Predstavljanje projekcije slajdova

Štampanje PowerPoint slajdova, propratnih sadržaja ili napomena

Štampanje PowerPoint slajdova, propratnih sadržaja ili napomena

Možete da odštampate slajdove, prikaz strukture, beleške govornika ili propratne sadržaje svoje PowerPoint prezentacije.

Opcija „Prikaz strukture“ štampa samo tekst na slajdovima, bez slika. Napomene u prezentaciji prikazuju slajd i povezane beleške govornika ispod njega. Ako odaberete da odštampate propratne sadržaje, možete da odštampate nekoliko slajdova na jednoj stranici pomoću različitih rasporeda, od kojih neki imaju i prostor za hvatanje beležaka.

Izaberite naslov u nastavku da biste ga otvorili i videli detaljnija uputstva.

 1. Izaberite stavku Datoteka.

  Izaberite stavku DATOTEKA u gornjem levom uglu ekrana.
 2. Izaberite stavku Odštampaj.

 3. Izaberite stavku Slajdovi preko cele stranice, a zatim odaberite stavku Slajdovi preko cele stranice sa liste Raspored za štampanje.

  U oknu „Štampanje“ izaberite stavku „Slajdovi preko cele stranice“, a zatim izaberite stavku „Slajdovi preko cele stranice“ sa liste „Raspored za štampanje“.
 4. Podesite druge željene opcije štampanja i izaberite stavku Odštampaj.

 1. Izaberite stavku Datoteka.

  Izaberite stavku DATOTEKA u gornjem levom uglu ekrana.
 2. Izaberite stavku Odštampaj.

 3. Izaberite stavku Slajdovi preko cele stranice, a zatim odaberite stavku Stranice sa napomenama sa liste Raspored za štampanje.

  U oknu „Štampanje“ izaberite stavku „Slajdovi preko cele stranice“ i izaberite stavku „Stranice sa napomenama“ sa liste „Raspored za štampanje“.
 4. Podesite druge željene opcije štampanja i izaberite stavku Odštampaj.

 1. Izaberite stavku Datoteka.

  Izaberite stavku DATOTEKA u gornjem levom uglu ekrana.
 2. Izaberite stavku Odštampaj.

 3. Izaberite stavku Slajdovi preko cele stranice, a zatim odaberite stavku Prikaz strukture sa liste Raspored za štampanje.

  U oknu „Štampanje“ izaberite stavku „Slajdovi preko cele stranice“, a zatim izaberite stavku „Prikaz strukture“ sa liste „Raspored za štampanje“.
 4. Podesite druge željene opcije štampanja i izaberite stavku Odštampaj.

 1. Izaberite stavku Datoteka.

  Izaberite stavku DATOTEKA u gornjem levom uglu ekrana.
 2. Izaberite stavku Odštampaj.

 3. Izaberite stavku Slajdovi preko cele stranice, a zatim odaberite željenu opciju sa liste Propratni sadržaji.

  U oknu „Štampanje“ izaberite stavku „Slajdovi preko cele stranice“ i izaberite željeni raspored sa liste „Propratni sadržaji“.
 4. Podesite druge željene opcije štampanja i izaberite stavku Odštampaj.

Za štampanje u programu PowerPoint 2007, pogledajte članak Štampanje slajdova u starijim verzijama programa PowerPoint.

Takođe pogledajte

Dodavanje beležaka govornika na slajdove

Štampanje crno-belih slajdova ili slajdova u skali sivih tonova

Opcija „Prikaz strukture“ štampa samo tekst na slajdovima, bez slika. Napomene u prezentaciji prikazuju slajd i povezane beleške govornika ispod njega. Ako odaberete da odštampate propratne sadržaje, možete da odštampate nekoliko slajdova na jednoj stranici pomoću različitih rasporeda, od kojih neki imaju i prostor za hvatanje beležaka.

Sledeće procedure pokrivaju štampanje u programu PowerPoint 2016 za Mac.

Za štampanje u programu PowerPoint za Mac 2011, pogledajte članak Štampanje slajdova u starijim verzijama programa PowerPoint.

