Šta je to automatsko čuvanje?

Automatsko čuvanje

„Čuvaj odmah, čuvaj često“ sada je stvar prošlosti. Automatsko čuvanje sada čuva svakih nekoliko sekundi, kako vi ne biste morali.

Automatsko čuvanje je omogućeno kada je datoteka uskladištena u usluzi OneDrive, OneDrive for Business ili SharePoint Online. Ono automatski čuva promene u oblaku dok radite. A ako druge osobe rade na istoj datoteci, automatsko čuvanje im omogućava da vide vaše promene za nekoliko sekundi.

Napomena: Da li koristite stavke Datoteka > Sačuvaj kao kada unesete promene u originalnom dokumentu ili predlošku? Ako je tako, preporučujemo vam da koristite stavke Datoteka > Sačuvaj kopiju pre unosa promene. Na taj način automatsko čuvanje neće uneti promene u originalnu datoteku. Ako je automatsko čuvanje unelo promene u datoteku, pogledajte dolenavedeni odeljak „Nisam želeo/la da se promene sačuvaju. Kako da to opozovem“?

U operativnom sistemu Windows, automatsko čuvanje je dostupno u programima Excel, Word i PowerPoint za pretplatnike na Office 365. Evo nekih od najčešće postavljanih pitanja o tome.

U operativnom sistemu Windows, automatsko čuvanje je nova funkcija dostupna u programima Excel, Word i PowerPoint za pretplatnike na Office 365. Ona čuva datoteku umesto vas, kako vi to ne biste morali da radite.

Automatsko čuvanje čuva svakih nekoliko sekundi. Iako vreme može da se razlikuje u zavisnosti od toga na čemu radite.

Možete da vratite prethodnu verziju datoteke. To uspostavlja tu stariju verziju kao trenutnu verziju.

Kursor koji klikće na ime datoteke, Prikaži sve verzije

Na vrhu prozora kliknite na ime datoteke, a zatim izaberite stavku Prikaži sve verzije. Pregledajte datume i vremena da biste pronašli verziju koju želite da vratite, a zatim izaberite stavku Otvori verziju. Otvara se drugi prozor. Da biste se vratili na ovu verziju, kliknite na dugme Vrati u prethodno stanje. Za više informacija o istoriji verzija pogledajte članak Prikaz istorije verzija Office datoteka.

Kad otvorite datoteku i unesete prve promene, automatsko čuvanje čuva te promene i nova verzija datoteke dodaje se u istoriju verzija. Nakon toga, čak i ako automatsko čuvanje redovno čuva promene u datoteci, nove verzije se samo povremeno dodaju u istoriju verzija (otprilike svakih 10 minuta) do kraja sesije uređivanja.

Ako ste vi vlasnik datoteke, možete da dodate postavku u Word i Excel datoteke koja se zove „preporučeno samo za čitanje”. Kad osoba otvori datoteku sa ovom postavkom, dobiće obaveštenje da autor preporučuje otvaranje datoteke samo za čitanje. Da biste uključili ovu postavku za datoteku, izaberite stavke Datoteka > Sačuvaj kopiju > Potraži. Izaberite stavke Alatke > Opšte opcije, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Preporučeno samo za čitanje. Kliknite na dugme U redu, a zatim sačuvajte datoteku pod drugim imenom ili zamenite trenutnu datoteku.

Postoje drugi načini da zaštitite datoteku od uređivanja. Ako je datoteka u usluzi OneDrive, možete da promenite dozvole za datoteku. Ako je datoteka na SharePoint lokaciji, možete da podesite da biblioteka zahteva odjavljivanje.

„Datoteka“ > „Sačuvaj kopiju“

Komanda „Sačuvaj kao“ ne nalazi se u meniju „Datoteka“ kada otvorite dokument iz usluge OneDrive, OneDrive for Business ili SharePoint Online. U tim slučajevima umesto nje u meniju „Datoteka“ pojavljuje se komanda Sačuvaj kopiju.

