Štampanje publikacije

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Glavni upotreba Publisher je da biste dobili visokog kvaliteta štampanja publikacije. Ovo možete odštampati na stonom štampaču ili šalje fotokopirnici ili komercijalne štamparije. Informacije će vam pomoći da birate između ove opcije potražite u odeljku Štampanje: izbor između radne površine, štampača, fotokopirnice ili komercijalne štamparije.

Napomena: Prozor za pregled može da se prikazuje u crno-beloj tehnici čak i ako vaš publication(s) uključuje boje ako izabranog štampača ne podržava štampa u boji ili ako izabrani štampač podržava boja i izaberete postavku složena Skala sivih tonova.

Gde je komanda za štampanje?

U programu Publisher 2010 i novijim verzijama, komande "Odštampaj" je u prikazu "Backstage". Da biste se u prikazu "Backstage", kliknite na karticu " datoteka " u gornjem levom uglu programa Publisher File button . Pored štampanje, prikazu "Backstage" sadrži komande za čuvanje, otvaranje, i zatvaranja datoteke, kao i informacije o trenutne publikacije i deljenje publikacije i opcije programa Publisher.

Vrh stranice

Štampanje postavke i pregleda pre štampanja

Prikazu "Backstage" za štampanje izgleda ovako.

Pregled postavki štampanja programa Publisher

Postavke štampanja su sa leve strane i okno za pregled je na desnoj strani. Postavke sa leve strane će uticati na odštampanoj publikaciji, dok postavke na desnoj strani samo utiče na prikaz publikacije.

Napomena: Neke od ovih kontrola zavise od drugih postavki; na primer, boju kontrole samo biće dostupne ako štampač može štampati u boji, a klizač prozirnost prednji/zadnji plan će biti dostupna samo ako odaberete štampanje sa obe strane papira.

Možete da koristite postavke štampanja da konfigurišete sledeće opcije.

Postavke štampanja u programu Publisher 2010

1

Odštampaj

Unesite broj kopija za štampanje koje želite da odštampate i pritisnite taster Štampanje da biste poslali posao štampač.

2

Štampač

Pored izabrati sa liste dostupnih štampača, možete takođe Dodaj novi štampač, pristup Svojstva štampačai štampanje u datoteku.

3

Postavke

Postavke odeljak vam daje kontrolu nad:

 • Stranica: omogućava vam da izaberete određene stranice ili opsege stranica za štampanje.

 • Stranica po listu: Ovde možete navesti gde na listu papira biti odštampana publikacija i kako stranice publikacije će biti postavili-izlaz na lista papira.

 • Veličina papira: izaberite veličinu i stil listova papira koju ćete koristiti za štampanje publikacije.

 • Jedne strane/2 jednostrani štampanje: odaberite da li ćete štampati sa jedne ili sa obe strane papira i koje ivice da biste koristili u preokretanje papira.

 • Boje: Ako vaš štampač podržava boja ova kontrola će vam omogućavaju da odaberete boje ili štampanje u skali sivih tonova.

 • Čuvanje postavki sa publikacije: ako izabrana ovo će za potvrdu Sačuvaj Postavke izbore sa toj publikaciji.

Napomena: U programu Publisher, veličina stranice se odnosi na radnog prostora publikacije. Veličina papira ili lista, je veličina papira koju koristite za štampanje. Papira može da sadrži više stranica, a velikih stranice možete odštampati preko više listova.

Okno za pregled se menja da odražavaju promene izvršene u postavke štampanja.

Pregled pre štampanja u programu Publisher 2010

Takođe obezbeđuje sledeće.

1

List za navigaciju

Kretanje kroz listove publikacije.

2

Dugmad nazad i napred

Ova dugmad su dostupne kada štampate sa obe strane lista papira: Kliknite na dugme da biste prikazali napred ili nazad na list.

3

Zoom slider

Prevucite nalevo da biste umanjili i prevucite nadesno da biste zumirali publikacije.

4

Uklopi u list

Ako prikazujete više od jednog lista, ovo dugme će zumiranje na prikaz jedan list.

5

Prikaz više listova

Ako publikacije će se odštampati više listova papira, možete da koristite ovo dugme da biste odjednom pregledali više od jednog lista.

6

Prikaži/sakrij brojeva stranica

Ovaj klizač će vam pokazati redosled stranica uvedena listove papira. Ovo je posebno korisno prilikom štampanja publikacije sa više od jedne stranice na listu, kao što su čestitku.

7

Prikaži/sakrij lenjire

Prikazuje ili sakriva lenjire za visinu i širinu trenutno izabrana lista papira. Ako promenite veličinu papira u postavkama, lenjira će promeniti u skladu sa tim.

