Štampanje prezentacije crno-belo ili u skali sivih tonova

Većina prezentacija su dizajnirane tako da se prikazuju u boji, ali se slajdovi i propratni sadržaj obično štampaju crno-belo ili u nijansama sive (skala sivih tonova). Kad štampate u skali sivih tonova, dobijate sliku koja sadrži varijacije sivih tonova između crne i bele boje.

Celu prezentaciju – slajdove, prikaz strukture, stranice sa beleškama i propratni sadržaj za publiku možete da štampate u boji, skala sivih tonova ili samo crno-belo.

Podešavanje prezentacije za štampanje u crno-beloj tehnici

 1. Na kartici Prikaz, u grupi Boja/sivi tonovi kliknite na dugme Crno-belo.

 2. Izaberite slajd ili objekat na slajdu čija svojstva želite da promenite. Zatim na kartici Crno-belo, u grupi Promena izabranog objekta izaberite željene postavke.

  prikazuje promenu izabranog menija objekata u programu PowerPoint

Napomena: Možete da primenite različite skale sivih tonova ili postavke za crno-belu tehniku na različite objekte (i pozadinu) na istom slajdu.

Podešavanje svojstava za štampanje u skali sivih tonova

 1. Na kartici Prikaz, u grupi Boja/sivi tonovi kliknite na dugme Skala sivih tonova.

 2. Izaberite slajd ili objekat na slajdu čija svojstva želite da promenite. Zatim na kartici Skala sivih tonova, u grupi Promena izabranog objekta izaberite željene postavke.

Štampanje prezentacije crno-belo ili u skali sivih tonova

 1. Izaberite stavke Datoteka > Deljenje.

 2. U okviru Postavke, u meniju Boja izaberite stavke Čisto crno-belo ili Skala sivih tonova.

  • Skala sivih tonova će štampati propratni sadržaj u skali sivih tonova. Neke boje, kao što je popuna pozadine, prikazuju se belo da bi se povećala čitljivost. (Ponekad to izgleda isto kao postavka Čisto crno-belo.)

  • Čisto crno-belo će štampati propratni sadržaj bez sivih popuna.

 3. Kada napravite željeni izbor, kliknite na dugme Štampaj.

Priprema štampača za štampanje u crno-beloj tehnici ili skali sivih tonova

Kad odaberete da štampate, PowerPoint 2013 i novije verzije podešavaju boje u prezentaciji tako da odgovaraju mogućnostima izabranog štampača.

Da biste proverili kako će otisak izgledati, prikažite ga u pregled pre štampanja pre nego što ga odštampate. Uz pregled pre štampanja možete da vidite kako će slajdovi, beleške i propratni sadržaj izgledati u čistoj crno-beloj tehnici ili u skali sivih tonova i možete da prilagodite izgled objekata pre nego što ih odštampate.

Da biste pristupili pregledu pre štampanja, izaberite stavke Datoteka > Štampanje. Pregled pre štampanja se pojavljuje sa desne strane ekrana.

Prilikom pregleda pre štampanja možete i da promenite neke stvari. Izaberite stavke Datoteka > Štampanje, a zatim stavku Postavke da biste odabrali sledeće:

 • Šta želite da štampate: prezentaciju, propratni sadržaj, stranice sa beleškama ili samo prikaz strukture i da li želite da štampate sve slajdove ili samo ponešto.

 • Raspored za propratni sadržaj.

 • Kako da uparite ili rasporedite odštampane stranice.

 • Da li ćete štampati sa jedne ili sa obe strane stranice (ako je štampač podešen za dvostrano štampanje).

 • Da li ćete štampati u boji, skali sivih tonova ili čisto crno-belo.

 • Opcije zaglavlja i podnožja stranice.

U prezentaciji, u zavisnosti od toga da li ste odabrali da odštampate ili projektujete u skali sivih tonova ili u čistoj crno-beloj tehnici, objekti će se prikazati na ekranu i u štampi kao što je navedeno u tabeli.

Napomena: Rasterska slika, clip art i grafikoni se prikazuju i štampaju u skali sivih tonova, čak i ako podesite svojstva štampača za štampanje u čistoj crno-beloj tehnici.

Objekat

U skali sivih tonova

U čistoj crno-beloj tehnici

Tekst

Crno

Crno

Text shadows

Skala sivih tonova

Skriveno

Reljefni tekst

Skala sivih tonova

Skriveno

Popune

Skala sivih tonova

Belo

Okvir

Crno

Crno

Šare popune

Skala sivih tonova

Belo

Linije

Crno

Crno

Senke objekata

Skala sivih tonova

Crno

Rasterska slika

Skala sivih tonova

Skala sivih tonova

Clip art

Skala sivih tonova

Skala sivih tonova

Pozadine slajdova

Belo

Belo

Grafikoni

Skala sivih tonova

Skala sivih tonova

Podešavanje svojstava za štampanje u crno-beloj tehnici

 1. Na kartici Prikaz, u grupi Boja/sivi tonovi kliknite na dugme Crno-belo. Kartica Crno-belo pojavljuje se na traci u vrhu programa PowerPoint.