Da li često koristite komandu „Sačuvaj kao“? Mnogi ljudi su navikli da rade na datoteci, a zatim da koriste komandu „Datoteka“ > „Sačuvaj kao“ kako bi sačuvali promene u kopiji, a ne u originalu. Međutim, kada je uključeno automatsko čuvanje, promene se neprestano čuvaju u originalu. Zato preporučujemo da koristite komandu Datoteka > Sačuvaj kopiju odmah ako želite da se promene primene na kopiju, a ne na original.

Komanda „Sačuvaj“ ne nalazi se u meniju „Datoteka“ kada otvorite dokument iz usluge OneDrive, OneDrive for Business ili SharePoint Online. U tim slučajevima podrazumevano se uključuje automatsko čuvanje, tako da nema potrebe da birate stavke Datoteka > Sačuvaj. Umesto toga, automatsko čuvanje čuva za vas.

Automatsko čuvanje se pojavljuje u gornjem levom uglu ako ste pretplatnik na Office 365 i imate instalirane najnovije verzije programa Excel, Word i PowerPoint za Windows. Molimo da imate u vidu da, ukoliko imate poslovni ili školski nalog, administrator može da kontroliše koju verziju sistema Office možete da instalirate, a to možda neće biti najnovija verzija. Više informacija potražite u članku Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 365?.

Ako niste pretplatnik, ne brinite. I dalje imate automatsko spasavanje. Automatsko spasavanje doprinosi zaštiti datoteka u slučaju pada sistema. Ako ponovo otvorite datoteku nakon pada, verzija datoteke sa najnovijim promenama pojavljuje se u oknu „Spasavanje dokumenta“. Dodatne informacije o tome kako da ga uključite potražite u članku Zaštita datoteka u slučaju pada sistema.

Automatsko čuvanje je omogućeno kada radite na datoteci koja je sačuvana u usluzi OneDrive, OneDrive for Business ili SharePoint Online. Ako se datoteka sačuva na drugoj lokaciji, automatsko čuvanje se onemogućava. Do toga dolazi ako se datoteka nalazi na lokalnom SharePoint sajtu, serveru datoteka ili ako je sačuvana na lokalnoj putanji, na primer C:\.

Postoje i drugi razlozi zbog kojih automatsko čuvanje može da se onemogući. Evo liste uobičajenih razloga zbog kojih se ono onemogućava:

 • Datoteka je u starijem formatu, na primer .xls, .ppt, ili .doc.

 • Datoteka je u lokalnoj OneDrive fascikli, a OneDrive je pauziran.

 • Datoteku sinhronizuje starija verzija OneDrive klijenta za sinhronizaciju. Dodatne informacije o ažuriranju usluge OneDrive potražite u članku Prvi koraci uz novi OneDrive klijent za sinhronizaciju u operativnom sistemu Windows.

 • Datoteka je ugrađena u drugu Office datoteku.

 • Prezentacija je u režimu projekcije slajdova.

Ako koristite Excel, i pokušali ste navedeno, možda imate datoteku koja sadrži funkcije koje automatsko čuvanje ne podržava. Uradite nešto od sledećeg da biste omogućili:

 • Isključite funkciju Deljena radna sveska. Ova funkcija je stariji metod deljenja. Ima mnogo ograničenja i zamenjena je koautorstvom.

 • Ako je moguće, uklonili šifrovanje lozinkom iz datoteke: Idite na Datoteka > Informacije > Zaštiti radnu svesku. Zatim izbrišite lozinku i kliknite na dugme U redu.

 • Ako je moguće, uklonite ograničeni pristup: Idite u Datoteka > Informacije > Zaštiti radnu svesku > Ograniči pristup i izaberite stavku Neograničeni pristup.

 • Ako otvarate snimak radne sveske iz sistema SharePoint, odaberite da otvorite datoteku umesto snimka.

