Šta se dogodilo sa opcijama za zbirni slajd i sadržaj?

Mogućnost kreiranja zbirnog slajda i slajda sa sadržajem u prezentaciji nije dostupna u programu Microsoft Office PowerPoint 2007. Da biste, umesto toga, kopiranjem naslova slajdova na novi slajd kreirali sopstveni zbirni slajd ili slajd sa sadržajem, postupite na sledeći način:

  1. Na kartici Početak, u grupi Slajdovi kliknite na strelicu na dugmetu Dodaj slajd, a zatim izaberite raspored na slajdu koji sadrži veliko telo teksta čuvari mesta (kao što je Naslov i sadržaj, Dva sadržaja, Poređenje ili Sadržaj sa natpisom).

    Napomena : Ako dodate Prazan raspored na slajdu, onda morate da dodate okvir za tekst. Da biste ovo uradili, na kartici Umetanje, u grupi Tekst kliknite na dugme Okvir za tekst, a zatim prevucite mišem da biste nacrtali veliki okvir za tekst na novom slajdu.

  2. U oknu koje sadrži kartice „Prikaz strukture“ i „Slajdovi“ izaberite karticu Slajdovi.

  3. Za svaki slajd koji želite da dodate u rezime ili u sadržaj, kopirajte naslov u čuvar mesta za naslov, a zatim ga nalepite na novi slajd po redosledu po kom se slajd pojavljuje u prezentaciji.

Vrh stranice

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×