 2. U grupi Promena izabranog objekta izaberite željene postavke.

Napomena: Na različite objekte (i na pozadinu) na istom slajdu možete da primenite različite postavke za štampanje u skali sivih tonova ili crno-belo. Izaberite objekat za koji želite da podesite postavke za skalu sivih tonova ili crno-belo i podesite svojstva u meniju Prikaz. Nemojte da napravite izbor ako želite da navedete postavke za skalu sivih tonova ili crno-belo štampanje za pozadinu, a da zatim podesite svojstva u meniju Prikaz.

Podešavanje svojstava za štampanje u skali sivih tonova

 1. Na kartici Prikaz, u grupi Boja/sivi tonovi kliknite na dugme Skala sivih tonova. Kartica Skala sivih tonova pojavljuje se na traci u vrhu programa PowerPoint.

 2. U grupi Promena izabranog objekta izaberite željene postavke.

Napomena: Na različite objekte (i na pozadinu) na istom slajdu možete da primenite različite postavke za štampanje u skali sivih tonova ili crno-belo. Izaberite objekat za koji želite da podesite postavke za skalu sivih tonova ili crno-belo i podesite svojstva na kartici Prikaz. Ako želite da podesite svojstva za pozadinu slajda, nemojte izabrati nijedan objekat na slajdu.

Štampanje prezentacije crno-belo ili u skali sivih tonova

 1. Na kartici Datoteka kliknite na dugme Odštampaj.

 2. U okviru Postavke, u meniju Boja izaberite stavke Čisto crno-belo ili Skala sivih tonova.

  • Skala sivih tonova     Ova postavka štampa propratni sadržaj u skali sivih tonova. Neke boje, kao i popuna pozadine, prikazuju se belo da bi se povećala čitljivost. (Ponekad to izgleda isto kao postavka Čisto crno-belo.)

  • Čisto crno-belo     Ova postavka štampa propratni sadržaj bez sivih popuna.

   Na vrhu galerije kliknite na dugme Odštampaj.

Priprema štampača za štampanje u crno-beloj tehnici ili skali sivih tonova

Većina prezentacija su dizajnirane tako da se prikazuju u boji, ali se slajdovi i propratni sadržaj obično štampaju crno-belo ili u nijansama sive (skala sivih tonova). Kad štampate u skali sivih tonova, dobijate sliku koja sadrži varijacije sivih tonova između crne i bele boje.

Kad odaberete da štampate, PowerPoint 2010 podešava boje u prezentaciji tako da odgovaraju mogućnostima izabranog štampača.

Da biste proverili kako će otisak izgledati, prikažite ga u pregled pre štampanja pre nego što ga odštampate. Uz pregled pre štampanja možete da vidite kako će vaši slajdovi, beleške i propratni sadržaj izgledati u čistoj crno-beloj tehnici ili u skali sivih tonova i možete da prilagodite izgled objekata pre nego što ih odštampate. Da biste pristupili pregledu pre štampanja, izaberite karticu Datoteka i kliknite na dugme Odštampaj. Pregled pre štampanja se pojavljuje sa desne strane ekrana.

Za vreme pregleda pre štampanja možete i da promenite neke stvari. Ponovo izaberite karticu Datoteka i kliknite na dugme Odštampaj. Zatim u okviru Postavke možete da izaberete:

 • Šta želite da odštampate: prezentaciju, propratni sadržaj, stranice sa beleškama ili samo prikaz strukture i da li želite da štampate sve ili samo ponešto.

 • Raspored za propratni sadržaj.

 • Kako da uparite ili rasporedite odštampane stranice.

 • Da li ćete štampati sa jedne ili sa obe strane stranice (ako je štampač podešen za obostrano štampanje).

 • Da li ćete štampati u boji, skali sivih tonova ili čisto crno-belo.

 • Opcije zaglavlja i podnožja stranice.

U prezentaciji se objekti u skali sivih tonova i crno-beli objekti pojavljuju na ekranu i u štampi kao što je navedeno u tabeli.

Napomena: Rasterska slika, clip art i grafikoni se prikazuju i štampaju u skali sivih tonova, čak i ako podesite svojstva štampača za štampanje u čistoj crno-beloj tehnici.

Objekat

U skali sivih tonova /
čisto crno

-belo

Tekst

Crno/crno

Senke u tekstu

Skala sivih tonova/skriveno

Reljefni tekst

Skala sivih tonova/skriveno

Popune

Skala sivih tonova/belo

Okvir

Crno/crno

Šare popune

Skala sivih tonova/belo

Linije

Crno/crno

Senke objekata

Skala sivih tonova/crno

Rasterske slike

Skala sivih tonova/skala sivih tonova

Clip art kolekcije

Skala sivih tonova/skala sivih tonova

Pozadine slajdova

Belo/belo

Grafikoni

Skala sivih tonova/skala sivih tonova

Podešavanje svojstava za štampanje u crno-beloj tehnici

 1. Na kartici Prikaz, u grupi Boja/sivi tonovi kliknite na dugme Čisto crno-belo.

 2. U vrhu prozora programa PowerPoint, na traci izaberite karticu Crno-belo.

 3. U grupi Promena izabranog objekta izaberite željene postavke.

Napomena: Na različite objekte (i na pozadinu) na istom slajdu možete da primenite različite postavke za štampanje u skali sivih tonova ili crno-belo. Izaberite objekat za koji želite da podesite postavke za skalu sivih tonova ili crno-belo i podesite svojstva u meniju Prikaz. Nemojte da napravite izbor ako želite da navedete postavke za skalu sivih tonova ili crno-belo štampanje za pozadinu, a da zatim podesite svojstva u meniju Prikaz.

