite listu Boja, a zatim izaberite jednu od sledećih stavki:

  • Boja – ova opcija štampa u boji na štampaču u boji.

   Da biste sprečili štampanje pozadine u boji, možete da štampate slajdova u skali sivih tonova ( skala sivih tonova ispod dodatne informacije potražite), ili možete da uklonite boju pozadine iz prezentacije. Da biste uklonili boju pozadine, na kartici Dizajn , u grupi Pozadina , izaberite stavku Stilovi pozadine, a zatim izaberite stil 1.

  • Skala sivih tonova – ova opcija štampa slike koje sadrže nijanse sivih tonova između crno-beloj tehnici. Popune pozadine štampaju kao belo, tako da tekst će biti više čitljiv. (Ponekad Sivi tonovi isto kao čisto crno -belo.)

  •  Čisto crno -belo - ova opcija štampa propratni sadržaj bez sivih popuna.

 8. Da biste uključili ili promenili zaglavlja i podnožja stranice, kliknite na vezu Uređivanje zaglavlja i podnožja stranice, a zatim izvršite izbor u dijalogu Zaglavlje i podnožje stranice koji se pojavljuje.

 9. Kada završite sa izbore, kliknite na dugme Odštampaj.

Ako želite da uspostavite početne vrednosti opcija za štampanje i zadržite ih kao podrazumevane postavke, uradite sledeće:

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Izaberite stavku Štampanje, a zatim izaberite postavke kao što je opisano u odeljku Podešavanje opcija za štampanje i štampanje slajdova ili propratnih sadržaja ovog članka.

 3. Ako koristite PowerPoint 2013 ili 2016, na kartici datoteka izaberite stavku Opcije > Više opcija.

  Ako koristite PowerPoint 2010, na kartici " datoteka ", u okviru pomoćizaberite stavku Opcije > Više opcija.

 4. U okviru Prilikom štampanja ovog dokumenta izaberite stavku Koristi poslednje korišćene postavke štampanja i kliknite na dugme U redu.

Na Mac računaru

Pratite ove korake pre nego što dodate sadržaj. Ako promenite slajd veličine ili položaja kada dodate sadržaj, sadržaj može se menjaju.

 1. Na kartici " Dizajn " izaberite stavku Veličina slajda > Podešavanje stranice.

 2. Na listi Veličina slajdova prilagođena za provera veličine papira koji ćete koristiti.

  Napomena : Da biste odštampali foliju, izaberite stavku Priprema.

 3. Ako izaberete prilagođene u koraku 2, otkucajte ili izaberite željene mere u poljima Širina i Visina .

 4. Da biste podesili položaj stranice za slajdove, u dijalogu Podešavanje stranice , u okviru Položaj, izaberite stavku uspravno ili Položeno.

  Napomena : Sve slajdove u prezentaciji imaju isti položaj. Napomene, propratni sadržaj i prikaze strukture da imaju drugačiju orijentaciju od slajdove u prezentaciji.

 5. Da biste numerisali slajdova:

  1. U dijalogu Podešavanje stranice kliknite na dugme Zaglavlje/podnožje stranice.

  2. Kliknite na dugme broj slajda, a u okviru počinje od unesite broj koji želite da se pojavljuje na prvom slajdu ili propratnog sadržaja. Narednim slajdovima će biti prikazane su po brojevima.

 6. Kliknite na dugme Primeni, a zatim kliknite na dugme U redu.

Za više informacija o konfigurisanju veličina slajda i čuvanje izbore za buduće prezentacije, pogledajte članak Promena odnos širina/visina (veličina) slajdova u programu PowerPoint 2016 za Mac.

Prezentacija može da sadrži grafički elementi koji možda neće izgledati isto kada ih odštampate. Stoga, je dobra ideja da biste pregledali slajdove pre štampanja.

Ako koristite PowerPoint 2016 za Mac

 1. U meniju datoteka izaberite stavku Odštampaj > Prikaži detalje.

 2. Izaberite raspored sa liste raspored . Na primer, izaberite propratni sadržaj (2 slajdova po stranici).

  Pregled rasporeda će se pojaviti na levoj strani dijaloga Štampanje , možete da koristite na napred i nazad kontrole da biste se kretali kroz pregledu stranice.

Ako koristite PowerPoint 2011 za Mac

Da biste brzo pregledali sličice svake stranice:

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Odštampaj.

 2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži brzi pregled .

  Ako ne vidite u polju za potvrdu Prikaži brzi pregled , kliknite na strelicu Dijalog "Štampanje" Razvij strelica za razvijanje dijaloga Štampanje .

 3. Koristite strelice u okviru okna za pregled da biste pregledali slajdove u prezentaciji.

Da biste pregledali stranice preko celog ekrana:

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Odštampaj.

 2. U dijalogu Štampanje , kliknite na dugme Pregled.

Pratite ove korake da biste postavili opcije štampanja (uključujući broj kopija, štampač, slajdove da biste odštampali broj slajdova po stranici, opcije boje i još mnogo toga), a zatim Štampanje slajdova.

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Ako koristite PowerPoint za Mac 2016, kliknite na dugme Odštampaj > Prikaži detalje.

 3. U okviru štampač izaberite štampač koji želite da koristite. (Ako želite da štampate u boji, uverite se da biste izabrali štampač u boji.)