8

Klizač za prozirne prikaza

f štampanje na obe strane lista, ovaj klizač će vam omogućiti da biste videli bočno u radnom listu, kao što su držati odštampane papira osnovnu tabeli. Ovo vam omogućava da biste bili sigurni da vaša publikacija poravnato ispravno sa obe strane lista papira.

Vrh stranice

Štampanje publikacije

 1. Izaberite stavke Datoteka > Odštampaj.

 2. U odeljku Štampanje , podesite broj kopija za štampanje u kopije zadatka za štampanje.

 3. U odeljku štampač , uverite se da je izabran odgovarajući štampač.

  Prozor pregleda će prikazivati u crno i belo, bez obzira na to da li vaš publication(s) uključuje boje, osim ako ste izabrali štampač u boji.

 4. U odeljku Postavke :

  1. Uverite se da je izabran odgovarajući skup stranica ili odeljaka.

  2. Izaberite oblik za nametanje stranice na listu.

  3. Podesite veličinu papira.

  4. Podesite da li ćete štampati sa jedne strane lista papira ili oba, a kada štampate sa obe strane da li želite da preokrenete lista papira na dugu ili kratku strani.

  5. Ako štampač može da štampa u boji, odaberite da li želite da odštampate boje ili Skala sivih tonova.

 5. Kliknite na dugme Odštampaj da biste poslali publikaciju na štampaču.

 1. Izaberite stavke Datoteka > Odštampaj.

 2. U odeljku Štampanje , podesite broj kopija za štampanje u kopije zadatka za štampanje.

 3. Kliknite na dugme Odštampaj da biste poslali publikaciju na štampaču.

Vrh stranice

 1. Izaberite stavke Datoteka > Odštampaj.

 2. U odeljku Postavke , kliknite u okvir za tekst stranice .

 3. U okviru za tekst otkucajte broj stranice na prvoj stranici koju želite da odštampate, otkucajte crtice, a zatim otkucajte poslednju stranicu opsega koji želite da odštampate, na primer: 2-4.

 4. Kliknite na dugme Odštampaj da biste poslali publikaciju na štampaču.

 1. Izaberite stavke Datoteka > Odštampaj.

 2. U odeljku Postavke , kliknite u okvir za tekst stranice .

 3. U okviru za tekst otkucajte broj stranice na prvoj stranici koju želite da odštampate, otkucajte zarez, a zatim otkucajte sledeću stranicu koju želite da odštampate. Ponovite za svaki broj stranice koji želite da odštampate, na primer, 2,4,6,8.

 4. Kliknite na dugme Odštampaj da biste poslali publikaciju na štampaču.

Vrh stranice

Ako štampate nalepnice ili vizitkarte, podrazumevana opcija će biti više kopija po listu. Ovo će štampanje više kopija svake stranice publikacije, sa svakom skupu stranica na zasebnom lista papira. Kada izaberete ovu opciju, dugme Opcije rasporeda postane dostupan, što vam omogućava da podesite vođice margina da biste povećali ili smanjili broj kopija publikacije koji može da stane na jednom listu papira. Na primer, ako publikacija vizitkarte sadrži dve stranice, svaku stranicu koja sadrži različitu vizitkartu i izaberete više kopija po listu i 10 kopija, a zatim ukupno 20 kopija – 10 kopija svake od dve različite vizitkarte – će biti odštampati dva lista papira, jedan list za svaku stranicu.

 1. Kliknite na dugme datoteka >Štampanje.

 2. U odeljku Postavke izaberite stavku više kopija po listu , a zatim izaberite broj kopija.

 3. Kliknite na dugme Odštampaj da biste poslali publikaciju na štampaču.

  Napomene: 

  • Ako izaberete stavku jedna stranica po listu, publikacije će se odštampati u centru za listu papira.

  • Ako želite da odštampate jednu stranicu publikacije po listu na određenom mestu na listu, kliknite na dugme više kopija po listu, kliknite na dugme Opcije rasporeda, a zatim promenite položaj publikacije na listu tako što ćete prilagoditi opcije reda, kolone opcije, a horizontalni i vertikalni razmak vrednosti u okviru Više opcija štampanja. Ova opcija je dostupna za publikacije sa veličina stranica koje su manje od veličine papira, kao što su oglasi, vizitkarte, i zahvalnice.

Kada želite da odštampate nalepnica, oznaka sa imenom ili vizitkarti, to je obično najefikasnije da biste odštampali celu grupu na jednom listu. To možete uraditi u programu Publisher sa više stranica po listu opcija na stranici za Štampanje . Kada izaberete ovu opciju, dugme Opcije rasporeda postane dostupan, što vam omogućava da podesite vođice margina da biste povećali ili smanjili broj kopija publikacije koji može da stane na jednom listu papira. Na primer, ako imate 10 razglednica sa različitim informacijama u svakom skupu i izaberete više stranica po listu i jednu kopiju, sve 10 stranica će štampati na jednom listu papira.