Podešavanje svojstava za štampanje u skali sivih tonova

 1. Na kartici Prikaz, u grupi Boja/sivi tonovi kliknite na dugme Skala sivih tonova.

 2. U vrhu prozora programa PowerPoint, na traci izaberite karticu Skala sivih tonova.

 3. U grupi Promena izabranog objekta izaberite željene postavke.

Napomena: Na različite objekte (i na pozadinu) na istom slajdu možete da primenite različite postavke za štampanje u skali sivih tonova ili crno-belo. Izaberite objekat za koji želite da podesite postavke za skalu sivih tonova ili crno-belo i podesite svojstva na kartici Prikaz. Ako želite da podesite svojstva za pozadinu slajda, nemojte izabrati nijedan objekat na slajdu.

Štampanje prezentacije crno-belo ili u skali sivih tonova

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , postavite pokazivač na stavku Odštampaj, a zatim izaberite stavku Pregled pre štampanja.

 2. U grupi Štampanje kliknite na strelicu u okviru Opcije, postavite pokazivač na stavku Boja/skala sivih tonova, a zatim izaberite stavku Čisto crno-belo ili Skala sivih tonova.

  • Skala sivih tonova     Ova postavka štampa propratni sadržaj u skali sivih tonova. Neke boje, kao i popuna pozadine, prikazuju se belo da bi se povećala čitljivost. (Ponekad to izgleda isto kao postavka Čisto crno-belo.)

  • Čisto crno-belo     Ova postavka štampa propratni sadržaj bez sivih popuna.

 3. U grupi Štampanje kliknite na dugme Odštampaj.

  Napomene: 

  • Možete da primenite različite skale sivih tonova ili postavke za crno-belu tehniku na različite objekte na istom slajdu.

  • Ovaj proces ne menja boje ili dizajn u originalnoj prezentaciji u boji.

  • Kada štampate u skali sivih tonova ili crno-beloj, pozadina može biti odštampana ako to utiče na kontrast slajda.

Priprema štampača za štampanje u crno-beloj tehnici ili skali sivih tonova

Većina prezentacija su dizajnirane tako da se prikazuju u boji, ali se slajdovi i propratni sadržaj obično štampaju crno-belo ili u nijansama sive (skala sivih tonova). Kad štampate u skali sivih tonova, dobijate sliku koja sadrži varijacije sivih tonova između crne i bele boje.

Kad odaberete da štampate, PowerPoint podešava boje u prezentaciji tako da odgovaraju mogućnostima izabranog štampača.

Da biste proverili kako će otisak izgledati, prikažite ga u pregled pre štampanja pre nego što ga odštampate. Uz pregled pre štampanja možete da vidite kako će slajdovi, beleške i propratni sadržaj izgledati u čistoj crno-beloj tehnici ili u skali sivih tonova i možete da prilagodite izgled objekata pre nego što ih odštampate.

Prilikom pregleda pre štampanja možete i da promenite neke stvari. Možete da izaberete:

 • Šta želite da odštampate: prezentaciju, propratni sadržaj, stranice sa beleškama ili samo prikaz strukture

 • Raspored za propratne sadržaje

 • Položaj (uspravno ili položeno) za propratne sadržaje, stranice sa napomenama ili prikaz strukture

 • Opcije zaglavlja i podnožja stranice

U prezentaciji se objekti u skali sivih tonova i crno-beli objekti pojavljuju na ekranu i u štampi kao što je navedeno u tabeli.

Objekat

U skali sivih tonova/
čisto crno

-belo

Tekst

Crno/crno

Senke u tekstu

Skala sivih tonova/skriveno

Reljefni tekst

Skala sivih tonova/skriveno

Popune

Skala sivih tonova/belo

Okvir

Crno/crno

Šare popune

Skala sivih tonova/belo

Linije

Crno/crno

Senke objekata

Skala sivih tonova/crno

Rasterske slike

Skala sivih tonova/skala sivih tonova

Pozadine slajdova

Belo/belo

Grafikoni

Skala sivih tonova/skala sivih tonova

Napomena: Rasterska slika, clip art i grafikoni se prikazuju i štampaju u skali sivih tonova, čak i ako podesite svojstva štampača za štampanje u čistoj crno-beloj tehnici.

Takođe pogledajte

Privatno prikazivanje beležaka govornika pri vođenju prezentacije na više monitora

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×