 • Isključite postavku Osveži podatke prilikom otvaranja datoteke za sve tabele i izvedene tabele u datoteci. Izaberite tabelu ili izvedenu tabelu, a zatim izaberite stavke Dizajn – Alatke za tabele > Osveži > Svojstva veze. Zatim opozovite izbor u polju za potvrdu Osveži podatke prilikom otvaranja datoteke.

 • Deaktivirajte programski dodatak koji izaziva onemogućavanje automatskog čuvanja. Izaberite stavke Datoteka > Opcije > Programski dodaci > Programski dodaci za Excel > Idi, a zatim opozovite izbor u polju za potvrdu za programski dodatak.

To možete uraditi na dva načina. Jedan način je da izaberete stavke Datoteka > Sačuvaj kopiju i sačuvate datoteku na drugoj lokaciji. To vam omogućava da radite na potpuno odvojenoj kopiji datoteke.

Drugi način je da isključite prekidač Automatsko čuvanje pre nego što izvršite promene. Ako promene treba da budu privremene, a ne da se sačuvaju, zatvorite datoteku. Zatim kliknite na dugme Ne kada se zatraži da ih sačuvate.

Ako ne želite da se promene neprekidno čuvaju i ne želite da se pokazuju drugima, možete da isključite automatsko čuvanje. Zatim kada budete spremni, kliknite na dugme Sačuvaj da biste prikazali promene drugim osobama koje rade na datoteci. (Odnosno možete i da ponovo uključite prekidač Automatsko čuvanje da biste sačuvali i delili promene.)

Automatsko čuvanje je podrazumevano uvek Uključeno za datoteke koje se nalaze u oblaku. Međutim, ako Isključite automatsko čuvanje za datoteku, program to pamti i zadržava ga isključenog svaki put kada ponovo otvorite tu datoteku. Ako ga ponovo Uključite za datoteku, on pamti da ga zadrži uključenog za tu datoteku.

Ne. Kada se isključi automatsko čuvanje, automatsko spasavanje i dalje funkcioniše. Dodatne informacije potražite u članku Zaštita datoteka u slučaju pada. Kada je automatsko čuvanje uključeno, automatsko spasavanje nije, ali ne brinite. Datoteka se čuva svakih nekoliko sekundi u oblaku. Tako da ako tokom uređivanja datoteke u oblaku dođe do pada, samo je ponovo otvorite.

Ako Isključite automatsko čuvanje za datoteku, program to pamti i zadržava ga isključenog svaki put kada ponovo otvorite tu datoteku. Ako ga ponovo Uključite za datoteku, on pamti da ga zadrži uključenog za tu datoteku.

Ako želite podrazumevano da isključite automatsko čuvanje za sve datoteke, izaberite stavke Datoteka > Opcije > Čuvanje i opozovite izbor u polju za potvrdu pored stavke Podrazumevano automatsko čuvanje OneDrive i SharePoint Online datoteka u programu Word.

Dijalog Datoteka > Opcije > Čuvanje koji prikazuje polje za potvrdu za omogućavanje ili onemogućavanje automatskog čuvanja

Ponovo pokrenite Word (ili aplikaciju u kojoj se nalazite) i promena će stupiti na snagu.

Napomene: 

 • Ako želite da automatsko čuvanje bude podrazumevano isključeno za sve Office aplikacije, kao što su PowerPoint i Excel, trebalo bi da ponovite ove korake za svaki od tih programa.

 • Ako želite da se pojedinačne datoteke i dalje automatski čuvaju, možete da otvorite te datoteke i ručno uključite automatsko čuvanje za te datoteke.

Srodne teme

Saradnja na Excel radnim sveskama
Saradnja na PowerPoint prezentacijama
Saradnja na Word dokumentima

Na Mac računaru, automatsko čuvanje je dostupno u programima Excel i PowerPoint za pretplatnike na Office 365. Evo nekih najčešće postavljenih pitanja o tome.

