Šta je novo u programskom dodatku Power Pivot u programu Microsoft Excel 2013

Važno   Ovaj članak je mašina prevedeno, vidimo Odricanje odgovornosti. Molim vas pronađite Engleska verzija ovog članka ovde za svoje preporuke.

Napomena    Ova funkcija nije dostupna u sistemu Office na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows RT. Power View i Power Pivot dostupni su u izdanjima Office Professional Plus i Office 365 Professional Plus, kao i u samostalnom izdanju programa Excel 2013. Pročitajte članak Excel 2010 radne sveske sa programskim dodatkom Power Pivot ne rade u nekim verzijama programa Excel 2013. Želite li da vidite koju verziju sistema Office koristite?

Microsoft Excel 2013 sadrži bolju integraciju funkcionalnosti programskog dodatka Power Pivot. Na primer, sada možete da uvezete i povežete velike količine podataka iz više izvora u samom programu Excel koristeći novi ugrađeni model podataka, a da ne morate da prelazite u Power Pivot prozor. Power Pivot obezbeđuje okruženje za naprednije oblikovanje podataka i povezuje se sa istim modelom podataka. Saznajte više o svemu ostalom što možete da uradite u programskom dodatku Power Pivot.

U ovom članku

Funkcionalnost osnovnog modela podataka ugrađena u program Excel

Pivot vlast u Microsoft Excel 2013 za naprednije modeliranje podataka

Šta je novo u listi polja

Kategorizacija podataka i predlozi usluge DataMarket

Podrška za više jezika

Podrška za veće veličine datoteka u 64-bitnom programu Excel

Napredni režim je novi podrazumevani prikaz

Funkcionalnost osnovnog modela podataka ugrađena u program Excel

U programu Excel 2010 ste instalirali Power Pivot for Excel 2010 da biste mogli da uvozite i povezujete velike količine podataka iz više izvora.

U programu Excel 2013 veći deo te funkcionalnosti, uključujući infrastrukturu koja je podržava, ugrađen je direktno u Model podataka u programu Excel. Bez instalacije dodatnog programskog dodataka, sada imate sledeće mogućnosti:

 • Uvoz miliona redova iz više izvora podataka.

 • Kreiranje relacija između podataka iz različitih izvora i između više tabela u okviru izvedene tabele.

 • Kreiranje implicitnih izračunatih polja (prethodno su se nazivala „mere“) – izračunavanja kreirana automatski prilikom dodavanja numeričkog polja u zonu za otpuštanje „Vrednosti“ na listi polja.

 • Upravljanje vezama podataka.

Tako sada svi korisnici programa Excel mogu da prave modele podataka koje mogu da koriste kao osnovu za izvedene tabele, izvedene grafikone i izveštaje prikaza Power View. Excel automatski učitava podatke u unutrašnji memorijski mehanizam za analitiku, koji je ranije bio dostupan samo uz programski dodatak Power Pivot. Model podataka u programu Excel ima druge prednosti:

 • Obrada podataka je brza.

 • Podaci se kompresuju na visokom nivou, što kreira datoteku prihvatljive veličine.

 • Podaci se čuvaju u Excel radnoj svesci tako da su prenosivi.

Programski dodatak Power Pivot je takođe dostupan i pruža mogućnosti naprednijeg oblikovanja za iskusne stručnjake za oblikovanje podataka.

Power Pivot u programu Microsoft Excel 2013 za naprednije oblikovanje podataka

Programski dodatak Power Pivot u programu Microsoft Excel 2013, koji se povezuje sa istim modelom podataka, pruža bogatije okruženje za oblikovanje koje omogućava iskusnijim korisnicima da unaprede svoje modele.

Na primer, pomoću programskog dodatka Power Pivot u programu Microsoft Excel 2013 možete da uradite sledeće:

 • Filtriranje podataka prilikom uvoza. Možete da uvezete podatke i u program Excel i u programski dodatak Power Pivot, ali prilikom uvoza u Power Pivot možete da filtrirate nepotrebne podatke i da uvezete samo podskup.

 • Preimenovanje tabela i kolona prilikom uvoza podataka u Power Pivot.

 • Upravljanje modelom i kreiranje relacija pomoću opcije prevlačenja i otpuštanja u dijagramskom prikazu.

 • Primena oblikovanja (koristi se u izveštajima prikaza Power View i izveštajima izvedene tabele).

 • Definisanje izračunatih polja koja će se koristiti u radnoj svesci.

 • Definisanje indikatora ključnih performansi (KPI-ovi) koji se koriste u izvedenim tabelama.