Izaberite naslov u nastavku da biste ga otvorili i videli detaljnija uputstva.

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Odštampaj.

 2. Na dnu dijaloga izaberite stavku Prikaži detalje.

  Dugme „Prikaži detalje“ u dijalogu „Štampanje“
 3. U polju Raspored izaberite stavku Slajdovi.

  Izaberite raspored „Slajd“ u dijalogu „Štampanje“
 4. Podesite druge željene opcije štampanja, a zatim izaberite stavku Odštampaj.

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Odštampaj.

 2. Na dnu dijaloga izaberite stavku Prikaži detalje.

  Dugme „Prikaži detalje“ u dijalogu „Štampanje“
 3. U polju Raspored izaberite stavku Napomene.

  Izaberite raspored „Napomene“ u dijalogu „Štampanje“
 4. Podesite druge željene opcije štampanja, a zatim izaberite stavku Odštampaj.

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Odštampaj.

 2. Na dnu dijaloga izaberite stavku Prikaži detalje.

  Dugme „Prikaži detalje“ u dijalogu „Štampanje“
 3. U polju Raspored izaberite stavku Prikaz strukture.

  Izaberite raspored „Prikaz strukture“ u dijalogu „Štampanje“
 4. Podesite druge željene opcije štampanja, a zatim izaberite stavku Odštampaj.

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Odštampaj.

 2. Na dnu dijaloga izaberite stavku Prikaži detalje.

  Dugme „Prikaži detalje“ u dijalogu „Štampanje“
 3. U polju Raspored izaberite jednu od opcija za Propratni sadržaj, u zavisnosti od toga koliko slajdova želite na stranici.

  Izaberite raspored „Propratni sadržaj“ u dijalogu „Štampanje“
 4. Podesite druge željene opcije štampanja, a zatim izaberite stavku Odštampaj.

Takođe pogledajte

Dodavanje beležaka govornika na slajdove

Štampanje crno-belih slajdova ili slajdova u skali sivih tonova

Svako može da odštampa slajdove u programu PowerPoint Online. Office 365 pretplatnici koji koriste datoteku uskladištenu u usluzi OneDrive for Business i SharePoint Online mogu da štampaju i beleške i propratni sadržaj.

Odštampana stranica sa beleškama prikazuje slajd na gornjoj polovini stranice i beleške govornika na donjoj polovini

Stranica sa beleškama štampa slajd na gornjoj polovini stranice i povezane beleške govornika na donjoj polovini.

Odštampani propratni sadržaj prikazuje tri slajda na levoj strani stranice i prostor za hvatanje beležaka sa desne strane

Stranica propratnog sadržaja sastoji se od tri sličice slajda na levoj strani i nekoliko odštampanih redova za hvatanje beležaka sa desne strane svake sličice.

Izaberite naslov u nastavku da biste ga otvorili i videli detaljnija uputstva.

 1. Iz vaše PowerPoint Online projekcije slajdova izaberite stavke Datoteka > Odštampaj , a zatim odaberite vrste listove koje želite da odštampate: Štampanje slajdova preko cele stranice, Štampanje stranica sa napomenama ili štampanje propratnih sadržaja.

  Izaberite jedno od dugmadi za štampanje

 2. Čekanje da se otvori tabla „Štampanje“.

  Chrome opcije table „Štampanje“

 3. Pored stavke Odredište izaberite stavku Promeni da biste odabrali štampač. Podesite sve željene opcije rasporeda za štampanje, kao što su koje slajdove želite da odštampate i jednostrano u odnosu na dvostrano štampanje. (Dostupne opcije zavise od štampača.)

  Kliknite na dugme „Promeni“ da biste odabrali štampač

 4. Kliknite na dugme Odštampaj.

  Kliknite na dugme „Odštampaj“

 1. U PowerPoint Online projekciji slajdova izaberite stavke Datoteka > Odštampaj , a zatim odaberite vrste listove koje želite da odštampate: Štampanje slajdova preko cele stranice, Štampanje stranica sa napomenama ili štampanje propratnih sadržaja.