Na Mac računaru, automatsko čuvanje je nova funkcija dostupna u programima Excel, Word i PowerPoint za pretplatnike na Office 365. Ona čuva vašu datoteku umesto vas, kako vi to ne biste morali da radite.

Automatsko čuvanje čuva svakih nekoliko sekundi. Iako vreme može da se razlikuje u zavisnosti od toga na čemu radite.

Možete da vratite prethodnu verziju datoteke. Ovo će uspostaviti tu stariju verziju kao trenutnu verziju. Izaberite stavke Datoteka > Pregledaj istoriju verzija. U oknu „Istorija verzija“, pregledajte datume i vremena da biste pronašli verziju koju želite da vratite, a zatim izaberite stavku Otvori verziju. Otvara se drugi prozor. Da biste se vratili na ovu verziju, kliknite na dugme Vrati u prethodno stanje.

Ako je datoteka u usluzi OneDrive, možete da promenite dozvole za datoteku. Ako je datoteka na SharePoint lokaciji, možete da podesite da biblioteka zahteva odjavljivanje.

Komanda „Sačuvaj kao“ ne nalazi se u meniju „Datoteka“ kada otvorite dokument iz usluge OneDrive, OneDrive for Business ili SharePoint Online. U tim slučajevima umesto nje u meniju „Datoteka“ pojavljuje se komanda Sačuvaj kopiju.

Da li često koristite komandu „Sačuvaj kao“? Mnogi ljudi su navikli da rade na datoteci, a zatim da koriste komandu „Datoteka“ > „Sačuvaj kao“ kako bi sačuvali promene u kopiji, a ne u originalu. Međutim, kada je uključeno automatsko čuvanje, promene se neprestano čuvaju u originalu. Zato preporučujemo da koristite komandu Datoteka > Sačuvaj kopiju odmah ako želite da se promene primene na kopiju, a ne na original.

Automatsko čuvanje se pojavljuje u gornjem levom uglu ako ste pretplatnik na Office 365 i imate instalirane najnovije verzije programa Excel, Word i PowerPoint za Office 365. Ako imate poslovni ili školski nalog, imajte u vidu da administrator može da kontroliše koju verziju sistema Office možete da instalirate, a to možda neće biti najnovija verzija. Više informacija potražite u članku Kada dobijam najnovije funkcije za sistem Office 365?

Ako niste pretplatnik, ne brinite. I dalje imate automatsko spasavanje. Automatsko spasavanje doprinosi zaštiti datoteka u slučaju pada sistema. Ako ponovo otvorite datoteku nakon pada, verzija datoteke sa najnovijim promenama pojavljuje se u oknu „Spasavanje dokumenta“. Dodatne informacije o tome kako da ga uključite potražite u članku Oporavak datoteka u sistemu Office za Mac.

Automatsko čuvanje je omogućeno kada radite na datoteci koja je sačuvana u usluzi OneDrive, OneDrive for Business ili SharePoint Online. Ako se datoteka sačuva na drugoj lokaciji, automatsko čuvanje se onemogućava. Do toga dolazi ako se datoteka nalazi na lokalnom SharePoint sajtu, serveru datoteka ili ako je sačuvana u lokalnoj fascikli na računaru.

Pored toga, morate da otvorite datoteku iz menija Datoteka programa Word, Excel ili PowerPoint da bi se automatsko čuvanje aktiviralo.

Napomena: Ako opcije Datoteka > Otvori izgledaju kao na slici u nastavku, morate da kliknete na dugme „Lokacije na mreži“ i izaberete OneDrive ili SharePoint datoteku sa te lokacije da bi automatsko čuvanje radilo. Meni „Otvaranje datoteke“ sa prikazom „Na mom Mac računaru“.