 • Kreiranje korisnički definisanih hijerarhija koje se koriste u radnoj svesci.

 • Definisanje perspektiva.

 • Pravljenje izračunavanja pisanjem naprednih formula koje koriste jezik Data Analysis Expressions (DAX).

 • Korišćenje ostalih naprednijih operacija za podatke i oblikovanje.

Ove funkcije nisu dostupne u programu Excel. Da biste koristili ove funkcije, morate da omogućite programski dodatak Power Pivot u programu Microsoft Excel 2013. Programski dodatak je uključen u izdanja Office Professional Plus i Office 365 Professional Plus, kao i u samostalno izdanje programa Excel 2013. Dodatne informacije potražite u članku Pokretanje programskog dodatka Power Pivot in Microsoft Excel 2013.

Ako ste već koristili Power Pivot, nekoliko funkcija koje su bile dostupne u starijim izdanjima programskog dodatka Power Pivot nisu dostupne u programskom dodatku Power Pivot u programu Microsoft Excel 2013. Detaljnije informacije potražite u tabeli u odeljku ispod „Šta je novo u listi polja“. Pročitajte članak Nadogradnja Power Pivot modela podataka na Excel 2013 ako imate postojeće Power Pivot radne sveske koje planirate da uređujete i koristite u programu Excel 2013.

Šta je novo u listi polja

Excel i Power Pivot sada imaju jednu, jedinstvenu listu polja. Neke funkcije liste polja su se promenile u odnosu na prethodnu verziju programskog dodatka Power Pivot (verzija 2, koja je dolazila uz SQL server 2012). Na primer, sada možete da prevlačite polja direktno u zonu otpuštanja „Vrednosti“ (da biste kreirali implicitne mere) i da dodajete polja u module „Slicer“ direktno sa liste polja. Druge funkcije su premeštene i dostupne su na drugim lokacijama u Power Pivot prozoru. Neke funkcije nisu dostupne u programu Excel 2013.

Funkcija

Lokacija

Kreiranje ili oblikovanje izračunatih polja na listi polja

Više ne kreirate izračunata polja tako što kliknete desnim tasterom miša na tabelu na listi polja. Možete da ih kreirate, uređujete i brišete u izvedenoj tabeli klikom na opciju „Izračunata polja“ na Power Pivot traci u programu Excel.

Osim toga, možete da kreirate izračunata polja u oblasti izračunavanja u Power Pivot prozoru (isto kao u ranijoj verziji).

Podrška za implicitna izračunata polja

Uz program Excel 2010 bio vam je potreban programski dodatak Power Pivot da biste kreirali implicitna izračunata polja – izračunato polje kreirate prostim prevlačenjem i otpuštanjem numeričkih kolona u oblast „Vrednosti“ na Power Pivot listi polja.

Pomoću programa Excel 2013 možete da kreirate implicitna izračunata polja na listi polja za izvedene tabele koje kreirate u programskom dodatku Power Pivot i programu Excel.

Prikaz perspektiva

Kao i sa v.2 od Power Pivot programski dodatak, Excel 2013 definišete perspektiva iz kartica "više opcija".

U verziji 2 programskog dodatka Power Pivot, nakon kreiranja perspektive možete da vidite tu perspektivu modela u dijagramskom prikazu ili da filtrirate Power Pivot listu polja po perspektivi. Filtriranje polja više nije moguće.

U programskom dodatku Power Pivot u programu Microsoft Excel 2013 vi birate perspektivu za korišćenje na kartici „Više opcija“, što vam omogućava da vidite datu perspektivu celog modela u koordinatnoj mreži prikaza podataka i u dijagramskom prikazu u Power Pivot prozoru. To vam omogućava da radite efikasnije sa podskupom tabela u velikom modelu.

Kreiranje indikatora ključnih performansi (KPI-ova)

U prethodnoj verziji programskog dodatka Power Pivot mogli ste da kreirate KPI-ove izborom postojećeg izračunatog polja na listi polja.

Kreiranje KPI-ova više nije vezano za listu polja. Kreirate, uređujete i brišete KPI-ove na Power Pivot traci u programu Excel.

Osim toga, možete da kreirate KPI-ove u oblasti izračunavanja koordinatne mreže prikaza podataka u Power Pivot prozoru (isto kao u starijoj verziji).

Dodavanje opisa

Kao i u verziji 2 programskog dodatka Power Pivot, opise za izračunata polja, tabele i kolone dodajete kada kliknete desnim tasterom miša na njih u Power Pivot prozoru.