  Izaberite jedno od dugmadi za štampanje

 2. Sačekajte da se otvori dijalog Štampanje.

  Čekanje da se otvori tabla štampača

 3. U okviru Položaj odaberite opcije koje se podudaraju sa orijentacijom slajdova. Podesite opcije rasporeda za štampanje, kao što su koje slajdove želite da odštampate i jednostrano u odnosu na dvostrano štampanje. (Dostupne opcije zavise od štampača.)

  U okviru „Položaj“ izaberite stavku „Položeno“

 4. U okviru Štampač, odaberite štampač.

  Odaberite štampač

 5. Izaberite stavku Štampanje da biste odštampali projekciju slajdova (moraćete da se pomerite da biste pronašli stavku Odštampaj na tabli štampanja).

  Kliknite na dugme „Odštampaj“

 1. U PowerPoint Online projekciji slajdova izaberite stavke Datoteka > Odštampaj , a zatim odaberite vrste listove koje želite da odštampate: Štampanje slajdova preko cele stranice, Štampanje stranica sa napomenama ili štampanje propratnih sadržaja.

  Izaberite jedno od dugmadi za štampanje

 2. Kliknite na otvorite PDF.

  PDF je spreman

 3. Kliknite na ikonu štampača u gornjem desnom uglu iznad projekcije slajdova.

  Kliknite na ikonu štampača

 4. U dijalogu Štampanje koji se pojavljuje, u okviru Štampač odaberite štampač.

  Odaberite štampač

 5. Kliknite na dugme U redu da biste odštampali projekciju slajdova.

  Kliknite na dugme „U redu“ da biste štampali

 6. Kada završite sa štampanjem, zatvorite PDF datoteku koja je otvorena za štampanje u koraku 2.

Preporučujemo da koristite Microsoft Edge veb pregledač, a ne Internet Explorer kada radite u aplikaciji PowerPoint Online za bolje iskustvo prilikom štampanja.

Ako koristite Internet Explorer, preporučujemo vam da instalirate Adobe Reader jer ako je instaliran na vašem računaru, onda je proces štampanja u aplikaciji PowerPoint Online lakši.

 1. U PowerPoint Online projekciji slajdova izaberite stavke Datoteka > Odštampaj , a zatim odaberite vrste listove koje želite da odštampate: Štampanje slajdova preko cele stranice, Štampanje stranica sa napomenama ili štampanje propratnih sadržaja.

  Izaberite jedno od dugmadi za štampanje

 2. Kliknite na otvorite PDF.

  PDF je spreman

 3. Na stranici Štampanje koja se pojavljuje, u okviru Položaj izaberite stavku Položeno. Po želji podesite i druge opcije rasporeda za štampanje.

  Izbor opcije „Položeno“ i drugih opcija

 4. U polju Ime odaberite štampač.

  U polju „Ime“ kliknite na ime štampača

 5. Kliknite na dugme U redu da biste odštampali projekciju slajdova (moraćete da se pomerite da biste pronašli stavku U redu na stranici za štampanje).

  Kliknite na dugme „U redu“ da biste štampali

 6. Kada završite sa štampanjem, zatvorite PDF datoteku koja je otvorena za štampanje u koraku 2.

 1. U PowerPoint Online projekciji slajdova izaberite stavke Datoteka > Odštampaj , a zatim odaberite vrste listove koje želite da odštampate: Štampanje slajdova preko cele stranice, Štampanje stranica sa napomenama ili štampanje propratnih sadržaja.

  Izaberite jedno od dugmadi za štampanje

 2. Kliknite na otvorite PDF.

  PDF je spreman

 3. Iz otvorene prezentacije zadržite pokazivač iznad dna prezentacije i kliknite na sliku.

  Kliknite na sliku na PowerPoint Online prezentaciji.

 4. U dijalogu Štampanje, u okviru Položaj izaberite stavku Položeno. Po želji podesite i druge opcije rasporeda za štampanje.

  Odaberite postavke štampanja u dijalogu „Štampanje“

 5. U polju Štampač odaberite štampač.

 6. Kliknite na dugme Odštampaj da biste odštampali projekciju slajdova.

 7. Kada završite sa štampanjem, zatvorite PDF datoteku koja je otvorena za štampanje u koraku 2.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×