Postoje i drugi razlozi zbog kojih automatsko čuvanje može da se onemogući. Evo liste uobičajenih razloga zbog kojih se ono onemogućava:

 • Datoteka je u starijem formatu, na primer .xls, .ppt, ili .doc.

 • Datoteka je u lokalnoj OneDrive fascikli, a OneDrive je pauziran.

 • Datoteka je ugrađena u drugu Office datoteku.

 • Prezentacija je u režimu projekcije slajdova.

Ako koristite Excel, i pokušali ste navedeno, možda imate datoteku koja sadrži funkcije koje automatsko čuvanje ne podržava. Uradite nešto od sledećeg da biste omogućili:

 • Isključite funkciju Deljena radna sveska. Ova funkcija je stariji metod deljenja. Ima mnogo ograničenja i zamenjena je koautorstvom.

 • Ako je moguće, uklonite šifrovanje lozinkom iz datoteke: na kartici Redigovanje, izaberite stavku Zaštiti radnu svesku. Zatim izbrišite lozinku i kliknite na dugme U redu.

 • Ako je moguće, uklonite ograničeni pristup: Idite na stavke Datoteka > Ograničavanje dozvola > Bez ograničenja.

 • Ako otvarate snimak radne sveske iz sistema SharePoint, odaberite da otvorite datoteku umesto snimka.

 • Isključite postavku Osveži podatke prilikom otvaranja datoteke za sve tabele i izvedene tabele u datoteci. Izaberite tabelu ili izvedenu tabelu, a zatim idite na karticu Tabela. Izaberite stavke Osveži > Svojstva veze, a zatim opozovite izbor u polju za potvrdu Osveži podatke prilikom otvaranja datoteke.

 • Deaktivirajte programski dodatak koji izaziva onemogućavanje automatskog čuvanja. Izaberite stavke Alatke > Excel programski dodaci i opozovite izbor u polju za potvrdu za programski dodatak.

To možete uraditi na dva načina. Jedan način je da izaberete stavke Datoteka > Sačuvaj kopiju i sačuvate datoteku na drugoj lokaciji. To vam omogućava da radite na potpuno odvojenoj kopiji datoteke.

Drugi način je da isključite prekidač Automatsko čuvanje pre nego što izvršite promene. Ako promene treba da budu privremene, a ne da se sačuvaju, zatvorite datoteku. Zatim kliknite na dugme Ne kada se zatraži da ih sačuvate.

Ako ne želite da se promene neprekidno čuvaju i ne želite da se pokazuju drugima, možete da isključite automatsko čuvanje. Zatim kada budete spremni, kliknite na dugme Sačuvaj da biste prikazali promene drugim osobama koje rade na datoteci. (Odnosno možete i da ponovo uključite prekidač Automatsko čuvanje da biste sačuvali i delili promene.)

Automatsko čuvanje je podrazumevano uvek Uključeno za datoteke koje se nalaze u oblaku. Međutim, ako Isključite automatsko čuvanje za datoteku, program to pamti i zadržava ga isključenog svaki put kada ponovo otvorite tu datoteku. Ako ga ponovo Uključite za datoteku, on pamti da ga zadrži uključenog za tu datoteku.

Ne. Kada se isključi automatsko čuvanje, automatsko spasavanje i dalje funkcioniše. Dodatne informacije potražite u članku Automatsko čuvanje i oporavak datoteka. Kada je automatsko čuvanje uključeno, automatsko spasavanje nije, ali ne brinite. Datoteka se čuva svakih nekoliko sekundi u oblaku. Tako da ako tokom uređivanja datoteke u oblaku dođe do pada, samo je ponovo otvorite.

Ne. Ali možete da Isključite automatsko čuvanje za datoteku, program to pamti i zadržava ga isključenog svaki put kada ponovo otvorite tu datoteku. Ako ga ponovo Uključite za datoteku, on pamti da ga zadrži uključenog za tu datoteku.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×