Napomena: Ova opcija je dostupna samo kada je veličina stranice publikacije manja od lista koji publikacija je podešena da se odštampaju na.

 1. Izaberite stavke Datoteka > Odštampaj.

 2. U odeljku Postavke izaberite stavku više stranica po listu , a zatim izaberite broj kopija.

 3. Kliknite na dugme Odštampaj da biste poslali publikaciju na štampaču.

Štampanje jednog ili više kopija publikacije

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Odštampaj.

 2. U grupi kopijeunesite broj kopija koje želite da odštampate.

 3. Odaberite druge opcije, a zatim kliknite na dugme Odštampaj.

Vrh stranice

Štampanje određenih stranica publikacije

Možete da izaberete trenutnu stranicu da biste odštampali stranicu koju trenutno pregledate.

Štampanje opseg stranica

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Odštampaj.

 2. U dijalogu Štampanje , izaberite karticu Postavke papira i publikacije .

 3. U okviru opseg štampanja, izaberite stavku stranice.

 4. U okviru za tekst otkucajte broj stranice na prvoj stranici koju želite da odštampate, otkucajte crtice, a zatim otkucajte poslednju stranicu opsega koji želite da odštampate, na primer, 2-4.

 5. Kliknite na dugme Odštampaj.

  Da biste odštampali samo jednu stranicu, upišite isti broj u polja od i do .

Štampanje pojedinačnih stranica

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Odštampaj.

 2. U dijalogu Štampanje , izaberite karticu Postavke papira i publikacije .

 3. U okviru opseg štampanja, izaberite stavku stranice.

 4. U okviru za tekst otkucajte broj stranice na prvoj stranici koju želite da odštampate, otkucajte zarez, a zatim otkucajte sledeću stranicu koju želite da odštampate. Ponovite za svaki broj stranice koji želite da odštampate, na primer, 2,4,6,8.

 5. Kliknite na dugme Odštampaj.

Vrh stranice

Promenite broj kopija koje se štampaju na listu papira

Ako štampate nalepnice ili vizitkarte, podrazumevana opcija će biti više kopija po listu. Pomoću ove opcije možete da podesite vođice margina da biste povećali ili smanjili broj kopija publikacije koji može da stane na jednom listu papira. Na primer, ako publikacija vizitkarte sadrži dve stranice – svaka stranica sadrži različitu vizitkartu – i izaberete više kopija po listu i tri kopije, ukupno šest kopija – tri kopije svake od dve različite vizitkarte – će Nije moguće odštampati.

 1. Otvorite publikaciju u koju želite da odštampate, na primer, oznake.

 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Odštampaj, a zatim izaberite karticu Postavke publikacije i papira.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Izaberite stavku jedna stranica po listu.

  • Kliknite na dugme više kopija po listu.

   Napomene: 

   • Ako izaberete stavku jedna stranica po listu, publikacije će se odštampati u centru za listu papira.

   • Ako želite da odštampate jednu stranicu publikacije po listu na određenom mestu na listu, kliknite na dugme više kopija po listu, a zatim promenite položaj publikacije na listu tako što ćete prilagoditi opcije red, kolonu opcije i horizontalne i vertikalni razmak vrednosti u okviru Još opcija štampe ova opcija je dostupna za publikacije sa veličina stranica koje su manje od veličine papira, kao što su oglasi, vizitkarte i sa pohvale kartice.

   • Da biste lakše poravnali publikaciju na proizvodu određenog proizvođača ili štampanje više kopija publikacije na jednom listu papira, uključite oznake za izrezivanje.

Promena margina

Podešavanjem margina i horizontalnih i vertikalnih razmaka možete da promenite broj kopija koje će se uklopiti na listu papira.

 1. Otvorite publikaciju u koju želite da odštampate.

 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Odštampaj, a zatim izaberite karticu Postavke publikacije i papira.

 3. U okviru Više opcija štampanja, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste povećali broj kopija koje može da stane, smanjenje vrednosti u poljima Bočna margina i horizontalni razmak . Možda ćete morati da prilagodite vrednost za vertikalni razmak.

  • Da biste smanjili broj kopija koje može da stane, povećajte vrednosti u poljima za potvrdu Bočna margina, horizontalni razmaki vertikalni razmak .

Kada promenite margine i razmake, prozor za Pregled prikazuje koliko kopija uklopi na listu papira.

Savet: Ako želite da odštampate na proizvodu određenog proizvođača – na primer, list sa nalepnicama – pokušajte da je odštampate na prazan list papira da biste se uverili da vaša publikacija će biti ispravno poravnata na proizvodu.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×