 4. U polje kopije unesite broj kopija koje želite da odštampate.

 5. Pored slajdove, izaberite slajdove koje želite da odštampate:

  • Da biste odštampali sve slajdove, izaberite opciju Svi.

  • Da biste odštampali niz slajdova, kliknite na dugme od , a zatim unesite brojeve slajdova u polja od i do .

  • Da biste odštampali slajdove koje ste izabrali, kliknite na dugme Otkažii na kartici Prikaz , u normalnom prikazu izaberite slajdove iz levog okna. Pritisnite i držite komanda ključnih KOMANDA " dok birate slajdove koje želite da odštampate. Kada završite sa izbor, izaberite stavku datoteka > Štampanje > izabrane slajdove.

  • Da biste odštampali određene slajdove po broju, kliknite na dugme Odštampaj sve slajdove > Prilagođeni opseg, a zatim unesite listu pojedinačne slajdove tako što ćete broj, opsega, ili oba. Koristite zareze za razdvajanje brojeva i bez razmaka; na primer, 1,3,5-12.

 6. Ako koristite PowerPoint 2016 za Mac, na listi raspored izaberite stavku iz sledećih opcija. Ako koristite PowerPoint 2011 za Mac, napravite izbore u okviru iskačuće Odštampaj .

  • Da biste odštampali jedna slajd preko cele stranice, izaberite stavku Slajdovi.

  • Da biste odštampali više slajdova po stranici u formatu propratnog sadržaja, u okviru propratni sadržaj, izaberite željeni broj slajdova po stranici.

   Napomena : Ako želite da kreirate složeniji propratni sadržaj od šta možete da kreirate u programu PowerPoint, možete da odštampate vašeg propratnog sadržaja u programu Microsoft Word. Više informacija potražite u članku Uređivanje ili štampanje PowerPoint propratnih sadržaja u programu Word.

  • Da biste odštampali prezentaciju beleške izlagača, izaberite stavku beleške.

  • Da biste odštampali prikaz strukture prezentacije, izaberite stavku obris.

 7. Da biste promenili položaj, kliknite na ikonu uspravno ili položeno.

 8. U okviru izlaz, izaberite stavku iz sledećih opcija.

  Napomena : U programu PowerPoint 2011, možda ćete morati da kliknete na strelicu Dijalog "Štampanje" Razvij strelica za razvijanje dijaloga Štampanje .

  • Boja – ova opcija štampa u boji na štampaču u boji. Da biste sprečili štampanje pozadine u boji, možete da štampate slajdova u skali sivih tonova ( skala sivih tonova ispod dodatne informacije potražite), ili možete da uklonite boju pozadine iz prezentacije. Da biste uklonili boju pozadine, na kartici Dizajn izaberite stavku Oblikuj pozadinu, a zatim izaberite Skrivanje grafike pozadine.

  • Skala sivih tonova – ova opcija štampa slike koje sadrže nijanse sivih tonova između crno-beloj tehnici. Popune pozadine štampaju kao belo, tako da tekst će biti više čitljiv. (Ponekad Sivi tonovi isto kao čisto crno -belo.) Pogledajte tabelu ispod detaljan opis opcija skala sivih tonova.

  • Čisto crno -belo - ova opcija štampa propratni sadržaj bez sivih popuna.

 9. Da biste uključili ili promena zaglavlja i podnožja stranice, kliknite na zaglavlje / podnožje dugme, a zatim napravite izbor. Slajdovi mogu da sadrže samo podnožja. Beleške i propratni sadržaj može da ima zaglavlja i podnožja. Kliknite na dugme Primeni na sve da biste sačuvali promene.

 10. Kada završite sa izbore, kliknite na dugme Odštampaj.

Objekat

Prikazuje u skali sivih tonova kao

Prikazuje u visoki kontrast crno-beli kao

Tekst

Crna

Crna

Senke teksta

Polje za potvrdu „Skriveno“

Polje za potvrdu „Skriveno“

Reljefni tekst

Polje za potvrdu „Skriveno“

Polje za potvrdu „Skriveno“

Popune

Skala sivih tonova

Bela

Okviri

Crna

Crna

Popune u vidu šara

Skala sivih tonova

Bela

redove

Crna

Crna

Senke objekta

Skala sivih tonova

Crna

Rasterske slike

Skala sivih tonova

Skala sivih tonova

Pozadine slajdova

Bela

Bela

Grafikoni

Skala sivih tonova

Skala sivih tonova

U programu PowerPoint Online

Možete da koristite PowerPoint Online za štampanje slajdova i koristite ih kao letke, ili možete da dodate beleške govornika na njih i koristite ih kao vizuelni podsetnik dok izlažete.

Važno : PDF prikazivač je potreban za štampanje u programu PowerPoint Online. Ako već nemate, možete da ga preuzmete sa Veba. Evo liste (besplatno) podržani PDF čitači.

 1. Na kartici datoteka kliknite na dugme Odštampaj > Odštampaj u PDF formatu.

 2. Da biste videli prezentaciju nakon konvertovanja u PDF, izaberite stavku Kliknite ovde da biste prikazali PDF verziju dokumenta.

 3. Koristite opcije štampača i postavke da biste odabrali željene opcije rasporeda za štampanje, a zatim da odštampate prezentaciju.

  Napomena : PDF datoteka se otvara u novom prozoru. Možete da je zatvorite kada završite štampanja.

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×