U programu Excel 2013 opisi nisu vidljivi kao opis alatke kada postavite miša iznad polja na listi polja, već su vidljivi na listi polja lista prikaza Power View. Kada dodate opise u programski dodatak Power Pivot, osvežite list prikaza Power View da biste ih videli.

Pretraživanje metapodataka na listi polja

Pretraga nije dostupna na listi polja. Umesto toga, dodali smo opciju pretrage metapodataka u Power Pivot prozor. U prikazu podataka i dijagramskom prikazu u Power Pivot prozoru na kartici „Početak“ kliknite na dugme „Pronađi“ da biste pretražili metapodatke.

Imajte u vidu da ne pretražujete podatke u pojedinačnim ćelijama već metapodatke tabele – na primer, imena polja.

Dodavanje modula „Slicer“ u izvedene tabele

Moduli „Slicer“ su dostupni kada kliknete desnim tasterom miša na bilo koje polje na listi polja.

Automatski raspored modula „Slicer“

Rasporedite module „Slicer“ u grupama ili horizontalno ili vertikalno klikom na opcije Poravnavanje modula „Slicer“ na Power Pivot traci u programu Excel.

Automatsko otkrivanje relacija

Nije dostupno u programskom dodatku Power Pivot u programu Microsoft Excel 2013.

Kategorizacija podataka i predlozi usluge DataMarket

Kada dodajete tabele u Power Pivot, Power Pivot može automatski da kategorizuje svaku kolonu. Na primer, Power Pivot bi kategorizovao kolonu sa imenima gradova kao „Grad“, a listu sa imenima kompanija kao „Kompanija“. Možete da izmenite automatsku kategorizaciju, sami kategorizujete podatke ili isključite celokupnu funkciju.

Kategorizovanje podataka ima dve velike prednosti. Kada su kolone kategorizovane važi sledeće:

 • Microsoft Azure Marketplace može da predloži podatke iz usluge DataMarket koji su možda povezani sa vašim podacima. Na primer, može da predloži podatke o popisu stanovništva ili vremenskim uslovima. Predloženi podaci mogu da budu od besplatnog dobavljača podataka, kao što su Ujedinjene nacije, ili od kompanije koja naplaćuje podatke. Vi birate hoćete li da prihvatite predloge. Preuzimanje predloga povezanih podataka sa lokacije Microsoft Azure Marketplace

 • Power View može da obezbedi vizuelizacije koje odgovaraju vašim podacima. Na primer, ako vaši podaci sadrže URL adrese, Power View može da prikaže URL-ove kao hiperveze.

Podrška za više jezika

Power Pivot je lokalizovan na svih 40 jezika sistema Office. Power Pivot sada podržava jezike sa prikazom zdesna nalevo, arapski i hebrejski.

Podrška za veće veličine datoteka u 64-bitnom programu Excel

Prethodna izdanja ograničavala su veličinu radne sveske na 2 gigabajta (GB) na disku i 4 GB u memoriji. Ovo ograničenje obezbedilo je da Excel radne sveske koje sadrže Power Pivot podatke nikad ne prekoračuju maksimalnu veličinu datoteke za otpremanje koja je postavljena u sistemu SharePoint.

Sada kad je model podataka deo programa Excel, nema više ograničenja maksimalne veličine datoteke. Ako koristite 64-bitni Excel, veličina radne sveske ograničena je samo dostupnošću resursa na disku i u memoriji na računaru.

Ograničenja koja su postavile druge platforme i dalje se primenjuju. U sistemu SharePoint Server 2013 i dalje je maksimalna veličina datoteke za otpremanje 2 GB. Takođe, ako delite radnu svesku u sistemu SharePoint Online ili Office Online, bićete preusmereni da otvorite radnu svesku u programu Excel ako je datoteka prevelika za otvaranje u pregledaču. Više informacija o ograničenjima veličine datoteka potražite u članku Specifikacije i ograničenja modela podataka.

Napredni režim je novi podrazumevani prikaz

U programu Excel 2013 kada kliknete na dugme Upravljanje da biste prešli na Power Pivot prozor, prozor podrazumevano uključuje karticu „Više opcija“.

 • Da biste sakrili karticu Više opcija, kliknite na dugme Datoteka sa leve strane kartice Početak > Prebaci u normalni režim.

Vrh stranice

Napomena   Mašinsko prevođenje Odricanje odgovornosti: ovaj članak je preveden od strane kompjuterski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašine prevodi da pomogne engleski govori korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologije. Jer u članku bio mašina prevedeno, to mogu da sadrže greške u vokabular, sintaksu i gramatiku.

Primenjuje se na: Excel 2013Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Promeni jezik